Balloo

Plaats
Dorp
Aa en Hunze
Drenthe

balloo_plaatsnaambord_kopie.jpg

Balloo is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Rolde.

Balloo is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Rolde.

Balloo

Terug naar boven

Status

- Balloo is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Rolde.

- Onder het dorp Balloo valt ook de buurtschap Balloërveld.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Baal of Bal. Een inwoner van dit dorp is een Baller.

Oudere vermeldingen
1298-1304 apud Banle, in Banlo, 1381-1383 to Banlo, 1381-1383 to Banne, 1439, 1455 Banloe, 1488 Ballo, 1634 en ca. 1660 Balloo, 1781 Ballo.

Naamsverklaring
Betekent 'banwoud', een samenstelling van ban 'rechtsgebod, rechtsgebied' en lo 'licht, open bos'. Volgens sommigen zou dit woord als juridische term echter nooit hebben bestaan en daarom wordt als verklaring voorgesteld bi Anlo* 'bij Anloo'. Anloo ligt echter niet in de onmiddellijke omgeving van Balloo en een parallel als Banholt wijst toch eenduidig op 'banwoud'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Balloo ligt O van Assen, NW van Rolde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Balloo 39 huizen met 211 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Balloo.

Café De Viersprong
In 1913 kreeg het dorp een café: Café De Viersprong. In 1998 is het pand afgebrand. In 2013 heeft de Ballose toneelvereniging OKK (Oefening Kweekt Kunst) een toneelstuk opgevoerd waarin nog eens de revue passeerde wat er in de loop der jaren in het café zoal gebeurd is (zie de link).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Herinrichting kern
De kern van Balloo is recentelijk heringericht om de verkeersveiligheid te verbeteren. De komgrens van het dorp is geaccentueerd door toepassing van een afwijkende bestrating evenals de kruisingsvlakken. Daarnaast is in de doorgaande route een as-verspringing gerealiseerd. Deze maatregelen beogen de verkeerssnelheid te verlagen en daarmee de veiligheid in het dorp te vergroten. De dorpskern is aangewezen als 30-km zone.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Hunebed
- Het dorp heeft 1 rijksmonument, namelijk Hunebed D16. Het hunebed ligt wat afgelegen op de Ballooër es, aan de rand van natuurgebied Kampsheide. Het hunebed is te bereiken via zandwegen vanaf de weg Loon-Balloo of via de Lienstukkenweg. Het is een groot hunebed van 15,6 meter lang en 3,9 meter breed. Het hunebed heeft negen dekstenen en negentien draagstenen. Er is nog een paar poortdraagstenen met een poortdeksteen. Ook zijn er nog enkele kransstenen. Bij een inventarisatie in 1918 lag het hunebed er minder florissant bij: alle 9 dekstenen bleken van de 19 zijstenen te zijn afgegleden. In 1978 zijn ze alle weer op hun plaats gezet. In loop van de tijd was er weer een helemaal en een andere bijna afgekieperd. In 1999 zijn beide stenen herplaatst en met stalen pinnen (zogeheten doken) gefixeerd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Schapenscheerdersfestival en Wolfeest
"Schapenscheerdersfestival en Wolfeest (weekend in juli), bij de schaapskooi aan de rand van het Balloërveld. Terwijl de schapen worden geschoren is er heel veel te doen en te zien bij de Herders van Balloo. Het Wolfeest is een grote fair, waarbij de nadruk ligt op wol. Maar ook volop kunstzinnige, creatieve, leuke en lekkere producten. Na vele maanden rust staan de standhouders weer te trappelen om hun waren uit te stallen en geïnteresseerde bezoekers te ontmoeten. Het aanbod bestaat veelal uit bijzondere en ambachtelijke producten. Lekkernijen, broodplanken, originele lampen, handgemaakte tassen, wilgentenen manden, keukentextiel, hoeden, keramiek, tuinplanten, het is te veel om op te noemen.

Het Schapenscheerdersfestival en Wolfeest is een heerlijk dagje uit: lekker rondstruinen bij de schaapskooi en op de schapenweide, kijken naar het schapen scheren, inspiratie opdoen voor creatieve wolactiviteiten, genieten op een terrasje, workshops volgen. Een industriële kaardmachine en een antieke sokkenbreimachine in werking zien. Kinderen kunnen ook de handen uit de mouwen steken bij creatieve workshops, zoals het smeden van een spijker bij een heuse smid of zich laten schminken. Ruim 70 gevarieerde stands." Voor een indruk van dit evenement zie deze video van Schapenscheerdersfestival en Wolfeest editie 2020.

Kerstmarkt
"Op De Balloohoeve in Balloo is jaarlijks in een weekend rond half december op vrijdag van 16.00-21.00 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur een grote overdekte Kerstmarkt. De Balloohoeve staat al bekend om het heerlijke zelfgemaakte ijs en sinds 2015 ook om de sfeervolle overdekte Kerstmarkt. Deze markt heeft een groot divers aanbod van standhouders. Voor iedereen is hier wel iets leuks te vinden. Er zijn ook diverse verenigingen die producten verkopen om “de kas te spekken”. Tijdens de Kerstmarkt kun je ook een echte kerstboom kopen, is de kerstman aanwezig en kunnen de kinderen knutselen onder leiding van Stichting Kinderopvang Rolde of springen op het springkussen.

Terwijl de kinderen lekker spelen, kunnen ouders rustig over de markt lopen en een heerlijke glühwein drinken of genieten van onze zelfgemaakte stamppotten, snert en bruine bonen uiteraard met spek. Een zangkoor zingt hier mooie liederen zodat u in de kerststemming komt. De deelnemers van de zorgboerderij op De Balloohoeve zijn al een aantal maanden tevoren druk bezig met de voorbereiding voor de verkoop van vogeltaarten en andere mooie kerstgerelateerde spullen. De boerderijwinkel heeft een metamorfose ondergaan en hier kun je in de proeverij kennismaken met de heerlijke biologische producten en er zijn deze dagen mooie aanbiedingen van het vlees van onze eigen koeien en de Drentse AA zuivel. De toegang tot de Kerstmarkt is gratis. Locatie: Zorgboerderij de Balloohoeve, Balloo 52."

Herderstocht
"De Herderstocht (op kerstavond) is een wandelroute van ongeveer 2,5 kilometer over het Balloërveld, dat voor deze gelegenheid verlicht is met behulp van lampjes. Er kan gestart worden tussen 17.00 en 20.00 uur. Voor jong en oud is de Herderstocht een prachtige gelegenheid om het kerstverhaal te horen, te zien en te beleven. De route begint en eindigt bij de Schaapskooi van Balloo, waar de gehele avond kerstliederen worden gezongen door een gelegenheidskoor. Het koor wordt instrumentaal begeleid en er zingen veel kinderen mee. Bij de schaapskooi kun je je laten inschrijven bij twee Romeinse soldaten. Het symboliseert de volkstelling in de tijd van keizer Augustus. Na de inschrijving kun je de lichtjesroute volgen.

Onderweg wordt op verschillende plaatsen bij een kampvuur een deel van het kerstverhaal verteld door onder andere Romeinse soldaten, herders, wijzen, een herbergier en de evangelist Lucas. Vervolgens kom je bij een schamel dak waar Jozef en Maria zich bevinden met hun pasgeboren baby in de kribbe. In de stal bevindt zich ook een ezel, zoals in het kerstevangelie vermeld staat. De herderstocht eindigt weer op de plek van de schaapskooi. Onder het genot van kerstmuziek kun je hier warme chocolademelk kopen. De entree bedraagt: €3,- p.p. Kaarten worden op de avond zelf bij de Schaapskooi verkocht. Een organisatie als deze kost altijd geld. Door een klein stukje sponsoring en de inzet van uitsluitend vrijwilligers, zijn we in staat om de kosten zeer laag te houden. Hierdoor is de opbrengst optimaal. Deze opbrengst wordt gebruikt om een jaarlijks wisselend goed doel te ondersteunen." - De Herderstocht trekt jaarlijks rond de 5.000 deelnemers.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Kampsheide
"Kampsheide ligt tussen de es van Balloo en het beekdal van de Drentsche Aa. De omgeving van Kampsheide vormt een stukje Drenthe in het klein. In het gebied zijn alle, voor het Drentse landschap zo kenmerkende, elementen bij elkaar te vinden. Het terrein is rijk aan archeologische bewoningssporen, zoals grafheuvels en restanten van prehistorische akkers (celtic fields). Ook ligt er vlakbij een hunebed. Op Kampsheide is een groot ven en er zijn oude jeneverbesstruiken aanwezig. Wandelen. Op Kampsheide is een gemarkeerde korte rondwandeling uitgezet. Kampsheide is een goed startpunt voor langere zwerftochten door het aangrenzende stroomdallandschap van de Drentsche Aa. Binnen het schapenraster is het meenemen van honden niet toegestaan. Bij de diverse archeologische bezienswaardigheden staan informatiebordjes. In strenge winters kan er op het ven geschaatst worden." (bron: Het Drentse Landschap)

Kampsheide is thans een heide- en natuurgebied met eeuwenoude tumuli en een gedeeltelijke offerberg. In de jaren '60 van de vorige eeuw was Kampsheide een geheel open terrein en was er weinig of geen natuurbeheer. Pas in de jaren '80 is men gaan inzien dat het beheer een belangrijke rol speelt in het behoud van de archeologische rijkdom van het gebied. Daardoor zijn ingrijpende beheersmaatregelen uitgevoerd, onder meer door het gebied geheel te omheinen en aan natuurregels te onderwerpen. Om vergrassing en bebossing van de heide tegen te gaan, wordt het terrein het hele jaar begraasd door een kleine kudde Drentse heideschapen. De boscomplexen worden zo veel mogelijk met rust gelaten, waardoor er een natuurlijk aandoend bos ontstaat. - Video-impressie van de Kampsheide. - Video met een beschrijving van het archeologisch belang van de Kampsheide.

Iepen
Tussen het dorp en buurdorp Loon is een deel van de oude iepenbeplanting hersteld. In Drenthe komen maar weinig iepen voor. Veel iepen zijn ten offer gevallen aan de iepziekte. Een voor iepen dodelijke vaatschimmel, die wordt verspreid door de iepespint kever. Het traject Balloo - Loon is slechts een deel van de oude door iepen geflankeerde route. Tussen Rolde, Nijlande, Amen en Schoonloo zijn hier en daar nog bomen te vinden die uit dezelfde periode dateren. Schitterende monumentale bomen van vaak meer dan een meter doorsnee met een hoogte van rond de 30 meter. Ruim een eeuw geleden was de iep in Aa en Hunze een normale verschijning. Niet vreemd als bedacht wordt dat Drenthe destijds een open landschap kende waarin de wind vrij spel had. Iepen kunnen als geen andere boomsoort tegen wind. Herstel van deze unieke beplanting is gelet op de kans op iepziekte niet zonder risico. Daarom is de Fladderiep geplant, een inheemse soort die weinig gevoelig is voor iepziekte.

De bedoeling is het traject tussen Balloo en Rolde de komende jaren ook te herstellen. Plaatselijk worden daarvoor Amerikaanse eiken geruimd. De nog aanwezige oude iepen blijven staan zolang ze nog niet ziek zijn. Jaarlijks worden deze bomen geïnjecteerd ter voorkoming van iepziekte.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Balloo, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Vereniging Dorpsbelangen Balloo.

- Zorg: - Zorgboerderij De Balloohoeve (Balloo 52) wordt geleid door een enthousiast team dat dagbesteding biedt. Het is een agrarisch middelgroot bedrijf met verbreding. De verbreding bestaat uit een koffie- en theeschenkerij, boerderijwinkel, boerencamping, agrarisch natuurbeheer, groentetuin en ijsmakerij. De begeleiding wordt door vaste begeleiders gedaan die een agrarische en/of zorg achtergrond hebben. Hun missie is om de deelnemers te laten wennen aan de dagstructuur en zo mogelijk terug te brengen in de maatschappij ongeacht tijd. De visie van De Balloohoeve is dat de deelnemer centraal staat en er gekeken word naar de positieve en gezonde kanten van de deelnemer. Ze kunnen te allen tijde zichzelf zijn en hoeven zich niet te bewijzen.

Voor elke deelnemer is er werk op maat, hierdoor ontstaat er structuur bij de deelnemer doordat deze min of meer zijn/haar eigen werkzaamheden heeft die dag in dag uit terug komen op de boerderij. Belangrijk is dat het niet uitmaakt hoelang een deelnemer bezig is met een activiteit, hierdoor ontstaat een lage werkdruk. De deelnemer geeft zelf aan welke werkzaamheden hem/haar aantrekken. Door de omgeving van De Balloohoeve onderscheidt zij zich van andere zorgboerderijen. Deelnemers op de Balloohoeve staan namelijk nauw in contact met mensen van buitenaf, doordat De Balloohoeve midden in het dorp Balloo ligt.

- De Buurderij is een woon-, leer- en werkcentrum voor mensen met een specifieke zorgvraag dan wel afstand tot de arbeidsmarkt. De doelgroepen zijn jongeren en (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening, in het bijzonder Autisme Spectrum Stoornis (A.S.S.) al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. De Buurderij biedt onder meer dagbesteding op het gebied van dierverzorging, kleinschalige horeca, houtbewerking en klusactiviteiten. De Buurderij ligt aan de rand van de bebouwde kom van Balloo, in een groene omgeving, aan een rustige weg.

Begin 2018 dreigde de Buurderij failliet te gaan, maar zij is net op tijd overgenomen door ondernemer Jannes Janssens uit Assen, aldaar bekend als koper van het historische gebouw het Wapen van Drenthe, en van de Kostuumcentrale aan de Collardslaan, waar kantoren in komen. Ook is Janssens bestuurder geweest bij ziekenhuizen. Zijn broer Koen runt de Buurderij. De Janssens hebben het complex in de loop van 2018 uitgebreid van 9 naar 16 woonruimten. Verder hebben ze de theeschenkerij vernieuwd, om weer dagjesmensen te kunnern ontvangen, en komt er een landwinkel.

"Het woon- en behandelcentrum, waar wij een veilige en overzichtelijke leefgemeenschap bieden, is landelijk gelegen en bevindt zich aan de rand van het brinkdorp Balloo. De locatie is gesplitst in een voorhuis en achterhuis met elk haar eigen doelgroep. Het Voorhuis. We bieden aan de voorkant van onze locatie professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 15 jaar. Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden. In de praktijk uit zich dit door het inzetten van een signaleringsplan (om de vroege voortekenen in kaart te krijgen en hierop vroegtijdig te interveniëren), het uniform handelen middels een behandel- en/of begeleidingsplan en de coachgesprekken. Verder is het sociaal competentiemodel leidend in de benaderingswijze naar onze cliënten.

Het Overgangshuis. Voor jongeren die op weg zijn naar zelfstandig wonen is er op het terrein van De Buurderij het zogeheten Overgangshuis. Dit huis biedt woonruimte aan twee jongeren die daar de ruimte en mogelijkheid krijgen om te leren op eigen benen te staan waarbij vervolgens, indien nodig, ambulante ondersteuning vanuit De Buurderij kan worden ingezet. Het Achterhuis. In de vleugel aan de achterkant van onze locatie verblijft de doelgroep waarbij, naast de ontwikkelings- en/of gedragsstoornis, tevens sprake is van een licht verstandelijke beperking. De Buurderij biedt hen de behandeling en begeleiding die nodig is om zich verder te ontwikkelen of om stabiel te blijven. Het netwerk om de bewoner en de bewoner zelf staat hierin centraal. Ons standpunt is dat we zoveel mogelijk uitgaan van de competenties van onze cliënten, we voeren hierover de dialoog. Ons motto is dat we inzetten om de kwaliteit van leven te verbeteren." De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft De Buurderij in 2018 en 2019 bezocht. De rapportage daarvan kun je lezen onder de link.

Reactie toevoegen