Balmahuizen

Plaats
Buurtschap
Westerkwartier
Westerkwartier Middag-Humsterland
Groningen

balmahuizen_richtingbord.jpg

Als je er al bijna aangekomen bent, staat de buurtschap Balmahuizen keurig op een richtingbordje aangegeven. Helaas staan ter plekke geen plaatsnaambordjes, zodat je niet kunt zien wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Als je er al bijna aangekomen bent, staat de buurtschap Balmahuizen keurig op een richtingbordje aangegeven. Helaas staan ter plekke geen plaatsnaambordjes, zodat je niet kunt zien wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Balmahuizen

Terug naar boven

Status

- Balmahuizen is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streken Westerkwartier en Middag-Humsterland, gemeente Westerkwartier. T/m 1989 gemeente Oldehove. In 1990 over naar gemeente Zuidhorn, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.

- De buurtschap Balmahuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Niehove.

- De buurtschap Balmahuizen heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1571 Ballema, 17e eeuw Ballemahuisen. Foeke Wigles Gorter (1756-1836), leraar van de doopsgezinden in Sappemeer, spreekt in een reisverslag d.d. aug. 1816 van een plaatsnaam Barmhuizen. Daar bedoelde hij Balmahuizen mee. (zie hier, pag. 177)

Naamsverklaring
Afgeleid van de geslachtsnaam Ballema 'afstammelingen van de persoon Balle', ontstaan uit Baldo. Later is huizen 'nederzetting' toegevoegd.(1) Oorspronkelijk heet de buurtschap Sickemahuessen, naar het Sickemahuis = de meest westelijke van de 3 noordelijke boerderijen. Het Sickemahuis ontleent zijn naam waarschijnlijk aan een geslacht Sickema of Siccama, dat voor het eerst in een verdrag van 1366 wordt genoemd, en dat in 1493 betrokken is bij de opstelling van de 'klauwlijst' voor de Sickemahuister kluft. Vanaf de 2e helft van de 16e eeuw gaat de buurtschap door het leven als Bal(le)mahuizen, naar de middelste van de 3 boerderijen, genaamd Ballemahuis, naar het geslacht Ballema dat deze boerderij bewoonde. (bron: D.E.H. de Boer, R.I.A. Nip en R.W.M. van Schaïk, 'Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd', Groninger Historische Reeks, nr. 17, pag. 36, 1998)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Balmahuizen ligt Z van het dorp Niehove, ONO van het dorp Niezijl, NW de dorpen van Zuidhorn en Noordhorn, rond de kruising van de Balmahuisterweg en de weg Oude Dijk. Dit is een deel van de oude zeedijk die in de 13e eeuw eeuw is aangelegd rond het toenmalige eiland Humsterland. De buurtschap ligt verder ZO van het dorp Kommerzijl, W van het dorp Den Ham en ZW van het dorp Oldehove.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Balmahuizen 9 huizen met 63 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog slechts 4 boerderijen, met ca. 10 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2016 zijn 3 'fietsoversteken' in de provincie op soortgelijke wijze veiliger gemaakt. De fietsoversteken liggen aan de Strandweg bij Zoutkamp, aan de Hoofdweg in Blijham en langs de N355 bij Balmahuizen. Bij de fietsoversteken is gebruik gemaakt van lichtgevende markeringsstrepen en een reflecterende deklaag op het asfalt, die oplicht als auto- of fietslichten erop schijnen. Hierdoor is de weg 's avonds en 's nachts beter zichtbaar en is er minder straatverlichting nodig. Dat bespaart energie. Verder zijn op het fietspad ledlampjes aangelegd die een signaal afgeven aan automobilisten als er een fiets overheen rijdt. Het is voor het eerst dat dit systeem in Nederland is toegepast. Tussen de rijbaan en het fietspad is als afscheiding een groenstrook aangebracht. Verder is in het midden van de rijbaan een vluchtheuvel aangebracht, waardoor de fietser in twee fasen kan oversteken. Voorheen moest dat in één keer. Zie ook het animatiefilmpje oversteken o.a. N355 bij Balmahuizen in de oude en nieuwe situatie. De 1e situatie die je in het filmpje te zien krijgt, heeft hier betrekking op.

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje uit 1951 van verrichtingsproeven met paarden bij de boerderij van dhr. Schuiringa te Balmahuizen.

- Op de eerste foto in dit artikel vind je 2 van de 4 boerderijen in buurtschap Balmahuizen.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - "Als je werkt op Zorgboerderij Balmahuizen (Balmahuisterweg 1) dan vind je het prettig om rustig je werk te kunnen doen. Je vindt het leuk om met dieren om te gaan en je hebt respect voor andere mensen. Voor iedereen heeft een zinvolle dagbesteding een andere betekenis. Wat ze op deze zorgboerderij belangrijk vinden is dat jij je werk leuk vindt, dat het voor jou duidelijk is wat je moet doen en dat je dat in je eigen tempo mag doen. Als jij weet wat je moet doen, dan gaat het werk vanzelf. Als jij je werk leuk vindt dan kunnen andere mensen dat aan je zien. Samenwerken met anderen is fijn als dat kan, bij hen is het ook mogelijk om je eigen programma te volgen. Op deze boerderij kunnen maximaal 3 deelnemers per dagdeel werken. Dit is met name bedoeld voor mensen die moeite hebben met prikkels van anderen of naar anderen toe voor teveel prikkels zorgen.

Er zijn verschillende werkzaamheden in en rond de boerderij. Dieren voeren, hokjes of stal schoonhouden, borstelen of knuffelen met de dieren. Er zijn melkkoeien en jongvee, regelmatig wordt er een kalfje geboren. Er is een pony en een veulen. Er zijn twee honden die graag bij je zijn. Een aantal poezen lopen over het erf, ze zijn gewend om geaaid te worden en zijn ook graag bij je in de buurt. Het is een ruim erf rondom de boerderij, waar zomers veel tuinwerk in zit. Er is ook houtwerk. Takken uit de tuin worden versnipperd en grotere stammen worden gekloofd. Voor wie graag creatief bezig is hebben ze de mogelijkheid om van pallethout iets maken. Dat kan iets zijn ter decoratie of iets wat ze kunnen gebruiken op het erf."

Reactie toevoegen