Bankenstraat

Plaats
Buurtschap
Etten-Leur
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

bankenstraat_etten-leur_straatnaambord.jpg

Bankenstraat is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Etten-Leur.

Bankenstraat is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Etten-Leur.

bankenstraat_etten-leur_bankenstraat_3_rm_boerderij.jpg

Buurtschap Bankenstraat heeft 1 rijksmonument, zijnde deze woonboerderij op nr. 3. "Boerderij met pannendak op het woongedeelte en rieten wolfsdak op het stalgedeelte; zesdelige schuiframen met groene luiken. Schuur met rieten dak. Karhuis met rieten dak"

Buurtschap Bankenstraat heeft 1 rijksmonument, zijnde deze woonboerderij op nr. 3. "Boerderij met pannendak op het woongedeelte en rieten wolfsdak op het stalgedeelte; zesdelige schuiframen met groene luiken. Schuur met rieten dak. Karhuis met rieten dak"

bankenstraat_buurtvereniging.jpg

Buurtvereniging Bankenstraat e.o. is in 1978 opgericht

Buurtvereniging Bankenstraat e.o. is in 1978 opgericht

Bankenstraat

Terug naar boven

Status

- Bankenstraat is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Etten-Leur.

- De buurtschap Bankenstraat valt, ook voor de postadressen, onder de kern Etten-Leur.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
In een Brugse schepenbrief uit 1413 komt de naam het eerst voor: 'die Banken'. Ook in 1430 worden 'de Bancken' al genoemd, terwijl de straat reeds in 1465 genoemd wordt in het vestboek: 'oest bancken strate'. 1866 De Banken, 1899 Bankenstraat.

Naamsverklaring
"De buurtschap en de gelijknamige straat zijn een samenstellling van straat 'doorgaande weg, verbindingsweg' met het meervoud van bank 'veenakker, door evenwijdige lijnen afgedeeld'."(1)
"De straat is vernoemd naar de turfwinning. Banken waren óf legakkers waarop de turf te drogen werd gelegd, óf het ging om een laag turf van één turf lang en diep tot de bodem van de veenkuil. Vermoedelijk voerde de straat naar deze banken, eerder dan dat dergeljke banken aan weerszijden lagen." (bron: site van de buurtvereniging)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bankenstraat ligt rond de gelijknamige weg en de daaraan grenzende wegen Geerstraat, Goorstraat, Kuijerstraat, Rioolseweg en Hoevenseweg, W en NW van het dorp Etten-Leur, W van de buurtschap Haansberg, O van buurtschapsdeel Lage Donk van de buurtschap Donk. De buurtschap ligt verder O van het dorp Hoeven, Z van de stad Zevenbergen, ZW van het dorp Langeweg, NO van het dorp Bosschenhoofd en NNO van de dorpen St. Willebrord en Sprundel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Bankenstraat omvat ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Bankenstraat is in 1937 verhard.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Verkeerssituatie
Autoverkeer dat vanuit de Bankenstraat de Hoevenseweg opdraait, heeft op die plek voldoende zicht. De gemeente vindt het niet nodig om daarvoor bomen op te offeren of de weg iets te verbreden. Enkele bewoners hadden eind 2017 op die maatregelen aangedrongen tijdens een inloopavond waarop zij werden geïnformeerd over plannen voor de reconstructie van de straat. Ook een verzoek om extra verlichting rond bochtige stukken van de straat legde het college naast zich neer. Zij houdt vast aan haar beleid dat er in het buitengebied geen extra verlichting komt en ziet op basis van incidenten in het verleden ook geen aanleiding daar nu anders over te denken.

Een verzoek om de binnenbocht van de Goorstraat naar de Bankenstraat iets te verbreden werd ook afgewezen. Volgens de bewoners verschuiven de betonblokken die er liggen regelmatig naar de sloot vlak naast de rijbaan. Die wordt daardoor steeds verder dichtgereden met als gevolg dat er water voor blijft staan. Dat probleem kan volgens de gemeente worden verholpen zonder ingrepen aan het wegdek. Dat gebeurt wel bij de kruising met de Kuijserstraat die te krap is voor het vrachtverkeer. Met een strook grasbetontegels wordt de weg verbreed, zodat vrachtwagens daar voortaan beter de draai kunnen nemen. Bewoners maken zich ook zorgen over hardrijders in de straat. De maximumsnelheid ligt hier op 60 kilometer per uur, maar volgens omwonenden houden automobilisten zich daar lang niet altijd aan. Volgens de gemeente valt dat nogal mee. Metingen hebben aangetoond dat het overgrote deel van de bestuurders zich aan de regels houdt.

Huisnr. 17
"De locatie Bankenstraat 17 was voorheen in gebruik als melkveebedrijf. De heer Strijbos is voornemens om de bestaande bebouwing te slopen en om te schakelen naar een glastuinbouwbedrijf/kwekerij met bijbehorende gebouwen en voorzieningen. Het is de bedoeling dat er 8 ha kassen, 2 containervelden van respectievelijk 2,6 ha en 1,2 ha, 2 waterbassins, 3 watersilo's, een nieuwe woning, overige bedrijfsbebouwing en voorzieningen voor de huisvesting van (circa 30) seizoenarbeiders worden opgericht. Het bedrijf van de heer Strijbos richt zich op de productie van stekgoed dat na beworteling en opkweek wordt verkocht aan andere kwekers. Het betreft stekgoed voor een breed assortiment van hoofdzakelijk groenblijvende planten zoals buxussoorten, conifeersoorten, hortensia's en laurier. Ook vindt op het bedrijf de teelt van moederplanten plaats." (bron: het bestemmingsplan voor deze locatie) Een buurman heeft in 2017 diverse bezwaren tegen dit plan ingediend bij de Raad van State. Hoe dit is afgelopen, is ons vooralsnog niet bekend.

- In 2017 heeft de rechtbank definitief besloten dat op Bankenstraat 16 3 nieuwe varkensstallen mogen worden gebouwd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft 1 rijksmonument (en geen gemeentelijke monumenten), zijnde de woonboerderij op Bankenstraat 3. "Boerderij met pannendak op het woongedeelte en rieten wolfdak op het stalgedeelte; zesdelige schuiframen met groene luiken. Schuur gedeeltelijk van steen, gedeeltelijk van hout, met rieten dak. Karhuis met rieten dak." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- Dankzij het feit dat de karakteristieke rietgedekte woonboerderij op Bankenstraat 14 in 2012 te koop heeft gestaan, kun je met deze video het (toenmalig) exterieur en interieur van dit pand bekijken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag in september zijn er de Bankenstraatse Boerenspelen, met o.a. kipschieten, geitmelken, aardappelmeppen, schoenmaatherkennen en trekkerrace.

Terug naar boven

Eten en drinken

Bettinehoeve geitenkaas
"1982: Johan Ewijk richt de Bettinehoeve op aan de Bankenstraat 15 in Etten-Leur, en maakt geitenkaas van de melk van zijn twee geiten. 1990: Melkboeren in de omgeving leveren hun melk voor de productie van geitenkaas. 1992: Het noodlot slaat toe: de kaasmakerij brandt volledig af. 1993: Een nieuwe productielocatie wordt geopend, op de plaats van de oude boerderij. 1997: Bettinehoeve verlegt haar koers en gaat verse geitenkaas maken. Niet zonder risico, er was juist meer vraag naar harde geitenkaas. De keuze blijkt succesvol. 2006: Bettine Grand Cru wint op de jaarlijkse Nantwich International Cheese Show in Engeland een kaasprijs en is Supreme Champion 2006. 2007: Een tweede productielocatie (2.000 m2) wordt geopend en biedt de mogelijkheid om ook aan de groeiende vraag naar geitenkaas in Europa te voldoen. 2014: Bouw van de goat milk factory aan de Nieuwe Donk. 2021: Start bouw tweede, twee keer zo grote geitenmelkpoederfabriek. Vandaag de dag. Bettinehoeve werkt tegenwoordig samen met circa 40 geitenhouderijen, waarvan de geitenmelk in Etten-Leur wordt verwerkt. Het assortiment van Bettine wordt verder uitgebreid, zonder op kwaliteit of smaak toe te geven. Het ambachtelijke karakter heeft Bettinehoeve op unieke wijze weten te behouden." (bron: Bettinehoeve)

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Bankenstraat e.o. is opgericht in 1978. Behalve de in de naam van de vereniging genoemde straat omvat het werkgebied van de vereniging ook de Goorstraat, Geerstraat, Kuijerstraat, Rioolseweg en Hoevenseweg.

Reactie toevoegen