Bant

Plaats
Dorp
Noordoostpolder
Flevoland

bant_plaatsnaambord_kopie.jpg

Bant is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder. Het is 1 van de 11 kleinere 'groendorpen' die als een krans om de hoofdplaats Emmeloord liggen.

Bant is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder. Het is 1 van de 11 kleinere 'groendorpen' die als een krans om de hoofdplaats Emmeloord liggen.

bant_op_kaart_openstreetmap.jpg

Bant ligt N van Emmeloord, ZZO van Lemmer en grenst in het O aan (een afrit van) de A6 en Luttelgeest, in het N aan Rutten en in het W aan Creil.

Bant ligt N van Emmeloord, ZZO van Lemmer en grenst in het O aan (een afrit van) de A6 en Luttelgeest, in het N aan Rutten en in het W aan Creil.

bant_dorpskern_op_kaart_openstreetmap.jpg

Close up van de dorpskern van Bant

Close up van de dorpskern van Bant

Bant Bantsiliek by night (Kopie).jpg

Bant, de voormalige RK Ludgeruskerk, tegenwoordig herbestemd tot multireligieus en multicultureel centrum de Bantsiliek, wordt 's avonds fraai in de spotlights gezet.

Bant, de voormalige RK Ludgeruskerk, tegenwoordig herbestemd tot multireligieus en multicultureel centrum de Bantsiliek, wordt 's avonds fraai in de spotlights gezet.

bant_tulpenveld_gele_kwikstaart.jpg

De meeste tulpen van Nederland zijn te vinden in de Noordoostpolder, o.a. bij Bant. Daarom is er in de NOP in april/mei het Tulpenfestival. En vogelsoorten zoals patrijs, gele kwikstaart (foto), veldleeuwerik, kievit en scholekster broeden er graag in.

De meeste tulpen van Nederland zijn te vinden in de Noordoostpolder, o.a. bij Bant. Daarom is er in de NOP in april/mei het Tulpenfestival. En vogelsoorten zoals patrijs, gele kwikstaart (foto), veldleeuwerik, kievit en scholekster broeden er graag in.

bant_polderproms.jpg

Tijdens muziekfestival PolderProms in Bant (weekend in maart) laten muzikanten uit de Noordoostpolder zien wat de polder muzikaal in huis heeft. Muziek die een breed publiek aanspreekt, door de diversiteit van instrumenten en zangers.

Tijdens muziekfestival PolderProms in Bant (weekend in maart) laten muzikanten uit de Noordoostpolder zien wat de polder muzikaal in huis heeft. Muziek die een breed publiek aanspreekt, door de diversiteit van instrumenten en zangers.

bant_de_biersmurfers.jpg

Het jaarlijkse carnaval in Bant is in goede handen bij carnavalsvereniging De Biersmurfers.

Het jaarlijkse carnaval in Bant is in goede handen bij carnavalsvereniging De Biersmurfers.

Bant Het Midden (Kopie).jpg

Bant, dorpsplein, 'Het Midden'

Bant, dorpsplein, 'Het Midden'

Bant kunstwerk (Kopie).jpg

Bant, kunstwerk nabij de Bantsiliek

Bant, kunstwerk nabij de Bantsiliek

Bant

Terug naar boven

Status

Bant is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder. Het is 1 van de 11 kleinere 'groendorpen' die als een krans om de hoofdplaats Emmeloord liggen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Bant is - evenals het hemelsbreed slechts 8 km noordelijker gelegen dorp Bantega in de Friese gemeente Lemsterland - vernoemd naar het rond 1700 als verdwenen (verdronken in de Zuiderzee) opgegeven plaatsje Bant(ega) in Lemsterland. De landerijen van dit dorp strekten zich uit tot in het gebied dat tegenwoordig Noordoostpolder heet, vermoedelijk wel tot aan het huidige dorp. De plannenmakers van de polder hadden dan ook weinig moeite om een naam voor het nieuwe dorp te bedenken. Na de Tweede Wereldoorlog heeft ook het hiervoor reeds genoemde dorp Bantega zijn huidige naam gekregen.

Naamsverklaring
Het Oudnederlandse en Oudsaksische bant betekent 'streek, woongebied'.(1)

Andere voorkomens en betekenissen van het toponiem
- Daarnaast is er een ander gelijknamig woord met de betekenis bentgras, gras dat op vochtige zandgrond voorkomt. In die betekenis komt het bijvoorbeeld voor in de Banten, een streek bij Siddeburen, en in Vollenhove. In het dialect van Vollenhove komt bente als soortnaam voor weilanden voor. Met bent of bente is een aantal Vollenhoofse namen gevormd. In Lemsterland verschijnt Banterakkers als veldnaam.

- Het element zit ook in Swifterbant, eertijds op de Veluwe, waarnaar het huidige dorp Swifterbant is genoemd, in Teisterbant in Gelderland en in Brabant.

- En het komt ook nog als benaming voor in Duitsland, als verdwenen eiland dat voor de kust van Oost-Friesland heeft gelegen, halverwege de Leybocht en het eiland Juist. Anders dan de huidige Waddeneilanden die achter een strandwal zijn ontstaan op de grens van de Waddenzee en de Noordzee, was dit eiland oorspronkelijk een Hallig, een deel van het vasteland dat eiland was geworden. Het eiland was tot het einde van de 16e eeuw bewoond.

Terug naar boven

Ligging

Bant ligt N van Emmeloord, ZZO van Lemmer en grenst in het O aan (een afrit van) de A6 en Luttelgeest, in het N aan Rutten en in het W aan Creil. Het is een langgerekt dorp zonder doorgaand verkeer, met een knus pleintje. Het is dan ook een zogeheten langswegdorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Bant heeft ca. 600 huizen met tegen de 1.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Na de inpoldering van de Noordoostpolder in de jaren veertig, is in 1950 begonnen met de bouw van het dorp Bant. Op oude kaarten is te zien dat het dorp oorspronkelijk is gepland op de kavel tussen de Creilervaart en de Noorderringweg op het zogeheten Kavel Tiesingha. Waarom hiervan is afgeweken is niet bekend. De eerste woningen zijn in 1951 opgeleverd.

Omdat Bant het enige dorp rondom Emmeloord is dat niet aan een vaarwater is gelegen, komt het industriegebied op enige afstand van het dorp te liggen. Hiermee is het Midden van het dorp dus direct het centrum. Langzamerhand komen er meer straten bij die in het begin allen namen krijgen die te maken hebben met de akkerbouw. De eerste straatnamen zijn dan ook Noordakker, het Midden, Zuidakker en Zuidwend. Later is ook de Noordwend erbij gekomen.

De eerste winkeltjes aan het Midden komen er al snel, alsmede een smederij en een tijdelijk café. Later komt ook de Hervormde Kerk aan het Midden, terwijl de Gereformeerde kerk en de Prot. Chr. School aan de Noordwend verrijzen. Aan de andere kant van het dorp komen een openbare school en de RK Kerk, tegenwoordig bekend als de 'Bantsiliek'. Het dorp groeit in de jaren daarna gestaag door en de volgende straten worden naar landbouwwerktuigen of onderdelen van landbouwwerktuigen vernoemd, zoals Tweeschaar, Vorenpakker, Kooiwiel, Markeur en het Rister.

Kamp Westvaart
In de nabijheid van het huidige dorp lag het arbeiderskamp Westvaart (genoemd naar de vaart die tegenwoordig Creilervaat heet), een van de arbeiderskampen die hier in de jaren veertig waren om de Noordoostpolder te ontginnen. Na de oorlog is het arbeiderskamp nog gebruikt voor de huisvesting van veroordeelde NSB'ers.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het gemeentebestuur van Noordoostpolder wil Bant anno 2021 verder uitbreiden, met woningbouw en eventueel ook een extra deel bedrijventerrein. Het gaat om het stuk tussen de huidige dorpsuitbreiding, de A6 en het bedrijventerrein. De gemeente heeft daar een 'voorkeursrecht' op gezet. Dit houdt in dat als het stuk grond te koop komt, de gemeente het als eerste mag kopen. De gemeenteraad moet dit nog anno september 2021 wel bekrachtigen. Het voorkeursrecht blijft drie jaar geldig. Volgens de burgemeester en wethouders is in het dorp weinig woningaanbod en hebben Dorpsbelang en inwoners aangegeven dat ze graag meer nieuwbouw willen. Ook is er een ondernemer die graag zijn bedrijf wil uitbreiden.  Het stuk grond wordt nu nog gepacht door een agrariër en is in eigendom van Het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente wil in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.

- Vanaf juni 2019 heeft de firma Gromes-Plender uit IJsselmuiden in Bant 6 mestsilo's gebouwd voor niet-dierlijke meststoffen, aan Het Rint, op het bedrijventerrein direct ZO van het dorp. Verdunde mest wordt hier als vloeibare kunstmeststoffen tijdelijk pgeslagen. Met tankwagens gaat de mest vervolgens naar loonbedrijven en kunstmesthandelaren. Inwoners zijn daar niet blij mee. Zij vrezen stankoverlast door ammoniak van de mest, lawaai van pompen die de mest in de silo's rondpompen en hinder door de circa 660 vrachtwagens die jaarlijks af- en aan zullen rijden. De gemeente stelt dat het bedrijf aan alle normen uit het in 2012 vastgestelde bestemmingsplan voldoet en dat zij daarom een vergunning niet kon weigeren.

Volgens de gemeente is het "de keerzijde van de flitsvergunning" (= een vergunning die snel wordt toegekend als men aan de voorwaarden van het bestemmingsplan voldoet), waar men voorheen juist vaak als bezwaar opperde "dat het bij de gemeente altijd zo lang duurt". Zij erkent wel dat de communicatie - door ondernemer en gemeente - beter had gekund, omdat inwoners zich nu overvallen voelen. De journalisten van de Stentor waren bij Gromes-Plender niet welkom voor wederhoor. In september 2019 zijn de 24 ingediende bezwaarschriften behandeld door een gemeentelijke bezwarencommissie. Ondertussen ging Gromes-Plender door met bouwen, met het risico dat ze de silo's eventueel weer zouden moeten afbreken als de bezwaarmakers in het gelijk zouden worden gesteld. Getuige dit bericht d.d. december 2019 is het plan kennelijk doorgegaan. Overigens heeft Gromes-Plender in 2018 gepoogd een soortgelijk complex aan te leggen in buurdorp Creil, waar de omwonenden ook niet stonden te juichen over hun komst, en wat uiteindelijk niet is doorgegaan.

- Bant heeft in 2016 het 65-jarig bestaan gevierd, en heeft in dat kader het dorp een flinke opknapbeurt gegeven zodat het er weer piekfijn bijlag bij aanvang van de festiviteiten, en ook daarna ook nog altijd lígt natuurlijk. De gemeente heeft materialen beschikbaar gesteld, en ca. 80 vrijwilligers hebben hun 'twee rechterhanden' gebruikt om een aantal zaken in elkaar te zetten en op te knappen. Zo is de bebording e.d. van aanslag ontdaan waardoor het er weer fris bij staat, hebben zij een aantal bloembakken gemaakt en door het hele dorp geplaatst (met inhoud natuurlijk :-) ), en in de speelweide zijn van boomstammen banken gemaakt.

- In 2010 zijn er nieuwbouwwoningen gebouwd aan de Zuidakker en de Zuidwend. Een aantal van de woningen is toen niet gebouwd omdat er volgens woningbouwvereniging Mercatus geen vraag (meer) naar zou zijn. Inwoners vonden de open plek lelijk en gaven het de bijnaam het 'Gat van Bant'. In 2017 zijn hier alsnog 6 levensloopbestendige woningen gebouwd. Dat betekent dat de begane grond naast woonkamer, keuken en hal ook een badkamer en een slaapkamer heeft. Op de verdieping zijn twee extra slaapkamers en een toilet gemaakt. Hierdoor zijn deze woningen geschikt voor iedereen, maar in het bijzonder voor senioren en mensen met een fysieke beperking, die gelijkvloers willen wonen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bant heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de 'Bantsiliek': De voormalige RK Ludgerkerk (Zuidwend 2) uit 1955 is onder de naam Bantsiliek sinds 2005 een multifunctioneel centrum, waar naast kerkdiensten (voor katholieken, hervormden en gereformeerden) ook tentoonstellingen en concerten worden georganiseerd. - De huidige Bantsiliek heeft een interessante ontstaansgeschiedenis: Lees hier het inspirerende verslag van Geertje Vos, voorzitter van de Kerkenraad, hoe zij vanuit de vroegere 2 protestantse kerken de Bantsiliek opnieuw hebben opgezet en er met succes een nieuwe protestantse kerk van hebben gemaakt én een centrum waar vele dorpsactiviteiten en -evenementen plaatsvinden, en hoe zij daar pragmatisch en flexibel mee omgaan.

Sinds 2015 kent de Noordoostpolder één RK parochie; de Emmaüsparochie. De parochie is verdeeld in 4 geloofsgemeenschappen. Een daarvan is Geloofsgemeenschap De Goede Herder, die wordt gevormd door parochianen uit Bant, Creil en Rutten. De ca. 1200 parochianen komen samen in de H. Servatiuskerk in Rutten.

- In de voormalige Gereformeerde kerk (Noordwend 1) uit 1954 was sinds 2004 een tattoo- en piercingshop gevestigd. Het pand stond anno 2012 te koop. (is het inmiddels verkocht en zo ja wat is de huidige bestemming?, red.)

- De voormalige Hervormde kerk (Lange Omgang 1) uit 1959 (voorheen was er op deze plek een tijdelijke noodkerk), waarin ook de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt haar diensten hield, is in 2004 buiten gebruik gesteld. Tegenwoordig is er een bedrijf in gevestigd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Feestcommissie Bant organiseert het Dorpsfeest (1x in de 5 jaar een groot feest en in de 4 tussengelegen jaren een kleinere variant), en ook met de vakantieactiviteiten, Koningsdag en oud & nieuw zorgt deze commissie voor een feestelijk geheel.

- Het carnaval in Bant wordt verzorgd door Carnavalsvereniging De Biersmurfers, met o.a. Prinsenbal en carnavalsoptocht.

- Tijdens muziekfestival PolderProms (weekend in maart) laten muzikanten uit de Noordoostpolder zien wat de polder muzikaal in huis heeft. Muziek die een breed publiek aanspreekt, door de diversiteit van instrumenten en zangers. - Zie ook het verslag van Omroep Flevoland.

- Avondvierdaagse (eind mei).

- Het Dorpsfeest (juni) is er 1x in de 5 jaar in een grote variant en in de 4 jaar daartussen in een kleinere variant.

- Autocross Bant (op een zaterdag in mei of juni). De laatste jaren is de autocross professioneler en sneller geworden en valt het niet mee om met een oude, goedkope crossauto toch concurrerend te zijn. Daarom is er sinds 2016 naast de professionele Polderklasse ook een 250 Euro Klasse, ook wel Boerenklasse genoemd. Deze klasse is bedoeld voor rijders die laagdrempelig willen crossen, simpel en vooral voor de lol! Heb je nog een oude Japanner of Opel Kadett? Haal hem uit de singel of schuur en lap hem op! Aan de 250 euro klasse mogen alle auto’s meedoen. De auto moet origineel zijn, zoals deze vroeger op het kenteken stond. Dus geen turbo’s en dergelijke erop bouwen. En na afloop kun je desgewenst genieten van een warme maaltijd voor maar €7,50.

- NOPPOP (op een zaterdag begin juli) is naar eigen zeggen het meest eigenwijze festival van Nederland. Op een buitengewoon bijzondere locatie bij Bant (natuurgebied Schoterveld) kun je genieten van muziek en "food, drinks en happiness". Camping aanwezig.

- Schuurfeest Bant (1e zaterdag in september) kan inmiddels worden beschouwd als cultureel erfgoed. De bezoekers (aleen genodigden!) komen niet alleen uit het dorp en omstreken maar inmiddels uit geheel Nederland. Het heeft een hoog reüniegehalte. De commissie van het Schuurfeest is niet alleen in september actief. Zij willen het hele jaar door de leefbaarheid in en rond het dorp vergroten. Naast voetbal (jaarlijkse wedstrijd tegen carnavalsvereniging De Biersmurfers) houden zij zich o.a. ook bezig met de 10 Dorpen-Steptocht en steunen zij het 5-jaarlijkse Dorpsfeest.

- Op een zaterdag in september organiseert Paardensportvereniging De Burcht de jaarlijkse Impulsmarathon in het Kuinderbos. Deze wedstrijd is sinds een aantal jaren voor zowel menners als ruiters. Bezoekers kunnen de hele dag gratis genieten van dit evenement. Het hoofdterrein is aan het Schoterpad 2 te Bant. Daar zullen de deelnemers van de recreatieve tot de gevorderde menners en ruiters hun eerste hindernis rijden, daarna vervolgen ze hun route door het Kuinderbos om uiteindelijk weer de laatste hindernissen te rijden op het hoofdterrein. In totaal moeten de deelnemers tijdens hun route 9 hindernissen afleggen in en om het Kuinderbos en dit allemaal op tijd. Een van de hindernissen is de waterbak in het bos maar ook de andere hindernissen zijn de moeite waard om te bekijken.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Pegasushof is een tuin van 4.000 m2 die te bezichtigen is. Ook de tuin van Goldhoorn Gardens is te bezoeken.

- Bant heeft via de Lemstervaart een waterverbinding met Lemmer.

- De provincie heeft in het najaar van 2019 een botenhelling aangelegd bij de loswal aan de Lemstervaart in Bant.

- NO van het dorp ligt deels in het dorpsgebied van Bant het Kuinderbos, met vele recreatiemogelijkheden.

- Het Banterbos is in 2019 heringericht tot belevenisbos en ontmoetingsplek. Fonds Leefbaarheid Platteland heeft daarvoor 119.000 subsidie verstrekt. Het bos is aantrekkelijker gemaakt voor de inwoners. Met name de zuidkant was nogal ruig en wild. Er is meer structuur in het bos gekomen en er is nu een veilige route door het bos voor rouwstoeten richting de begraafplaats. Er is ook een belevenisparcours langs dit pad aangelegd. Op het open veld in het bos zijn verschillende speelelementen gerealiseerd in een natuurlijke setting, door gebruik te maken van wat het bos te bieden heeft. Verder zijn op deze route verschillende ‘kamers’ aangelegd die als klaslokaal voor natuureducatie kunnen worden gebruikt.

Sportieve inwoners van Bant kunnen zich uitleven op de aangelegde trimbaan en er zijn ook bootcampmogelijkheden voor sporters gerealiseerd. De gemeente heeft de wandelpaden verhard, zodat dit bosgedeelte nu ook toegankelijk is voor mindervaliden. De metamorfose van het bos is gerealiseerd door plaatselijke aannemers met hulp van vrijwilligers. Het belevenissenbos beoogt een ontmoetingsplek te zijn voor jong en ouder. Van het Oranjefonds heeft Dorpsbelang daarom 400 euro ontvangen. Daarmee tijdens de landelijke NL Doet dag van maart 2019 een enorme picknicktafel gemaakt, op de open plek in het bos, die mogelijkheden biedt voor een koffieochtend of een verjaardagsfeestje.

- Sinds 2015 heeft de Kringloop Luttelgeest ook een vestiging Kringloop Bant, met mooie spullen voor redelijke prijzen. En mocht je er in de buurt wonen en van je overbodige spullen af willen: ze komen het graag halen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Bant, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Bant.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bant (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Bant.

- Nieuws: - De 1x per 2 maanden verschijnende dorpskrant Rondje Bant was via een inmiddels van het internet verdwenen website ook online te lezen. Hopelijk gaat men dit ook weer realiseren op de nieuwe - in maart 2017 gereed gekomen - dorpssite, die wij in de alinea hierboven hebben gelinkt.

- MFC: - Multifunctioneel Centrum (MFC) De Akkers biedt onderdak aan verenigingen en instanties zoals voetbal, fanfare, ouderensoos en Buitenschoolse Opvang (BSO) De Speelakker. De BSO besteedt veel aandacht aan natuurbeleving en het buitenleven. Zij zijn daarom blij met het grote buitenspeelterrein van ruim 1000 m2. De kinderen kunnen zich volop vrij bewegen door bijvoorbeeld een balletje te trappen op het pannaveld, te fietsen, te hinkelen en tikkertje te spelen. In 2015 is er o.l.v. Landschapsbeheer Flevoland een natuurlijke speelplaats aangelegd, kinderen heerlijk kunnen spelen in de zandbak, hutten maken in het naastgelegen bos en spelen met allerlei natuurlijke materialen. In deze speelplaats kunnen zowel wijkkinderen als BSO-kinderen heerlijk ravotten.

- Onderwijs: - De Wending is een samenwerkingsschool waar ze met energie, passie en plezier samenwerken met de kinderen, hun ouders, de gemeenschap en andere betrokkenen om kinderen met plezier naar school te laten gaan. De Wending is een sfeervolle kleine basisschool met tussen de 50 en 60 leerlingen. - Basisschool De Schalmei.

- Muziek: - "Fanfare-orkest Bant Creil Rutten (FBCR), opgericht in 1965, is een gezellige en ambitieuze vereniging uit de 3 noordelijkste dorpen van de Noordoostpolder. Sinds 1991 staat FBCR onder de vakkundige leiding van Koop Meindert Schokker. Het orkest bestaat uit ongeveer vijfendertig enthousiaste muzikanten en speelt op hoog niveau. Het orkest verleent regelmatig medewerking aan activiteiten in en rondom de drie dorpen en neemt deel aan concoursen. Daarnaast werkt het orkest mee aan muzikale projecten zoals de succesvolle Polderproms en organiseert het orkest ook zelf concerten, waaronder het geroemde jaarlijkse donateursconcert. FBCR repeteert iedere vrijdag in MFC De Akkers in Bant. Het jeugdorkest repeteert van 19.00-20.00 uur. Het A-orkest repeteert van 20.00-22.00 uur. Het orkest is altijd op zoek naar enthousiaste ervaren muzikanten. Overweeg je lid te worden, neem dan contact op met een van onze bestuursleden (zie Contactpagina), of stuur een e-mail naar info@fbcr.nl."

- Sport: - SC Bant heeft afdelingen voor voetbal, volleybal, tennis, darts, gym en jeu de boules.

- Sporten bij Boxing Cardio Vereniging Bant is geschikt voor zowel mannen als vrouwen, en voor zowel de beginnende als de gevorderde sporter. Ze gebruiken de klassieke bokssport als basis. Dit combineren ze met fitness en intervaltraining om zo de hele lichamelijke conditie te verbeteren. Ze leren je technieken uit het boksen aan, gaan flink aan je conditie werken én motiveren je om door te zetten. - Naar verwachting wordt in 2017 een fietscrossbaan in het dorp gerealiseerd.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bant alg.

Dankzij de enthousiaste medewerking van Bantenaar Fred Postma hebben wij dit dorp in tekst en beeld accuraat kunnen beschrijven. Dank Fred! Wie doet goed voorbeeld goed volgen, en meldt zich aan om mee te helpen aan een goede beschrijving van zíjn of háár stad, dorp of buurtschap? We zijn ook al blij als je jouw plaats 'alleen maar' wilt nakijken en zo nodig correcties en aanvulingen wilt doorgeven.

Reactie toevoegen