Barendrecht

Plaats
Dorp en gemeente
Barendrecht
Zuid-Holland

barendrecht_plaatsnaambord_kopie.jpg

Barendrecht is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

Barendrecht is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

gemeente_oost-_en_west-barendrecht_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Oost- en West-Barendrecht anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Oost- en West-Barendrecht anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

barendrecht_rm_dorpskerk.jpg

De Hervormde (PKN) Dorpskerk (Dorpsstraat 148) is het oudste pand van Barendrecht. De kerk dateert uit 1512 en heeft in 2012 dus het 500-jarig bestaan gevierd.

De Hervormde (PKN) Dorpskerk (Dorpsstraat 148) is het oudste pand van Barendrecht. De kerk dateert uit 1512 en heeft in 2012 dus het 500-jarig bestaan gevierd.

barendrecht_gm_gereformeerde_bethelkerk.jpg

De Gereformeerde (PKN) Bethelkerk dateert uit 1925 en is dus al bijna een eeuw een beeldbepalend gebouw in het centrum van Barendrecht. De Bethelkerk is voor velen een belangrijk oriëntatiepunt, geografisch maar ook als plek van religieuze betekenis.

De Gereformeerde (PKN) Bethelkerk dateert uit 1925 en is dus al bijna een eeuw een beeldbepalend gebouw in het centrum van Barendrecht. De Bethelkerk is voor velen een belangrijk oriëntatiepunt, geografisch maar ook als plek van religieuze betekenis.

barendrecht_rm_pendrechtse_molen.jpg

De Pendrechtse Molen is in 1731 gebouwd. In 1993 is de molen ongeveer drie kilometer naar het oosten verplaatst, waarbij hij van Rotterdams grondgebied naar dat van Barendrecht is verhuisd. De molen ligt iets N van de A15 en is vanaf de weg goed te zien.

De Pendrechtse Molen is in 1731 gebouwd. In 1993 is de molen ongeveer drie kilometer naar het oosten verplaatst, waarbij hij van Rotterdams grondgebied naar dat van Barendrecht is verhuisd. De molen ligt iets N van de A15 en is vanaf de weg goed te zien.

barendrecht_rm_watertoren.jpg

De Dorpskerk in Barendrecht vormt een prachtig, uniek dorpsbeeld samen met de vlakbij gesitueerde, door architect Roelof Kuipers ontworpen watertoren (Dorpsstraat 152) uit 1912, een van de mooiste watertorens in Nederland.

De Dorpskerk in Barendrecht vormt een prachtig, uniek dorpsbeeld samen met de vlakbij gesitueerde, door architect Roelof Kuipers ontworpen watertoren (Dorpsstraat 152) uit 1912, een van de mooiste watertorens in Nederland.

barendrecht_rm_woonhuis_boerderij_eetcafe_diggels_dorpsstraat_141.jpg

Het tegenover de Dorpskerk gelegen Eetcafé Diggels (Dorpsstraat 141) is een prachtig rijksmonumentaal pand. Het blijkt een vroeg-19e-eeuwse woonhuis van een boerderij te zijn geweest.

Het tegenover de Dorpskerk gelegen Eetcafé Diggels (Dorpsstraat 141) is een prachtig rijksmonumentaal pand. Het blijkt een vroeg-19e-eeuwse woonhuis van een boerderij te zijn geweest.

Barendrecht

Terug naar boven

Status

- Barendrecht is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland. T/m 1835 was het dorp gesplitst in de gemeenten Oost- en West-Barendrecht. Vanaf 1836 was de naam van de gemeente, na de samenvoeging van deze twee gemeenten tot één gemeente, t/m 1885 Oost- en West-Barendrecht. In 1886 is deze naam gewijzigd in die van de huidige gemeentenaam.

- Wapen van de gemeente Barendrecht.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

- Onder het dorp Barendrecht vallen ook de buurtschappen Barendrechtse Veer, Noldijk, Reijerwaard, Smitshoek (grotendeels), een deel van buurtschap Koedood en enkele panden van buurtschap Charlois Zuidrand. Dit zijn 6 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1265 Berendrech, 1280-1287 en 1323 Berendrecht2, 1312 en 1334 Barendrecht, 1573 Barendreecht.

Naamsverklaring
Samenstelling van drecht 'overtoom, veer, waterloop' en bere 'drek, beer, op beer lijkende modder' of beer 'mannetjeszwijn, ever' (vergelijk Ossendrecht, Zwijndrecht). Een persoonsnaam Bero is eveneens mogelijk, vergelijk Duivendrecht, Papendrecht en Woensdrecht, maar wordt door sommigen minder waarschijnlijk geacht.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Barendrecht ligt Z van de stad Rotterdam, ZW van de dorpen Bolnes, Slikkerveer en Ridderkerk, W van de dorpen Rijsoord, Oostendam en Hendrik-Ido-Ambacht, NW van de dorpen Heerjansdam en Zwijndrecht, NNW van het dorp Puttershoek, NO van de dorpen Heinenoord, Goidschalxoord, Oud-Beijerland en Mijnsheerenland, O van het dorp Rhoon en ZO van het dorp Heijplaat. In het Z grenst de gemeente aan de rivier de Oude Maas. In het N van de gemeente loopt de A15; centraal door de gemeente loopt de A29, van N naar Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente 241 huizen met 2.027 inwoners, verdeeld in de buurtschappen West-Barendrecht 96/952 (=huizen/inwoners), Oost-Barendrecht 80/684 en Karnisse 65/391. Tegenwoordig hebben de gemeente en het dorp ca. 22.000 huizen met ca. 48.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De huidige gemeente ligt op het grondgebied van drie vroegere ambachtsheerlijkheden, namelijk Oost-Barendrecht, West-Barendrecht en Carnisse. De oudste vermelding van eerstgenoemd ambacht stamt uit 1264. De ambachten lagen in de Riederwaard, een gebied dat vanaf de 12e eeuw is bedijkt en in de 13e en 14e eeuw regelmatig met dijkdoorbraken werd geconfronteerd. Vanaf 1484 is de definitieve indijking gestart met de Binnenlandse polder (het gebied ten noorden van de Voordijk, de Middenbaan en de Dorpsstraat). De Buitenlandse polder ten zuiden van die lijn is in 1555 van een dijk voorzien. De Zuidpolder ten zuiden van de Middeldijk is in 1649 drooggelegd. Tenslotte is in 1748 de Vredepolder van een dijk voorzien.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- De Historische Vereniging Barendrecht heeft ca. 600 leden en voert als slogan 'Het geheugen van Barendrecht'. Om dat waar te maken zijn wekelijks tientallen vrijwilligers bezig om de diverse archieven en voorwerpen te beheren, toegankelijk te houden en belangstellenden te informeren over de (gemeentelijke of persoonlijke) geschiedenis. Voor belangstellenden is in hun museum D'Ouwe School een permanente expositie en worden er regelmatig thematentoonstellingen georganiseerd. Leden en donateurs ontvangen bovendien ieder kwartaal het Contactblad.

Om een goede toegankelijkheid te verkrijgen is het fotoarchief van de vereniging gedigitaliseerd en wordt er gewerkt aan een digitaal doorzoekbaar bestand van alle verzamelde voorwerpen, kaarten e.d., die daarvoor worden gefotografeerd en omschreven. Ook oude 8, 16 en 35 mm films worden gedigitaliseerd en gerestaureerd, waarna die bestanden worden gebruikt voor het maken van documentaires door er commentaar en geluid aan toe te voegen. Deze documentaire films worden op DVD gezet, waardoor ook deze films voor iedereen weer toegankelijk en begrijpelijk zijn geworden. Veel oude akten in hun archieven zijn met de hand in oud Nederlands geschreven waardoor het voor veel mensen zeer moeilijk leesbaar is. Daarom worden deze vertaald naar hedendaags Nederlands. Er is dus veel te doen bij deze vereniging en extra hulp, in vorm variërend van huishoudelijk werk tot specialistische taken, is altijd welkom.

- "Met de website 'Barendrecht Educatief' willen we geschiedenis van onze gemeente bereikbaar maken voor iedereen die er iets van wil weten. Daarbij is in eerste instantie gedacht aan scholieren die op zoek zijn naar materiaal voor een werkstuk over de geschiedenis van de gemeente. De website is er gekomen met steun van de gemeente en het DeltaPORT Donatiefonds. En dankzij het speurwerk van tientallen leden van de Historische Vereniging. Ook hebben diverse personen en instellingen belangeloos beeldmateriaal beschikbaar gesteld."

- De stadsarchivaris van Rotterdam is ook stadsarchivaris van vier omliggende gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Lansingerland en Ridderkerk. Stadsarchief Rotterdam heeft daarom de archieven van deze gemeenten in huis en ook veel particuliere archieven. Om het culturele erfgoed in deze gemeenten meer zichtbaar te maken, zijn de afgelopen jaren diverse projecten uitgevoerd. Zo zijn door een enthousiaste groep vrijwilligers delen van archieven en collecties digitaal toegankelijk gemaakt, uiteenlopend van afbeeldingen en akten van de burgerlijke stand tot notariële akten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Barendrecht heeft 19 rijksmonumenten.

- Barendrecht heeft 61 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Dorpskerk (Dorpsstraat 148) dateert uit 1512 en heeft dus in 2012 het 500-jarig bestaan gevierd. Het is een eenbeukig gebouw met driezijdige koorsluiting en bakstenen venstertraceringen. Bakstenen klokketorentje uit 1787. In de koorsluiting een gotische steen met opschrift in relief. Uitbouw aan de noordzijde uit de 18e eeuw. De kerk draagt een gotisch houten tongewelf met een in 1962 aangebrachte beschieting. Het gebouw is in 1960-1962 gerestaureerd. Tot de inventaris behoren een 17e-eeuwse preekstoel met twee koperen lichtarmen, een lezenaar en een doopbekkenhouder; vier 18e-eeuwse lichtkronen en een aantal 17e- en 18e-eeuwse zerken. Klokkenstoel met klok van A. en P. Petit uit 1759, diam. 97,1 cm. Het orgel is in 1994 gebouwd door de firma Gebr. Vermeulen (Weert). De Dorpskerkgemeente biedt sinds december 2018 tevens onderdak aan de (van oorsprong) Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost, afkomstig uit de Triomfatorkerk. Beide wijkgemeenten besteden in hun gezamenlijke erediensten bijzondere aandacht aan liturgie en kerkmuziek en zij zijn onderweg naar een geloofsgemeenschap die een 'Kerk met een aanbod' wil zijn in en rondom het oudste godshuis van Barendrecht.

- De Gereformeerde (PKN) Bethelkerk (Kerkweg 1) is een kruiskerk met expressionistische details en toren in binnenhoek, gebouwd in 1924-1925 naar een ontwerp van architect A.C. Lengkeek. Inwendig gemoderniseerd. Glas-in-loodvensters uit de bouwtijd. Orgel met twee manualen en vrij pedaal, in 1912 door de firma Gebr. Franssen (Roermond) gebouwd voor de kerk van de H. Antonius Abt te Scheveningen. In 1925 alhier geplaatst en in 1948 door Valckx & Van Kouteren & Co. (Rotterdam) gewijzigd. De Bethelkerk is een gemeentelijk monument. Hier kun je lezen over de geschiedenis van de Bethelkerk.

"De Bethelkerk is al bijna een eeuw een beeldbepalend gebouw in het centrum van Barendrecht. Gelegen op de hoek van de Eerste Barendrechtseweg en de Schaatsbaan, tussen het winkelgebied rondom de Middenbaan en het uitgaansgebied in het oude dorp, is het gebouw voor velen een belangrijk oriëntatiepunt, geografisch maar ook als plek van religieuze betekenis. In 2025 is het 100 jaar geleden dat het toen nieuwe kerkgebouw in gebruik werd genomen en zal dit eeuwfeest op gepaste wijze worden gevierd!"

Aldus de site van de Protestantse Gemeente Barendrecht, waar de kerk tegenwoordig onder valt. Onder de eerste link in de eerste alinea van de Bethelkerk-beschrijving kun je lezen dat de kerk in 2017 te koop is gezet, maar dat het regionale klachteninstituut van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) dat besluit later in dat jaar heeft vernietigd. De details daarvan kun je op die pagina lezen. Ook een verbouwing van de Bethelkerk tot wijkgebouw, als opvolger van 't Trefpunt, gaat niet door. De gemeente heeft in 2021 namelijk besloten tot nieuwbouw van 't Trefpunt. Voor de details daarvan zie het hoofdstuk Links > Wijkcentrum. - Nieuws van de Bethelkerk op Facebook.

- De Zuiderhavenkerk (Ploegwei 1) van de Gereformeerde Gemeente dateert uit 2007 en is gebouwd op het terrein van de vroegere beschuitfabriek van Hooimeijer. Architectenbureau Roos en Ros heeft deze zeer grote, beeldbepalende "refodome" met dakruiter ontworpen. Er is ruimte voor 610 kerkgangers, uit te breiden naar 770. Daarnaast zijn er 7 nevenruimten in twee bouwlagen. Voor de vorige locaties van deze in 1894 opgerichte kerkelijke gemeente zie de link.

- De Pendrechtse Molen (Charloisse Lagedijk 364) is in 1731 gebouwd en bemaalde de polder Pendrecht. In 1993 is de molen ongeveer drie kilometer naar het oosten verplaatst, waarbij de molen van Rotterdams grondgebied naar dat van Barendrecht is verhuisd. De molen ligt iets ten noorden van de A15 en is vanaf de weg goed te zien. Vanaf 1842 werd er in de molen ook gewoond. Het woongedeelte van de molen is weer teruggebouwd, zodat te zien is hoe de molenaar met zijn gezin tot 1905 woonde. In dat jaar is de woning onbewoonbaar verklaard. Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde zorgt ervoor dat de molen een levend monument blijft: in het zomerseizoen (vanaf Pasen) draait de Pendrechtse Molen op woensdag, zaterdag en zondag van 9:00-16:30 uur. In het winterseizoen draait de molen op woensdag, vrijdag en zaterdag. Op de momenten dat de molen draait, is deze te bezichtigen. Op Landelijke Molendag en op Open Monumentendag worden er bijzondere evenementen rond de molen georganiseerd. De Pendrechtse Molen is maalvaardig in circuit, wat wil zeggen dat het water in de vijvers in het park rond de molen door de Pendrechtse Molen wordt rondgepompt.

- De Dorpskerk vormt een prachtig, uniek dorpsbeeld samen met de vlakbij gesitueerde, door Roelof Kuipers ontworpen watertoren (Dorpsstraat 152) uit 1912, een van de mooiste watertorens in Nederland (ook in Hellevoetsluis bestaat zo'n uniek dorpsbeeld van een historische watertoren, die ruim hoger is dan de vlak ernaast gesitueerde RK kerk). De bouwstijl is Overgangsstijl, met elementen uit de Italiaanse Renaissance. De watertoren van Heerenveen was vrijwel identiek. De trouwzaal is later aan de toren gebouwd. De rijksmonumentale watertoren heeft een hoogte van 36 meter en een waterreservoir van 120 m3. Sinds 1981 is de watertoren niet meer als zodanig in functie.

- Het tegenover de Dorpskerk gelegen Eetcafé Diggels (Dorpsstraat 141) is een prachtig rijksmonumentaal pand. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschrijft het als volgt: "Op de hoek van het Doormanplein gelegen complex, bestaande uit het vroeg-19e-eeuwse woonhuis van een boerderij met ingezwenkte gevel en achterhuis met 17e-eeuwse puntgevel aan het Doormanplein. Op de hoek een uitgebouwde erkerkamer met schilddak, vroeg 19e eeuw. Vensters met 15- en 6-ruitsschuiframen."

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De opbrengst van de Bethel Bazar (eind mei) in en bij de Bethelkerk, is voor diverse goede doelen, zowel lokaal als in de Derde Wereld. De opbrengst van editie 2018 was ca. 15.000 euro. De organisatie was dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers, omdat de afgelopen jaren mensen zijn weggevallen en de organisatoren ook 'een dagje ouder' werden. Gelukkig is het gelukt om nieuwe commissieleden te vinden die samen met de overgebleven commissieleden de bazar voortzetten.

- "De Roparun (juni) is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Bremen naar Rotterdam, waarmee geld wordt opgehaald voor mensen met kanker. Het motto van de Roparun is “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. Een Roparunteam bestaat gemiddeld uit 25 personen. Naast de sportieve inspanning, moeten de teams door het organiseren van allerlei acties ook geld ophalen voor het goede doel. De afgelopen 28 edities van de Roparun is zo al meer dan 84 miljoen euro opgehaald. Ieder jaar lopen en fietsen alle Roparunners uit Bremen én Parijs door Barendrecht. Daarin is onze gemeente uniek. Het is de laatste doorkomstgemeente op de route vóór de finish op de Binnenrotte in Rotterdam. De Roparunners verdienen een warm welkom, voordat ze aan hun laatste kilometers beginnen. Wil je met ons meedenken over leuke nieuwe activiteiten of sponsoring? En zo je steentje bijdragen aan de organisatie van de Roparun Doorkomst? Dan komen we graag met je in contact! Een van de goede doelen die we steunen is het Barendrechtse Hospice de Reiziger."

- Avondvierdaagse (juni).

- Aan het begin van de zomer, op een zaterdag eind juni, viert heel Barendrecht in de Oude Dorpskern het ZomerFeest. Dit jaarlijks terugkerende evenement omvat tal van zomerse activiteiten voor jong en ouder, waaronder het KinderPlein rondom de Dorpskerk en het grote muziekpodium op het Doormanplein, met een doorlopend live muziekprogramma van 12.00-22:30 uur. De ZomerMarkt met uiteenlopende kramen staat opgesteld vanaf winkelcentrum de Middenbaan tot aan de Oude Dorpskern. Het Barendrechtse verenigings- en bedrijfsleven laat zich tijdens het ZomerFeest op verschillende manieren zien en horen, wat garant staat voor een bijzonder programma en een gezellige mix van publiek. Rondom de Dorpskerk is plaats voor uitdagende en vermakelijke kinderactiviteiten in de vorm van knutselworkshops, schmink en spannende doe-dingen. Belangrijke gebouwen in de oude dorpskern openen tijdens het ZomerFeest hun deuren voor bezichtiging. Tijdens een korte rondleiding word je volledig geïnformeerd over het ontstaan van het dorp. De dag wordt feestelijk afgesloten met een spetterend concert in de avond.

- Ronde van Barendrecht (wielrennen, juli, in 2019 voor de 49e keer).

- In 2021 was er de 1e editie van de Halve Marathon van Barendrecht. Het was een groot succes, dus hebben ze er een jaarlijks evenement van gemaakt (op een zondag in oktober). Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 5 km, 10 km, 21.1 km en 30 km. De start en finish vinden plaats op de atletiekbaan van C.A.V. Energie.

- "Het WinterFeest vindt plaats in de Oude Dorpskern en het Winkelcentrum. Deze dag is een podium voor het Barendrechtse Verenigings- en Bedrijfsleven. De unieke mix aan activiteiten trekt vele bezoekers aan. Er is de gehele dag live muziek, diverse orkesten en bands treden op, koren zingen, de Burgemeester houdt een toespraak. Er is te eten en te drinken en voor de kinderen vertier in de vorm van leuke knutselactiviteiten en spannende doe-dingen zoals stokbrood bakken. De kerstmarkt strekt van het oude dorp tot aan het winkelcentrum en is erg gezellig. De belangrijke gebouwen in de oude dorpskern zijn open voor bezichtiging. Als het donker wordt is het tijd voor de Lichtjesoptocht en aansluitend een volkskerstzang in het feestelijk verlichte oude dorp. We sluiten af met een sfeervol optreden in de oude Dorpskerk. Na een bezoek aan het WinterFeest ben je helemaal klaar voor de naderende feestdagen! De organisatie van het WinterFeest ligt bij de Harmonievereniging, de Historische Vereniging, de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht en de Hervormde Dorpskerkgemeente. In de zomer organiseren we ook het ZomerFeest."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Theater het Kruispunt biedt een breed aanbod voorstellingen en films met voor ieder wat wils. Gevestigde namen, nieuwe talenten, lokaal talent en voorstellingen waarvan wij denken dat ze meer dan de moeite waard zijn, zijn in het programma te vinden. Daarnaast vertoont het theater een veelzijdig filmaanbod. Elke dinsdagavond is het filmavond, en elke eerste woensdagmiddag van de maand wordt er een jeugd/familiefilm vertoond. Theater het Kruispunt is in 2016, 2017 én 2018 uitgeroepen tot Meest Gastvrije Theater van Nederland in de categorie kleine gemeenten (brons en goud)! In de fijne theaterzaal heb je altijd goed zicht op het podium. Door de centrale ligging is het theater uitstekend te bereiken, met gratis parkeergelegenheid voor de deur. Theater het Kruispunt is gevestigd in gebouw Het Kruispunt. Samen met De Bibliotheek AanZet, Exxact Barendrecht en Spruit eten & drinken vormen wij een inspirerende ontmoetingsplek voor jong en ouder."

- "De Maasoever Spoorweg maakt deel uit van Modelbouwvereniging Hoekse Waard, die in 1982 in Oud-Beijerland is opgericht. In 1992 is in samenwerking met het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde de Maasoever Spoorweg tot stand gekomen. Sindsdien is de vereniging in Barendrecht gevestigd. De trein rijdt tussen het Pannenkoekenhuis en camping De Oude Maas. De trein vervoert je langs de oever van de Oude Maas en door de bossen die zich hier bevinden. Tijdens de rit kom je over een spoorbrug en ga je door een spoortunnel. Kortom, een ritje om even te genieten van dit natuurgebied langs de Oude Maas. De trein wordt door leden van de vereniging gereden en onderhouden. Zij zorgen grotendeels voor de bouw van locomotieven, wagons, rails en wissels. Elk ritje met de trein begint natuurlijk op het station. Het station ligt goed bereikbaar in het natuur- en recreatiegebied langs de Oude Maas. Er bevindt zich genoeg parkeergelegenheid op de twee grote (gratis) parkeerplaatsen. Eenmaal op het station kun je je treinkaartjes kopen bij het loket of bij de conducteur. Je kunt kiezen voor een los treinkaartje (1 euro) of voor een 10-rittenkaart (8 euro). De 10-rittenkaart kun je met meerdere personen gebruiken en is onbeperkt geldig. Rijdagen: zaterdag, zondag en feestdagen van 13:00-17:00 uur. Op woensdag rijden wij tot nader orde niet. Zie onze pagina Dienstregeling voor meer informatie.

Word ook lid! Als lid bij Maasoever Spoorweg Barendrecht (MSB) zet jij je in voor de lach van kinderen tijdens hun ritje met de trein. Dit doe je niet alleen, maar met zo’n 60 andere enthousiaste leden maken we dit samen waar. Als lid van MSB zet je je in voor de verschillende facetten die de vereniging biedt. Onze leden dragen niet alleen zorg voor de treindienst (machinist, conducteur, kaartverkoop), maar ook voor het onderhoud van de spoorbaan, het groen langs de baan, de spoortuin, de financiële administratie, rondleidingen en natuurlijk de bouw van en het onderhoud aan onze treinen. Denk niet: "Dat kan ik niet", je kunt door ons worden opgeleid en ingewerkt. Dit alles en nog veel meer in een gezellige sfeer met elkaar. De Maasoever Spoorweg is voortdurend op zoek naar mensen die hun steentje willen bijdragen. Kom eens langs op een clubavond, elke donderdag vanaf 19:00 uur in het clubhuis op het depot, of neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Je kunt lid worden als je tenminste 14 jaar oud bent."

- In 2011 is 17 hectare natuur- en recreatiegebied in de Zuidpolder gerealiseerd. Het gebied ligt tussen de Achterzeedijk en de Kilweg, ten oosten van de A29. De gemeente wil in de toekomst het hele gebied tussen de bebouwde kom van Barendrecht en de Oude Maas inrichten als openlucht natuur- en recreatiegebied. Na de Kleine Duiker en het Barendbos is de 17 hectare natuurgebied in het meest westelijke deel van de polder een volgende stap in de realisatie van de Zuidpolder. In dit deel van de Zuidpolder staat natuurbeleving voorop. Waterschap Hollandse Delta heeft twee recreatieplassen gegraven. Een fietspad verbindt het Kilpad met de Achterzeedijk en er zijn struin- en wandelpaden.

Levend Landbouwmuseum De Kleine Duiker heeft een gedeelte van het perceel bij de Achterzeedijk in beheer. Op dit perceel lopen schapen. Ook is er een aanlegsteiger voor kano's. De steiger is onder andere aangelegd voor de toekomstige Blauwe Verbinding. Met de Blauwe Verbinding krijgt het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid een permanente waterverbinding met het Waaltje. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en neemt de recreatiewaarde toe. Want recreanten kunnen in de toekomst via deze open watergang van 7 kilometer varen tussen het Zuiderpark en Barendrecht. Daarnaast draagt de 17 hectare bij aan realisatie van het regionale Park Deltapoort. (bron: gemeente, 23-4-2011)

- De Kleine Duiker (3e Barendrechtseweg 511) is een vrij toegankelijke (kinder)boerderij met recreatieve en leerzame activiteiten, particulier paardenpension en dagbesteding voor mensen met een beperking. De stichting heeft een maatschappelijke en educatieve doelstelling. Bij De Kleine Duiker krijg je een goed beeld van het traditionele boerenleven, met respect voor mens, dier en natuur. In 2018 hebben ze dankzij fondsenwerving een Paddock Paradise kunnen aanleggen.

- Sinds 1958 exploiteert Speeltuinvereniging De Oranjetuin deze speeltuin in de Oranjewijk. Met mooi weer geopend van april t/m oktober. De vereniging en de speeltuin worden geheel gerund door vrijwilligers. Toegang voor niet-leden is 2 euro per kind vanaf 2 jaar. Een gezinslidmaatschap kost 25 euro per jaar.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Barendrecht, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Barendrecht (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Barendrecht. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- "In oktober 2021 is Demi Kroonen in de gemeenteraad officieel geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van Barendrecht. Ze neemt het stokje over van de vorige kinderburgemeester, Iglaas Adnaan. Demi vindt het een hele eer om kinderburgemeester te worden en heeft er heel veel zin in. Ze gaat zich inzetten voor meer speelplekken, meer verkeersveiligheid en het tegengaan van pesten en messenbezit onder jongeren. Toen ze hoorde dat zij gekozen was, heeft ze op school getrakteerd. “Ik kreeg veel mooie reacties. Ik ben er best trots op dat ik gekozen ben. Mijn tijd als kinderburgemeester ga ik de rest van mijn leven niet meer vergeten!” (bron: gemeente)

- Nieuws: - Nieuwssite Barendrecht Nu.

- Barendrechts Dagblad.

- "Huis aan huis magazine 'beLEEF Barendrecht' verschijnt iedere twee maanden, in een oplage van 25.000 exemplaren. Het magazine bevat zeer veel lokaal nieuws, zoals nieuws over scholen en kinderdagverblijven. Maar ook nieuws vanuit de gemeente en nieuws van het winkelcentrum. Daarnaast worden diverse winkels en bedrijven middels een reportage onder de aandacht gebracht. Via de link kun je de laatste editie online lezen."

- Huis-aan-huiskrant De Schakel is via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - "Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht is een organisatie die zich inspant om de ruimtelijke en functionele kwaliteit van dit gebied te beschermen en verder te ontwikkelen. Dit doet zij door effectieve samenwerkingsverbanden aan te gaan met organisaties die in dit gebied actief zijn, met ondernemers, bewoners en bezoekers. Daarnaast wordt intensief contact onderhouden met de gemeente. Het behoud, de benutting en de beleving van ons kostbaar erfgoed is uitgangspunt bij het beleid van de vereniging. Meer hierover leest u in ons Beleidsplan. Gebied. Het gebied van de oude dorpskern beperkt zich niet tot het centrale deel rond de kerk en het Doormanplein. De vereniging spant zich in voor het hele gebied dat wordt begrensd door het kruispunt aan de oostelijke kant, de Hoefslag/rijwielpad aan de westelijke kant , de Piet Heinstraat aan de noordzijde en de Singel aan de zuidzijde."

- Wijkcentrum: - "Het college van B&W wil het liefst alle bestaande gebruikers van wijkcentrum ’t Trefpunt herhuisvesten in een nieuwbouwlocatie. Dit blijkt uit het collegevoorstel ‘Herhuisvesting ’t Trefpunt’ dat burgemeester en wethouders in oktober 2021 hebben vastgesteld. Wethouder Luijendijk (Ruimtelijke Ordening): “Met nieuwbouw vullen we de behoefte aan kwaliteit van huisvesting en ruimte goed in en kunnen we ook (financieel) voldoen aan de wensen rondom inrichting, verhuiskosten en tijdelijke huisvesting. Dit scenario heeft bovendien draagvlak bij gebruikers en kan relatief snel worden gerealiseerd.”

Drie scenario’s. Het college heeft drie mogelijke scenario’s op een rij gezet. Naast het voorkeursscenario om alle huidige gebruikers een plek te geven in een nieuwbouwlocatie is ook uitvoerig onderzoek gedaan naar het zogeheten muziekscenario (nieuwbouw ’t Trefpunt als muziekgebouw en overige gebruikers in de Baerne) en het woonscenario (nieuwbouw ’t Trefpunt met KunstCreatief Barendrecht (KCB), overige gebruikers, woningbouw, de Harmonievereniging en CultuurLocaal in de Baerne).

Samenwerking. Het college geeft in het voorstel aan dat bij zijn keuze is gekeken naar onder andere de samenwerking van verenigingen en instellingen. Wethouder Luijendijk: ”De afgelopen periode heeft geleerd dat de gebruikers plannen hebben meer samen te werken, dit geldt met name voor Harmonievereniging Barendrecht en CultuurLocaal. De nieuwbouw biedt voldoende ruimte voor de herhuisvesting van de gebruikers, geeft de laagste investeringslasten en zorgt voor de laagste kapitaallasten. Dit scenario heeft zowel voor de gebruikers als voor de omwonenden het grootste draagvlak.”

Geen monumentenstatus huidig gebouw. Om nieuwbouw te realiseren is sloop van het huidige ’t Trefpunt noodzakelijk. Stichting Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Bond Heemschut hebben hiertegen eerder al een bezwaar ingediend en advies gegeven ‘t Trefpunt aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college heeft op 12 oktober 2021 besloten om dit advies niet over te nemen. De gemeenteraad heeft in juni 2020 besloten om niet te kiezen voor het renovatie van ‘t Trefpunt en het college volgt dit besluit. De reden hiervoor is dat de aanwezigheid van asbest en andere renovatiekosten een groot risico vormen voor een budgetoverschrijding en hogere kapitaallasten veroorzaken. Ook de vertragingsrisico’s van renovatie zijn niet gebaat bij de gewenste, snelle herontwikkeling van ’t Trefpunt.

Duurzame investering. Het college verwacht dat de nieuwbouw van ‘t Trefpunt circa € 6.380.000 gaat kosten. Van dit bedrag heeft de gemeenteraad eerder al 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het college geeft aan dat het hier gaat om een duurzame investering, omdat de nieuwbouw voldoet aan alle eisen in het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen. De nieuwe locatie voldoet ook geheel aan de eisen en wensen van duurzaamheid. Het wordt een bijna energieneutraal en gasloos gebouw.Het is aan de gemeenteraad om te besluiten of de nieuwbouw voor alle gebruikers van ’t Trefpunt inderdaad doorgaat. Dit besluit valt tijdens de raadsvergadering van 30 november 2021. De start van de bouw staat dan gepland voor het tweede kwartaal van 2023. Tijdens het voorbereidende traject wil het college de gebruikers en omwonenden actief blijven betrekken." (bron: gemeente Barendrecht)

- Jeugd en jongeren: - "Iedere zaterdag wordt een gedeelte van de Waterpoort en ODS De Zeppelin omgetoverd tot dé plek voor jeugdtheater in Barendrecht! Peuters, kleuters en kinderen van 6 t/m 12 jaar gaan hier iedere week aan de slag met theater, zang en dans. Onze gastvrouw Margret staat hier klaar voor vragen van deelnemers, ouders en theaterdocenten of voor zomaar even een gezellig praatje. Margret is alleen op lesdagen bereikbaar op tel. 06-27319627." Zie ook de promovideo van het jeugdtheater.

- "BLOK0180 is de plek voor jongeren in Barendrecht in de leeftijd van 16 t/m 23 jaar. Jij als jongere bepaalt in BLOK0180 wat er gebeurt. Ontspannen, sporten of feesten, het kan allemaal in BLOK0180. BLOK0180 is onderdeel van Jeugd en Jongerenwerk KijkopWelzijn. KijkopWelzijn is dé brede lokale welzijnsorganisatie die zich richt op eigen initiatieven van burgers en het ondersteunen daarvan. Samen met vrijwilligers wordt er gewerkt aan het verder verbeteren van de sociale samenhang. Samen met de Buurtsportcoach bieden we verschillende activiteiten aan en daarnaast zijn de jongerenwerkers als coach verbonden aan het Wijkteam. Heb je een idee, wil je iets organiseren? Neem dan contact met ons op of kom gewoon eens langs!"

- "Bij de in 1945 opgerichte Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland in Barendrecht - genoemd naar de toenmalige burgemeester - word je met leuke en avontuurlijke activiteiten uitgedaagd je persoonlijk te ontwikkelen en je grenzen te verleggen. Door de veilige en stimulerende omgeving leren kinderen en jongeren op een gezellige en speelse wijze de waarde van zelfuitdrukking, samenwerking en verantwoordelijkheid. Met ruim 150 leden en vrijwilligers staat elke zaterdagmiddag garant voor een hoop plezier en gezelligheid op ons clubhuis. Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland is opgebouwd uit verschillende speltakken (leeftijdsgroepen), voor groepen vanaf 5 jaar tot 18+ jaar, zijnde de Bevers, Puppy's, Welpen, Verkenners, Rowans en Stam. Voordat je besluit lid te worden mag je altijd 4 keer gratis en vrijblijvend meedoen met de speltak van je eigen leeftijd. Ook vrijwillgers voor de leiding van enkele van onze speltakken zijn van harte welkom."

- Muziek: - "Harmonievereniging Barendrecht is in 1921 opgericht als Barendrechts Fanfare. Vanwege een teruglopend ledenaantal heeft de vereniging in 1991 besloten tot omschakeling naar harmoniebezetting. Dit besluit heeft tot groot succes geleid; tegenwoordig heeft de vereniging ca. 370 leden, waarvan ca. 90 beneden de 18 jaar. In 1994 is de Harmonievereniging verhuisd van de Triangel naar 't Trefpunt, een voormalige basisschool en tegenwoordig bij verschillende non-profitorganisaties in gebruik als multifunctioneel gebouw. Wij gebruiken 't Trefpunt vrijwel dagelijks voor repetities van verschillende groepen en orkesten. Daarnaast worden in de grote zaal van 't Trefpunt ook regelmatig optredens en uitwisselingsconcerten georganiseerd en uitgevoerd.

Waar staan we voor? Harmonievereniging Barendrecht wil een vereniging zijn waar leden zich thuis voelen en waar zij gestimuleerd worden om zo goed mogelijk in groepsverband muziek te (leren) maken. Bij ons kan iedere muzikant van jong tot oud en van beginnend tot gevorderd in een van de vele orkesten plaatsnemen. Wie voor de Harmonievereniging kiest als basis voor zijn of haar muzikale amateurcarrière krijgt veel zoals vriendschap, voldoening, uitdaging, verbetering, inspiratie.

Koninklijke erepenning. In maart 2021 heeft de Harmonievereniging een Koninklijke Erepenning ontvangen, ter ere van haar 100-jarig bestaan. Burgemeester Jan van Belzen reikte de onderscheiding uit. De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Burgemeester Van Belzen, ook beschermheer van de vereniging, zei in zijn toespraak bij de uitreiking van de erepenning: “Muziek verbindt: jong, oud, arm, rijk en verschillende nationaliteiten. De Harmonievereniging heeft zich al die 100 jaren staande gehouden dankzij de inzet van vele liefhebbers en is nog altijd van grote waarde voor Barendrecht.”"

- Bewegen: - "Het project Buurtsportcoach is in 2013 gestart. De Buurtsportcoach heeft als doelstelling het sport- en beweegaanbod in Barendrecht te versterken, te verbreden en meer toegankelijk te maken voor alle bewoners, met speciale aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. Dit doen wij niet alleen. Juist in samenwerking met de huidige sport- en beweegaanbieders en de diverse partners binnen onder meer de sectoren welzijn, zorg, onderwijs en opvang wordt vraag en aanbod met elkaar verbonden en uitgebreid. Er zijn samenwerkingen met vele Barendrechtse partners en er zijn dan ook al vele mooie initiatieven gerealiseerd. Kijk rond op de website om te zien welke activiteiten worden aangeboden. Inschrijven kan door te bellen of mailen naar de Buurtsportcoach. Mocht je als bedrijf, school, vereniging of individu nog een vraag of wens hebben waarbij de Buurtsportcoach een rol zou kunnen spelen, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Samen zorgen we voor een sportief Barendrecht!"

- Welzijn: - "In Barendrecht zijn vier wijkteams van MEE Rotterdam-Rijnmond actief. Als je informatie, advies en/of ondersteuning nodig hebt op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen kan het wijkteam je ondersteunen. In de wijkteams werken deskundigen op het gebied van onder meer opvoedvragen, ouderenproblematiek, wonen, mantelzorg, werk, relatieproblemen, eenzaamheid, schulden en huiselijk geweld. De medewerker van het wijkteam ondersteunt je bij het duidelijk krijgen van je vraag of probleem. Samen onderzoek je wie kan helpen bij de beantwoording van je vragen of de oplossing van je problemen. In eerste instantie kijk je wat je zelf kunt doen, wat je samen met familie, buren en vrienden kunt oplossen en waar ondersteuning vanuit het wijkteam gewenst is. Als specialistische zorg nodig is, begeleiden wij je in het vinden hiervan. Wij kennen ook de organisaties in jouw omgeving die iets zouden kunnen betekenen. Het wijkteam behandelt alle aanvragen vertrouwelijk. Aan de dienstverlening door het wijkteam zijn geen kosten verbonden."

- Als makelaar in vrijwillige inzet slaat Stichting Present Barendrecht een brug tussen mensen die talenten, tijd en kunde willen geven en mensen die met die hulp gebaat zijn. Nut en noodzaak van alle Present projecten wordt door maatschappelijke organisaties getoetst.

- Stichting Voedselbank Barendrecht wil enerzijds direct mensen helpen die onder een bepaald bestaansminimum leven door middel van het verstrekken van voedselpakketten en anderzijds de verspilling van voedsel tegengaan.
Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en wekelijks voedselpakketten uit te delen aan gezinnen en alleenstaanden die in grote armoede leven.

- Stichting Dajong biedt mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding. Repareren, installeren en nieuwbouwen van computers is hun interesse en dat werk bieden wij in ons project Dajong Computervrienden. Is je computer of notebook stuk? Bied hem bij ons aan en wij onderzoeken wat de klacht is. Kunnen wij hem zonder onderdelen te moeten kopen weer repareren dan is het kosteloos.

- Klimaat: - "In juni 2020 is in Barendrecht een onderzoek van start gegaan naar het effect van bomen op hitte in steden. Wetenschappers van TU Delft onderzoeken de komende drie jaar welke bomen voor de meeste verkoeling zorgen op verschillende plekken in de stad. Het onderzoek vindt plaats bij Loods38 in de Dutch Freshport, een woon-werkgebied in ontwikkeling. De provincie stelt hiervoor 21 bomen ter beschikking. De afgelopen jaren wordt het steeds warmer. De temperatuurstijging wordt in steden versterkt door de aanwezigheid van gebouwen, tegels en asfalt. Deze houden warmte vast, waardoor het soms tot 8 graden warmer kan worden dan buiten de stad. Meer groen, met name bomen, kan dit tegengaan. Research fellow Urban Forestry van TU Delft René van der Velde: “We weten bijvoorbeeld dat één boom een koelende werking kan hebben vergelijkbaar met 10 airco’s. We hebben alleen nog weinig kennis over de verschillen tussen soorten en de mechanismes waarmee ze de stad koelen. Denk aan type blad, takkenstructuur of bladtranspiratie. Dat willen we hier onderzoeken.”

Gezonde leefomgeving. TU Delft voert een dergelijk onderzoek al uit op hun eigen terrein. Het klimaatbos bij Loods38 in de Dutch Fresh Port is hier een mooie toevoeging op, aangezien het een stenige omgeving is met veel loodsen. De gemeente Barendrecht ontwikkelt hier het project De Stationstuinen. De ambitie is om hier een groen en gezond leefgebied te maken. Loods38, waar ook Greenport West-Holland een van de partners is, is daarin een innovatieve plek die bijdraagt aan de duurzame verandering van ons voedselsysteem en de vergroening van onze steden. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “Daarmee past het onderzoek goed op deze locatie. De bomen hebben direct positief effect op deze plek. Tegelijk ontwikkelen we zo kennis voor de toekomst, die straks in veel meer steden kan worden toegepast. Met het oog op klimaatverandering is dit soort kennis van groot belang. Zo kunnen we blijven zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving.”

Living lab. Het onderzoek heeft een looptijd van 3 jaar. Daarna gaan de bomen - die nu in speciale bakken staan - de grond in. Bij het onderzoek werkt TU Delft samen met Lentiz MBO Barendrecht, waar de groenprofessionals van de toekomst worden opgeleid. Op hetzelfde terrein werken zij aan een zogeheten living lab voor stedelijk groen. Leerlingen en start-ups gaan onder meer aan de slag met de ontwikkeling van stedelijke voedsellanen, verticaal groen en groen op daken. Ook de bedrijven leveren hieraan een bijdrage." (bron: Greenport West-Holland, juni 2020)

- Veiligheid: - EHBO Vereniging Barendrecht is opgericht in 1928 en heeft ca. 35 gediplomeerde EHBO’ers. De lessen en bijeenkomsten vinden plaats in gebouw Trefpunt (Dr. Kuyperstraat 4). Jaarlijks worden in de periode oktober-april de herhalingslessen voor het diploma Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO) verzorgd.

- "Veiligheid is een zaak van iedereen. Veilig wonen, veilig over straat, veilig voelen in uw omgeving, veilig uw auto of fiets achter kunnen laten. Veiligheid is niet meer alleen een taak voor Politie en gemeente, ook u mag daar aan meewerken, voor uzelf en voor anderen. Veiligheid begint met “horen, zien en delen”. Hoe? Dat kunt u lezen op onze site." Aldus Buurtpreventie Barendrecht.

Reactie toevoegen