Barger-Oosterveen

Plaats
Buurtschap
Emmen
Drenthe

barger-oosterveen_wit_plaatsnaambord_met_blauw_plaatsnaambord_klazienaveen.jpg

De kern van buurtschap Barger-Oosterveen is door de gemeente als (tweede) bebouwde kom van Klazienaveen bestempeld, met blauwe borden (komborden) met die naam, met (vanuit het W, Z en O) kort erna witte borden Barger-Oosterveen. Zie verder het kopje Naam.

De kern van buurtschap Barger-Oosterveen is door de gemeente als (tweede) bebouwde kom van Klazienaveen bestempeld, met blauwe borden (komborden) met die naam, met (vanuit het W, Z en O) kort erna witte borden Barger-Oosterveen. Zie verder het kopje Naam.

barger-oosterveen_wit_plaatsnaambord_met_blauw_plaatsnaambord_klazienaveen_verwijderd_2010.jpg

Anno 2010 lijkt het er hier op dat inwoners uit protest het blauwe bord Klazienaveen hebben verwijderd (links staat het einde-kombord). Daar kunnen we ons ook wel iets bij voorstellen, zie daarvoor verder het kopje Naam. (© en foto hierboven: Google)

Anno 2010 lijkt het er hier op dat inwoners uit protest het blauwe bord Klazienaveen hebben verwijderd (links staat het einde-kombord). Daar kunnen we ons ook wel iets bij voorstellen, zie daarvoor verder het kopje Naam. (© en foto hierboven: Google)

barger-oosterveen_op_kaart_ca._1940.jpg

Het Barger-Oosterveen was een uitgestrekt veenontginningsgebied dat pas in de eerste helft van de 20e eeuw is ontgonnen. Het gebied was verdeeld in een aantal blokken. Rond de kern van de huidige buurtschap lagen de blokken 6 t/m 10 (kaart 1940).

Het Barger-Oosterveen was een uitgestrekt veenontginningsgebied dat pas in de eerste helft van de 20e eeuw is ontgonnen. Het gebied was verdeeld in een aantal blokken. Rond de kern van de huidige buurtschap lagen de blokken 6 t/m 10 (kaart 1940).

barger-oosterveen_op_kaart_ca._1960_kopie.jpg

Rond 1960 verschijnen de bebouwingslinten rond de Derksweg en de Kloostermanswijk - toen kennelijk nog Kloostermansdijk - ook als plaatsnamen op de kaart. Enkele jaren later verdwijnen ze echter alweer. In het W wordt het Barger-Westerveen nog aangegeven.

Rond 1960 verschijnen de bebouwingslinten rond de Derksweg en de Kloostermanswijk - toen kennelijk nog Kloostermansdijk - ook als plaatsnamen op de kaart. Enkele jaren later verdwijnen ze echter alweer. In het W wordt het Barger-Westerveen nog aangegeven.

barger-oosterveen_arbeiders_in_het_veen_kopie.jpg

Het Barger-Oosterveen was een groot veenontginningsgebied ZO van Emmen, Z van Klazienaveen, dat in de eerste helft van de 20e eeuw is ontgonnen. Het veen werd afgestoken in blokken en gedroogd, wat goede brandstof opleverde.

Het Barger-Oosterveen was een groot veenontginningsgebied ZO van Emmen, Z van Klazienaveen, dat in de eerste helft van de 20e eeuw is ontgonnen. Het veen werd afgestoken in blokken en gedroogd, wat goede brandstof opleverde.

Barger-Oosterveen

Terug naar boven

Status

- Barger-Oosterveen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

- De buurtschap Barger-Oosterveen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Klazienaveen.

- De kern van Barger-Oosterveen heeft een bebouwde kom, met derhalve blauwe plaatsnaamborden ('komborden'). Alleen staat daar de plaatsnaam Klazienaveen op. Wat een beetje verwarrend is. Want voor de post ligt de buurtschap wel gemakshalve 'in' Klazienaveen, zoals in de vorige alinea geschetst, maar het dorp zelf ligt toch een eind naar het N. Vanuit het W, Z en O komend, staan er eerst komborden genaamd Klazienaveen, met vlak daarna een wit bordje met de naam van de buurtschap (wat eenvoudiger en duidelijker opgelost had kunnen worden, zoals elders vaak gebeurt, door een wit bordje met de naam van de buurtschap onder de blauwe borden).

Vanuit het N komend over de Dordsedijk, verlaat je eerst de bebouwde kom van het eigenlijke dorp Klazienaveen, dan staat er kort erna een wit bordje Barger-Oosterveen, ten teken dat je het grondegbied van deze buurtschap binnenkomt, maar nog buiten de bebouwde kom, en een eind verderop staan dan de blauwe borden Klazienaveen, alsof je daar dat dorp weer binnenkomt, terwijl je in werkelijkheid de bebouwde kom van de genoemde buurtschap binnenkomt. Volgens ons is er niets mis mee, en nog eenvoudiger en duidelijker, om de komborden met de naam Klazienaveen te vervangen door komborden met de naam van de buurtschap. Dat is geografisch en maatschappelijk gezien correcter, en laat onverlet dat de buurtschap voor de post wél gemakshalve 'in' Klazienaveen ligt.

- Rond 1960 verschijnen de bebouwingslinten rond de Derksweg - W van de kern van de buurtschap Barger-Oosterveen - en de Kloostermanswijk, toen kennelijk nog Kloostermansdijk geheten - O ervan - als aparte plaatsnamen en dus buurtschappen op de kaart (zie afbeelding). In een volgende editie, enkele jaren later, zijn die echter alweer van de kaart verdwenen.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
De buurtschap wordt - volgens de site van de IJsvereniging - "ook wel het 6e blok genoemd, een benaming die uit de veenkoloniale tijd komt". Het Barger-Oosterveen was een enorm groot gebied, dat in een reeks blokken was verdeeld. Rond de kern van de huidige buurtschap lagen de blokken 6 t/m 10. Volgens ons zou je al die blokken tot het grondgebied van de buurtschap kunnen rekenen (zie afbeelding).

Oudere vermeldingen
1867 gebied: Ooster Veen, 1899 Bargeroosterveen of Rundeveen.

Naamgeving
Betekent 'het Oosterveen bij Barge', waarvoor zie Barger-Compascuum. Als streeknaam ter onderscheiding van het Barger-Westerveen*. Rundeveen is genoemd naar het water de Runde of Rundiep.(1)
* Dat was het gebied rond het huidige dorp Erica. Dat was ook nog een apart gelijknamig waterschap (evenals Barger-Oosterveen). Zie de afgebeelde kaart uit ca. 1940, links bovenin.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Barger-Oosterveen ligt ZO van Emmen, Z van Klazienaveen, rond de Dordsedijk, Oude Dordsedijk en Veenhoeksweg.

Aan de Dordsedijk zien wij overigens twee curieuze elementen in de huisnummering: 1) Normaalgesproken lopen huisnummers aan beide kanten van een weg dezelfde kant op, oplopend dan wel aflopend. Hier lopen de huisnummers vanuit Klazienaveen naar het Z aan de O kant op, en aan de W kant af. 2) Er zitten verschillende grote 'gaten' in de huisnummering (met name: aan de oneven kant wordt er gesprongen van huisnr. 119 naar 207 naar 395, en aan de even kant van 118 naar 190, en van 206 naar 310 naar 398), wat lijkt te suggereren dat er óf huisnummers zijn gereserveerd voor bouwplannen die nooit zijn uitgevoerd, óf dat er veel huizen zijn afgebroken.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Barger-Oosterveen heeft ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners, althans als we het gebied nemen zoals het door de witte plaatsnaamborden is afgebakend (zijnde ca. 70 huizen aan de Dordsedijk, ca. 55 huizen aan de Oude Dordsedijk en ca. 70 huizen aan de Veenhoeksweg). We kunnen ons voorstellen dat het buitengebied W van de kern (rond de wegen Derksweg en Mosweg) in de praktijk ook nog tot de buurtschap wordt gerekend. In dat geval komen er nog ca. 80 huizen bij en komt het totale inwonertal op ca. 700.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 1910 zijn Albert en Jan Karstenberg uit Barger-Oosterveen met messteken om het leven gebracht. De oorzaak was vermoedelijk 'minnenijd', zoals de Leeuwarder Courant het formuleerde.

- Van 1911 tot 1924 had de buurtschap een eigen hulppostkantoor.

- In 1932 is er door veenarbeiders in Barger-Oosterveen gestaakt in verband met een loonconflict.

- Rond 1940 was er in de buurtschap een Veenderij Proefbedrijf.

- In de jaren dertig en veertig is er een molen geweest in Barger-Oosterveen. Blijkens de link hebben de molenliefhebbers er nog geen details van kunnen vinden. Dus als iemand hier meer van weet, houden wij ons aanbevolen.

- Volgens Reliwiki.nl is er op Veenhoeksweg 38 sprake geweest van een Hervormde kapel genaamd Silo, nadien herbestemd geweest tot wijkcentrum Silo. Tegenwoordig is het echter een woonhuis (dat er niet uitziet als een vroegere kapel. Zo te zien is de voormalige kapel dus afgebroken?). De mensen van Reliwiki hebben er verder kennelijk niets van kunnen vinden, dus ook hier; als iemand meer weet van deze kennelijke vroegere kerk en later wijkcentrum, houden wij ons aanbevolen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Het jaarlijkse Paasvuur van Barger-Oosterveen (eerste paasdag). Het evenement vindt plaats op recreatieterrein De Weidewaard (bij Dordsedijk 404a), vanaf 20 uur 's avonds. Iedereen is van harte welkom om erbij te zijn. De toegang is gratis. De twee zaterdagen ervóór kunnen inwoners hun takken en snoeihout brengen.

- Jaarmarkt / Rommelmarkt (op de laatste zaterdag van april).

- Jaarlijks is er op een zondag begin mei de Oldtimerdag Klazienaveen (in 2019 voor de 3e keer), op het terrein van de ijsbaanvereniging in Barger-Oosterveen. De organisatie is in handen van de Klazienavener Yougtimer Vrienden, een vriendengroep met een gezamenlijke passie voor mooie, oude auto's. Sinds 2009 organiseerden zij jaarlijks een Opel-meeting. Maar de belangstelling voor specifieke merk-meeting loopt geleidelijk terug, vandaar sinds 2017 de huidige opzet. De Oldtimerdag brengt de vele liefhebbers van oude voertuigen bij elkaar. Op het terrein is een diversiteit aan voertuigen van 20 jaar of ouder te bewonderen, zoals auto's, tractoren en motoren. Het evenement wordt verder omkleed met foodtrucks, standhouders en vele andere lokale initiatieven. Zien en gezien worden is het motto van deze gezellige dag. Kom ook langs met je voertuig en doe mee! De entree is gratis.

- Winterfair (op een zaterdag in de 1e helft van december).

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging Barger-Oosterveen. De ijsbaan zoals die er nu ligt is rond 1985 aangelegd. In de jaren daarvoor werd er op een weiland aan de Oude Dordsedijk een ijsbaan aangelegd. De ijsbaan wordt in stand gehouden door vrijwilligers en de leden van de ijsvereniging.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Knapzakroute 54 laat je kennismaken met buurtschap Barger-Oosterveen en haar omgeving. Het sluisje in de Schutwijk herinnert aan de oude turfvaart. Langs het Amsterdamsche Veld loop je over de spoordijk waarlangs treintjes hun lading turf naar de turfstrooiselfabriek brachten. Een bospad voert naar het ‘Huussie van Uneken’ aan de rand van het Meerstalblok. Nauwelijks een halve eeuw geleden woonden hier mensen onder omstandigheden die nu in Nederland onvoorstelbaar zijn. En dan plotseling lijkt de invloed van de mens voorbij... Na de rechte wegen, wijken en sloten en de eindeloze akkers begint het zompige veenland, zover het oog reikt. In het Bargerveen zie je beelden en ruik je geuren om nooit te vergeten.

Terug naar boven

Audio

- RTV Drenthe-radioprogramma Hemmeltied was op 24-2-2018 te gast in Buurthuis De Dobbe in Barger-Oosterveen. Aanleiding was de vernieuwing van het buurthuis. Verschillende onderwerpen die met de buurtschap te maken hebben, komen aan de orde. - Hemmeltied 24-2-2018 deel 2.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Barger-Oosterveen van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang (PB) Barger-Oosterveen is een Erkende Overlegpartner van de gemeente Emmen en de schakel tussen de inwoners en de gemeente. De vereniging behartigt de belangen van de buurtschap bij de gemeente. Denk hierbij aan woonbaarheid, leefbaarheid, het sociale aspect van de buurtschap, maar ook voor vragen over bijvoorbeeld wegen en groenvoorziening (grijs en groen) kunnen inwoners bij het bestuur terecht. PB organiseert door het jaar heen ook diverse activiteiten voor jong en ouder, zoals bingo, crea-avond, Palmpasen voor de kinderen, Koningsdag...

- Buurthuis: - In 2012 is Basisschool De Klobbestoek gesloten omdat er te weinig leerlingen meer over waren. De buurtschap had achter de school een noodgebouw in gebruik als buurthuis De Stobbe, maar dat was aan de krappe kant. De buurtschap heeft het schoolgebouw, dat met 3 lokalen veel ruimer is, waardoor meerdere groepen er tegelijkertijd gebruik van kunnen maken, van de gemeente kunnen kopen om daar Buurtgebouw De Dobbe van te maken. Onder meer de ouderensoos, de ouderengym, de dartclub en de countryline dansvereniging maken gebruik van de ruimten. En Plaatselijk Belang Barger-Oosterveen houdt er zijn vergaderingen. Vanuit het aangrenzende Klazienaveen hebben een gymnastiek- en een ouderenvereniging ook belangstelling getoond om van het pand gebruik te gaan maken.

Voor de aankoop heeft de gemeente een lening verstrekt. Voor de financiering van de verbouwing, die ca. €80.000 heeft gekost, hebben diverse fondsen gezamenlijk zorg gedragen*. Het pand moest namelijk behoorlijk worden verbouwd. Zo zijn alle tussenmuren verwijderd en vervangen door schuifwanden. De vloer is verwijderd en vervangen door een vloer die geschikt is voor dansen. Verder zijn er een podium, bar en keuken geïnstalleerd en is het pand rolstoeltoegankelijk gemaakt. Het oude buurthuis is gesloopt. Het terrein is heringericht als parkeerterrein, dat ruimte biedt aan ca. 30 auto’s. - De verbouwing van de voormalige basisschool van Barger-Oosterveen tot Buurthuis De Dobbe heeft in 2017 plaatsgevonden.
* Waaronder de gemeente Emmen met 25.000 euro. Wethouder René van der Weide: "Het schoolgebouw had geen functie meer. Verbouwing tot dorpshuis draagt bij aan de leefbaarheid in Barger-Oosterveen. Daarvoor hebben we het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken in het leven geroepen. Naast vernieuwing van centra in de dorpen en wijken steunen we ook dit soort initiatieven uit de samenleving."

- Welzijn: - Kansfonds heeft in 2017 bijgedragen aan het Kookproject van Barger-Oosterveen. In de regel draagt Kansfonds niet bij aan activiteiten. Maar soms maken zij een uitzondering. Als er sprake is van een bijzonder initiatief dat gericht is op het verminderen van sociaal isolement van kwetsbare ouderen en het organiseren van informele zorg bijvoorbeeld. Het kookproject is zo’n uitzondering.

Regelmatig samen met vrijwilligers en andere inwoners - van in dit geval Barger-Oosterveen - koken en eten brengt mensen bij elkaar. Nieuwe contacten ontstaan en samen eten doorbreekt de cirkel van isolement. Bijzonder aan dit kookproject is dat ook jongeren meedoen als er een vraag komt voor een klusje, zoals een boodschap doen of af en toe de tuin bijhouden. Dit past bij de missie van Kansfonds: Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Juist in krimpgebieden waar allerlei voorzieningen in dorpen en buurtschappen zijn verdwenen, is het van belang dat bewoners omzien naar elkaar. Dat ze waar nodig ook informele zorg bieden. Zo kunnen kwetsbare ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

Reacties

(2)

Fantastisch, moesten ze in Rotterdam ook doen. Doorgaan!!

U bent niet reuze duidelijk in wat u bedoelt te zeggen, want er staat van alles op de pagina hierboven. Wát moesten ze in Rotterdam ook doen? Ik lees ergens na enig rondzoeken op het internet dat o.a. Rotterdammers hebben geklaagd over de Paasvuren uit het oosten des lands (hier dus https://www.ad.nl/binnenland/blijf-met-je-fikken-van-ons-vuur-af~a330ec9b/ ), dus dat bedoelt u vermoedelijk met Rotterdam en doorgaan (met de Paasvuren)?
Mocht u geïnteresseerd zijn in wetenswaardigheden over Barger-Oosterveen in bredere zin; ik heb de pagina zojuist verder inhoudelijk uitgewerkt, want wat er stond was nog maar een beginnetje.

Reactie toevoegen