Barnsterbuorren

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Barnsterbuorren

Terug naar boven

Status

- Barnsterbuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Rauwerderhem. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Barnsterbuorren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Raerd.

- De buurtschap Barnsterbuorren heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Bernsterburen. De plaatsnamen in de voormalige gemeente Boarnsterhim zijn officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
1427 kopie Bernsera, 1525 Beerns, 1718 Bernster Buiren.

Naamsverklaring
De 16e-eeuwse vormen zijn te lokaliseren in de directe omgeving van deze buurtschap. Daar liggen meer plaatsen met buren in hun naam, zoals Hornsterburen, Sibrandabuorren en Tsjerkebuorren. De naam betekent buren 'bij de woningen' behorend bij (de verdwenen plaats) Beerns of Berns, ontstaan uit Berningi* 'bij de lieden van de persoon Berno'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Barnsterbuorren ligt W van Raerd, rond de provincialeweg N355 (Snitserdyk), W van het water de Zijltjessloot.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Barnsterbuorren 9 huizen met 51 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog altijd, of wederom ca. 10 huizen, met ca. 25 inwoners.

Reactie toevoegen