Battenoord

Plaats
Buurtschap
Goeree-Overflakkee
Zuid-Holland

Battenoord

Terug naar boven

Status

- Battenoord is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Goeree-Overflakkee. T/m 1965 gemeente Nieuwe-Tonge. In 1966 over naar gemeente Middelharnis, in 2013 over naar gemeente Goeree-Overflakkee.

- De buurtschap Battenoord valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nieuwe-Tonge.

- De buurtschap Battenoord ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Samengesteld uit oord 'land langs het water of erdoor omsloten' en waarschijnlijk een persoonsnaam Batto (vergelijk het Nieuwengelse Mountbatten, een vertaling van het Duitse Battenberg). Van der Aa(1) verwijst naar een door hertog Jan van Beieren in 1420 uitgegeven vergunning tot bedijking van "sulke gorssen, landen en slikken, geheeten Grijsoort, Duivenwaarde, die Tonge, Huygenvliet, Hellebremsgat ende Battenoort, en hoe die genoemt mogen weesen".(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Battenoord ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Sint Pietersweg, Havenweg en Battenoordsedijk (de drie voorgaande wegen voor de gedeelten rond de kruispunten en in de nabijheid van de weg Battenoord). De buurtschap is omgeven door vakantieaccommodaties, zoals campings en een bungalowparkje. De buurtschap ligt N van een jachthaventje aan het Grevelingenmeer, ligt in de N nabijheid van de Grevelingendam (met de N59 en de N257) en ligt ZW van het dorp Nieuwe Tonge, O van het dorp Herkingen, ZO van het dorp Dirksland, ZZW van de dorpen Sommelsdijk en Middelharnis, NNO van het dorp Bruinisse, N van het dorp Anna Jacobapolder en WNW van het dorp Oude-Tonge.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Battenoord 9 huizen met 82 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 25 huizen en enkele bedrijfsgebouwen, met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Watersnoodramp
Battenoord behoort tot de zwaarst getroffen plekken van de Watersnoodramp van 1 februari 1953. In en rond deze buurtschap zijn 55 mensen verdronken. Mede als gevolg van de dijkdoorbraken bij deze buurtschap overstroomden de dorpen Nieuwe-Tonge (in totaal verdronken in de gemeente 90 mensen) en Oude-Tonge, waar 305 personen de Watersnoodramp niet overleefden, 10 procent van de totale bevolking. Dit deel van Goeree-Overflakkee is, samen met de omgeving van Ouwerkerk op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland, het zwaarst getroffen gebied van de Watersnoodramp. Zie verder het ooggetuigenverslag van de havenmeester van Battenoord.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Bij Battenoord ligt de haven van het dorp Nieuwe-Tonge, aan het Grevelingenmeer.

- Van ca. oktober tot april is hier altijd een groep overwinterende flamingo's te vinden. Zij komen hier naartoe vanuit Duitsland. Deze locatie trekt hen aan omdat het zout water is, dat niet bevriest, en het een voor hen voedselrijk gebied is. Een in januari 2018 op Facebook geplaatst filmpje van de flamingo's is in korte tijd meer dan 100.000 keer bekeken.

- De jachthaven wordt beheerd door de in 1971 opgerichte watersportverenging WSV Battenoord.

- In samenwerking met Natuur- en recreatieschap De Grevelingen, Watersportvereniging Battenoord, Camping De Grevelingen, werkgroep Nieuwe-Tonge in Bloei, Staatsbosbeheer en de gemeente Goeree-Overflakkee is in 2013 gewerkt aan een kwaliteitsimpuls voor de omgeving rond het haventje. Er is een natuurontdekpad aangelegd, een uitkijktoren geplaatst en er zijn informatiepanelen over natuur en historie aangebracht. Het natuurontdekpad vormt tevens een verbindende schakel naar de nabijgelegen Camping De Grevelingen. Daar is een speeltuin gerealiseerd, waar recreanten die de haven aandoen ook gebruik van mogen maken. De voorzieningen zijn gerealiseerd onder de naam Pleisterplaats Battenoord.

In het programma Zicht op Grevelingen - dat de ecologie en de economie van de Grevelingen beoogt te versterken - is de haven van Battenoord opgenomen als recreatief knooppunt binnen het marketingconcept 'Rondje Grevelingen'. Het opknappen van de entree van de haven - met name de bestrating van het haventerrein, het plaatsen van informatiepanelen en bewegwijzering, de aanleg van het natuurontdekpad e.d., zijn gerealiseerd binnen het project Kwaliteitsimpuls Haven van Battenoord.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Battenoord, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Foto- en filmmateriaal van Jan Kieviet en Jan Gebraad van Nieuwe-Tonge en Battenoord in 1975. Te zien zijn foto's en film van de haven, camping De Grevelingen en de aanleg van de Brouwersdam.

Reactie toevoegen