Bedaf (Baarle-Nassau)

Plaats
Buurtschap
Baarle-Nassau
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Baarle Nassau Bedaf [640x480].jpg

Bedaf heeft geen plaatsnaambordjes, dus je zult het met de richtingbordjes en de straatnaambordjes ter plekke moeten doen om te zien of je er (in de buurt) bent.

Bedaf heeft geen plaatsnaambordjes, dus je zult het met de richtingbordjes en de straatnaambordjes ter plekke moeten doen om te zien of je er (in de buurt) bent.

Bedaf (Baarle-Nassau)

Terug naar boven

Status

- Bedaf is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Baarle-Nassau.

- De buurtschap Bedaf valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Baarle-Nassau.

- De buurtschap is verdeeld in de delen Groot Bedaf en Klein Bedaf.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, maar in de omgeving staan wel richtingwijzers.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1312-1350 Bodaef, Boudaf, 1368 opt goed te Boudaf, 1422 die wuwer van Bodaf, 1450 Badaff, 1659 Op groot Bedaff. Sinds de 17e eeuw wordt er dus onderscheid gemaakt in de delen Groot- en Klein-.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Wordt in verband gebracht met de onder Bedaf bij Uden vermelde groep van namen.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt O van Baarle-Nassau, in het O grenzend aan België, rond de wegen Groot Bedaf en Klein Bedaf. Aan de Belgische zijde ligt de buurtschap Bedafse Heide. De Bedafse Brug ligt aan de O zijde van Groot Bedaf, op de grens met België.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 worden Bedaf en de naastgelegen buurtschap Heikant samen geteld. Gezamenlijk hebben zij in dat jaar 23 huizen met 223 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Deze streek wordt al vroeg bewoond. In 1842/1843 hebben Cuypers en De Grez op de Bedafse Heide een Germaanse begraafplaats ontdekt. Op de Molenheide is in diezelfde tijd een Frankische begraafplaats aangetroffen.(38)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een geitenhouder in Klein Bedaf was al sinds 2011 doende om zijn geitenhouderij te mogen uitbreiden van ca.3.000 naar ca. 6.000 geiten. De gemeente had hem daar een vergunning voor verleend, maar omwonenden en milieuorganisaties gingen in beroep bij de rechtbank Zeeland/West-Brabant, die de vergunning afkeurde. In hoger beroep bij de Raad van State is de vergunning in augustus 2019 wederom en nu definitief afgekeurd. Na de Q-koortsepidemie in Nederland (2007-2011) en door onderzoeken die wijzen op verbanden tussen geitenhouderijen en longziekten bij mensen, willen overheden de sector aan banden leggen. Dat resulteerde in de Verordening Ruimte 2017, waarin de provincie zich tegen elke groei uitsprak. De gemeente vond dat ze toch de vergunning kon verlenen omdat de vergunning vóór 2017 was aangevraagd en daarmee volgens hen nog onder de oude, soepeler regelgeving zou vallen. Rechtbank en Raad van State waren het hier dus niet mee eens. Een buurman van de geitenhouderij kampt met een reeks longziekten, die hij wijt aan de groeiende hoeveelheid veehouderijen in zijn directe woonomgeving. Die is uiteraard blij met het vonnis. - Hier vind je de uitspraak van de Raad van State.

Reactie toevoegen