Beekdorp

Plaats
Buurtschap
Dinkelland
Twente
Overijssel

Beekdorp bordje Bekdoarp tunnel.jpg

De buurtschap Beekdorp moet het zonder plaatsnaamborden stellen. Op de foto zie je het enige bordje met de plaatsnaam erop (vermoedelijk van privémakelij), in het lokale dialect, aan de Beekdorpweg, ter hoogte van de splitsing met de Akkerhuisweg.

De buurtschap Beekdorp moet het zonder plaatsnaamborden stellen. Op de foto zie je het enige bordje met de plaatsnaam erop (vermoedelijk van privémakelij), in het lokale dialect, aan de Beekdorpweg, ter hoogte van de splitsing met de Akkerhuisweg.

Beekdorp

Terug naar boven

Status

- Beekdorp is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Weerselo.

- De buurtschap Beekdorp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Weerselo. Het achterste deel van de Beekdorpweg, gezien vanuit Weerselo, valt als (deel van de) buurtschap Noordijk onder het dorp Saasveld.

- De buurtschap Beekdorp ontbeert plaatsnaamborden. Op de foto elders op deze pagina zie je het enige bordje met de plaatsnaam erop (vermoedelijk van privé makelij), in het lokale dialect Bekdoarp, aan de Beekdorpweg ter hoogte van de splitsing met de Akkerhuisweg. De 'tunnel' waar op het bord op wordt gedoeld, is een veetunnel die net achter de T-splitsing Beekdorpweg / Weertsweg ligt, bedoeld om vee van de ene kant naar de andere kant van de Beekdorpweg, veilig voor dier en verkeer, onder de weg door te leiden. Dit soort speciale veetunnels treffen wij in ons land maar zelden aan*. Deze tunnel ligt overigens precies op de grens met de naastgelegen Saasveldse buurtschap Noordijk.
* Bijvoorbeeld in de Brabantse buurtschap Hazeldonk bij Rijsbergen is enkele jaren geleden ook een speciale tunnel voor het vee gebouwd, zie aldaar bij Recente ontwikkelingen.

Terug naar boven

Naam

In het Twents
Bekdoarp.

Oudere vermeldingen
Op een militaire topografische kaart uit 1848 wordt het toponiem 'Beek Dorp' al vermeld ten westen van Het Stift. Ook een kaart uit de periode 1830-1850 maakt al melding van een toponiem 'Beekdorp'. Het wordt dan weliswaar nog niet als plaatsnaam / buurtschap beschouwd. Daarentegen komt de naam niet voor op een gedetailleerde militaire kaart uit 1941, die het naastgelegen en ongeveer even 'grote' (of beter gezegd kleine) Noordijk wél vermeldt. Pas sinds de jaren zestig, als Weerselo rond de katholieke kerk uitgroeit, wordt de naam Nijstad aldaar op kaarten vervangen door de naam Weerselo, wordt rond de hervormde kerk waar voorheen Weerselo op kaarten stond aangegeven, de plaatsnaam Het Stift ingevoerd, en wordt W van Het Stift de naam Beekdorp kennelijk voor het eerst als buurtschapsnaam, en dus plaatsnaam, vermeld.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een huisnaam. Samenstelling van beek en dorp.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Beekdorp ligt W van het dorp Weerselo en buurtschap Het Stift, vanuit Weerselo gezien rond het begin van de Beekdorpweg met het parallel daaraan lopende deel van de Bornsestraat (die o.i. eigenlijk Bornesestraat zou moeten heten want het is de weg naar Borne en niet naar Born, dat ligt 'iets' zuidelijker...). De buurtschap ligt verder NO van het dorp Saasveld, ZO van de dorpen Albergen en Fleringen en ZZW van het dorp Reutum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Beekdorp heeft ca. 35 huizen met ca. 85 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het Landkruis in buurtschap Beekdorp (aan de Beekdorpweg tegenover nr. 10) dateert uit 1947 en heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. De familie Nieuwe Weme had drie vrome zonen, die elk hun leven aan God hebben gewijd. Herman en Bernard werden pater en Gerard kapelaan. Herman had aangegeven voor zijn priesterwijding in 1937 wel een landkruis als cadeau te willen hebben. "Een mooi cadeau van jullie, voor jullie en voor alle voorbijgangers", zei hij. De inwoners van de buurtschap vonden het een goed idee, maar het bleef bij een idee. Broer Gerard ontving zijn priesterwijding in 1943. Tijdens het Inwijdingsfeest kwam het landkruis opnieuw ter sprake, maar wederom bleef het bij woorden. Toen de derde broer, Bernard, in 1948 de priesterwijding zou ontvangen, voegde de buurschap de daad bij het woord. In 1947 kon eindelijk de zegen over het landkruis ter ere van de drie priester-broers. (bron: Langsheiligehuisjes.nl, een website met ca. 200 bijzondere verhalen over bedevaarts- en bezinningsoorden, gebouwen, festiviteiten, volksgebruiken en volksgeloof in Twente. Ook staan gebedshuizen, kapellen, landkruizen en herinneringsmonumenten vermeld.)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2009 constateerden wandelaars dat een boer de houtwal aan de Akkerhuisweg in buurtschap Beekdorp deels had omgezaagd. Dat zou leiden tot verder verval en uiteindelijk vernietiging van de houtwal. Zij vroegen zich af of dat zomaar kon en stelden Vereniging Nederlands Cultuurlandschap op de hoogte. Die lichtten op hun beurt de provincie in, die constateerde dat het inderdaad illegaal was. De boer is gesommeerd om de houtwal te herstellen, wat in hetzelfde jaar nog is gebeurd. Zie verder het artikel van Koos Dijksterhuis hierover in Trouw, 19-12-2009.

- Het terrein van de in de regio bekende Weerselose Markt (iedere zaterdag van 08:30 tot 14:00 uur) ligt in de buurtschap Beekdorp, aan de Bornsestraat.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Beekdorp, met laagsteprijsgarantie!

Reactie toevoegen