Beersdonk

Plaats
Buurtschap
Asten Helmond
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Beersdonk

Terug naar boven

Status

- Beersdonk is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, in grotendeels gemeente Deurne (t/m 1925 gemeente Vlierden), deels gemeente Helmond.

- De buurtschap Beersdonk valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Vlierden en deels onder de stad Helmond.

- De buurtschap wordt onderscheiden in de delen Voorste Beersdonk en Achterste Beersdonk.

- De buurtschap Beersdonk heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1340 de bonis de Beersdonc, 1439 op die Beersdonck in den mortel, 1575 den Beersdonck, 1587 opte Berssdonck, 1616 die Bersdonck, 1838-1857 Achterste Beersdonk.

Naamsverklaring
Samenstelling van donk 'zandige opduiking in moerassig terrein' en beers, hetzelfde toponymisch element als bij Baersdonk in Rheinland, dat in 1201 voorkomt als Bersedunc en te verbinden is met het Middellatijnse bersa 'omhaagd jachtgebied', waarvoor zie Beers.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Beersdonk ligt rond de Brouwhuisweg (het gedeelte van deze weg gelegen W van de N279), W van het dorp Vlierden, ZO van de stad Helmond, WZW van het dorp Deurne en NW van de dorpen Ommel en Asten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Beersdonk omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Achterste Beersdonk werd in 1933 parochieel bij Brouwhuis ingedeeld, terwijl de Voorste tot de parochie Vlierden bleef behoren. In 1968 kwam er ook een burgerlijke scheiding tot stand, toen de Achterste overging naar de gemeente Helmond en de Voorste tot de gemeente Deurne bleef behoren. Zie verder Geschiedenis van Achterste Beersdonk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het deel Achterste Beersdonk is grotendeels afgebroken voor de aanleg van Bedrijventerrein Zuidoost Brabant (BZOB). Van dit deel resteert nog slechts 1 pand, namelijk het pand op Heibergweg 1.

Reactie toevoegen