Beersterhoogen

Plaats
Buurtschap
Oldambt
Oldambt
Groningen

beersterhoogen_ansicht_kopie.jpg

Beersterhoogen, buurtschapsgezicht, met links het voormalige tramhuis. Dit huis en de boerderij ernaast staan er nog altijd.

Beersterhoogen, buurtschapsgezicht, met links het voormalige tramhuis. Dit huis en de boerderij ernaast staan er nog altijd.

Beersterhoogen

Terug naar boven

Status

- Beersterhoogen is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Oldambt. T/m 1989 gemeente Beerta. In 1990 over naar gemeente Reiderland, in 2010 over naar gemeente Oldambt.

- De buurtschap Beersterhoogen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Beerta.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Beersterhoven, Beertsterhoogen, Beerster Hoogen, 1781 Beerster Hogen, 1840 Beersterhoogen. In 1676 worden enkele kerkleden vermeld die woonden op de Hoog of op de Hoogen. In 1700 is sprake van een boerderij op de Beerster Hoogen; in 1761 op de Beersterhooven, mogelijk een hypercorrecte Nederlandse vorm. De oudere naam is vermoedelijk Gaarlanden, omdat de boerderijen in een vanuit Ulsda taps toelopende punt tussen de dorpen Beerta en Nieuw-Beerta lagen.(1)

Naamsverklaring
Beerster is bijvoeglijk naamwoord bij de plaatsnaam Beerta. Hoogen duidt op de hogere ligging.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Beersterhoogen ligt NO van Beerta, rond de beide wegen die in het N het dorp 'uitlopen', zijnde de Oudeweg in het W en de Nieuweweg in het O. Het Bellingwolderdiep of Buiskooldiep vormt de oostgrens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Beersterhoogen 17 huizen met 133 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De landerijen van Beersterhoogen vielen onder het in 1662 gestichte kerspel Beersterhamrik (Nieuw Beerta), maar de inwoners bleven kerkelijk bij Beerta horen. Na een akkoord in 1762 betaalden ze wel mee aan het kerkonderhoud te Nieuw Beerta.

In Beersterhoogen werd waarschijnlijk al vóór 1716 een kostbare pelmolen gebouwd, die tot 1872 in werking bleef. De buutschap had in 1823 een eigen schooltje, dat in 1845 nog bestond. Leerkracht was toen de bekeerde onderwijzer Nicolaas Mattheus Feringa, die op zondag godsdienstoefeningen hield. Kort daarna moest het schooltje sluiten wegens te weinig leerlingen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Afbeeldingen en recente bewoningsgeschiedenis van 13 monumentale boerderijen in buurtschap Beersterhoogen.

- Het voormalig stationsgebouw van de stoomtram is bewaard gebleven.

Reactie toevoegen