Beerzerveld

Plaats
Dorp
Ommen
Salland
Overijssel

Beerzerveld

Terug naar boven

Status

- Beerzerveld is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Ommen. T/m 30-4-1923 gemeente Ambt Ommen.

- Onder het dorp Beerzerveld vallen ook de buurtschappen Beerzerhaar en Kloosterdijk (grotendeels).

- De inwoners van het dorp Beerzerveld werken op veel gebieden samen met buurdorp Mariënberg (dat in de gemeente Hardenberg ligt), omdat ze cultuurhistorisch en maatschappelijk veel banden hebben. Zo hebben ze veel gemeenschappelijke verenigingen, en delen ze veel voorzieningen, die óf in het ene dorp óf in het andere dorp zijn gebouwd, maar wel gezamenlijk worden gebruikt. Je zou ze dan ook als een tweelingdorp kunnen beschouwen. Officieel, d.w.z. bijv. voor de postadressen, de gemeentelijke basisregistratie (BAG) en op de plaatsnaamborden, zijn het nog wel aparte woonplaatsen. Dat kan ook niet anders, omdat de dorpen in verschillende gemeenten liggen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1860 Beerzerveld, 1936 Beerserveld.

Naamsverklaring
Betekent veld 'open vlakte, heide' behorend bij Beerze.(1)

Terug naar boven

Ligging

De kern van Beerzerveld ligt NO van Den Ham, Z van Mariënberg en grenst in het O aan het kanaal Almelo-De Haandrik.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Beerzerveld omvat, inclusief het onder het dorp vallende buitengebied, ca. 350 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het kanaal Almelo–De Haandrik is omstreeks 1855 gegraven en in 1857 komt er al een brugwachter die de Kloosterdijkbrug bedient. Rond 1860 komen er mensen rond het kanaal wonen om in de omgeving veen (turf) af te graven en zo is Beerzerveld ontstaan. De eerste bewoners komen hoofdzakelijk uit Friesland en de kop van noord-west Overijssel.

In 1871 komt er een openbare school. Na de Afscheiding in de jaren negentig waardoor de Gereformeerde Kerk ontstaat, komt er in 1907 ook een gereformeerde school in Beerzerveld (tegenwoordig is daar bouwbedrijf V.d. Veen in gevestigd). In 1901 wordt de hervormde kerk gebouwd. In 1924 worden twee lokalen van de Openbare school als Hervormde school in gebruik genomen. Deze school stond aan de Oosterweg en is pas in 1958 opgesplitst. Aan de van Alewijkstraat (genoemd naar de eerste dominee van de kerk) werden toen twee nieuwe gebouwen neergezet, waarvan 1 voor het Openbaar en 1 voor het Hervormd onderwijs.

Sinds begin 20e eeuw is Beerzerveld geleidelijk gegroeid, mede door het gereed komen van de spoorlijn Ommen–Hardenberg in 1905 en de spoorlijn Almelo–Mariënberg in 1906, het verharden van de provinciale weg langs het kanaal van Vriezenveen naar Hardenberg in 1907 en de weg van Ommen naar Hardenberg in 1910. Hierdoor komt er steeds meer structuur in het dorp. Na de winkels en cafés komt er nu ook een rijksveldwachter, een arrestantenlokaal en een hulppostkantoor.

Na de Tweede Wereldoorlog verrijzen er huizen aan de Van Alewijkstraat en in begin jaren zestig aan de oostzijde de dubbele en begin jaren zeventig aan de westzijde de vrijstaande woningen aan de Oordstraat. In de jaren tachtig wordt er verder gebouwd met de Liezenstraat en de Nijboerstraat.

Mariënberg en Beerzerveld zijn doordat ze kort bij elkaar liggen, voor veel voorzieningen op elkaar aangewezen, hoewel zij in verschillende gemeenten liggen. Zo zijn er sinds 1976 gezamenlijke voetbalvelden aan de Westerweg. Het actieve verenigingsleven kent verder nog verenigingen zoals de Broederband, Toneelvereniging Vorie Vana, volleybalvereniging De Pallegaste, de sjoelclub en nog enkele biljartverenigingen. (bron: Jan Wind)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Recentelijk is een nieuw wijkje gerealiseerd in Beerzerveld. Het betreft ca. 30 panden aan de Ds. Laurentiusstraat.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Hervormde (PKN) kerk (Westerweg 39) dateert uit 1901. In 1998 heeft uitbreiding plaatsgevonden met een aanbouw aan de voorkant. Site Hervormde Gemeente Beerzerveld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Zomar Feest (3 dagen begin juli) is er ook voor de inwoners van de buurdorpen Beerze en Mariënberg. Voor een indruk van wat er zoal te doen is hier het programma van 2018: "Op donderdagavond gaan we weer ouderwets touwtrekken onder leiding van een officiële scheidsrechter, er zal ook een touwtrekteam uit de regio aanwezig zijn om waar nodig tips en ondersteuning te bieden. Op vrijdagmiddag hopen wij weer op een gezellige middag voor de oudere jeugd, opgave hiervoor is niet nodig maar we hopen dat u massaal komt. De vrijdagavond gaan jullie als team een act opvoeren, na de mini bonte avond natuurlijk. Onder toezicht van een vierkoppige jury, dit jaar hebben we geen thema dus wees creatief! Nadat een ieder weer heeft kunnen genieten van alle goed ingestudeerde en uitgevoerde acts zal de avond worden afgesloten door ons huis dj team Hoepa Henk en Blonde Geert. De zaterdag zal iets anders zijn dan voorgaande jaren, geen Zeskamp maar een Zomarrun, deels in Beerzerveld en deels op het veld. In de ochtend hebben we natuurlijk een mini festijn voor de kinderen met als klap op de vuurpijl een afsluiting met ballonnen. Zaterdagavond mag de coverband Boulevard het weekend compleet maken nadat de prijsuitreikingen geweest zijn."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Beerzerveld, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Nieuws: - Nieuws uit Beerzerveld en Mariënberg van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang (PB) Beerzerveld-Mariënberg is opgericht in 1955. Bijzonder is dat er een gezamenlijk Plaatselijk Belang is voor twee dorpen die in verschillende gemeenten liggen; eerstgenoemde in de gemeente Ommen, laatstgenoemde in de gemeente Hardenberg. Voor de reden daarvan, zie het kopje Status, 3e alinea. "De maatschappelijke ontwikkelingen zijn erop gericht dat instellingen en voorzieningen geconcentreerd worden in de grotere woonkernen, met name Ommen en Hardenberg. Plaatselijk Belang ziet het als een van haar taken om voorzieningen ook binnen de kleine woonkernen te houden. Helaas blijken kreten als rendement, efficiency en geld te vaak het uitgangspunt te zijn. Daardoor liggen al gauw de prioriteiten op de grotere projecten. Niet iedereen begrijpt dat de leefbaarheid in de kleine kernen ook een heel groot goed is. We doen achter de schermen heel erg ons best, en onderhouden het contact met de betrokken instanties om de aandacht op onze dorpen te houden.

Plaatselijk Belang zet zich er ook voor in dat de gemeenten Hardenberg en Ommen een vuist maken om beide dorpen ook in recreatieve zin beter op de kaart te zetten. Dat is onder andere te realiseren door in het landschap passende fietsverbindingen aan te leggen, waardoor via Mariënberg de verbinding naar de Paterswal bij Sibculo gemaakt wordt. En een fietsverbinding tussen Mariënberg en Beerzerveld, met een bruggetje over het nieuwe stroomkanaal. Het zou toch prachtig zijn wanneer er óók over de gemeentegrenzen door fietsende recreanten een recreatieve doorsteek kan worden gemaakt." Aldus PB op haar site.

- Dorpshuis: - In 2009 is de start van het project om te komen tot een dorpshuis voor de inwoners van Beerzerveld en Mariënberg. Allerlei opties en scenario’s zijn de revue gepasseerd, van een geheel nieuwe locatie aan de Beerzerhaar tot verbouw van gymnastieklokaal De Sprong. Deze opties blijken uiteindelijk financieel niet haalbaar. Als laatste is toen onderzocht of gebouw De Tuba, verenigingsgebouw van muziekvereniging De Broederband, geschikt gemaakt kan worden om dienst te doen als kultûrhus, en of de gymzaal daar ook bij betrokken kan worden. Dit blijkt beide het geval. Het vernieuwbouwde complex is eind 2013 opgeleverd en heeft de naam Kultûrhus 't saMENSpel gekregen. Omdat zowel het project als het Kultûrhus zelf een samenspel was en is tussen veel partijen, waarbij de mens centraal staat. - Toespraak wethouder Ko Scheele bij de opening van het Kultûrhus.

- Onderwijs: - "De Schakel is een Protestants Christelijke Basisschool, waar de kinderen vanaf vier jaar welkom zijn. De school is schitterend gelegen, aan de Beerzerhaar, tussen Beerzerveld (waar het voor de post onder valt) en Mariënberg. We beschikken over een nieuw gebouw, dat speels is opgezet en ingericht. Rondom de school is een gezellig speelplein voor zowel jongere als oudere kinderen, en een sportveld. De leerkrachten doen er alles aan om in een goede sfeer uit je kind te halen wat erin zit. “Kwaliteit op maat” staat in ons onderwijs hoog in het vaandel. Deze kwaliteit kunnen wij leveren door elk kind afzonderlijk te volgen in zijn of haar ontwikkeling van groep 1 t/m 8. Hierdoor zijn wij in staat tijdig in te grijpen, wanneer het kind even wat extra hulp nodig heeft. De school heeft de beschikking over een documentatiecentrum en een volledig ingerichte orthotheek."

- Muziek: - De historie van De Broederband begint in het voorjaar van 1931, als drie jongemannen terug fietsen van de twee muziekverenigingen in Vroomshoop, waar ze toen lid van waren, naar huis in Beerzerveld. Ze hadden het erover dat het toch wel wenselijk zou zijn om een eigen muziekvereniging in het dorp te hebben. Ze beleggen een bijeenkomst waar 20 belangstellenden zich melden en de vereniging wordt opgericht. Bij fa. De Leeuw in Zwolle kopen ze 20 muziekinstrumenten (5 bugels, 1 trompet, 2 pistons, 2 alten, 2 baritons, 2 tuba’s, 3 trombones, 1 bas, 1 grote trom en 1 kleine trom) voor f600,00. Daarmee staken ze zich flink in de schulden, want een eerste collecte in het dorp had maar f274,50 opgeleverd. Gelukkig levert een bazaar zoveel op dat de schuld hetzelfde jaar nog kan worden opgelost.

Wie de bijzondere naam van de vereniging heeft bedacht, vermelden de notulen niet. Wel wordt de motivatie vermeld: "Alle leden zijn van verschillende kerkgenootschappen en daarom was men het eens om met een muziekvereniging in de toekomst goede en verantwoorde muziek te maken, de vereniging door een goed beleid in stand te houden en dit trachten te bereiken door allen tezamen dat “broederlijk’ te verwezenlijken. Van daar de passende naam De Broederband." Muziek- en drumbandvereniging De Broederband omvat een fanfareorkest, een jeugdorkest en een slagwerkgroep.

- Zorg: - Bouwondernemer Herman Hutten uit Beerzerveld heeft in 2019 een plan ingediend voor de bouw van 10 zorgwoningen, plus een woning voor de zorgverlener en een zorgcentrum/ontmoetingsruimte, aan de Beerzerhaar, tegenover Basisschool De Schakel. In 2013 is een soortgelijk plan van Hutten ingetrokken, omdat de gemeente Ommen niet wilde dat de zorgwoningen in mindering zouden worden gebracht op het ‘contingent’ woningen dat de gemeente van de provincie mocht bouwen. Want dan zou de gemeente mogelijk met de eigen bouwgrond in het dorp blijven zitten. Het is inmiddels krap geworden op de woningmarkt. Daarom deed de provincie in 2018 ook een oproep aan gemeenten om bouwvergunningen die de afgelopen vijf jaar zijn afgewezen nog eens onder de loep te nemen.

"Daar past ons plan prima bij. Dat was destijds al helemaal uitgewerkt. Behoefte aan deze woningen is er volop. De zorgwoningen komen precies tussen de dorpen Beerzerveld en Mariënberg in. Niet alleen ouderen uit die dorpen willen hier graag wonen, maar ook bewoners van boerderijen die op leeftijd komen en niet meer zo goed thuis kunnen blijven wonen. Zij gaan liever niet in een appartementje wonen in Ommen of Hardenberg. Hier zijn ze bekend en voelen ze zich beter thuis", aldus Hutten. De Baalderborg Groep neemt de zorgverlening voor zijn rekening.

- Het doel van Zorgstal Balans in Beerzerveld is het bieden van een zinvolle dagbesteding voor (jong)volwassenen met een hulpvraag. Naast de dagbesteding bieden zij ook ambulante begeleiding. Omdat de zorgstal kleinschalig en overzichtelijk is en een persoonlijke benadering toepast voelen mensen zich er gauw op hun gemak en kunnen ze zorg voor ieder op maat bieden. Tevens wordt de thuissituatie ontlast.

- Openbaar vervoer: - De aanzet tot de oprichting van Vereniging Buurtbus Beerzerveld e.o. (Lijn 597) in 1987 is gedaan door de toenmalige huisarts dhr. Rab. Samen met een aantal vrijwilligers heeft hij deze buslijn opgestart, zodat ook deze kleine kern een goede verbinding zou hebben met Hardenberg, omdat dit gewenst was en nog altijd is voor scholieren, ouderen en mensen die niet beschikken over eigen vervoer. Ook voor een bezoek aan ziekenhuis of verpleegtehuis is dit een mooie en goede oplossing. Door de jaren heen houden vele vrijwillige chauffeurs deze buurtbus in stand. De vereniging bestaat uit ca. 40 vrijwilligers die je met groot plezier van dienst zijn en je indien nodig helpen als je moeite hebt met in- of uitstappen. Buurtbus 597 wordt beschouwd als een normale lijndienst. Voordeel van de buurtbus boven een normale lijndienst is dat je op elke plaats op de route kunt in- of uitstappen, en niet gebonden bent aan een vaste halte, uiteraard voor zover de verkeersveiligheid dat toelaat.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Beerzerveld.

Reactie toevoegen