Behelp

Plaats
Buurtschap
Asten
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Behelp

Terug naar boven

Status

- Behelp is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Asten.

- De buurtschap Behelp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heusden, voor de post Heusden (Asten).

- De buurtschap Behelp heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1680 Behelp.

Naamsverklaring
Betekent het Middelnederlandse behelp, Nieuwnederlands behulp 'hulp, bijstand'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Behelp ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Antoniusstraat (voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Heusden), Waardjesweg (het gedeelte ZO van het kruispunt met de Bosweg), Koekoeklaan, Kievitslaan, Broekstraat, Sengersbroekweg, Korhoenweg, Merelweg (het gedeelte W van het kruispunt met de Heikamperweg) en Heikamperweg (voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Heusden). De buurtschap ligt direct Z en direct ZW van het dorp Heusden, ZO van het dorp Someren, NO van het dorp Someren-Eind en Z van het dorp Asten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Behelp omvat ca. 55 huizen met ca. 140 inwoners.

Reactie toevoegen