Behelp

Plaats
Buurtschap
Asten
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Behelp

Terug naar boven

Status

- Behelp is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Asten.

- Buurtschap Behelp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heusden.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1680 In de Behelp. De buurtschap wordt voor het eerst schriftelijk vermeld in 1435.(1)

Naamsverklaring
Betekent het Middelnederlandse behelp, Nieuwnederlands behulp 'hulp, bijstand'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Behelp ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Antoniusstraat (voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Heusden), Waardjesweg (het gedeelte ZO van het kruispunt met de Bosweg), Koekoeklaan, Kievitslaan, Broekstraat, Sengersbroekweg, Korhoenweg, Merelweg (het gedeelte W van het kruispunt met de Heikamperweg) en Heikamperweg (voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Heusden). De buurtschap ligt direct Z en direct ZW van het dorp Heusden, ZO van het dorp Someren, NO van het dorp Someren-Eind en Z van het dorp Asten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Behelp omvat ca. 55 huizen met ca. 140 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bebouwing
"De buurtschap was reeds rond 1500 bewoond, waarbij een herenboerderij werd verpacht. De boerderij lag op het perceel van het huidige huisnr. 5. Wie er rond 1738 in de Behelp woonden, is weergegeven bij de lijst van vergoedingen voor misoogsten. Op de kadasterkaart van 1811-1832 van de buurtschap zijn 6 boerderijen te onderscheiden. Op de topografische kaart van 1900 zijn diezelfde boerderijen te zien met nog een extra wat verderaf gelegen boerderij. De topografische kaart van 1950 toont nieuwe boerderijen westelijk van de bestaande bouw en op de Google Maps kaart van 2015 zet deze trend door met ook de bouw van nieuwe schuren. Het stratenpatroon en de percelen zijn tot 1950 vrijwel gelijk, echter richting 2015 worden de percelen groter en zijn er ook wegen verdwenen." (bron en voor nadere informatie zie de pagina met de bewoningsgeschiedenis van een aantal (bestaande en verdwenen) panden in deze buurtschap.

Beemden
De inwoners maakten gebruik van de beemden bij de Eeuwelse Loop.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In het kader van de regeling 'Ruimte voor Ruimte' is recentelijk een nieuwe woning gebouwd op het perceel Behelp 10, waar zich voorheen alleen een onbebouwd weiland bevond.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Behelp, met laagsteprijsgarantie!

Reactie toevoegen