Beinsdorp

Plaats
Dorp
Haarlemmermeer
Noord-Holland

beinsdorp_local_live_2018_kopie.jpg

Als eerbetoon aan inwoonster en schaatskampioene Esmee Visser is de ijsbaan van Beinsdorp tijdens Beinsdorp Local Live 2018 omgedoopt tot Esmee Visser IJsbaan, én heeft Esmee een door de inwoners ingezamelde cheque van 2.018 euro gekregen.

Als eerbetoon aan inwoonster en schaatskampioene Esmee Visser is de ijsbaan van Beinsdorp tijdens Beinsdorp Local Live 2018 omgedoopt tot Esmee Visser IJsbaan, én heeft Esmee een door de inwoners ingezamelde cheque van 2.018 euro gekregen.

beinsdorp_activiteitenagenda_juli_en_aug_2018.jpg

In het kleine dorp Beinsdorp is door het jaar heen best veel te doen. En terwijl elders de meeste verenigingen in de zomermaanden tijdelijk met hun activiteiten stoppen, gaan ze hier gewoon de hele zomer door met aan hun conditie werken!

In het kleine dorp Beinsdorp is door het jaar heen best veel te doen. En terwijl elders de meeste verenigingen in de zomermaanden tijdelijk met hun activiteiten stoppen, gaan ze hier gewoon de hele zomer door met aan hun conditie werken!

Beinsdorp

Terug naar boven

Status

Beinsdorp is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Polderafdeling: 1851 Beinsdorp. Het dorp heette aanvankelijk Hillegommerbuurt (de huidige plaatsnaam is in 1959 toegekend). "Deze naamgeving stond in verband met het feit dat het aanvankelijk vooral bewoners van het destijds overbevolkte Hillegom waren, die zich hier vestigden. Deze "overloop" bestond voor het merendeel uit een weinig draagkrachtige, minvermogende arbeidsbevolking, deels werkzaam in de opkomende bollenteelt in en om Hillegom, deels het dagelijks brood verdienend op landbouwbedrijven in "de meer". In ieder geval heeft er wat de werkgelegenheid betreft steeds een belangrijke relatie bestaan met het aangrenzende Hillegom. De naamsrelatie is in 1959 echter verloren gegaan; aanleiding voor de naamswijziging was enerzijds de geringe sympathie bij de bevolking voor het begrip "buurt", anderzijds de bewustwording als dorpsbevolking een eigen identiteit te hebben, die in de oude dorpsbenaming niet of te weinig onderkend werd. In het kader van een algemene herziening van enkele tot die tijd gangbare - maar bij de bevolking minder sympathiek klinkende - dorpsnamen in deze gemeente, is in 1959 meer consequent aansluiting gezocht bij de historische naamgeving van het betreffende gebied." (bron: Sociografisch Bureau De Meerlanden)

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar het vroegere eilandje van die naam in het Haarlemmermeer, in 1424 Jan van Bensdorpt, in 1581 't Eyland van de Vennep, genaemd Bensdorp, en in 1615 Beijns Dorp geheten, een samenstelling van dorp 'hoeve, (dochter)nederzetting' van de persoon Ben, Beijn.(1)

Naam komt ook elders voor
Niet te verwarren met de Groningse buurtschap Burgemeester Beinsdorp.

Terug naar boven

Ligging

Beinsdorp ligt aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, O van het dorp Hillegom. Verder ligt het dorp NW van het dorp Nieuw-Vennep, ZW van de stad Hoofddorp, ZW van het dorp Zwaanshoek en NO van de dorpen Lisserbroek en Lisse.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Uit onze gegevens wordt niet duidelijk of Beinsdorp, dat dus een eiland was en mogelijk ook wel De Vennip werd genoemd, in 1840 nog wel of niet meer bestond. Zou het eiland toen nog wel hebben bestaan, dan zou het enkel hooiland zonder bewoning zijn geweest. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Evenals verscheidene andere randdorpen in de Haarlemmermeer wordt Beinsdorp voornamelijk gekenmerkt door dijk- of lintbebouwing, met dien verstande dat het door de bebouwing langs de ringvaart op de Hillegommerdijk én langs de hierop aansluitende Venneperweg een T-vorm heeft gekregen. Door nieuwbouw is de typische T-vorm iets gewijzigd; halverwege de jaren tachtig en daarna in de jaren negentig is in 3 fasen de wijk Rietkraag ontstaan, waardoor de ijsbaan, die was gelegen vlak achter het dorpshuis, naar achter deze wijk werd verplaatst. In 2009 is op de plaats waar de graanschuur van de Fa. Engel heeft gestaan een nieuwe woonwijk gebouwd met de naam Graanhuis.

Sinds 1975 zijn ook de laatste winkels van vroeger uit Beinsdorp verdwenen. Op de plek waar vroeger de kruidenierswinkel van Jo Treur stond, staat nu een twee onder een kap woning. In de kruidenierswinkel van Piet en Annie van Heteren-Verhoeve zit nu een winkel in tweedehands spullen waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Er zijn ook winkels bijgekomen. Aan de Hillegommerdijk is er de  Fa. Engel met o.a. diervoeders. En C&T verkoopt er meubels op maat.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In Haarlemmermeer is grote behoefte aan meer woningen. De westkant van de gemeente is aangewezen als gebied om nieuwe woningen te bouwen. Hier is het mogelijk om dorpse en landelijke woongebieden te maken. Gemeente Haarlemmermeer heeft samen met de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland het uitvoeringsplan ‘Parels aan de Ringvaart’ opgesteld. Hierin staat hoe partijen de ontwikkeling van de westkant van Haarlemmermeer gaan aanpakken. In 2014 is dit document door de gemeenteraad vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van het plan is de ontwikkeling van de vier ‘dubbeldorpen’ aan de Ringvaart. Dit zijn dorpen, met elk een eigen karakter, die zijn verbonden met een dorp aan de overkant van de vaart. Het gaat om de dorpen Lisserbroek, Cruquius, Zwaanshoek en Beinsdorp. Lisserbroek is het eerste dorp dat uitgebreid wordt.

- Bestemmingsplan Beinsdorp.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in Beinsdorp schaatsen op de ijsbaan van de in 1933 opgerichte IJsclub Juliana. Ze zijn destijds begonnen op de Ringvaart. Sinds 1966 hebben ze een landijsbaan.

Buiten het winterseizoen is de ijsbaan in gebruik als sportveld, én op een zondag eind juni of begin juli organiseren ze er jaarlijks muziekfestival Beinsdorp Local Live (BLL) (in 2019 voor de 13e keer), met een 3-tal lokale live bands. Als eerbetoon aan inwoonster en schaatskampioene Esmee Visser (waarvoor zie verder onderaan deze pagina), is de ijsbaan tijdens BLL editie 2018 omgedoopt tot Esmee Visser IJsbaan, én heeft Esmee, omdat het haar tot dan nog niet was gelukt om sponsoren te strikken voor het komende seizoen, een door de inwoners ingezamelde cheque van 2018 euro gekregen. Voor beide: zie de video onder de link.

- De in 1945 opgerichte Toneelvereniging Ons Genoegen in Beinsdorp bestaat uit een enthousiaste groep mensen die het heerlijk vinden om theater te maken. Jaarlijks brengen ze in een weekend in november een nieuw stuk op de planken. De repetitieavond is vaak een mengeling van hard werken en veel lachen, oftewel zoals de Engelsen dat zo mooi noemen: "Work hard, play hard". De regisseur weet hen altijd uit te dagen, waardoor zij extra gestimuleerd worden om er een geweldige uitvoering van te maken. Desgewenst zijn ze eventueel te boeken om ergens op locatie te spelen. De stukken die ze spelen zijn blijspelen, kluchten en tragikomedies. Ook hebben ze ooit een musical ten gehore gebracht.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Beinsdorp.

- Nieuws: - De maandelijkse dorpskrant Het Ankertje is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Beinsdorp.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Het Eiland is er sinds 1966 en is het bruisende dorpshaert van Beinsdorp, waar vrijwel alle dorpsactiviteiten plaatsvinden. In 1995 is het dorpshuis opnieuw gebouwd. Het oude gebouw bevatte veel asbest en was slecht geïsoleerd.

- Sport: - Bridgeclub BC Beinsdorp is opgericht in 1992 en heeft ca. 90 leden. Ze spelen wekelijks op donderdagavond in het dorpshuis. - Klaverjasclub KJC Beinsdorp is opgericht in 1965 en is een gezellige vereniging met ca. 25 leden die tijdens het competitieseizoen wekelijks klaverjassen in het dorpshuis. Nieuwe leden zijn altijd wekom. - Op de maandag- en woensdagavonden is het biljart in het dorpshuis beschikbaar om vrij te komen biljarten. Eigen keu meebrengen kan, maar er zijn ook keu’s aanwezig. Regelmatig wordt er op die avonden gebruik van het biljart gemaakt maar als je ook graag biljart dan ben je van harte welkom. Je kunt gewoon binnen lopen. Het biljart is van 19.30-22.30 uur beschikbaar.

Terug naar boven

Bekende inwoner

- Esmee Visser (Leiden, 27 januari 1996) is een langebaanschaatsster woonachtig te Beinsdorp. Visser is in 2018 Europees kampioene geworden op de 3000 meter en olympisch kampioene op de 5000 meter. In maart 2018 is ze daarvoor op grootse wijze gehuldigd in het dorp. Zie ook het interview met Esmee Visser n.a.v. de huldiging.

Reactie toevoegen