Bekveld

Plaats
Buurtschap
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

bekveld_fm_kopie.jpg

Bekveld FM is naar eigen zeggen de gezelligste piraat van Bekveld en verre omstreken

Bekveld FM is naar eigen zeggen de gezelligste piraat van Bekveld en verre omstreken

bekveld_buurtschap_is_meesterschap.jpg

Het moge duidelijk zijn dat de redactie van buurtschappenspecialist Plaatsengids.nl zich helemaal in de slogan van buurtschap Bekveld kan vinden!

Het moge duidelijk zijn dat de redactie van buurtschappenspecialist Plaatsengids.nl zich helemaal in de slogan van buurtschap Bekveld kan vinden!

bekveld_paosvuur_met_heks_kopie.jpg

Bekveld is een van de buurtschappen waar men nog de traditie van het paasvuur kent. In de weken voorafgaand aan Pasen wordt een gigantische hoop tuinafval verzameld, de zogeheten 'baoke'. Op 1e Paasdag wordt deze in de brand gestoken, inclusief heks.

Bekveld is een van de buurtschappen waar men nog de traditie van het paasvuur kent. In de weken voorafgaand aan Pasen wordt een gigantische hoop tuinafval verzameld, de zogeheten 'baoke'. Op 1e Paasdag wordt deze in de brand gestoken, inclusief heks.

bekveld_broek_uut_fuif.jpg

Sinds 2006 is er in april in Bekveld de Broek Uut Fuif, een tentfeest met livebands; er komen hierbij drie keer zoveel bezoekers als het aantal inwoners van de buurtschap!

Sinds 2006 is er in april in Bekveld de Broek Uut Fuif, een tentfeest met livebands; er komen hierbij drie keer zoveel bezoekers als het aantal inwoners van de buurtschap!

Bekveld

Terug naar boven

Status

- Bekveld is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Hengelo.

- De buurtschap Bekveld valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hengelo.

- De buurtschap Bekveld ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1461 Beeckvelt.

Naamsverklaring
Betekent 'veld aan de beek'.(1) Dit verwijst naar de Hengelose Beek, die vroeger in open verbinding stond met de IJssel.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bekveld ligt direct W van het dorp Hengelo, rond o.a. de wegen Bekveldseweg, Hogenkampweg, Veermansweg, Banninkstraat, Elderinkweg, Steenderenseweg, Berendschotstraat, Riefelerdijk en Kremersdijk, het N gedeelte van de Broekweg en de W zijde van de Burgemeester Henk Aalderinkweg (de N316). Vroeger, toen er nog geen straatnamen waren, hadden de huizen alleen huisnummers, voor deze buurtschap voorafgegaan door een B, C of D. De buurtschap ligt verder N van het dorp Keijenborg, NO van het dorp Hummelo, O van het dorp Toldijk, OZO van het dorp Steenderen en de stad Bronkhorst, ZO van de dorpen Baak en Wichmond en ZZW van het dorp Vorden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Bekveld 80 huizen met 509 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 150 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Actuele situatie

Bekveld is niet alleen geografisch maar ook maatschappelijk nog altijd een echte buurtschap: waar iedereen elkaar kent, voor elkaar klaar staat en met een rijk verenigingsleven waar men veel samen organiseert. Zo om de 2 jaar krijgt een groep nieuwe inwoners dan ook een heuse 'Bekveldse Inburgeringscursus' (wat in 2012 als grap begonnen is), zodat men op een leuke manier de buurtschap en haar gebruiken en activiteiten leert kennen. Er wordt iets verteld over de historie van de buurtschap. Het reilen en zeilen van de basisschool wordt toegelicht. En men krijgt toelichting op de activiteiten van Buurtvereniging Bekveld en andere verenigingen, en op de nog altijd in ere gehouden tradities van noaberschap, kroamschudden en burenplicht bij rouw en trouw. En dat de achternaam van vele personen werd vervangen door de naam van het huis om duidelijk te maken over wie het eigenlijk gaat.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paosvuur.

- De Broek Uut Fuif (april) is een tentfeest met livebands. - Foto's Broek Uut Fuif. - Verslag Broek Uut Fuif 2015 door bezoeker Luuk Stam. Het feest trekt meer dan 1.000 bezoekers, oftewel 3x zoveel als de inwoners van de hele buurtschap.

- Schaapscheerdersfeest (eind april, op de kinderboerderij).

- Oogstdag (eind juli).

- Bekvelds Feest (weekend begin september).

- Jaarlijks in de advent- en kersttijd wordt door een groepje mannen uit Bekveld, die bekend staan als 'de heren van Klaterbrink', een vele meters hoog stalen geraamte omhoog gehesen en met kabels goed vastgezet. 'Alpinist' André klimt vervolgens met gevaar voor eigen leven naar boven om een verlichte kerstster te monteren. Omdat niet iedereen in de buurtschap de ster kon zien, hebben ze iets bedacht om vanaf 2017 de installatie nóg 6 meter hoger te kunnen maken. Onder de link zie je hoe de opbouw plaatsvindt.

Door een ander team worden ook elders in de buurtschap diverse kerstverlichtingen aangebracht. De mannen trotseren daarbij weer en wind en laten zich door niets weerhouden. Wat de verslaggever van het Konilngswegmagazine in december 2017 tot de volgende bespiegeling bracht: "Wie in de advent- en kersttijd in de avond een toertje door Bekveld maakt, ziet aan het fraaie silhouet van horizon, boerderijen en bosschages hemelse kerstlichten dansen. Dat dit niet even zomaar voor elkaar komt maar heel wat voeten in de stugge leemgrond van Bekveld vergt, was vandaag opnieuw te zien.

Als vast ritueel alvorens de kerstverlichting geplaatst wordt, is het koffie met zoetigheden en een gezonde dosis Achterhoekse humor nuttigen, zodat zich een warm bodempje vormt dat de zware taken die nog voor de boeg staan verzacht. Want één ding is zeker; tegen de winterse elementen en de zwaartekracht opboksen vraagt veel van de vrijwilligers. Het ijs en weder dienende wordt door de heren dan ook volledig genegeerd, want Code Geel mag dan afgegeven zijn, ze ploeteren doodgewoon voort in de sneeuw en laten met typisch Achterhoekse bravoure zien dat de streek niet voor watjes is.

Over koude handen en voeten hoorde je niemand klagen, er werd daarentegen stug doorgewerkt tot de installaties die het licht brengen rechtop en vastgesjord de komende weken de Bekveldse bewoners en voorbijgangers in de zalige stemming voor het kerstfeest brengen. Wat de kerstlichten in Bekveld je te vertellen hebben is misschien vooral ook dat alles verbleekt bij de gedachte dat deze buurtschap zich kan verheugen in een vrijwilligersleger dat veel voor de ander over heeft. Zelfs kou en sneeuw trotseren om het de ander naar de zin te maken. Een mooiere aanloop naar de kerstdagen valt nauwelijks te wensen. Of het zou moeten zijn om alvast deze vrijwilligers de beste wensen voor de kerst toe te wensen. Nou beste mensen, bij deze de beste wensen. Dat het u wel moge bekomen."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Kinderboerderij Feltsigt in buurtschap Bekveld wil kinderen laten zien hoe dieren leven. Hoe klein biggetjes zijn naast hun grote moedervarken. Hoe een pauw trots zijn staart uitvouwt en ogen tevoorschijn laat komen op de uiteinden van de veren. Kinderen eieren laten rapen bij de kippen, laten knuffelen met konijnen en cavia’s, of de ezels laten poetsen totdat ze glimmen. En voor wie liever speelt dan met dieren bezig te zijn: in de grote speelweide kunnen kinderen spelen met de speeltoestellen of zichzelf en hun ouders verbazen door hun eigen fantasie te volgen. Kinderen kunnen onbezorgd spelen in de grote (deels overdekte) zandbak. Ook kunnen ze hun fantasie tot leven laten komen in de speelboot of lekker binnen, ravottend in het hooi of in de nieuwe ballenbak. Ze kunnen lekker hun energie kwijt met skelteren, fietsen of steppen op de skelterbaan, of juist heerlijk tot rust komen met een cavia of konijn op schoot. Op het terras is het heerlijk toeven voor de ouders of begeleiders. Je kunt bij ons koffie, thee, ijsjes, lunch en nog veel meer bestellen. Ook is er gratis wifi. Bij ons kun je een onbezorgd, onvergetelijk dagje uit beleven. De kinderen willen nooit meer weg!"

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Bekveld op Facebook. - Het Koningswegmagazine is een digitaal magazine met nieuwtjes, wetenswaardigheden en natuurberichten over Bekveld en omgeving, in tekst en beeld.

- Buurtvereniging: - De site van buurtvereniging Bekveld heeft als ondertitel - als variant op een bekende brouwerij-slogan - 'Buurtschap is meesterschap'. En dat kan Plaatsengids.nl, als pleitbezorger van behoud en leefbaarheid van onze buurtschappen, natuurlijk wel waarderen. "De buurtvereniging afficheert zich een tikkeltje eigenwijs met de slogan "Buurtschap is meesterschap". Maar wie lid is van de buurtvereniging en zich er vaak laat zien weet uit persoonlijke ervaring dat er aan die slogan niets overdreven is. Er worden jaarlijks verscheidene hoogtepunten, met diepe kniebuiging aan het leger van vrijwilligers, georganiseerd.

En alsof dat nog niet genoeg is, besloot het bestuur van de buurtvereniging er vanaf 2018 nog eentje aan toe te voegen: een Nieuwjaarsvisite. Omdat in Bekveld samenkomsten altijd gelardeerd worden met lekkernijen en drankjes die de sfeer naar een hoogtepunt voeren, konden de bezoekers van de Nieuwjaarsvisite 2018 naast het elkaar een goed en gelukkig nieuw jaar toewensen niets anders dan genieten van al het gebodene. Er waren verse knapperende kniepertjes, oliebollen, door kinderen ter plaatse gebakken wafels, erwten- en tomatensoep, belegd roggebrood en aan dranken een rijk repertoire, waaraan uiteraard het gulle goud uit Groenlo niet ontbrak." Aldus de buurtvereniging op haar site.

Wij menen ooit eens te hebben gelezen dat buurtschap Bekveld een buurthuis heeft (aan de Broekweg). Kennelijk is dat niet (meer) het geval, want in recente nieuwsberichten lezen wij dat diverse buurtactiviteiten gehouden worden hetzij in het schoolgebouw, hetzij in een kantine van een ondernemer in de buurtschap.

- Onderwijs: - De buurtschap heeft gelukkig nog altijd een eigen school: Basisschool Bekveld. De school is opgericht in 1921 en heeft ca. 60 leerlingen, in 3 combinatiegroepen. In deze groepen leren kinderen van uiteenlopende leeftijden van en mét elkaar. Ze werken er volgens de principes van ‘adaptief onderwijs’: onderwijs toegespitst op de behoefte van het kind. Dit resulteert in inzicht in jezelf, de directe sociale en fysieke omgeving en de ‘grotere’ wereld. Op deze school staat zelfstandigheid hoog in het vaandel. De leerlingen staan voor zichzelf. Ze geven verschillende instructievormen én stimuleren leerlingen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de planning en evaluatie van hun leerproces. Basisschool Bekveld is een IPC-school. Ze werken met de IPC-thema's. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en internationale ontwikkelingen.

- Muziek: - Bekveld FM is naar eigen zeggen de gezelligste piraat van deze buurtschap en verre omstreken.

- Sport: - Touwtrekvereniging TTV Bekveld is opgericht in 1968 en heeft in het verleden hoge ogen gegooid op zowel NK's, EK's als WK's. Nadat ze in 1990 Nederlands Kampioen zijn geworden, gaat het geleidelijk achteruit met de vereniging. Landelijk doen in die tijd steeds minder mensen aan touwtrekken en daar heeft ook deze vereniging van te lijden. Het aantal teams neemt steeds verder af, totdat ze nog maar één team hebben. Gelukkig is de bekerkast van de vereniging niet alleen een ode aan een ver verleden. Een stukje van de plank geeft ook hoop voor de toekomst. Daar staan de prijzen die het Bekveldse jeugdteam de laatste jaren behaald heeft. Waarbij de 1e plaats voor twee jaar op rij (2012 en 2013) in de Jeugdcompetitie Gewest Oost wel de belangrijkste zijn. Inmiddels heeft de vereniging ook weer een seniorenteam en is het ook hier wachten op de eerste 1e prijzen.

Reactie toevoegen