Belgeren

Plaats
Buurtschap
Deurne
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Belgeren

Terug naar boven

Status

- Belgeren is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Deurne. T/m 1925 gemeente Vlierden.

- De buurtschap Belgeren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vlierden.

- De buurtschap Belgeren heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1312-1350 Arnoldus de Berghelen, 1340 Mersman van Bergelen, 1393 Dirck van den Beirgelen, 1440 tot berghelen, 1443 ter stede geheiten te bergelen, 1628 den hoff te Bergelen, 1794 Belgeren.

Naamsverklaring
Datief meervoud van bergalîn*, verkleinvorm bij berg 'terreinverheffing, heuvel'. Vergelijkbare namen zijn 1394 Birghelen bij Beers, anno 1510 die beerghelen bij Tilburg en 1542 ter platsen genoempt de Bergelen te Lithoijen. In Vlaanderen Bergelen bij Wevelgem (1574 vanden bergelkinne (?), 18e eeuw den Bergelen, 1902 den Berdelen) en het in 1275 vermelde lant heet beerghelin bij Oedelem. De oudste rechten heeft Birgel bij het Duitse Trier, in de 10e eeuw (kopie ca. 1103) vermeld als Biriglinum.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Belgeren ligt rond de wegen Belgerenseweg, Waterstraat, Haamakkersweg, Brouwhuisweg (het gedeelte van deze weg gelegen tussen de N279 en de bebouwde kom van het dorp Vlierden) en Vlierdenseweg (voor zover gelegen buiten de bebouwde kom en Z van het dorp Vlierden; W zijde). Vermoedelijk valt een groepje huizen en vakantieaccommodaties NW van het dorp Vlierden, gelegen rond de wegen Hees, Schooteindseweg, Biesdeel, Hoge Zijdeweg en Rijntjesdijk, ook nog tot de buurtschap Belgeren te rekenen. De buurtschap ligt direct ZW en direct W (en vermoedelijk ook nog direct NW) van het dorp Vlierden, ZW van het dorp Deurne, ZO van de stad Helmond, N van de dorpen Ommel en Asten, NO van het dorp Lierop, en Z van het dorp Bakel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Belgeren 9 huizen met 54 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 60 huizen en ca. 135 vakantieaccommodaties, met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In buurtschap Belgeren heeft de Belgerense Watermolen gestaan, die vemoedelijk in de 14e eeuw al bestond. Hij stond op de Astense Aa. Het was een dubbele watermolen, met twee raderen dus. Aan de Astense zijde was het een oliemolen en aan de Vlierdense kant een graanmolen voor het malen van rogge, boekweit en mout. Begin 19e eeuw is de molen in vervallen staat geraakt. Het molenwiel, ontstaan door uitschuring van het water, is pas in 1962 gedempt, toen de Astense Aa werd gekanaliseerd.

Reactie toevoegen