Benningbroek

Plaats
Dorp
Medemblik
West-Friesland
Noord-Holland

Benningbroek

Terug naar boven

Status

- Benningbroek is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Medemblik. T/m 1978 gemeente Sijbekarspel. In 1979 over naar gemeente Noorder-Koggenland, in 2007 over naar gemeente Medemblik.

- De kleine dorpen Sijbekarspel en Benningbroek werken op veel gebieden samen (zoals verenigingsleven, voorzieningen, evenementen) en kun je in de praktijk dan ook als tweelingdorp beschouwen. Dit komt ook tot uiting in de 'volksmondnaam' Sijbelbroek, die voor beide dorpen gezamenlijk wordt gehanteerd. In Google zien wij dat die naam met name in gebruik is tijdens carnaval, Koningsdag en bij het Huttendorp. Formeel zijn het nog wel 2 dorpen, met bijv. eigen plaatsnaamborden en een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek.

- Onder het dorp Benningbroek valt ook de buurtschap Het Hogeland.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1338 Bennenbroech, 1343 en 1395-1396 Benningbroec, 1413-1414 Benninghbroeck, 1680 herdruk 1745 Benningbroeck.

Naamsverklaring
Betekent broek 'moerassig, drassig land' van Benning, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Benne met als betekenis 'de lieden van Benne'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Benningbroek ligt O van de dorpen Sijbekarspel, Spanbroek, Opmeer en Hoogwoud, ZO van het dorp De Weere, Z van de dorpen Twisk en Abbekerk, ZW van het dorp Midwoud, W van het dorp Hauwert, NW van de dorpen Nibbixwoud en Zwaagdijk-West, N van het dorp Wognum en ONO van het dorp Wadway.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Benningbroek 67 huizen met 461 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 740 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Benningbroek heeft 5 rijksmonumenten, zijnde de kerk en 3 stolpboerderijen.

- De Hervormde (PKN) kerk van Benningbroek (Kerkelaan 10), ook bekend als het Witte Kerkje, is een eenbeukig dorpskerkje met een dakruitertje boven de westgevel. De kerk is gebouwd in 1548 en gewijd aan Sint Petrus. In de 18e eeuw is het koor gesloopt. In de 19e eeuw zijn diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Zo is in 1880-1881 een consistoriekamer aan de oostzijde van de kerk gebouwd. Klokkenstoel met klok uit 1525 van Geert van Wou. Het mechanisch torenuurwerk stamt uit 1664 en is buiten gebruik gesteld. In de kerk bevinden zich een preekstoel (1661), koperen predikantslezenaar (1724), houten voorzangerslezenaar (1661) en een grafzerk (1628).

Het tweeklaviers orgel is in 1908 gemaakt door L. van Dam en Zonen uit Leeuwarden. Het orgel is in 2008 gereviseerd en in 2017 gerestaureerd door Flentrop Orgelbouw uit Zaandam. Het orgel is daarbij weer in oorspronkelijke staat gebracht. De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Wognum - Benningbroek - Sijbekarspel - Nibbixwoud. Er worden nog - gezien deze agenda vermoedelijk 1x per maand - kerkdiensten gehouden.

Het Witte Kerkje van Benningbroek als ontmoetingsplaats. Een plek waar mensen met elkaar kunnen praten over onderwerpen die er toe doen. Maar ook: kunst bekijken en zelf maken, samen film kijken of samen eten. Om dit te realiseren is in 2011 Stichting Hyperion opgericht. Doel van Hyperion is het organiseren van activiteiten op het gebied van cultuur, levensbeschouwing en samenleving. De stichting is genoemd naar een titaan uit de Griekse mythologie. De oude Grieken geloofden dat zijn ogen licht uitzonden en dat men voorwerpen kon zien wanneer deze bundel licht ergens op viel. Een spotlight dus. Zo wil Hyperion mensen, meningen, verhalen en kunst in de spotlights zetten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Benningbroek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - De Kraaienboom is een openbare dorpsschool in Benningbroek (en is er ook voor de kinderen uit buurdorp Sijbekarspel), die ook onderdak biedt aan Peuterspeelzaal De Minimolen. Ze hebben veel aandacht voor de ontwikkeling van het individuele kind. Het leerkrachtenteam is klein en hecht. Ze werken goed met elkaar samen om het beste onderwijs aan je kind(eren) te geven. Rekenen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat staan bij hen hoog in het vaandel. Voor wereldoriëntatie werken ze met het thematisch aanbod van Alles-in-1. De kinderen krijgen Engels aangeboden van groep 1 t/m 8. Ze werken in de hogere groepen met een plusklas; elke week komen de meer- en hoogbegaafde kinderen bij elkaar en krijgen een specifiek aanbod. Deze kinderen krijgen vervolgens opdrachten mee waar ze de rest van de week aan kunnen werken in de eigen groep. Ook jonge hoogbegaafde kinderen kunnen een specifiek aanbod krijgen, gericht op hun eigen ontwikkeling.

- Sport: - De Landelijke Rijvereniging Noorderkoggenruiters in Benningbroek is opgericht in 1995 en is een samensmelting van de twee paardensportverenigingen in de toenmalige gemeente Noorderkoggenland: De Koggenruiters (opgericht in 1949) en Aurora (opgericht in 1972). De Koggenruiters (gevestigd in Twisk) waren vooral gericht op het springen en de dressuur, terwijl Aurora (gevestigd in Benningbroek) vooral de mensport hoog in het vaandel had. Beide verenigingen hadden een locatie waar buiten geoefend kon worden. De trainingen buiten werden sterk beïnvloed door het weer. Regen, wind en vorst waren een belangrijke spelbreker voor de trainingsactiviteiten. Hierdoor ontstond de wens een eigen overdekte accommodatie op te richten. Al gauw werd duidelijk dat om volledige steun van de gemeente te krijgen, de verenigingen dienden samen te gaan. Vandaar de fusie in 1995.

De huidige locatie aan de Tuinstraat in Benningbroek werd het meest geschikt bevonden. De hal werd casco neergezet door de fa. D. van der Meijden uit Ede. Door veel zelfwerkzaamheid werd daarna binnen enkele maanden de complete binnenruimte gerealiseerd. Met het zand uit de oude rijbaan van Aurora werd naast de rijhal een buitenbak aangelegd. Zo kon in 1996 de manege officieel worden geopend. Door de groei van de vereniging is in 2006 een tweede overdekte rijhal gerealiseerd. Door een slechte discipline in het opruimen van de mest in de rijbak, werd het in de eerst gebouwde rijhal steeds moeilijker een goede bodem te realiseren. Daarom is in 2010 besloten de zaak rigoureus aan te pakken en een eb en vloed bodem aan te leggen. De bodem heeft hierbij altijd de juiste vochtigheid en heeft de meest ideale samenstelling voor de meeste disciplines. Omdat de bodem van de eb en vloed bak uit twee verschillende zandlagen bestaat, is het verboden in deze bak te longeren of de Western sport te bedrijven. Dit om vermenging van de twee lagen tegen te gaan. Inmiddels zijn alle leden doordrongen van de noodzaak om alle uitwerpselen uit de bak te verwijderen om de kwaliteit van de bodem zo lang mogelijk te behouden.

Intussen werd de rijvereniging gevraagd door de organisatie van Jumping Amsterdam, om de parcoursbouw, opbouw en stalbewaking tijdens dit evenement op zich te nemen. Deze activiteiten werden voorheen door militairen gedaan, maar doordat ook Defensie de broekriem moest aanhalen kon dat niet meer voor niets en werd het door hantering van een uurtarief onbetaalbaar. Paardensportverenigingen leken een goedkoper alternatief en hadden ook nog eens verstand van zaken. Zo is de vereniging tot op heden onafgebroken ingezet voor opbouwdagen en wedstrijddagen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Benningbroek.

Reactie toevoegen