Berkt (Bergeijk)

Plaats
Buurtschap
Bergeijk
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Berkt (Bergeijk)

Terug naar boven

Status

- Berkt is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Bergeijk.

- De buurtschap Berkt valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bergeijk.

- De buurtschap wordt onderscheiden in de delen Hooge Berkt en Lage Berkt. Verbindende schakels tussen de delen van de buurtschap zijn de wegen Berkterbeemden en De Vennekens.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de straatnaambordjes Hooge Berkt en Lage Berkt kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1258 Berrect, 1259 Berket, 1495 Bercket, 1794 Hogenberk en Lagenberk, 1838-1857 De Hooge en De Lage Berkt, 1840 Hooger-Berkt, Hooge Berkte en Lage Berkte. Beide plaatsen werden ook wel gezamenlijk aangeduid als de Berkten.

Naamsverklaring
Afleiding door middel van het verzamelsuffix -t van de boomnaam berk (Betula) in de betekenis 'plaats waar berken staan'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt rond de wegen Hooge Berkt, Stökskesweg (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de weg Den Bommelaer), De Vennekens, Berkterbeemden, Weebosserweg (het gedeelte van deze weg tussen de kruispunten met de wegen Berkterbeemden en Kerkpad), Lage Berkt, Puttendijk (het gedeelte van deze weg ZO van de weg Berkterbeemden) en Oude Postelseweg. De buurtschap ligt direct W van het dorp Bergeijk, direct NW en N van het dorp 't Loo, NO van het dorp Weebosch, ZZO van het dorp Eersel, en N van het dorp Luyksgestel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hooge Berkt 20 huizen met 113 inwoners, en Lage Berkt 30 huizen met 138 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Links

- Leefgemeenschap: - "De Hooge Berkt is een open christelijk-oecumenische leefgemeenschap. De leden en haar vrienden geven hun leven inhoud in het samen leven met aandacht voor elkaar en voor de gasten. Met elkaar geven ze een gezicht aan een hartelijke kerk midden in de wereld. De leden en vrienden zijn gewone mensen zoals jij, gehuwd, ongehuwd of in vriendschap levend, vrouwen en mannen, oud en jong. De gemeenschap is sinds 1967 gevestigd in Bergeijk. Het leven speelt zich af in de ‘Gulden Driehoek’: een ruimte voor de Roeach (gebedsruimte), de Lavra (ontvangstruimte), en de Ruif (eetruimte). Enkele leden wonen in huizen van de gemeenschap, waarvan de meesten ook gastenkamers hebben. Anderen wonen zelfstandig in het dorp Bergeijk of elders in Nederland of Vlaanderen. De vrienden komen overal vandaan en zijn op de een of andere manier betrokken geraakt bij de gemeenschap en zijn regelmatig te gast. De gemeenschap beoogt door het samenleven inhoud te geven aan eeuwenoude woorden als solidariteit en barmhartigheid. Gemeenschap De Hooge Berkt is een open gemeenschap waar iedereen welkom is. Op zondag voor de Eucharistie-, Avondmaal- of Agapè-vieringen. Soms alleen even voor een kop koffie of voor een dag, enkele dagen of weken. Zie onze gastenprogramma’s zoals retraites, bezinning of meeleven om op adem te komen, gewoon tussen ons in: kijk gerust eens hier of er iets is wat jou aanspreekt."

Reactie toevoegen