Bernheze

Gemeente
Bernheze
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Bernheze

Terug naar boven

Status

- Bernheze is een gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant. De hoofdplaats van de gemeente is Heesch.

- De gemeente is in 1994 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode.

- De gemeente Bernheze omvat de dorpen Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode, Vinkel (deels) en Vorstenbosch, en de buurtschappen Bedaf (deels), Berkt, Beugt, Bus, De Rakt (deels), Dintherse Hoek, Donzel, Fokkershoek, Hazelberg (deels), Heisewal, Hommelse Hoeve, Kameren, Kantje, Loo (grotendeels), Menzel, Munnekens-Vinkel (deels), Rukven, Slabroek (deels), Wijst, Zevenbergen en Zoggel. Dit zijn bij elkaar 6 dorpen en 21 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Bernheze.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

- M.A.H. (Marieke) Moorman is sinds november 2013 burgemeester van de gemeente Bernheze.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De voorlopige werknaam van de fusiegemeente - zijnde standaard de naam van de grootste fusiepartner - was Heesch. De definitieve naam, Bernheze, is per 28-1-1995 in werking getreden.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Bernheze ligt O en OZO van 's-Hertogenbosch en grenst in het W aan Middelrode, Berlicum en Vinkel, in het NW aan Geffen, in het N aan Oss, in het NO aan Berghem en Schaijk, in het O aan Zeeland en Uden, in het ZO aan Veghel en Mariaheide en in het ZW aan Schijndel en Wijbosch. In het uiterste NO van de gemeente ligt nog een klein deel van het Knooppunt Paalgraven (A50/A59); de A59 loopt langs de N grens van de gemeente, de A50 door het O ervan. De hoofdplaats Heesch ligt in het uiterste N van de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Bernheze omvat ca. 13.000 huizen met ca. 31.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Bernheze op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bernheze heeft 71 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Bernhezer Kunst Kring (BKK) beoogt kunst in de breedste zin van het woord (en beeld) toegankelijk te maken voor een groot Bernhezer publiek. Daartoe organiseert zij zowel periodiek terugkerende evenementen en activiteiten als incidentele projecten. Een streven is ook om in de loop der tijd 'sporen' in de gemeente achter te laten die herinneren aan kunstontmoetingen.

- Het VerhAal (1x in de 2 jaar, in de oneven jaren, op een zondag eind augustus) is een gratis toegankelijk literair evenement. Een luchtige wandel-, fiets- of vaartocht langs de Aa. De route is vol verrassingen, schrijvers, dichters, beeldende kunst en muziek. Een verrassend en gezellig evenement vol mooie zinnen in de breedste zin van het woord. De Bernhezer Kunstkring BKK, Kunstgroep De Compagnie en de TRV organiseren het evenement samen met een aantal enthousiaste inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Deze gemeente biedt toeristen en recreanten veel mogelijkheden om vrije tijd aangenaam door te brengen. Naast een afwisselend typisch Brabants landschap met bos, heide, landerijen en beekjes heeft elk van de dorpskernen je, zowel bij goed als slecht weer, wel het nodige attractiefs te bieden. Daarover vind je natuurlijk al veel informatie op Plaatsengids.nl, en ook de toeristische site Bezoek Bernheze heeft een schat aan informatie op haar site over wat er in de dorpskernen van de gemeente te zien en te doen is. - Nieuws van deze site op Facebook.

- Sinds 2010 is er in de gemeente een wandelroutenetwerk van in totaal ca. 225 kilometer, dat de hele gemeente bestrijkt. Het betreft een knooppuntensysteem waarmee je je eigen routes kunt bepalen. Ook helpt IVN Bernheze om bij alle dorpen in de gemeente ‘ommetjes’ te maken.

- IVN Bernheze heet zo, en heeft deze gemeente als werkgebied, sinds die gemeente in 1994 is opgericht. Zij heeft haar voorganger in IVN Heeswijk-Dinther, die in 1984 is opgericht. Een kenmerk van de gemeente is een sterke samenwerking tussen de partijen in het landelijke gebied. Het landelijke gebied van deze gemeente heeft veel waardevolle natuur verloren door de uitgevoerde ruilverkavelingen. Echter door de latere investeringen in de Ecologische Hoofdstructuur, natuurcompensatie en projecten uit het Landschapsplan komen een groot aantal natuurwaarden weer terug. De IVN-afdeling levert met haar activiteiten een bijdrage aan deze verbeteringen. En dat zijn er nogal wat. Hieronder enkele van de activiteiten waar de afdeling zich voor inzet:

Vrijwillig Educatief Natuur- en Landschapsbeheer (Venel). Deze werkgroep gaat bijna iedere zaterdagochtend in de maanden november tot en met maart aan het werk in het landschap en de natuur van Bernheze. De werkgroep heeft het beheer over enkele terreinen van de gemeente en helpt particulieren bij het onderhouden van landschapselementen. De Venel werkgroep onderhoudt knotwilgen, bos, houtsingels en poelen. Het IVN organiseert diverse excursies in Bernheze en de directe omgeving. Locaties waar zij excursies organiseren zijn o.a. Landgoed Heeswijk, De Meuwel, De Berkt, Kilsdonkse Molen, Dier- en Tuinweide en de Maashorst. Het IVN komt op voor de natuur, het landschap en het milieu door binnen de gemeente mee te praten en mee te denken over bestemmingsplannen, reconstructieplannen, landschapsplan en milieubeleid.

Planten in ecologisch beheerde bermen en ecologische verbindingszones worden geïnventariseerd. De gegevens worden doorgegeven aan de gemeente en Stichting Floron. Door de gegevens over enkele jaren te vergelijken, kan het effect van ecologisch bermbeheer worden aangetoond. De werkgroep vlinders en libellen organiseert lezingen en excursies, schrijft artikelen, verricht inventarisaties en geeft adviezen bij de aanleg en beheer van tuinen, parken, natuurterreinen en bermen. IVN Bernheze zet zich in voor kerkuilen en steenuilen door het plaatsen van nestkasten op plekken waar naar verwachting de uilen ook genoeg voedsel kunnen vinden. Brabants Landschap stelt kasten beschikbaar. En het IVN organiseert voor de buitenschoolse opvang in Heeswijk-Dinther activiteiten in de natuur. Onder begeleiding van een IVN-lid en de buitenschoolse opvang gaan kinderen op zoek naar sporen, kleuren, dieren, planten en nog veel meer.

- In 2015 is werkgroep Weidevogelbescherming Bernheze opgericht. Het eerste seizoen was gelijk al zeer succesvol. Ze hadden meteen een goed contact met de agrariërs in hun werkgebied De Bleeken, en konden nauw met elkaar samenwerken. Al kwamen ze veel handen en ogen tekort, heel veel nesten en kuikens zijn gespaard gebleven, ondanks de zeer intensieve landbouwbewerkingen in dit weidevogelgebied. Er zijn echter nog meer gebieden in de gemeente waar weidevogels voorkomen. Deze vogels worden nog niet beschermd bij landbouwkundige werkzaamheden, terwijl de agrariërs hen wel al benaderd hebben; ze willen graag deelnemen!

Momenteel bestaat de groep uit een 7-tal vrijwilligers, die er in het seizoen 2x per week een halve dag op uit trekken. Vanaf maart begint het zoeken naar kievit- en scholeksternesten op de akkers. Als een nest gevonden is, wordt het met GPS ingevoerd op de Internetapplicatie Legselgegevens van de Vrijwillige Weidevogelbescherming. Het nest wordt vervolgens gemarkeerd met bamboestokken en als het legsel compleet is, wordt het in een mandje gelegd zodat de boeren tijdens het bewerken van de akker het nest opmerken en kunnen verleggen. Bij de wulp, die voornamelijk in grasland broedt, is observatie belangrijk. Het lokaliseren van een nest is van groot belang om te voorkomen dat het verloren gaat door bemesting of maaien. Communicatie met boeren en loonwerkers is daarom enorm belangrijk. Zo nodig wordt een overeenkomst 'Rustzone voor kritische weidevogels' of 'Maatregelen voor kievit op bouwland' met de boeren afgesloten. Weidevogelbescherming is erg nuttig en leuk om te doen. Als jij ook als vrijwilliger wilt meehelpen met de bescherming van weidevogels in Bernheze, ben je van harte welkom.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Bernheze. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - "De publieke omroepen van Oss / Bernheze, Uden en 's-Hertogenbosch werken nauw met elkaar samen. Dat doen ze onder de merknamen Dtv en MFM Brabant. Alle drie de omroepen zenden op televisie uit via een eigen tv-kanaal. De eerstgenoemde twee omroepen verzorgen gezamenlijk de radiozender MFM Brabant. Elke dag wordt nieuws gebracht op radio, televisie, internet en social media. Naast nieuwsprogramma's worden ook variaprogramma's uitgezonden die laten zien wat er leeft. Op die manier worden de inwoners niet alleen geïnformeerd over hun omgeving, maar ook aangezet om er actief deel van uit te maken."

- De wekelijkse huis-aan-huiskrant De Mooi Bernheze Krant is via de link ook online te lezen.

- Jeugd: - "Doelstelling van de in 1993 opgerichte Stichting Ranja is om jeugd van 4 tot 15 jaar de kans te geven elkaar te ontmoeten, en op een ongedwongen manier gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Deze activiteiten vinden plaats in de verschillende kernen van de gemeente Bernheze. Het gaat met name om de Survival (tijdens Koningsdag), de Roefeldag, de KinderVakantieWeek (laatste week van de zomervakantie) en de Hike. Ranja bestaat uit een bestuur met verschillende werkgroepen. Ranja is een vrijwilligersorganisatie waarbij ca. 60 vrijwilligers het hele jaar bezig zijn met het organiseren van de verschillende activiteiten. Daarnaast zijn er nog ca. 400 vrijwilligers actief tijdens de activiteiten."

- Fotoclub: - FC Bernheze is geen voetbalclub maar een fotoclub. De vereniging heeft ten doel mensen met meer plezier beter te laten fotograferen, alsmede met aandacht voor visie over fotografie haar leden met meer aandacht voor compositie en licht steeds conceptueler te laten fotograferen. Zij tracht dit doel o.a. te bereiken door het organiseren van verenigingsavonden, workshops en het bespreken van de foto’s van leden onderling. Verder organiseren zij door het jaar heen een aantal exposities, en zijn er specifieke activiteiten om de creativiteit en kwaliteit van de leden te stimuleren, zoals de Rode draad, de Kettingfoto en de Surprisefoto. Wat dat allemaal inhoudt kun je lezen onder de link.

- Duurzaamheid: - "BECO (Bernhezer Energie Coöperatie) is een lokaal initiatief van betrokken inwoners die zich zorgen maken over de ontwikkeling van de energiesector. Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers met als doel onze gemeente energieneutraal te maken, iedereen echte groene energie te leveren en waar nodig duurzame maatregelen te promoten. BECO zet zich in voor eigen lokale, betaalbare en duurzame energie in heel Bernheze. BECO is een coöperatie waar zowel particulieren als bedrijven en instellingen lid en ook klant kunnen worden. BECO is een coöperatie waar de leden het echt voor het zeggen hebben en ook (mede)eigenaar zijn. De coöperatie heeft geen winstoogmerk, waardoor verdiensten terugvloeien naar de aangesloten leden en ingezet worden voor duurzame energieprojecten in de gemeente."

- "Gewone mensen die iets speciaals doen. Bernheze. Zomaar een Brabantse plattelandsgemeente. Zeker ook groen: veel natuurschoon, nog meer boerenland. Maar hoe groen zijn we zelf en met name onze huizen? Duurzaamheid is tegenwoordig een veelgebruikt begrip. We worden dagelijks geconfronteerd met de noodzaak om duurzamer en energiezuiniger te leven. Klimaatverandering, CO2-uitstoot, Groningen, Poetin, alsmaar stijgende gasprijzen, eindigheid van fossiele grondstoffen en last but not least de toekomst van onze kinderen. Afstappen van fossiele brandstoffen zoals aardgas is hierbij een terugkerend thema. Ook onze gemeente heeft verregaande ambities op het vlak van duurzaamheid: de energievraag moet naar beneden en het aandeel duurzame energieopwekking moet omhoog.

Gelukkig is er op deze fronten dagelijks goed nieuws. Mooie projecten voor duurzame huizen alom, maar zelden uit Bernheze. Zo blijft verduurzaming een ver-van-mijn-bed-show. Dat moet veranderen, vinden wij. Wat zou het mooi zijn als we onze inwoners duurzame huizen uit de eígen omgeving kunnen laten zien. Maar zijn die er wel? Het kon wel eens een lange zoektocht worden naar een schamel aantal contacten. Maar wat bleek: binnen een mum van tijd hadden we wel twintig duurzame huizen op onze lijst. Kennelijk zijn wij hier wel degelijk bezig met duurzaamheid. Soms is een mooi voorbeeld gewoon een straat verderop te zien. We weten het gewoon niet van elkaar. We zijn er de mensen niet naar om onze successen hoog van de toren te blazen. Onder deze ingetogen volksaard gaat echter een groot enthousiasme schuil. Dat blijkt als we contact leggen met deze dorpsgenoten. Eerst telefonisch, daarna op bezoek. We kennen elkaar niet, maar de ontvangst is hartelijk. Al snel hebben we de leukste gesprekken.

Duurzaamheid verbindt. Onze gemeente bestaat uit een aantal mooie dorpskernen. Bewust hebben we voor ons boekje 'Samen voor een Gas(t)vrij Bernheze' in ieder dorp een of meer voorbeelden van duurzaam (ver)bouwen gekozen. Wil dit een wijdverbreid succes worden, dan moet duurzaamheid voor de mensen laagdrempelig worden gemaakt. En dat begint met zien waar duurzaam bouwen al met succes wordt toegepast. Bij wijze van spreken tijdens het uitlaten van de hond. Het boekje is dan ook een bundeling van een aantal eerlijke verhalen van gewone mensen die eigenlijk toch wat bijzonders hebben gedaan. Mensen uit de eigen buurt. Verhalen die inspireren en ons tot voorbeeld kunnen zijn.

Het boekje heeft niet de pretentie om compleet en diepgravend te zijn. Het focust op huizen die geen aardgas meer nodig hebben. Wel hoopt het de inwoners van onze gemeente te informeren, enthousiasmeren en aan te zetten tot duurzaam (ver)bouwen. We willen iedereen die aan de gesprekken en aan deze publicatie heeft meegewerkt van harte danken. Zonder jullie was dit boekje er nooit gekomen. We kunnen uit ervaring spreken als we zeggen: gastvrij zijn we al in onze gemeente. En straks wellicht ook nog gasvrij." Aldus Werkgroep Gas(t)vrij Bernheze in het voorwoord van het boekje.

- "De EnergieWeverij: Samen plannen weven voor een groene en gezonde samenleving die voorziet in haar eigen energiebehoefte. Het begon in 2016. De gemeente Bernheze stelde een nieuwe Energieagenda op en wilde daarin ruimte geven aan initiatieven en ideeën van de inwoners. Niet alles bedenken vanuit het gemeentehuis maar ook kijken wat de inwoners zelf kunnen doen, zelf willen doen. Een duurzamere wereld voor ons én voor onze kinderen. Dat is waar de duurzaamheidsambitie van de gemeente over gaat. Om deze ambitie invulling te blijven geven is het van belang met elkaar het gesprek te blijven voeren. We willen van onze gemeente een echte duurzame samenleving maken, waarbij de ideeën van iedereen in de gemeente een belangrijke rol spelen. De overeenkomst van de Klimaattop van Parijs uit 2016 geeft richting. De echte verduurzaming moet komen van de individuele inwoners, organisaties en bedrijven. Op lokaal niveau en passend bij de maat van onze gemeente en onze dorpen. Daar gaan wij volop aan werken en daar hebben we elkaar bij nodig! Daarom de EnergieWeverij, die ruimte biedt aan alle aspecten van duurzaamheid.

Doelen voor de EnergieWeverij: 1. In 2030 zijn we in onze gemeente volledig energieneutraal. 2. Het ontwikkelen van een digitaal platform dat inwoners informeert en activeert voor duurzame (burger)initiatieven in onze gemeente. 3. In 2019 is een meerderheid van de inwoners van de gemeente Bernheze in aanraking gekomen met een initiatief dat gesteund wordt door de EnergieWeverij. 4. De EnergieWeverij initieert en coördineert jaarlijks 4 of meer (burger)initiatieven vanuit de gemeente. Deze initiatieven dragen actief bij aan een energieneutrale en circulaire gemeente. 5. Jaarlijks organiseert de EnergieWeverij een grote bijeenkomst (op de landelijke Dag van de Duurzaamheid) en tenminste een andere, kleinere bijeenkomst waarbij projectbetrokkenen en initiatiefnemers worden gefaciliteerd richting concrete projecten met resultaat."

Reactie toevoegen