Bernheze

Gemeente
Bernheze
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Bernheze

Terug naar boven

Status

- Bernheze is een gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant. De hoofdplaats van de gemeente is Heesch.

- De gemeente Bernheze is in 1994 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode.

- De gemeente Bernheze omvat de dorpen Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode, Vinkel (deels) en Vorstenbosch, en de buurtschappen Bedaf (deels), Berkt, Beugt, Bus, De Rakt (deels), Dintherse Hoek, Donzel, Fokkershoek, Hazelberg (deels), Heisewal, Hommelse Hoeve, Kameren, Kantje, Loo (grotendeels), Menzel, Munnekens-Vinkel (deels), Rukven, Slabroek (deels), Wijst, Zevenbergen en Zoggel. Dit zijn bij elkaar 6 dorpen en 21 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Bernheze.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Bernheze.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De voorlopige werknaam van de fusiegemeente - zijnde standaard de naam van de grootste fusiepartner - was Heesch. De definitieve naam, Bernheze, is per 28-1-1995 in werking getreden.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Bernheze ligt O en OZO van 's-Hertogenbosch en grenst in het W aan Middelrode, Berlicum en Vinkel, in het NW aan Geffen, in het N aan Oss, in het NO aan Berghem en Schaijk, in het O aan Zeeland en Uden, in het ZO aan Veghel en Mariaheide en in het ZW aan Schijndel en Wijbosch. In het uiterste NO van de gemeente ligt nog een klein deel van het Knooppunt Paalgraven (A50/A59); de A59 loopt langs de N grens van de gemeente, de A50 door het O ervan. De hoofdplaats Heesch ligt in het uiterste N van de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Bernheze omvat ca. 12.000 huizen met ca. 29.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Bernheze op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bernheze heeft 71 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Bernhezer Kunst Kring (BKK) beoogt kunst in de breedste zin van het woord (en beeld) toegankelijk te maken voor een groot Bernhezer publiek. Daartoe organiseert zij zowel periodiek terugkerende evenementen en activiteiten als incidentele projecten. Een streven is ook om in de loop der tijd 'sporen' in de gemeente achter te laten die herinneren aan kunstontmoetingen.

- Het VerhAal (1x in de 2 jaar, in de oneven jaren, op een zondag eind augustus) is een gratis toegankelijk literair evenement. Een luchtige wandel-, fiets- of vaartocht langs de Aa. De route is vol verrassingen, schrijvers, dichters, beeldende kunst en muziek. Een verrassend en gezellig evenement vol mooie zinnen in de breedste zin van het woord. De Bernhezer Kunstkring BKK, Kunstgroep De Compagnie en de TRV organiseren het evenement samen met een aantal enthousiaste inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Deze gemeente biedt toeristen en recreanten veel mogelijkheden om vrije tijd aangenaam door te brengen. Naast een afwisselend typisch Brabants landschap met bos, heide, landerijen en beekjes heeft elk van de dorpskernen je, zowel bij goed als slecht weer, wel het nodige attractiefs te bieden. Daarover vind je natuurlijk al veel informatie op Plaatsengids.nl, en ook de lokale vrijwilligersorganisatie TRV (Toeristisch Recreatieve Vereniging) Bernheze heeft een schat aan informatie op haar site over wat er in de dorpskernen van de gemeente te zien en te doen is, met verder o.a. ook een Agenda met te bezoeken of te bezichtigen objecten met openingstijden, plus wat er de komende maand aan evenementen en activiteiten is in de dorpskernen van de gemeente.

- Sinds 2010 is er in de gemeente een wandelroutenetwerk van in totaal ca. 225 kilometer, dat de hele gemeente bestrijkt. Het betreft een knooppuntensysteem waarmee je je eigen routes kunt bepalen. Ook helpt IVN Bernheze om bij alle dorpen in de gemeente ‘ommetjes’ te maken.

- IVN Bernheze heet zo, en heeft deze gemeente als werkgebied, sinds die gemeente in 1994 is opgericht. Zij heeft haar voorganger in IVN Heeswijk-Dinther, die in 1984 is opgericht. Een kenmerk van de gemeente is een sterke samenwerking tussen de partijen in het landelijke gebied. Het landelijke gebied van deze gemeente heeft veel waardevolle natuur verloren door de uitgevoerde ruilverkavelingen. Echter door de latere investeringen in de Ecologische Hoofdstructuur, natuurcompensatie en projecten uit het Landschapsplan komen een groot aantal natuurwaarden weer terug. De IVN-afdeling levert met haar activiteiten een bijdrage aan deze verbeteringen. En dat zijn er nogal wat. Hieronder enkele van de activiteiten waar de afdeling zich voor inzet:

Vrijwillig Educatief Natuur- en Landschapsbeheer (Venel). Deze werkgroep gaat bijna iedere zaterdagochtend in de maanden november tot en met maart aan het werk in het landschap en de natuur van Bernheze. De werkgroep heeft het beheer over enkele terreinen van de gemeente en helpt particulieren bij het onderhouden van landschapselementen. De Venel werkgroep onderhoudt knotwilgen, bos, houtsingels en poelen. Het IVN organiseert diverse excursies in Bernheze en de directe omgeving. Locaties waar zij excursies organiseren zijn o.a. Landgoed Heeswijk, De Meuwel, De Berkt, Kilsdonkse Molen, Dier- en Tuinweide en de Maashorst. Het IVN komt op voor de natuur, het landschap en het milieu door binnen de gemeente mee te praten en mee te denken over bestemmingsplannen, reconstructieplannen, landschapsplan en milieubeleid.

Planten in ecologisch beheerde bermen en ecologische verbindingszones worden geïnventariseerd. De gegevens worden doorgegeven aan de gemeente en Stichting Floron. Door de gegevens over enkele jaren te vergelijken, kan het effect van ecologisch bermbeheer worden aangetoond. De werkgroep vlinders en libellen organiseert lezingen en excursies, schrijft artikelen, verricht inventarisaties en geeft adviezen bij de aanleg en beheer van tuinen, parken, natuurterreinen en bermen. IVN Bernheze zet zich in voor kerkuilen en steenuilen door het plaatsen van nestkasten op plekken waar naar verwachting de uilen ook genoeg voedsel kunnen vinden. Brabants Landschap stelt kasten beschikbaar. En het IVN organiseert voor de buitenschoolse opvang in Heeswijk-Dinther activiteiten in de natuur. Onder begeleiding van een IVN-lid en de buitenschoolse opvang gaan kinderen op zoek naar sporen, kleuren, dieren, planten en nog veel meer.

- In 2015 is werkgroep Weidevogelbescherming Bernheze opgericht. Het eerste seizoen was gelijk al zeer succesvol. Ze hadden meteen een goed contact met de agrariërs in hun werkgebied De Bleeken, en konden nauw met elkaar samenwerken. Al kwamen ze veel handen en ogen tekort, heel veel nesten en kuikens zijn gespaard gebleven, ondanks de zeer intensieve landbouwbewerkingen in dit weidevogelgebied. Er zijn echter nog meer gebieden in de gemeente waar weidevogels voorkomen. Deze vogels worden nog niet beschermd bij landbouwkundige werkzaamheden, terwijl de agrariërs hen wel al benaderd hebben; ze willen graag deelnemen!

Momenteel bestaat de groep uit een 7-tal vrijwilligers, die er in het seizoen 2x per week een halve dag op uit trekken. Vanaf maart begint het zoeken naar kievit- en scholeksternesten op de akkers. Als een nest gevonden is, wordt het met GPS ingevoerd op de Internetapplicatie Legselgegevens van de Vrijwillige Weidevogelbescherming. Het nest wordt vervolgens gemarkeerd met bamboestokken en als het legsel compleet is, wordt het in een mandje gelegd zodat de boeren tijdens het bewerken van de akker het nest opmerken en kunnen verleggen. Bij de wulp, die voornamelijk in grasland broedt, is observatie belangrijk. Het lokaliseren van een nest is van groot belang om te voorkomen dat het verloren gaat door bemesting of maaien. Communicatie met boeren en loonwerkers is daarom enorm belangrijk. Zo nodig wordt een overeenkomst 'Rustzone voor kritische weidevogels' of 'Maatregelen voor kievit op bouwland' met de boeren afgesloten. Weidevogelbescherming is erg nuttig en leuk om te doen. Als jij ook als vrijwilliger wilt meehelpen met de bescherming van weidevogels in Bernheze, ben je van harte welkom.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Bernheze. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - Dtv / MFM is de publieke omroep voor deze gemeente en buurgemeente Oss. Elke dag wordt nieuws gebracht op radio, televisie, internet en social media. Naast nieuwsprogramma's worden ook variaprogramma's uitgezonden die laten zien wat er leeft. Op die manier worden de inwoners niet alleen geïnformeerd over hun omgeving, maar ook aangezet om er actief deel van uit te maken. - De wekelijkse huis-aan-huiskrant De Mooi Bernheze Krant is via de link ook online te lezen. - Nieuws uit de kernen van de gemeente op de site van het Brabants Dagblad.

- Jeugd: - Doelstelling van de in 1993 opgerichte Stichting Ranja is om jeugd van 4 tot 15 jaar de kans te geven elkaar te ontmoeten, en op een ongedwongen manier gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Deze activiteiten vinden plaats in de verschillende kernen van de gemeente Bernheze. Het gaat met name om de Survival (tijdens Koningsdag), de Roefeldag, de KinderVakantieWeek (laatste week van de zomervakantie) en de Hike.

- Verenigingen: - FC Bernheze is geen voetbalclub maar een fotoclub. De vereniging heeft ten doel mensen met meer plezier beter te laten fotograferen, alsmede met aandacht voor visie over fotografie haar leden met meer aandacht voor compositie en licht steeds conceptueler te laten fotograferen. Zij tracht dit doel o.a. te bereiken door het organiseren van verenigingsavonden, workshops en het bespreken van de foto’s van leden onderling. Verder organiseren zij door het jaar heen een aantal exposities, en zijn er specifieke activiteiten om de creativiteit en kwaliteit van de leden te stimuleren, zoals de Rode draad, de Kettingfoto en de Surprisefoto. Wat dat allemaal inhoudt kun je lezen onder de link.

Reactie toevoegen