Betterwird

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Betterwird

Terug naar boven

Status

- Betterwird is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel (van 1812 t/m 30-9-1816 gemeente Holwerd). In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- Het O deel van de oorspronkelijke buurtschap is tegenwoordig getransformeerd tot bedrijventerrein Betterwird en valt, ook voor de postadressen, onder de stad Dokkum. Het W en nog landelijke deel valt, als de nog resterende buurtschap, ook voor de postadressen, onder buurdorp Bornwird.

- De buurtschap Betterwird ligt binnen de witte plaatsnaamborden van het dorp Bornwird - dit dorp heeft namelijk geen bebouwde kom en daarom geen officiële, blauwe plaatsnaamborden -, maar heeft zelf geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Betterwurd.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Betterwird ligt rond de gelijknamige weg, zijnde een deel van de N356 - maar de bebouwing van de buurtschap, met wel enkel adressen van de weg Betterwird, ligt eigenlijk gedeeltelijk ook aan de direct parallel lopende Parallelwei -, en ligt O van het dorp Bornwird, ZZW van het dorp Hiaure, WZW van het dorp Aalsum, NW van de stad Dokkum en NO van de dorpen Raard en Sibrandahûs.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Betterwird 24 huizen met 203 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap een handvol huizen met ca. 20 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bedrijventerrein Betterwird ligt in het NW van Dokkum, direct W van de rotonde in de rondweg. In het Z loopt de Dokkumer Ie, NO van het terrein loopt de Alde Peazens. Het terrein wordt doorsneden door de N356 naar Holwerd. Het westen en het noorden wordt begrensd door agrarisch gebied. Het is een al langer bestaand, grotendeels ingericht industrieterrein. In 2001 is het terrein opgeknapt en voldoet sindsdien weer aan de eisen van de huidige tijd.

Bedrijven die zich op Bedrijventerrein Betterwird hebben gevestigd, zijn o.a.: Fortuin suikerwerken, Enna Aerosol, SMI roestvrijstaal, Ensel constructie, Oostergo Bedrijven, veel autohandelaren, het Bedrijvencentrum, en de bekende de Dokkumer Vlaggencentrale. In 1990 heeft er een uitbreiding aan de noordzijde plaatsgevonden. Hier staan een aantal loodsen en het energiebedrijf heeft hier een vestiging. De gemeentelijke Structuurvisie 2002 geeft aan dat het industrieterrein eventueel nog in westelijke richting kan worden uitgebreid.

Reactie toevoegen