Biessum

Plaats
Buurtschap
Eemsdelta
Groningen

Biessum

Terug naar boven

Status

- Biessum is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Eemsdelta. T/m 2020 gemeente Delfzijl.

- De buurtschap Biessum valt, ook voor de postadressen, onder de stad Delfzijl.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
10e-11e eeuw Bisashem, 11e eeuw Bisisheim.

Naamsverklaring
Betekent 'woonplaats van de persoon Bisi', vergelijk de Oudgentse persoonsnaam Biso en het Oudengelse Byssa.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Biessum ligt W van Delfzijl, N van de N360 en de spoorlijn, rond de Ossenweg. De buurtschap ligt rond een wierde die als een van de best bewaarde in de provincie Groningen geldt. De oorspronkelijke stervormige verkaveling is nog vrijwel helemaal terug te vinden. De buurtschap is inmiddels aan de kern Delfzijl vastgegroeid, maar nog wel als aparte kern herkenbaar.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Biessum 25 huizen met 107 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Biessum heeft 30 rijksmonumenten, maar aan de meeste valt niet veel te zien, want het betreft qua bezienswaardigheden eigenlijk alleen de boerderijen op nr. 2, 31 en 33; verder betreft het alleen archeologische monumenten, en daar zie je bovengronds niet veel van...

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Biessumer Pruimenmarkt - op een zaterdag in september, georganiseerd door de inwoners van Biessum en Uitwierde - is er 1x in de 3 jaar. De eerstvolgende keer is in 2019. Centraal staat de verkoop van pruimen en pruimenjam. Bij voorkeur van de echte Biessumer pruimen, mits ze wel op tijd rijp zijn. Vaak lukt dat, soms niet. Verder worden er eigen gemaakte bloemstukjes en creatief werk, tweedehands boeken en curiosa, cake en gebak verkocht. En er zijn spelletjes voor groot en klein. Dit alles wordt omlijst door muziek.

Historie Biessumer Pruimenmarkt: Om het Gronings Ontzet te vieren, werd in de 17e eeuw een week na 28 augustus een zondagsmarkt gehouden in Biessum. Boeren en burgers uit vrijwel de gehele provincie kwamen toen hier naartoe om pruimen te verkopen en te kopen, en om de markt en de kermis te bezoeken. Het tijdens de oogst verdiende geld werd er uitgegeven aan kleding, schoeisel, drank en vermaak. Wegens het overdadige drankgebruik is de markt rond 1860 op last van de kerkelijke autoriteiten afgeschaft. In 1973 is de traditie van de proem’n mart nieuw leven ingeblazen. - Filmpje van de Pruimenmarkt 1976.

- De 1e editie van Spooktocht Delfzijl (weekend eind oktober) in 2016 is succesvol verlopen. In totaal waren er 140 deelnemers. Dankzij de medewerking van de gemeente Delfzijl en Natuurmonumenten kon de Spooktocht gehouden worden in het Biessumerbos. Een uitstekende en spannende locatie waar genoeg ruimte was voor griezelige creativiteit. Ook Manege Biessum heeft hier een grote rol in gespeeld. De deelnemers werden hier goed opgevangen. De organisatie kan terugkijken op een geslaagd, volgeboekt evenement.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Rondwandeling Groene Wissel Delfzijl-West (5 km) start vanaf het gelijknamige NS-station en voert je o.a. door de buurtschap Biessum.

- Wandelroute Biessumerbos en Voolhok (8,2 km).

- Het Biessumerbos, in beheer bij Natuurmonumenten, is in de jaren zeventig aangelegd en bestaat uit essen, elzen en wilgen. In de bosranden staan soorten als hazelaar, veldesdoorn, meidoorn en kardinaalsmuts. Landschapsbeheer heeft de afgelopen jaren deze bosranden opgeknapt. Mede daarom trekken ze nu veel vlinders en vogels aan. Wellicht tref je er in de toekomst ook overwinterende vleermuizen aan, want in het gebied staat een echte vleermuiskelder.

- Tussen de buurtschap en steenfabriek Fivelmonde te Delfzijl loopt de waterloop de Biesummermaar. Oorspronkelijk was dit een tak van de Fivel. Bij de steenfabriek lag de brug Proemtil, waardoor de mest- en turfschepen en boomstammen Biessum konden bereiken. Die boomstammen waren destijds nodig voor de klompenmakerij die in de buurtschap was gevestigd.

Reactie toevoegen