Bilwijk

Plaats
Buurtschap
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

bilwijk_natuurgebied.jpg

Bilwijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. Oorspronkelijk Haastrecht. Per 1-2-1964 over naar gemeente Stolwijk, in 1985 over naar gemeente Vlist, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

Bilwijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. Oorspronkelijk Haastrecht. Per 1-2-1964 over naar gemeente Stolwijk, in 1985 over naar gemeente Vlist, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

bilwijk_informatiepaneel.jpg

Op onze pagina van Bilwijk kun je alles lezen over de bijzonderheden van de 270 hectare die hier de afgelopen jaren is aangelegd. Ook een informatiepaneel ter plekke vertelt je er in tekst en beeld over.

Op onze pagina van Bilwijk kun je alles lezen over de bijzonderheden van de 270 hectare die hier de afgelopen jaren is aangelegd. Ook een informatiepaneel ter plekke vertelt je er in tekst en beeld over.

bilwijk_kaart.jpg

Op deze kaart is de ligging van buurtschap en natuurgebied Bilwijk ten opzichte van de dorpen Haastrecht in het N en Stolwijk in het Z goed te zien. (© www.krimpenerwaard.nl)

Op deze kaart is de ligging van buurtschap en natuurgebied Bilwijk ten opzichte van de dorpen Haastrecht in het N en Stolwijk in het Z goed te zien. (© www.krimpenerwaard.nl)

bilwijk_bilwijkerweg_nog_in_stolwijk.jpg

De Bilwijkerweg begint als weg naar de buurtschap Bilwijk, midden in het dorp Stolwijk. Dit is het laatste stukje daarvan, vlak voor je de dorpskern uit gaat.

De Bilwijkerweg begint als weg naar de buurtschap Bilwijk, midden in het dorp Stolwijk. Dit is het laatste stukje daarvan, vlak voor je de dorpskern uit gaat.

bilwijk_in_vanuit_stolwijk.jpg

Hier ga je de compacte dorpkern van Stolwijk uit. Je komt gelijk in de rust en ruimte van het grondgebied van buurtschap Bilwijk. Een mooie binnenkomer met gelijk al deze mooie boerderij aan de rechterhand.

Hier ga je de compacte dorpkern van Stolwijk uit. Je komt gelijk in de rust en ruimte van het grondgebied van buurtschap Bilwijk. Een mooie binnenkomer met gelijk al deze mooie boerderij aan de rechterhand.

bilwijk_bilwijkerweg_vanuit_stolwijk_met_zicht_op_buurtschap_bilwijk.jpg

Als je de dorpskern van Stolwijk nog maar net uit bent, doemt in de verte de lintbebouwing van buurtschap Bilwijk al op.

Als je de dorpskern van Stolwijk nog maar net uit bent, doemt in de verte de lintbebouwing van buurtschap Bilwijk al op.

bilwijk_zicht_op_de_buurtschap_van_dichterbij_vanuit_stolwijk.jpg

Hier vanuit Stolwijk het uitzicht op buurtschap Bilwijk iets dichterbij

Hier vanuit Stolwijk het uitzicht op buurtschap Bilwijk iets dichterbij

bilwijk_houten_elektriciteitspalen_1.jpg

De afgelopen decennia zijn vrijwel alle houten elektriciteitspalen afgebroken en zijn de leidingen ondergronds gegaan. Incidenteel kom je ze nog wel tegen, zoals hier in buurtschap Bilwijk.

De afgelopen decennia zijn vrijwel alle houten elektriciteitspalen afgebroken en zijn de leidingen ondergronds gegaan. Incidenteel kom je ze nog wel tegen, zoals hier in buurtschap Bilwijk.

bilwijk_houten_elektriciteitspalen_2.jpg

Hier steekt een houten elektriciteitspaal in buurtschap Bilwijk de weg over. "Aan de overkant is het gras altijd groener", dacht hij wellicht. Kennelijk moest aan die kant ook nog een object van stroom worden voorzien.

Hier steekt een houten elektriciteitspaal in buurtschap Bilwijk de weg over. "Aan de overkant is het gras altijd groener", dacht hij wellicht. Kennelijk moest aan die kant ook nog een object van stroom worden voorzien.

bilwijk_bewoond_ooievaarsnest.jpg

In buurtschap Bilwijk is de afgelopen jaren 270 hectare landbouwgebied heringericht tot natuurgebied. In de graslanden zijn vele soorten weidevogels te zien, waaronder de grutto, kievit en tureluur. En ook ooievaars voelen zich hier thuis!

In buurtschap Bilwijk is de afgelopen jaren 270 hectare landbouwgebied heringericht tot natuurgebied. In de graslanden zijn vele soorten weidevogels te zien, waaronder de grutto, kievit en tureluur. En ook ooievaars voelen zich hier thuis!

bilwijk_uitzicht_op_boezemmolen_nr._6_molen_achter_haastrecht.jpg

Als uitsmijter heb je aan het eind van buurtschap Bilwijk ook nog uitzicht op de prachtige Boezemmolen nr. 6, ook wel Molen achter Haastrecht, die onder het grondgebied van Haastrecht valt.

Als uitsmijter heb je aan het eind van buurtschap Bilwijk ook nog uitzicht op de prachtige Boezemmolen nr. 6, ook wel Molen achter Haastrecht, die onder het grondgebied van Haastrecht valt.

Bilwijk

Terug naar boven

Status

- Bilwijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. Oorspronkelijk viel de buurtschap onder de gemeente Haastrecht. Per 1 februari 1964 is zij door een grenscorrectie bij de gemeente Stolwijk gekomen*. In 1985 over naar gemeente Vlist, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.
* Zie voor de achtergronden hiervan bij Haastrecht.

- De buurtschap Bilwijk valt tegenwoordig, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Stolwijk. Alleen de huisnrs. 18 en 121 vallen nog onder Haastrecht.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
Buurtschap Bilwijk wordt in (500) Goudseweg genoemd. De nieuwe Goudseweg is echter naar het westen verlegd, parallel aan de Provincialeweg Gouda-Bergambacht. De oude Goudseweg is nu een doodlopende weg.

Oudere vermeldingen
Ca. 1307 Bilwijc, polder: 1844 Bilwijk.

Naamsverklaring
Samenstelling van bil, bul 'ronde verhevenheid' en wijk 'hoeve, nederzetting, dorp' of wijk 'inham, zijsloot'.(1)

Familienaam
Er zijn ook personen geweest met de achternaam Van Bilwijk. Er was onder meer een Haastrechtse tak. Het ligt derhalve voor de hand dat de voorouders van mensen met deze achternaam uit deze buurtschap afkomstig waren, omdat de buurtschap tot 1986 immers onder dorp en gemeente Haastrecht viel. Volgens de Nederlandse Familienamenbank zijn er tegenwoordig geen mensen meer met deze achternaam.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt in de polders Hoog-Bilwijk en Laag-Bilwijk, N van Stolwijk, rond de Bilwijkerweg (de weg van Stolwijk naar Haastrecht) en de Groeneweg. Een straatnaam als Bilwijkerweg betekent vaak óf de weg náár de buurtschap in kwestie of de weg ván/betrekking hebbend op de buurtschap in kwestie. In dit geval is het beide; deze weg begint namelijk al in het dorp Stolwijk, en loopt vervolgens door de hele buurtschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Bilwijk heeft ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- De poldermolen van Polder De Vlist Westzijde/Hoog Bilwijk is in 1586 herbouwd en in 1929 afgebroken. In 1921 is tevens de bemaling van de polder Agterpoort overgenomen. In 1929 plaatste men een dieselmotor met schroefpomp en een machinistenwoning, deels op de fundamenten van de oude molen. Op deze plaats werd het gemaal gebouwd.

- "Aan het eind van de 19e eeuw ging men bij de uitwatering aan de IJssel op stoombemaling over. Achter de Bergambachtse sluis in de IJsseldijk kwam in 1879 een stoomschepradgemaal dat de naam P.J. Smits kreeg, naar de toenmalige polderschout. Vrijwel de hele polder met Laag-Bilwijk werd door dit gemaal bemalen, tezamen met de molens aan de Hoekse sluis. Niet tot volle tevredenheid van de polder overigens. In 1916 besloot dit polderbestuur dan ook tot de bouw van een Hercules Metallicus vijzelmolen, die het polderwater op de Bergvliet moest brengen. Tot 1926 bleef het gemaal P.J. Smits in gebruik. Daarna werd de functie ervan overgenomen door het nieuwe, krachtige gemaal bij de Hoekse sluis aan de Lek. De resterende windbemaling bij de Hoekse sluis werd opgeheven." (bron: De Krimpenerwaard, Catharina L. van Groningen, 1996) De Herkules Metallicus windmotor is in onderdelen via de weg en deels over water vanuit Duitsland aangevoerd. Gerrit Hol, van de molenaarsfamilie van de nabijgelegen wipmolens, heeft de windmotor 40 jaar lang bediend en onderhouden. Rond 1970 raakte de windmotor door slecht onderhoud in verval en is toen gesloopt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Bilwijk heeft 1 rijksmonument, zijnde de romp van wipwatermolen de Molen van Hol ter hoogte van Bilwijkerweg 121. Deze molen maakte deel uit van de serie Haastrechtse molens, behorende tot de polder Bergambacht. Aan de andere kant van de Vlist stonden vroeger de 7 molens van de Hooge Boezem. Deze molen aan de Bergvliet is in 1620 gebouwd om de polder Bergambacht te bemalen en het water te lozen op de Hollandse IJssel. Hij was voorzien van een inwendige molenaarswoning en een scheprad als wateropvoerwerktuig. De molen was een van de drie molens (een ondermolen) die hier gezamenlijk een getrapte bemaling vormden. In 1878 is de taak van de molen overgenomen door stoomgemaal P. J. Smits, thans woonhuis Aletta aan de Provincialeweg. De molen is toen onttakeld, waarbij het wiekenkruis, het bovenhuis en het gaande werk zijn verwijderd. Het molenrestant kreeg een functie als woning van de familie Hol, en is tot op heden als zodanig in gebruik. Het molenrestant heeft een belangrijke landschappelijke functie.

Het molenrestant bestaat uit een lage gemetselde bakstenen voet met daarop de houten piramidevormige ondertoren van een wipmolen. Het uit twee bouwlagen bestaande molenrestant is gedekt met riet en voorzien van een puntdak. De molenwerf is, waarschijnlijk wat verlaagd, nog min of meer aanwezig. Het molenrestant is van algemeen belang: vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een wipmolen; vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Zuid-Holland en de Krimpenerwaard in het bijzonder en de plaatselijke geschiedenis; vanwege situationele waarden betreffende de belendende waterlopen, het open polderlandschap en de historische gaafheid van de omgeving.

- Als je een van de vele hieronder beschreven wandelroutes gaat lopen, is de kans groot dat je langs de vanuit Stolwijk gezien aan het eind van buurtschap Bilwijk gelegen Boezemmolen nr. 6 komt. Doorgaans is de molen op zaterdagen geopend, dus als je hier op een zaterdag gaat wandelen, kun je onderweg mooi een bezichting van deze molen meepakken. Omdat de molen onder het grondgebied van Haastrecht valt, wordt hij op die pagina beschreven.

- Rond 1930 is in ons land gestart met het aanleggen van een bovengronds netwerk van elektriciteitsleidingen op houten palen. Het stroomnet breidde zich snel uit. De houten palen werden vaak tevens gebruikt om straatverlichting aan te monteren. Door de toenemende vraag naar elektriciteit waren steeds dikkere koperen kabels nodig. Daardoor werden ze te zwaar voor de houten palen en hebben de energiebedrijven het bovengrondse netwerk geleidelijk vervangen door ondergrondse bekabeling. Zo zijn in de jaren voor 2000 de laatste 3.500 houten elektriciteitsmasten in Fryslân verwijderd. Maar op sommige plekken in het land kun je ze nog vinden. Zoals in Bilwijk (zie foto).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Er loopt een doorgaande wandelroute van Haastrecht naar Stolwijk, door Bilwijk, over de Bergvlietse kade. Let op: In het broedseizoen (1 maart – 1 juli) is de route door het weidevogelgebied afgesloten. - Verslag van een wandeling over o.a. de Bergvlietse Kade.

- Ook de wandelroute Trage Tocht Haastrecht (13 of 15 km) komt onder meer door Bilwijk. "We maken - met dank aan Maurice Kruk - een prachtige Zuidhollandse poldertocht tussen Haastrecht en Vlist. Echt een wandeling voor wandelaars die het geen probleem vinden om over een hek te klimmen, over een smal overstapje langs een watergang te stappen of over een smal pad op een flink begroeide houtkade te lopen. Ook na regenval is het flink soppen in de weilanden. Over een oude Tiendweg lopen we Haastrecht uit en dwars door de weilanden ervaren we de weidsheid van de Hollandse polderluchten. De route volgt enkele kilometers lang de ruige Bergvlietse houtkade, begroeid met elzen en essen. De kade ligt op de kop van de lange cope-ontginningen vanuit Vlist. Halverwege deze kade bestaat de mogelijkheid om buiten het broedseizoen via het Kraamvrouwenpad de route in te korten, maar we missen dan de horeca in Vlist. Na het vervolg van de houtkade komen we via het Geerpad in Vlist bij de Vlist. We volgen het slingerende riviertje even om vervolgens weer door de polder door te steken naar het Schutterspad, onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Het laatste deel van de tocht gaat over halfverharde paden opnieuw langs de Vlist en langs het nieuwe natte natuurgebied Hooge Boezem met de prachtige Boezemmolen nr. 6 als toegift." Aldus auteur Rob Wolfs.

- "Iets wat ik natuurlijk al veel eerder had moeten: een wandeling door de Krimpener- en Lopikerwaard over tiendwegen, kades en boerenlandpaden, langs boezems en waterbergingsgebieden. Eindeloze vergezichten over veenweiden, en altijd weer het ijkpunt van het veenriviertje de Vlist. Hoogtepunten zijn wat mij betreft: het relatief nieuw aangelegde waterbergingsgebied de Hooge Boezem; de Tiendkade die de Tiendweg en het Hoognaarpad verbindt en ons voert langs de Benschopper Boezem. Ooit was dit een belangrijk onderdeel in de afwatering van de Lopikerwaard; de Bergvlietsekade, wat mij betreft het mooiste pad in de hele omgeving; natuurgebied Bilwijk. 14 km waanzinnig genieten over een niet moeilijk te lopen route. Soms moet je langs of over een hek klimmen. Doe dit met enige voorzichtigheid. De Bergvlietsekade heeft een wat ongelijke en glibberige ondergrond. Een wandelstok kan uitkomst bieden. Oh ja het natte grasland kan je een paar natte voeten opleveren. Veel plezier!" Aldus de beschrijving van een wandelroute in deze omgeving door iemand met nickname Tacbe. Zie ook de vele mooie foto's onder de link die hij tijdens zijn wandeling heeft gemaakt.

- "Fietsroute de Waotterrotroute (49 km) is goed bewegwijzerd met rechthoekige bordjes waarop tegen een witte achtergrond een blauwe fietser en een vogel staan afgebeeld. De routenaam 'Waotterrot' staat in het rood aangegeven. De naam van de route is afgeleid van het Krimpenerwaards dialect. Waotterrot komt van waterrat: iemand die zich thuis voelt in het water. Deze route voert je langs het prachtige veenriviertje de Vlist, langs boerensloten en de levendige rivier de Lek. Onderweg kom je onder meer langs het zilverstadje Schoonhoven, Ammerstol, het Loetbos, Berkenwoude, polder en natuurgebied Bilwijk en via het boerenland van Gouderak fiets je terug naar Haastrecht. De route is gemarkeerd met blauwe bordjes. Je kunt ook de fietsknooppunten volgen."

- Het picknickbankje aan de Bilwijkerweg is strategisch geplaatst, want je hebt vanuit deze positie een riant uitzicht op de dorpen Stolwijk, Haastrecht en Vlist.

- Bilwijk is een van de plekken waar onder de vlag van het Veenweidepact Krimpenerwaard nieuwe natuur is aangelegd. Het natuurgebied wordt uiteindelijk 270 hectare groot en is een combinatie van weidevogelgebied en natte natuur (moeras, riet en open water). Het vroegere terrein Bergvlietse Kade, zuidoostelijk van Polder Laag-Bilwijk, wordt ook tot het natuurgebied gerekend. In de graslanden zijn vele soorten weidevogels te zien, waaronder de grutto, kievit en tureluur. De grutto overwintert in warmere oorden, en keert in het voorjaar terug naar Nederland. Beheerder Zuid-Hollands Landschap zorgt ervoor dat er voldoende plas-dras situaties zijn. Grutto’s kunnen hier met hun lange poten in het ondiepe water staan en overnachten. Rondom de plas-dras situaties foerageren de grutto’s. Dankzij het verhoogde waterpeil kunnen de vogels goed bij de regenwormen komen. Middels het vogelkijkscherm kun je de vogels goed bekijken zonder ze te storen. Bij het gebied staat een informatiepaneel en er is een parkeerplaats.

- De Krimpenerwaard staat de komende jaren in het teken van nieuwe natuurontwikkeling als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De provincie Zuid-Holland wil er 2.250 hectare zelfstandig functionerende leefgebieden realiseren voor (weide)vogels, waternatuur en kwetsbare natuurbeheertypen. Het plangebied Bilwijk vormt binnen een robuuste keten van veenweidenatuurgebieden een belangrijke schakel tussen de natuur van de Reeuwijkse Plassen, de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard. Hier werkt RPS met Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard en bewoners aan een nieuwe toekomst waar het versterken van natuurwaarden en het verminderen van bodemdaling hand in hand gaan. Projectleider Arnold Osté van RPS zoekt met het Programmabureau naar de meest optimale inrichting van het gebied door het slim combineren van nieuwe inzichten over flora, fauna, water en techniek. “Het vernieuwende is dat we de functie gaan aanpassen aan het waterpeil. Vanuit de Kaderrichtlijn Water creëren we hiervoor een robuust en duurzaam watersysteem. Het natuurgebied wordt hydrologisch geïsoleerd van het landbouwgebied. Hierdoor kan het peil omhoog.”

De inrichtingsmaatregelen in Bilwijk zorgen voor een open natuur- en cultuurlandschap dat op het eerste gezicht bijna hetzelfde is als nu. Een complex van vochtige en natte, voedselarme graslanden. Gecombineerd met een eigen watersysteem, goede waterkwaliteit, hoge biodiversiteit, verbinding met omringende natuurgebieden en een verminderde bodemdaling. Met veel oog voor weidevogels, kruidenrijk grasland, gevarieerde waternatuur, traditionele eendenkooien, houtwallen en -singels. “Door de natuur- en landschappelijke kwaliteit naar een hoger niveau te tillen, willen we het verschil maken. Maar het is én blijft wel een duidelijk veenweidelandschap. De karakteristieke lange stroken grasland met sloten, vogels en knotwilgen maken dit open veenweidelandschap uniek. Daarmoeten we zuinig op zijn.”, aldus Arnold. (bron: RPS, april 2017)

Anno 2019 moet er nog ongeveer 230 ha natuur worden ingericht in Bilwijk. De natuur bestaat uit weidevogelgrasland, botanisch grasland en een aantal bosjes en poelen. Ook moet er een ecologische verbinding worden ingericht aan de oostzijde met de Hooge Boezem en met Veerstalblok. Hier wordt een passage met de N207 gemaakt. In het gebied moeten bepaalde natuurdoelen worden gerealiseerd. Samen met grondeigenaren, omwonenden en andere betrokkenen wordt anno 2019 onderzocht welke natuurdoelen het beste passen bij het gebied en welke de beste kans van slagen hebben. Ze moeten ook goed passen bij de natuurverbinding die er gemaakt wordt. - Brochure over de doelen van natuurgebied Bilwijk (2016).

- Niet iedereen staat te juichen bij de nieuwe natuur in deze omgeving. Een omwonende heeft een zienswijze ingediend dat hij bang is voor overlast van allerlei insecten. In de 'Nota van Zienswijzen. Inclusief Nota van Ambtshalve aanpassingen Bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard' (november 2018) lezen wij onder zienswijze 123: "Als gevolg van het ontwerpbestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard krijgen
reclamanten te maken met de gevolgen van het plangebied NNN Bilwijk aan de noordzijde van de Bilwijkerweg. Door de nieuwe natte natuur in dit deelgebied wordt de overlast voor mens en dier versterkt vanwege steekmuggen, knutten, dazen en andere exoten, hetgeen gevolgen heeft voor het verspreiden van ziekten als gevolg van klimaatverandering en globalisering. Niet alleen voor de direct omwonenden en gebruikers van het gebied maar ook de toeristen en andere passanten.

Beantwoording zienswijze: "Met de voorgenomen NNN-inrichting in Bilwijk wordt geen toenemende overlast van insecten verwacht. Er komt geen substantieel deel open water bij en het creëren van geïsoleerde plassen wordt vermeden. Door het inrichten van een zo compleet mogelijk ecosysteem zullen plaagsoorten als muggen en knutten zoveel als mogelijk worden voorkomen. Voorts is het inrichtingsplan van de Krimpenerwaard getoetst aan de "Leidraad risicomanagement overlast steekmuggen en knutten". De conclusie is dat er geen of nauwelijks extra muggen- en/of knuttenhabitat wordt gecreëerd. In het NNN Krimpenerwaard wordt natuurontwikkeling nagestreefd die niet overeenkomt met een geschikt muggenhabitat. Ook biedt de na te streven natuurontwikkeling geen extra leefgebied voor knutten."

- Overzicht van vogelwaarnemingen in Bilwijk.

- In 2019 is in Bilwijk een bloemenweide gerealiseerd, bedoeld om wilde bijen en andere insecten betere overlevingskansen te bieden. De inrichting van deze wilde-bijenplek is mogelijk gemaakt door een donatie van Lionsclub Krimpen aan den IJssel aan Het Zuid-Hollands Landschap. Het is de de 10e wilde-bijenplek van deze natuurorganisatie. De afgelopen decennia is tweederde van alle insecten uit ons land verdwenen. En van de ruim 350 wilde bijensoorten in Nederland wordt meer dan de helft met uitsterven bedreigd. "Met deze nieuwe wilde-bijenplek willen we helpen en de aandacht vestigen op het belang van wilde bijen en andere insecten. Zij zijn noodzakelijk voor het behoud van onze weidevogels, zoals de grutto", aldus Lion Aard Brand bij de feestelijke ingebruikname van de bloemenweide.

- "In het rapport 'Een waard vol léven. Inrichtingsplan Krimpenerwaard Oost' (2013) is voor de polders Middelblok, Veerstalblok, Het Beijersche en Bilwijk een inrichtingsplan gemaakt voor de delen waar het ZHL aaneengesloten eenheden in bezit heeft. Dit projectgebied moet voor het grootste deel beheerd worden vanuit de overgangssituatie van landbouw naar natuur. Uit het inrichtingsplan blijkt dat er veel mogelijkheden zijn om de natuurwaarden van het gebied te verhogen. Een belangrijke maatregel die al genomen kan worden is het scheiden van het watersysteem van het natuurgebied met die van het omringende landbouwgebied. Door deze maatregel zal naar verwachting de kwaliteit van het water verbeteren en kan in de reservaten een meer natuurlijk peilbeheer gevoerd worden dat is afgestemd op de natuurdoelen.

Daarnaast heeft elk deelgebied zijn eigen kwaliteiten. Hierbij valt te denken aan zaken als het voorkomen van lokale kwel in polder Bilwijk, een afwijkende landschapsstructuur in polder Het Beijersche en een al aanwezige weidevogelpopulatie in de polders Veerstalblok en Bilwijk. Met het nemen van de juiste inrichtingsmaatregelen kunnen deze kwaliteiten benut en ingezet worden voor het realiseren van de natuurdoelen. Door de specifieke kwaliteiten van de deelgebieden in te zetten bij de inrichting wordt het mogelijk om met relatief weinig inspanning invulling te geven aan de eisen die de natuurdoelen; weidevogels, botanisch, moeras- en verbindingszone en KRW met zich meebrengen. Zo worden de beschikbare financiële middelen zo optimaal mogelijk benut om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

Enerzijds vraagt deze werkwijze ruimte in het denken over de inrichting, omdat niet altijd een op een de opgestelde richtlijnen voor inrichting gevolgd worden. Anderzijds levert het veel op; er worden meer verschillende natuurwaarden gerealiseerd en zonder dat er extra uitgaven gedaan hoeven te worden. Doordat de Provincie Zuid-Holland, die verantwoordelijk is voor de realisering van de EHS, onder druk van bezuinigingen op zoek is naar alternatieve vormen van inrichting, is dit een belangrijke constatering. De gestelde natuurdoelen hoeven niet te verliezen aan oppervlakte of kwaliteit als gevolg van de bezuinigingen. Integendeel: het ZHL kan invulling geven aan een kwalitatief hoogwaardige EHS zonder dat deze inrichting duurder is dan een meer kleinschalige inrichting." Aldus de samenvatting van het gelinkte rapport.

- Het Steinse Groen is een recreatiegebied voor de Goudse wijk Goverwelle. Een herinrichting van dit gebied (beoogt gereed te komen in 2021) zorgt voor de inrichting van het Steinse Groen als verbinding tussen de polders Stein en Bilwijk voor otter en bever. De natuurlijke verbinding moet eveneens geschikt zijn voor de waterspitsmuis, de ringslang, de groene glazenmaker en de rugstreeppad. Otters en bevers hebben een groot aaneengesloten leefgebied nodig, met schoon en visrijk water en rustgebieden. Een gebied waarin zij over grotere afstanden kunnen jagen, zwerven en trekken. Er is extra aandacht voor schoon water in de watergangen en sloten. Een aantal watergangen en sloten wordt breder gemaakt. De schuwe dieren hebben begroeide slootkanten nodig om zich in te kunnen verstoppen. Delen van het gebied die nu zijn ingericht voor recreatie blijven ook zo. Dat geldt ook voor de ‘natuurgebiedjes’ met schraalgrasland en rietmoeras.

- "Ik wil graag melding maken van mijn heikikkervondst in de Krimpenerwaard. Vooralsnog was het niet duidelijk of de soort hier voorkwam. In 2013 heb ik vooral het meest westelijke deel van de Lopikerwaard onderzocht op de aanwezigheid van heikikkers. Ik was benieuwd of ik ze ook in het Zuid-Hollandse deel ten oosten van Haastrecht zou vinden. Na enkele bezoeken vond ik ze in redelijke aantallen in de Polder Groot Keulevaart en Polder Rozendaal. De juveniele dieren waren vooral te vinden langs verschillende slootjes die haaks staan op de Tiendweg. Na dit snelle succes was ik nieuwsgierig of heikikkers nog westelijker voorkomen. Zouden ze dan toch aan de andere kant van de Vlist in de Krimpenerwaard zitten? Ik wist dat er ergens een oude waarneming is van een heikikker ten westen van Haastrecht. Tot dan toe had ik niet zoveel waarde gehecht aan deze melding omdat heikikkers verder nooit worden waargenomen in de Krimpenerwaard. Maar nu met mijn nieuwe vondsten veranderde dat.

Met Google Maps had ik enkele interessante gebiedjes geselecteerd die ogenschijnlijk wel wat gemeen hadden met de Polder Groot Keulevaart. Ik besloot om vooral te zoeken in de Polder Laag-Bilwijk tussen Stolwijk en Haastrecht. Het eerste bezoek was gelijk raak! Enkele juveniele dieren sprongen voor mijn voeten in het natuurgebiedje. Niet in dezelfde aantallen als in Polder Groot Keulevaart maar ze zitten er wel. Een later bezoek met Richard Struijk aan de Schenkelkade die iets westelijker ligt, leverde niets op. Toch zou het me niets verbazen als de heikikker op meerdere plekken voorkomt in dit deel van de Krimpenerwaard. Het natuurgebiedje Bilwijk is recent aangelegd. Daarvoor was het grasland zoals de omringende percelen. Heikikkers hebben dan altijd al - mogelijk in lage dichtheden - hier gezeten. Volgend jaar ga ik zeker verder de Krimpenerwaard afspeuren. Ik ben er van overtuigd dat er nog wel wat kilometerhokken te vullen zijn." Aldus Arjan van der Lugt in de nieuwsbrief van RAVON, december 2013.

- De eendenkooi van Bilwijk (tussen Bilwijkerweg 117 en 119) is niet openbaar toegankelijk. Deze Stolwijkse of Stolkse kooi werd vroeger ook wel de Vlisterkooi, Bilwijkerkooi en Van der Marckkooi genoemd. Die laatste naam komt van J.W.D.C. van der Marck uit Enschede, die in 1911 eigenaar werd van deze eendenkooi. Het is een kleine zomerkooi met vier vangpijpen. Het is een van de vier nog resterende eendenkooien in de Krimpenerwaard. De andere zijn eendenkooi Bakkerswaal in buurtschap Schuwacht bij Lekkerkerk, en de eendenkooien Kooilust en Nooitgedacht (ook wel de Kooi van Verstoep) bij Berkenwoude.

Terug naar boven

Beeld

- Mooie foto's met toelichting van de natuur in Bilwijk en omgeving.

Reactie toevoegen