Bingelrade

Plaats
Dorp
Beekdaelen
Heuvelland Parkstad
Limburg

gemeente_bingelrade_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Bingelrade anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Bingelrade anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

bingelrade_kaart_vlak_voor_1982_kopie.jpg

Op kaarten is de lintbebouwing van Bingelrade tot de herindeling van 1982 nog verdeeld in (van NW naar ZO) de delen Bingelrade, Quabeek en Raath. In het in 1978 geïntroduceerde postcodeboek was reeds sprake van één plaatsnaam Bingelrade. (© Kadaster)

Op kaarten is de lintbebouwing van Bingelrade tot de herindeling van 1982 nog verdeeld in (van NW naar ZO) de delen Bingelrade, Quabeek en Raath. In het in 1978 geïntroduceerde postcodeboek was reeds sprake van één plaatsnaam Bingelrade. (© Kadaster)

DK_20111024_4335_Bingelrade_voormalige_pastorie_uit_1766.jpg

Bingelrade, voormalige pastorie uit 1766

Bingelrade, voormalige pastorie uit 1766

RIT_20111024_6912_Bingelrade_bovenlicht_van_gebrandschilderd_glas.jpg

Bingelrade, bovenlicht van gebrandschilderd glas

Bingelrade, bovenlicht van gebrandschilderd glas

Bingelrade

Terug naar boven

Status

- Bingelrade is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, regio Parkstad, gemeente Beekdaelen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981. In 1982 over naar gemeente Onderbanken, in 2019 over naar gemeente Beekdaelen.

- Wapen van de voormalige gemeente Bingelrade.

- Onder het dorp Bingelrade valt ook de buurtschap Viel.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Bèngelder.

Oudere vermeldingen
Bijgenroodt, Bygenrooth, Bengenrooth, Bingenrooth, 1263 Binghenrode, 1274 Bengerade, Bengerode, Bengenrode, 1301 Bingenroide, Bingenroyde, 1400 Binghenrade, 16e eeuw Bingenroij, 1577 Bingelrath.

Naamsverklaring
Samenstelling van de persoonsnaam Bingo en rode ‘rooiing van bos, ontginning’.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Bingelrade ligt NW van de stad Brunssum, aan de Duitse grens, in het N van de gemeente Beekdaelen. Het dorp ligt verder O van het dorp Doenrade, ZO van de plaats Hillensberg in Duitsland, Z van het dorp Jabeek en de plaats Süsterseel in Duitsland, ZW van de plaats Gangelt in Duitsland, W van het dorp Schinveld, N van het dorp Merkelbeek en NO van de dorpen Oirsbeek en Amstenrade.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Volkstelling 1796 m.b.t. Bingelrade. In 1840 heeft de gemeente 66 huizen met 446 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 15/100 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Viel 12/75 en Raath 39/271. De gemeente omvatte verder de buurtschap Quabeek. Per 1-1-1982 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente Onderbanken met 352 hectare en 851 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 850 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Waarschijnlijk werd Bingelrade voor het eerst bewoond rond de 10e of 11e eeuw. Raath is door zijn ligging aan de oude Romeinse weg waarschijnlijk het oudste gedeelte van het gebied. Bovendien zou Raath een zetel van een schepenbank zijn geweest. De oudste vermelding van deze nederzetting treffen we aan in een oorkonde uit 1263 waarbij Heer Arnold van Stein afstand doet van de kerk en omliggende goederen in het dorp ten behoeve van het Onze Lieve Vrouw Munster te Aken. In 1381 behoort het (met het Land van Valkenburg) tot de Landen van Overmaas in het hertogdom Brabant. In 1654 gaat het, inmiddels heerlijkheid geworden, over tot het graafschap Amstenrade. Bij het Partagetraktaat in 1661 blijft het Spaans. In 1796 wordt het een gemeente.

Het dorp is een typisch voorbeeld van lintbebouwing, oorspronkelijk bestaande uit de kernen Bingelrade, Raath, Quabeek en Viel, met voornamelijk agrarische bebouwing. Door opkomst van de mijnindustrie heeft sinds het begin van de 20e eeuw een bescheiden uitbreiding van woningbouw plaatsgevonden. Het dorp was vroeger gesitueerd rond het kruispunt Kneijkuilerweg en Dorpssstraat en ten westen van dit kruispunt. De vroegere buurtschap Quabeek en het dorp Raath (vroeger ook Rade, Raat, Raeth) worden vandaag de dag als onderdeel van het dorp Bingelrade beschouwd. Die plaatsnamen worden dan ook niet meer gebruikt. In Quabeek stonden het gemeentehuis en de school.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Bingelrade, kun je terecht bij Heemkundevereniging De Veersjprunk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Voetbalvereniging BVC '28 is in 2012 opgeheven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bingelrade heeft 17 rijksmonumenten.

- Vóór 1935 waren er twee kerken in Bingelrade: een rectoraatskerk en de parochiekerk bij het kerkhof. De toestand van beide gebouwen was van dien aard dat een restauratie dringend noodzakelijk was. Het kerkbestuur besloot om in plaats van beide gebouwen op te knappen een geheel nieuwe kerk te bouwen. De huidige Sint Lambertuskerk is in 1935 gebouwd naar een ontwerp van architect N. Schoenmakers uit Sittard. De bouwstijl verwijst naar de gotiek (spitsboogvensters), maar in het trapvormige torenfront zijn ook duidelijk invloeden van art deco aanwezig. Op het kerkhof o.a. 23 16e- t/m 19e-eeuwse grafkruisen.

- Kasteel Raath is gebouwd in 1686 op oude grondresten. Brandt grotendeels af in 1751. In 1804 is door architect Duckers uit Luik, bekend om zijn werk in de abdijkerk van Thorn, een nieuw kasteeltje gebouwd op de plek van het oude, dat waarschijnlijk ook al een voorganger had (kasteel De Movert uit 1281?). De naam is afgeleid van rade, dat weer is afgeleid van rooien, ontginnen.

- Nabij kasteel Raath ligt een puthuisje uit 1664, opgetrokken uit hout en mergel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Keescheknup.

- Bij de Buffer-Run (hardlopen, juni) kun je kiezen uit de afstanden 5 of 10 km.

- Ca. 50 huishoudens doen mee aan de jaarlijkse Garagesale op een zondag begin september.

- Kermis (november).

- Herfstwandeling (op een zondag in november), georganiseerd door C.V. De Keescheknup, met naar keuze de afstand 6, 12, 18 of 24 km.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Bingelrade.

- Onderwijs: - Basisschool De Spil in het dorp en de basisscholen Sint Gertrudis in Jabeek (beide scholenkoepel Innovo) en Sint Jozef in Doenrade (scholenkoepel Kindante) hadden alle de afgelopen jaren nog rond de 80 leerlingen, maar kampten met teruglopende leerlingenaantallen. De schoolbesturen vonden het daarom het beste als de scholen zouden fuseren tot één basisschool, het liefst op een centraal punt tussen de 3 dorpen, dus ter hoogte van Bingelrade. "Want het is op termijn één school voor de drie dorpen of helemaal géén school", aldus Sjef Weijman, projectleider spreiding en huisvesting bij Kindante. Men is het daar in 2017 echter niet over eens kunnen worden.

In voorjaar 2018 is daarom besloten de basisschool in Jabeek na afloop van schooljaar 2017-2018 te sluiten en de school in Bingelrade open te houden. De hoop van de schoolbesturen was dat de ouders van de leerlingen in Jabeek voor De Spil zouden kiezen, maar die voelden daar niet veel voor. Voor schooljaar 2018-2019 zijn daar daarom 'slechts' 82 kinderen aangemeld, terwijl men gehoopt had op minimaal 100. Daarom kan er ook minder in de school geïnvesteerd worden. De afgesproken peuterspeelzaal komt niet zoals eerder de bedoeling was in de school, maar wel erbij. Gemeente en schoolbestuur hoopten ook op toeloop vanuit Doenrade. De school daar sluit namelijk in 2021 vanwege fusie met de school in Merkelbeek. De ouders van de 79 leerlingen uit Doenrade kozen echter allemaal voor Merkelbeek. De school daar telt anno voorjaar 2018 105 leerlingen.

De fusieschool in Bingelrade is schooljaar 2018-2019 gestart met een nieuwe naam: De Zeveneik. De naam is ontleend aan ‘de kids van Zeveneik’ uit het boek 'De zeven eigenschappen van Happy Kids' van Sean Covey. Dat verwijst weer naar ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap' van Stephen Covey.

- Muziek: - "Harmonie St. Caecilia is opgericht in 1902. Raymond Marx is sinds 2011 dirigent van de harmonie. Hij heeft als doel om de kwaliteit en creativiteit in de muziek van de harmonie verder te verhogen. Raymond wordt gekarakteriseerd door een groot enthousiasme om alles uit de muzikanten te halen wat er in zit. De saamhorigheid tussen de muzikanten is goed. Daarnaast is het de uitdaging om het muzikale niveau steeds verder te verrijken en de toehoorders te blijven verrassen met spectaculaire optredens. Daarmee streeft hij qua genre naar een optimale mix van lichte tot zware en tevens klassieke arrangementen, die hij op opvallende wijze wil brengen. In goede samenspraak met de leden van de muziekcommissie worden de muziekstukken gekozen."

- "Zanggroep Enjoy zijn 16 enthousiaste zangeressen o.l.v. dirigente Diana Schuuring. Wij zingen met veel passie Engelstalige pop, maar ook Limburgse en Nederlandse liedjes. Ben je op zoek naar een modern koor dat je huwelijksfeest of -mis, uitvaart of een ander muzikale gelegenheid zoals concert of braderie mooi en sfeervol kan maken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres."

- Zorg: - "Zorgboerderij Wiegelraderhof in Bingelrade is een in originele staat verkerende monumentale carréboerderij, gelegen in een zeer landelijke omgeving die rust en ruimte biedt. Het is algemeen bekend dat buitenlucht, de natuur, rust, ruimte en de omgang met dieren een positief effect hebben op mensen. We bieden een zinvolle dagbesteding, waarbij het mogelijk is mee te helpen met dierverzorging, tuinwerkzaamheden, onderhoud boomgaard, onderhoud gebouwen, kantinewerkzaamheden enz. De Wiegelraderhof is een kleinschalig agrarisch bedrijf vanuit de doelstelling zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Mede doordat er geen economische rendabiliteit wordt beoogd, is deze boerderijopzet uitstekend geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking. De activiteiten zijn bedoeld als dagbesteding voor mensen met een verstandelijke handicap, die affiniteit hebben met boerderijwerkzaamheden en die niet bang zijn om ‘vieze handen’ te krijgen. Het doel is om zorg op maat te bieden zoals het onderhouden van vaardigheden en indien mogelijk ook het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden."

- Zorgtuin Bingelrade biedt mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag arbeidsmatige dagbesteding. Werken, creatief bezig zijn, genieten, leren, tot rust komen in en met groen. De talenten van betrokkenen worden uitgezocht en gestimuleerd.

- Creatieve Zorg Bingelrade richt zich op het bieden van een zinvolle dagbesteding aan een kleine groep (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, waarbij de nadruk ligt op het stimuleren en ontwikkelen van creativiteit in de breedste zin van het woord. Naast het aanbieden van creativiteit wordt er ook gewerkt aan individuele hulpvragen en het ontwikkelen van vaardigheden. Wat doen ze er zoal?: Creatieve activiteiten: Keramiek, Mozaïek, Papier Maché, Schilderen. Huishoudelijk: tafel dekken / afruimen, afwassen, soep maken, Koekjes / cake / wafels bakken. Dierwerkzaamheden: voeren van de kippen, eieren rapen, paarden borstelen. Tuinactiviteiten.

- Welzijn: - Bingelrade Ontmoet is een initiatief van inwoners voor inwoners. Een initiatief waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht om zo elkaar te helpen en ondersteunen in het zelfstandig wonen en waardoor het ook voor jongere inwoners leuker wordt om in het dorp te wonen. Een van de succesnummers is het samen eten.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bingelrade.

Reactie toevoegen