Binnenheurne

Plaats
Buurtschap
Oude IJsselstreek
Achterhoek
Gelderland

binnenheurne_tot_ca._1930_op_kaart_als_twee_woorden_kopie.jpg

Binnenheurne (tot ca. 1930 gespeld als Binnen Heurne) is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Oude IJsselstreek. T/m 2004 gemeente Wisch. (© www.kadaster.nl)

Binnenheurne (tot ca. 1930 gespeld als Binnen Heurne) is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Oude IJsselstreek. T/m 2004 gemeente Wisch. (© www.kadaster.nl)

binnenheurne_top_groot_nibbelink.jpg

In buurtschap Binnenheurne bevindt zich Toeristisch Overstappunt (TOP) Koffieboerderij Groot Nibbelink. Een ideaal punt om je auto te parkeren en van daaruit wandelend of fietsend de omgeving te verkennen.

In buurtschap Binnenheurne bevindt zich Toeristisch Overstappunt (TOP) Koffieboerderij Groot Nibbelink. Een ideaal punt om je auto te parkeren en van daaruit wandelend of fietsend de omgeving te verkennen.

binnenheurne_top_groot_nibbelink_schuren.jpg

Als je je auto in buurtschap Binnenheurne bij TOP Groot Nibbelink parkeert, is de boerderij aldaar gelijk al de eerste bezienswaardigheid. Dit zijn de schuren van de boerderij.

Als je je auto in buurtschap Binnenheurne bij TOP Groot Nibbelink parkeert, is de boerderij aldaar gelijk al de eerste bezienswaardigheid. Dit zijn de schuren van de boerderij.

Binnenheurne

Terug naar boven

Status

- Binnenheurne is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Oude IJsselstreek. T/m 2004 gemeente Wisch.

- De buurtschap Binnenheurne valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sinderen.

- De buurtschap Binnenheurne heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

- De plaatsnaam Binnenheurne is rond 1985 uit de atlassen verdwenen. Ten onrechte, want de bebouwing is er immers nog gewoon, en daarmee de buurtschap en plaats(naam) dús ook. Waarvan akte.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1830-1855 Binnen Heurne (op kaarten komt deze spelling tot ca. 1930 zo voor. Nadien als één woord gespeld).

Naamsverklaring
Samenstelling van binnen 'binnenwaarts gelegen' en heurne 'hoek uitspringend land', waarvoor zie ook horn.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Binnenheurne ligt rond de wegen Nibbelinklaan, Idinkweg, Masselinklaan en Scholtenweg. De buurtschap ligt ZW van het dorp Varsseveld, W van het dorp Aalten, NW van de dorpen Sinderen en De Heurne, NNW van de dorpen Breedenbroek en Dinxperlo, NO van de dorpen Silvolde, Ulft, Varsselder, Gendringen en Azewijn, O van de stad Terborg en de dorpen Etten en Braamt, OZO van het dorp Gaanderen en de stad Doetinchem, ZO van het dorp Westendorp en Z van de A18 en het dorp Halle.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Binnenheurne 51 huizen met 435 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- "Voorjaar 1723. Op het oude erve Nibbelink in de Binnenheurne, onder Varsseveld, gelegen aan de zoom van de bossen van Idink, was het een drukte van belang. Aan het einde van een drukke werkdag gaan de bewoners van Nibbelink ter ruste, maar plotseling in de nacht worden ze wakker geschrikt door een heftig lawaai, dat het vee in de stallen veroorzaakt. De boer is het eerste op de deel en kijkt vol ontzetting in een grote vlammenzee. Erve Nibbelink staat in brand. Met de grootste spoed wordt het vee in veiligheid gebracht en korte tijd later ligt de mooie hoeve in de as. De boer is verslagen, hij voelt zich als een berooid man. Maar zijn buren bieden hulp, zij zijn immers "naobers" en weten wat hun taak is. Met man en macht wordt er gewerkt om de puinhopen op te ruimen. Nieuw materiaal wordt aangevoerd en langzaam maar gestadig is Nibbelink weer opgebouwd. En toen in het begin van september het erve Nibbelink weer herrezen was, besloot de boer om, volgens oud gebruik, een steenbier te geven aan allen die geholpen hadden met de opbouw van Nibbelink. Op 14 september 1723 was er vreugde op Nibbelink en in de late middaguren klonk er feestgezang, werden de glazen geheven, en niemand dacht meer aan verdriet of zorgen...

In het naburige Varsseveld was het op die middag heel rustig. De meeste bewoners waren op de Nibbelink in de Binnenheurne om het feest mee te maken. Slechts de oude dominee vertoefde op de Olde Wehme en enige oude mannen en vrouwen met kinderen bevonden zich in het dorp. De smid was niet naar het feest, hij hamerde op het aambeeld, en van het witgloeiende ijzer spatten de vonken in het rond. Enkele van deze vonken kwamen op zijn dak terecht. Aangewakkerd door de droge wind stond zijn huis in brand, voordat hij er erg in had." Vervolgens is hierdoor het hele dorp Varsseveld afgebrand... Hoe dit verhaal verder gaat, kun je lezen op de pagina van Varsseveld. (bron: 'Kleine historie van de Laurentiuskerk en het oude kerspel Varsseveld, door D.W. Kobes, 1972)

- Artikel over de bevrijding van buurtschap Binnenheurne en omliggende kernen op 30 maart 1945.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Binnenheurne heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde boerderij Idink op Idinkweg 15.

- In buurtschap Binnenheurne bevindt zich nabij Idinkweg 4 een zitbankje, met daarnaast een grote steen. Een informatiepaneel ernaast legt uit dat dit De Binnenheurnse Weersteen is. Deze steen kan namelijk het weer voorspellen, en wel als volgt: als hij droog is, is het goed weer; als hij nat is, regent het; als hij warm is, is het zonnig; als hij onzichtbaar is, is het mistig; als hij beweegt, waait het hard; als hij koud is, vriest het; als hij wit is, sneeuwt het; en als hij blauw is, is het slim kold (steenkoud)...

Het bankje blijkt Verhalenbankje nr. 11 te zijn in de Verhalenbankjesroute door de gemeente Oude IJsselstreek. Bij dit verhalenbankje hoort het volgende verhaal: "Varsseveldse kopjes. In ’t gebied tussen Vennebulten en Silvolde bevinden zich de zogeheten ‘dekzanden’: terreinen die ongeveer een meter boven de omgeving uitsteken. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit gebied ook al vroeg bewoond is geweest. Hier bij Varsseveld in de Binnenheurne onstonden kleine dekzandkopjes. Let maar op het licht glooiende erotische landschap. Dit gebied staat bekend als de 'Varsseveldse kopjes'. Deze kopjes zijn ontstaan in de laatste ijstijd, het Weichselien. Toen heerste er in Nederland een zeer koud poolklimaat. Vegetatie was vrijwel geheel afwezig, waardoor de wind vrij spel had. Het zand dat door de wind werd verplaatst is toen als dekzand afgezet. Opvallend is dat het dekzand in dit gebied direct is afgezet in de vorm van dekzandkopjes. Ze zijn dus niet het gevolg van erosie van grotere dekzandruggen. Op veel van deze kopjes zijn later essen oftewel enken ontstaan, fraaie kenmerken van het Oost-Nederlandse kampenlandschap. Op de hoger gelegen dekzandkopjes vinden we van oudsher akkers, met eeuwenlange potstalbemesting. Het kleinschalige duidelijk waarneembare reliëfverschil in het landelijk gebied is gekoppeld aan een fraaie afwisseling van weiden in de laagtes, akkers op de kopjes, loof- en naaldbossen." (auteur: Hans Mellendijk) Er hoort ook een gedicht bij, dat je onder de link kunt lezen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- TOP Groot Nibbelink in buurtschap Binnenheurne (Nibbelinklaan 12) is een van de ca. 30 TOP's (Toeristische Overstappunten) in de Achterhoek. Ze zijn te herkennen aan de ca. 4 meter hoge gazen kegel met keien erin. Op deze plaatsen kun je je auto parkeren en overstappen over op een andere manier van voortbewegen om de omgeving op je gemakte ontdekken, bijv. te voet, op de skeelers, per kano, te paard of op de fiets. Vandaar ook de naam Toeristisch Overstappunt (TOP). Elk startpunt is verschillend en kenmerkt zich door zijn eigen routeaanbod. Heb je zin in een hapje of drankje? Ook dan kun je bij de TOP’s terecht. De meeste overstappunten staan namelijk bij een horecagelegenheid, zo ook hier. Hier vind je Koffieboerderij Groot Nibbelink, niet te verwarren met het nabijgelegen, aan de andere kant van Varsseveld gelegen Melkveebedrijf Groot Nibbelink, van de gelijknamige familie, in het dorp Halle.

Terug naar boven

Literatuur

- In 2004 is het artikel 'Seesink in de Binnenheurne bij Varsseveld; het landschap en grondgebruik in vroeger tijden' verschenen. Boerderij Seesink staat op Harterinkdijk nr. 13. En in 2011 is een artikel van liefst 190 pagina's verschenen, over dezelfde boerderij, getiteld 't Olde Seesink. De boerderij Seesink, op het Goet Seesink, in de Binnenheurne, Sinderen, onder Varsseveld (auteur: Paul Seesink, met medewerking van Rob Seesink). In de buurt stroomt ook de Seesinkbeek. Deze boerderij en beek zijn onder de links zo uitvoerig beschreven, omdat mensen met de achternaam Seesink van deze boerderij blijken te stammen (niet allemaal, alleen de 'katholieke tak'; de 'protestantse tak' stamt van de boerderijen Groot en Klein Seesink in het nabijgelegen dorp Heelweg).

Terug naar boven

Verenigingsleven

- Buurtvereniging: - Blijkens het onder Bezienswaardigheden beschreven informatiepaneel is er een Buurtvereniging De Binnenheurne (geweest). De aldaar beschreven en bankje zijn namelijk geplaatst, aldus het informatiepaneel, t.g.v. het 15-jarig bestaan van de buurtvereniging in 2009, die dus kennelijk in 1994 is opgericht. In Google kunnen wij verder niets van deze vereniging vinden (behalve een postadres: Masselinklaan 4, 7065 AG Sinderen), dus wij vrezen dat deze vereniging inmiddels is opgeheven?

Reactie toevoegen