Blaker

Plaats
Buurtschap
Westland
Delfland
Zuid-Holland

blaker_buurtschapsgezicht_2001.jpg

Blaker is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Westland. T/m 2003 gemeente De Lier. De buurtschap valt onder het dorp De Lier.

Blaker is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Westland. T/m 2003 gemeente De Lier. De buurtschap valt onder het dorp De Lier.

blaker_dieselgemaal_crossley_dieselmotor_1929_kopie.jpg

De imposante Crossley dieselmotor uit 1929 in het dieselgemaal Oude Liermolen in de buurtschap Blaker is in werking te bewonderen op de Nationale Molendag en op de Westlandse Molendag. (foto: user Quistnix op Wikipedia)

De imposante Crossley dieselmotor uit 1929 in het dieselgemaal Oude Liermolen in de buurtschap Blaker is in werking te bewonderen op de Nationale Molendag en op de Westlandse Molendag. (foto: user Quistnix op Wikipedia)

Blaker

Terug naar boven

Status

- Blaker is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Westland. T/m 2003 gemeente De Lier.

- De buurtschap Blaker valt, ook voor de postadressen, onder het dorp De Lier.

- De buurtschap Blaker heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Blaker ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Noord-Lierweg (de Z zijde van de doorlopende weg, de "hoofdweg" van de Noord-Lierweg, met daarbij de delen van die weg W en Z van die weg; het NW gedeelte van de "hoofdweg", het gedeelte van deze weg aan de oever van het water de Kromme Zweth, valt wel in zijn geheel onder de buurtschap), Veilingweg (het gedeelte van deze weg O van het water de Blakervaart), Tuindersweg, Laan van Adrichem (het gedeelte van deze weg O van het water de Blakervaart) en Oude Liermolenweg.

De buurtschap ligt NO van het dorp De Lier, ZO van het dorp Honselersdijk, Z van het dorp Kwintsheul, ZZW van het dorp Wateringen, WZW van het dorp 't Woudt en van het dorp Den Hoorn, WNW van het dorp Schipluiden en N van het dorp Maasland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Blaker omvat ca. 55 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 2014 is het artikel 'De Blaker 50 jaar. Een bijzondere tuinderslaan in De Lier' verschenen (in Historisch Jaarboek Westland 2014, uitg. Genootschap Oud-Westland).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De panden op Blaker 2, 4, 8, 12 en 14 zijn op verzoek omgezet van de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen'. Aan welke voorwaarden zoiets moet voldoen (en dat zijn er nogal wat), kun je lezen onder de link.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap Blaker ligt in de 346 ha grote Oude Lierpolder, ook wel Blakerpolder. In 1445 wordt hier gestart met bemaling, want in dat jaar wordt hier een watermolen gebouwd, waarschijnlijk een wipwatermolen. In 1717 wordt deze vervangen door een ronde stenen molen, de Oude Liermolen (Laan van Adrichem 32). De molen maalde uit op de Delflandsboezem middels een omkade voorboezem.

In de jaren twintig van de 20e eeuw ontstaat een landelijke trend naar mechanische bemaling. In 1929 wordt de molen met scheprad vervangen door een gemaal met vijzel en een Crossley dieselmotor (zie foto) van 35/39 pk. De molen wordt op dat moment onttakeld, de romp staat er nog en heeft later een betonnen dak gekregen. In 1980 is het gemaal in buurtschap Blaker in principe buiten gebruik gesteld, want opgevolgd door een automatisch elektrisch gemaal aan het Strijpkanaal. Maar in bijzondere situaties, zoals wanneer het elektrische gemaal een storing heeft, of bij extreme regenval, kan het dieselgemaal nog wel worden ingezet.

Het geheel (molenromp en dieselgemaal) is een rijksmonument. De molenromp bestaat uit de ronde enigszins conisch gemetselde bakstenen romp met drie bouwlagen die destijds tot de kapzolder is ingekort. Hij is wit bepleisterd en voorzien van een plat dak ter hoogte van de vroegere kapzolder. De molenromp is ingericht als bedrijfsvaardig poldergemaal met een stalen vijzel en een sinds 1926 nagenoeg ongewijzigd en voor die tijd kenmerkend interieur. De oorspronkelijk gemetselde waterlopen zijn nu deels uitgevoerd in beton. Bijzonder ook uit het oogpunt van historische polderbemalingstechniek is de nog aanwezige omkade voorboezem.

De molenromp van de Oude Liermolen in buurtschap Blaker is van algemeen belang:
- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen poldermolen uit het begin van de 18e eeuw die in de eerste helft van de 20e eeuw is omgebouwd tot motorgemaal en waarvan de klassieke inrichting nog nagenoeg ongewijzigd aanwezig is;
- vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Zuid-Holland en het Westland in het bijzonder en de plaatselijke geschiedenis;
- vanwege situationele waarden betreffende de belendende waterlopen, waaronder de omkade voorboezem, en de historische gaafheid van de omgeving;
- vanwege de gaafheid van de molenbiotoop;
- vanwege zijn zeldzaamheid als een ronde stenen poldermolen in Delfland, een van de zeer weinige overgeblevenen van de meer dan 100 vroegere poldermolens in dit gebied;
- vanwege het feit dat deze molen behoorde tot de vroegste ronde stenen poldermolens die in Holland zijn gebouwd.

Het dieselgemaal is - in werking - te bewonderen op Nationale Molendag (2e weekend van mei) en op de Westlandse Molendag (op een zaterdag eind juni).

Reactie toevoegen