Blauforlaet

Plaats
Buurtschap
Achtkarspelen
Fryslân

Blauforlaet

Terug naar boven

Status

- Blauforlaet is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.

- De buurtschap Blauforlaet valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Augustinusga.

- De buurtschap Blaoforlaet ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Blauwverlaat. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft d.d. 15-9-2016 besloten dat de plaatsnamen van de buurtschappen in het vervolg alleen nog Friestalig zijn. Op de plaatsnaamborden, die op een later moment worden vervangen, staat nog de Nederlandstalige variant bovenaan en de Friese er onder.

Oudere vermeldingen
1840 Blauwvallaat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Blauforlaet 3 huizen met 17 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In de jaren dertig van de 20e eeuw is het Prinses Margrietkanaal aangelegd. De draaibrug bij buurtschap Blauforlaet over het kanaal is daarop in 1939 vervangen door een hefbrug. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de brug op 14 april 1945 door een verrassingsaanval veroverd door Friese verzetsstrijders van de NBS, om deze zo te sparen voor de oprukkende Canadezen. In 1956 is ter herinnering hieraan een herdenkingsmonument in de buurtschap geplaatst. De hefbrug bleek niet handig voor de scheepsbouw. Zo moest in 1961 het tussenstuk met kranen eruit getild worden om de op scheepswerf Barkmeijer gebouwde coaster Azolla doorgang te verlenen, en moest in 1981 het dekhuis van handelsvaartuig Roelof Holwerda over de brug worden getild om deze erna weer op het onderstuk te monteren. In 1984 is daarom de huidige basculebrug gebouwd. De brugwachterswoning is toen gesloopt.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Bij het oorlogsmonument in buurtschap Blauforlaet worden jaarlijks rond half april slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Na het zingen van het Fries Volkslied worden de kransen gelegd, ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers en vervolgens wordt het Wilhelmus gezongen, waarna een minuut stilte in acht wordt genomen.

Reactie toevoegen