Blauwe Keet

Plaats
Buurtschap
Den Helder
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

blauwe_keet_oude_ansicht.jpg

Blauwe Keet, oude ansichtkaart van de buurtschap

Blauwe Keet, oude ansichtkaart van de buurtschap

blauwe_keet_1987_vlak_voor_de_sloop.jpg

Blauwe Keet, de lintbebouwing vlak voor de sloop in 1987

Blauwe Keet, de lintbebouwing vlak voor de sloop in 1987

blauwe_keet_sloop.jpg

Blauwe Keet, collage van de afbraak van de lintbebouwing in 1987

Blauwe Keet, collage van de afbraak van de lintbebouwing in 1987

Blauwe Keet

Terug naar boven

Status

- Blauwe Keet is een buurtschap* in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Den Helder.
* In de geografie spreekt men voor 'bebouwingsgroepen buiten de bebouwde kom van een stad of dorp' van een gehucht indien er sprake is van een kern of aaneengesloten lintbebouwing (eventueel als onderdeel van een groter, omliggend geheel). Bij louter verspreide bebouwing spreekt men van een buurtschap. Omdat de verschillen soms marginaal zijn en het niet eenduidig te definiëren is, hanteren wij op Plaatsengids.nl voor bebouwingsgroepen buiten de bebouwde kom van een stad of dorp die door een eigen naam worden aangeduid, eenduidig de term buurtschap (zie daarvoor ook deze pagina, hoofdstuk Buurtschap). Omdat over deze specifieke plaatsnaam soms discussie is of deze al dan niet nog bestaat, kan men onzes inziens stellen dat in dit geval het gehucht (= de kern) in 1987 is gesloopt, zodat de enkele panden in de directe omgeving hiervan die nog resteren, als buurtschap kunnen worden beschouwd.

- De buurtschap Blauwe Keet valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Julianadorp.

- De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving en naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de allereerste bebouwing alhier: een bouwkeet, die kennelijk blauw van kleur was.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Blauwe Keet ligt O van Julianadorp, rond de afslag van de provincialeweg Rijksweg N9 naar de Schoolweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Hoeveel panden er in de buurtschap stonden vóór de grootschalige afbraak, is ons niet bekend (als iemand dat weet vernemen wij dat graag).

- Tegenwoordig omvat de buurtschap nog slechts een handvol verspreid gelegen panden (vóór de afbraak was er ook nog sprake van lintbebouwing).

Terug naar boven

Geschiedenis

Opkomst...
Tussen 1817 en 1824 is het Noordhollands Kanaal gegraven. Ter plekke van de latere buurtschap Blauwe Keet wordt een (kennelijk blauwe) keet geplaatst voor de projectleiding. Er komt ook bebouwing voor de bouwers en gravers van het kanaal. Na het aanleggen van het kanaal raakt de buurt definitief bewoond en zo ontstaat deze buurtschap.

WO II
In 1942 bouwen de Duitsers hier een aantal bunkers. 2 van deze bunkers doen momenteel nog dienst als onderkomen voor de watervleermuis en de gewone grootoorvleermuis.

Bedrijvig buurtje
Blauwe Keet was een bedrijvig buurtje. De eerste Ford dealer van Noord Holland, Maarten Smid, was er bijvoorbeeld gevestigd en ook Jan Lanser, een smid die evenals zijn naamgenoot Teun Lanser een smederij had in de nabijgelegen buurtschap De Kooy. De familie Lanser was afkomstig uit Zuid Holland en was af gekomen op het werk dat voorhanden kwam bij het aanleggen van het Noord Hollandskanaal op het gebied van reparatie, en smeedwerk van de gereedschappen die daarbij gebruikt werden.

En ondergang...
In 1987 is het grootste deel van de buurtschap, zijnde de lintbebouwing aan de Rijksweg, gesloopt t.b.v. een (verkeersveiliger) reconstructie van de afslag naar de Schoolweg. Momenteel is ter plekke nog slechts een handvol verspreid gelegen panden over. Daarom bestaat wat ons betreft de buurtschap nog altijd (zolang de bebouwing niet compleet verdwenen is), zij het een stuk kleiner dan voorheen. In de provincie-atlas Noord-Holland 1996 wordt de plaatsnaam nog vermeld. In latere edities is de naam verdwenen. Op Google Maps wordt de plaatsnaam nog wel vermeld.

(bron en © van de afbeeldingen: website Julianadorp Parel van de Kop)

Reactie toevoegen