Blauwe Sluis (Steenbergen)

Plaats
Buurtschap
Steenbergen
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Blauwe Sluis (Steenbergen)

Terug naar boven

Status

- Blauwe Sluis is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Steenbergen.

- De buurtschap Blauwe Sluis valt, ook voor de postadressen, onder de stad Steenbergen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1573-1576 "in de dijckagie van Sevenbergen bij de Blauwe Sluijs", 1639 Blausluser, 1899 "Blauwesluis (of Sas van Rozendaal)"(1).

Naamsverklaring
Samenstelling van sluis 'waterkering met deuren' en blauw, naar de kleur van de gebruikte steensoort (blauwe Naamse arduin). In 1573-1576 vermeldt Andries Vierlingh: "voorwaerden aengaende de leveringe van den blauwen steen, die men behouven sal tot de sluijs die men maecken sal tot Steenberghen int Cruijslant".(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Blauwe Sluis ligt 2 km NO van Steenbergen, aan de driesprong van de waterlopen Steenbergse Vliet, Roosendaalse Vliet (die aldaar in elkaar overgaan) en De Baak. De buurtschap is gelegen rond de Bovensasweg en de Kruislandsedijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Blauwe Sluis omvat ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sluizencomplex Bovensas in de Roosendaalse Vliet in buurtschap Blauwe Sluis is verdeeld in Oud-Bovensas en Nieuw-Bovensas. Het complex is eigendom van het Hoogheemraadschap West-Brabant. De kleine sluis uit 1822 is in 2012 gerestaureerd (wat o.a. inhield dat de houten sluisdeuren zijn gerestaureerd, de sluiskades opnieuw zijn gemetseld en de gedenksteen is hersteld). De Zuidelijke schutsluis is in 2014 gerenoveerd. De grote schutsluis dateert van 1913. De oude sluis werd vanaf dat moment alleen nog gebruikt als spuisluis. “De hoogte van de waterstand gaf in het verleden vaak discussie met de schippers die een hoge waterstand wensten. De ingelanden, vaak boeren, wensten echter een lage waterstand om het overtollige water zo snel mogelijk kwijt te raken. Met de afronding van de Deltawerken zijn zowel de sluizen van Bovensas, Benedensas als Dintelsas overbodig geworden en vormen zij voor de pleziervaart geen belemmering meer” (965). Nadere informatie over het complex vind je op een informatiepaneel ter plekke.

- In 1835 is de `sasmeesterswoning` toegevoegd op de zuidelijke oever.

- Gemaal Brooimans uit 1953 aan de Kruislandsedijk is aangesloten op een 18e-eeuwse inundatie-inlaat. De Beatrixsluis uit 1938 die naast het gemaal ligt, is nu buiten gebruik en dient alleen nog als waterkering.

- Hoeve De Blauwe Sluis.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Picknickplaats bij het sluizencomplex.

- Het Bovensas in buurtschap Blauwe Sluis biedt over een lengte van 750 meter mogelijkheden voor sportvisserij.

Reactie toevoegen