Blerick

Stadsdeel
Dorp in de stad
Venlo
Limburg

blerick_winkelhart.jpg

Vereniging Winkelhart Blerick zet zich er voor in dat het winkelgebied in elk opzicht aantrekkelijk blijft. Er is een goede mix van grootwinkelbedrijven en kleine zelfstandigen op het gebied van mode, wonen, eten, drinken, accessoires en dienstverlening.

Vereniging Winkelhart Blerick zet zich er voor in dat het winkelgebied in elk opzicht aantrekkelijk blijft. Er is een goede mix van grootwinkelbedrijven en kleine zelfstandigen op het gebied van mode, wonen, eten, drinken, accessoires en dienstverlening.

Blerick

Terug naar boven

Status

- Blerick is een stadsdeel, voorheen dorp* in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venlo. T/m 30-9-1940 gemeente Maasbree. Per 1-10-1940 is het - toen nog - dorp middels grenscorrectie onder de gemeente Venlo komen te vallen.

* Hoewel het door sommigen nog altijd als dorp wordt beschouwd, je zou het daarom ook een 'dorp in de stad' kunnen noemen (vergelijk bijv. Princenhage en Ginneken in Breda en zo nog enkele tientallen vergelijkbare situaties, die je onder de link benoemd vindt). Er zijn ook instanties die in hun postadres expliciet vermelden dat ze niet in de plaats Venlo wonen, maar in de plaats Blerick. Zie bijv. onderaan de homepage van Basisschool 't Palet (waarvoor zie het kopje Links > Onderwijs etc.).

- Het stadsdeel Blerick maakt onderdeel uit van de stad Venlo. Het stadsdeel heeft wel eigen officiële blauwe plaatsnaamborden (bebouwde-komborden).

- Onder het stadsdeel Blerick vallen naast de gelijknamige wijk verder nog de dorpen Boekend en Hout-Blerick en de buurtschap Wielder. Dit alles - dus dit stadsdeel, deze wijk, deze twee dorpen en deze buurtschap - valt voor de postadressen onder de stad Venlo.

Verder is in recente atlassen nog sprake van een vermeende buurtschap Ubroek N van de kern, direct N van de spoorlijn, als lintbebouwing aan de Horsterweg. Maar die bebouwing is inmiddels opgegaan in de stedelijke bebouwing van Blerick, omringd door de bedrijventerreinen van Venlo Trade Park. Bovendien 'leeft' de plaatsnaam kennelijk niet meer. Ter plekke bestaat de in 1938 opgerichte Buurtvereniging Horsterweg. Op hun site komt de naam Ubroek niet als nog gangbare naam voor, alleen in relatie tot het verleden. Die naam kan dus als plaatsnaam uit de atlassen worden verwijderd.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Volgens Veldeke is de spelling in het Limburgs Blierik, maar we lezen hier en daar ook Bliërik en Bliërick.

Oudere vermeldingen
Blirick, ca. 365 kopie 13e eeuw Blariaco, ws. 802-822 kopie 1150-1158 Blaricge, 1213 Blereke, 1219 Bleirke, 2e helft 16e eeuw Blerick, 1883 Blerik.

Naamsverklaring
Lange tijd hebben wetenschappers niet geloofd dat er Kelten - althans mensen die Keltisch spraken - in Nederland hebben gewoond. Toch zijn er genoeg aanwijzingen voor. Overtuigend is alleen al een naam als Blerick. Niets wijst erop dat deze plaats zijn naam aan de Romeinen dankt. Een Romeins fort of iets dergelijks is hier nergens te bekennen. De naam komt van Blariacum, 'landgoed van Blarus'. De Keltische voornaam Blarus betekende 'grijs' (aldus1, waarin nog veel meer voorbeelden staan van Nederlandse plaatsnamen met Keltische bestanddelen).

Terug naar boven

Ligging

Blerick ligt ten westen van Venlo, en ligt ingeklemd tussen de Maas in het oosten, de A67 in het noorden, en de A73 in het westen en zuiden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Blerick 146 huizen met 832 inwoners. Tegenwoordig heeft het gelijknamige stadsdeel ca. 12.000 huizen met ca. 27.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Cultuurhistorische verkenning dorpskern Blerick (2001).

- Verslag van grafvelden te Blerick en de aldaar gedane vondsten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2003 besluit de gemeenteraad dat het centrum van Blerick een nieuwe impuls nodig heeft om helemaal klaar te zijn voor de toekomst. Er was vóór die tijd ook al veel gebeurd: de Kloosterstraat was opnieuw ingericht en winkelcentrum de Wieën breidde zich verder uit en onderging een totale facelift. In feite was het centrum in 2003 'voor de helft' klaar, maar het gebied rondom het Laurentiusplein en het voormalige Raodhoes lag er nog desolaat bij. Om deze reden is in 2003 een doorstart gemaakt met het Centrumplan. De intentie is om van het centrum een volwaardig stadsdeelcentrum te maken, waar het aangenaam wonen, winkelen, werken en recreëren is. Als alles volgens planning is verlopen, is de herinrichting medio 2016 gereed gekomen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Blerick heeft 17 rijksmonumenten.

- Wagenwerkplaats Blerick (Marconistraat 7) is in 1890 gebouwd voor het onderhoud van de goederentreinen van het spoornet Nijmegen-Limburg. Dit spoornet was in 1860 flink uitgebreid en daarmee nam ook de vraag naar werkplaatsen en onderhoudsbedrijven toe. In de wagenmakerij werden onderdelen gerepareerd of vervangen. Het terrein was oorspronkelijk helemaal volgebouwd met vele grote en kleine gebouwen en sporen, elk met een eigen functie. Door het sluiten van de mijnen in Limburg in de jaren zestig van de 20e eeuw daalde het vervoer van steenkool en waren er steeds minder treinen nodig. Hierdoor werd de werkplaats overbodig. In 1969 is de werkplaats dan ook gesloten. De meeste gebouwen op het terrein zijn toen verloren gegaan.

Specialist in restauratie en herbestemming van monumentale objecten BOEi is sinds 2007 eigenaar van het rijksmonument - een van de grootste industriële rijksmonumenten van Nederland - en de nabijgelegen werkplaats. Bij de restauratie van dit enorme complex op het rangeerterrein is er bewust voor gekozen om een deel van de schade aan het pand niet te herstellen. Hierdoor is de tand de tijds van het pand af te lezen. De schade van de oorlogsjaren en het patina van de bakstenen zijn bijvoorbeeld nog altijd zichtbaar.

De grote loods is sinds 2014 zeer passend herbestemd tot depot voor het Spoorwegmuseum (Utrecht). Het museum gebruikt de ruimte in Blerick voor de opslag van tientallen treinen, wagons, locomotieven en kleiner materiaal, en als werkplaats voor het opknappen van oud materieel. Er zijn ook ruimten aan andere instanties verhuurd. (bron: BOEi)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De missie van Stichting B4Music is de cultuuragenda van Blerick mede vullen met activiteiten op muzikaal en theatraal gebied, die georganiseerd worden voor en door mensen uit de eigen regio. De stichting biedt jongeren, ouderen, talenten, hobbyisten en professionals van elk pluimage een podium.

- Carnaval. - Bliëricks Vastelaovesgezelschap De Wortelepin. - Op carnavalsdinsdag is er de Lempkesoptoch, een verlichte optocht die om 19.11 uur begint.

- Winkeliersvereniging Winkelhart Blerick organiseert door het jaar heen diverse evenementen, waaronder de Koningsmarkt, de Vakantiemarkt, Marcato Mondial en de Kerstmarkt.

- Koningsdag.

- Kermis (6 dagen rond het pinksterweekend).

- Pinkstercross (pinksterweekend), op Circuit Zaarderheiken, georganiseerd door motorcrossvereniging MCVB.

- Het jaarlijkse ZOKS Festival Venlo (weekend eind juni) wordt in 2019 alweer voor de 33e keer georganiseerd. Het festivalterrein ligt aan het Lambertusplein in Blerick. De openingstijden zijn vrijdag van 19.00-02.00 uur en zaterdag van 14.30-02.00 uur. Het festival is beide dagen gratis toegankelijk. Rondom het terrein is ruim voldoende plek voor fietsen gecreëerd. Voor de auto is de beste parkeergelegenheid het parkeerterrein van het NS-station of het Schepenenplein, beide op nog geen 5 minuten loopafstand van het sfeervolle Lambertusplein.

- Op een zaterdag begin juli organiseert Drumfanfare Blerickse Herten de Hertelikke Aovend (in 2019 voor de 3e keer). In 2017 organiseerden ze dit voor het eerst, t.g.v. het 60-jarig bestaan, en het was een zodanig succes dat het een jaarlijks evenement is geworden. Het is een openluchtconcert, waarvoor het Antoniusplein wordt omgetoverd tot een sfeervol openluchttheater. Voorafgaand wordt een diner geserveerd door Café De Paerdskoel en Brasserie Gooije Raod. De gasten worden gedurende de avond meegenomen in een audiovisueel verhaal, met jaarlijks een ander thema, en met medewerking van diverse gast-artiesten. Als je dit wilt meemaken, moet je er op tijd bij zijn, want de kaarten zijn altijd snel uitverkocht.

- "Het eendaagse en gezelligste pleinfestival BlïerOck - op een zondag in juli, in 2019 voor de 12e keer - staat garant voor een programma met veel live muziek, rock & roll, rock en blues en theater. Plaats van handeling is het Lambertusplein in Blerick. Omringd door een bomenhaag, voorzien van speeltuin en kiosk geven wij hier een podium aan bands die aan de weg timmeren; lokale maar ook (inter)nationale. Ook het theatrale krijgt op het festival ruimte. En dat niet alleen voor de kinderen." Aldus de organisatie op haar site.

- "We schriëve 3 maart 1916 as um negen oor ’s aoves in kefee Symons in Bliërick ein beejeinkôms wuurt gehalde met as doel de oprichting van ein sociëteit. Beslaote woort, det ut doel van dees sociëteit meus ziën: “ut gezellige laeve bevorderen daor ut gaeve van kônserten, bals, wedstrieje enz.” Nao einig euverleg kwaam as naam veur de sociëteit “De Flarussen“ oët d’n hoëge hood (eine flarus is ein neet serieus persoën, eine grappenmaker). Vanaaf de oprichting tot ut midden van de jaore vieftig hadde ze met ut opveure van revue’s en operettes erg vuul suukses. Nao de suuksesvolle jaore brook d’r ein mindere periode aan. De kôms van d’n tillevisie en ouk de tanende aanwas van “jôngk blood” ware heej debet aan. Eind 1974 waas ut Bliërickse Flarussentiëdperk ten einde.

Maar flarussen zulle d’r altiëd bliëve bestaon. Det bleek euverduëdelik op 25 fibberwarie 2010 toen de hiëre Willem Gerats, John Janssen en Joep Dückers beej elkaar kwamen in ut toenmalige Grand Kefee van ut Raodhoes met de intentie um De Flarussen weer niej laeve in te blaose. En det eur det good gelök is bliek waal oet ut feit det geej nôw dit zit te laeze." Aldus de (door ons samengevatte) geschiedenis van Sociëteit De Flarussen Blerick op hun site. Jaarlijks brengen ze in november gedurende ca. 6 avonden een nieuw stuk op de planken. Het gezelschap heeft ca. 25 spelers, maar er werken nog eens net zoveel mensen achter de schermen mee om alles op rolletjes te laten lopen (bestuur, regie, schrijvers, grime, kleding, decor/rekwisieten, gastvrouwen, p.r., fotograaf, kaartverkoop, special effects).

- Sinterklaas.

- De jaarlijkse Kerst-Sfeer-Markt in Blerick (op een zondag begin/half december) staat in het teken van een gevarieerd en toepasselijk productaanbod en veel muziek. Diverse optredens van koren luisteren de markt feestelijk op. Ook is er een Levende Kerststal, waarbij het kerstverhaal door een toneelgroep wordt vertolkt.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Groene Wissel Blerick (16 km) voert je over graspaden langs de Maas naar de Blerickse Bergen, bestaande uit beboste oude rivierduinen met schitterende slingerpaden daaroverheen. Na een paar prachtige akkerlandwegen door kleinschalig landschap wandel je over smalle bospaden enkele kilometers langs moerasbossen.

- Winkelhart Blerick is een actieve winkeliersvereniging. Zij zet zich ervoor in dat het het winkelgebied in alle opzichten aantrekkelijk blijft. Er is een goede mix van grootwinkelbedrijven en kleine zelfstandigen. Mode, wonen, eten, drinken, accessoires en dienstverlening; je vindt het allemaal in het Blerickse centrum. Zowel overdag als 's avonds is het hier goed vertoeven.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - "Wijkblad PUNT, door en voor bewoners van de wijk Smeliënkamp in Blerick, bestaat al 50 jaar en wordt zes keer per jaar gratis huis aan huis verspreid. Het is puur vrijwilligerswerk. Vier redactieleden zorgen er voor dat het blad elke keer weer vol staat. Ze schrijven zelf artikelen en verzamelen artikelen die wijkbewoners aanreiken. Een grote groep vrijwilligers zorgt voor de verspreiding van het blad. Het drukwerk is wel professioneel. Dat wordt betaald uit de advertentieopbrengsten én uit de opbrengst van de jaarlijkse deurcollecte, die ook weer wordt uitgevoerd door de bezorgers. Wij werken met veel plezier aan dit blad. En dat plezier wordt alleen maar groter door de response die we van de lezers krijgen."

- Wijk- en buurtverenigingen: - Buurtvereniging Horsterweg.

- Lezen: - Bibliotheek Blerick, te vinden in warenhuis Berden, is ingericht als een servicepunt waar boeken en tijdschriften geleend, ingeleverd en gereserveerd kunnen worden. De kranten en tijdschriften zijn beschikbaar in de lunchroom van het warenhuis. Deze ‘bieb-to-go’ kent dezelfde openingstijden als de winkel van Berden en is 7 dagen per week geopend.

- Jeugd: - Jeugdbeweging Sint Hubertus Blerick (JHB) is een vereniging die allerlei activiteiten organiseert voor de jeugd van 6 t/m 15+. In 1954 vindt de oprichting plaats van Jongensclub Sint Hubertus. In 1957 start (de voorganger van) Meisjesclub Sint Hubertus. In 1972 fuseren ze tot Jeugdbeweging Sint Hubertus. In 1982 nemen ze het gedeelte van het parochiehuis over waar alle jeugdactiviteiten worden gehouden. Na een flinke verbouwing, waar in totaal 2000 vrijwilligersuren in zitten, is Jeugdhuis Sint Hubertus officieel geopend en in gebruik genomen. Sindsdien geniet jong en oud(er) volop van de grote gymzaal, een vergaderruimte, een staflokaal, twee groepslokalen en alle mogelijkheden die het jeugdhuis hen te bieden heeft.

- Muziek: - Harmonie St. Caecilia Blerick is opgericht in 1907, heeft ca. 60 musicerende leden, en komt sinds 1970 uit in de 1e divisie van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. "In 2017 werd onder leiding van Kris Roemers in de 1e divisie deelgenomen aan het bondsconcours en behaalde de harmonie een mooie 1e prijs. Diverse bekende dirigenten behaalden grote successen met dit enthousiaste muziekgezelschap. Sinds 2018 staat het orkest onder leiding van 1e dirigent Raf de Keninck. De harmonie neemt in de regio een algemeen erkende plaats in. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de reeds meer dan 30 jaar dat zij muzikaal hoogstaande Nieuwjaarsconcerten verzorgt, die gedurende twee dagen een vrijwel altijd uitverkochte Maaspoort opleveren. Onze harmonie is een paradijs voor mensen die muziek kunnen maken. Deze mensen zijn bij ons natuurlijk extra welkom. Bezoek eens vrijblijvend een van onze repetities. Zowel de repetitie van de 'grote' harmonie als die van de jeugdharmonie vinden plaats in 't Raodhoes. De 'grote' harmonie repeteert op woensdagavond van 19:45 tot 22:15 uur, de jeugdharmonie op vrijdagavond van 18:15 tot 19:45 uur. In de pauze of na de repetitie is er meestal wel tijd om een afspraak te maken of voor een informeel gesprek. Aarzel niet, iedereen met een muzikale interesse en een verenigingsgeest is bij ons welkom."

- Drumfanfare Blerickse Herten is opgericht in 1957 en heeft ca. 40 musicerende leden. De optredens van de drumfanfare variëren van marcherende optredens tot het geven van concerten. De muziek is zeer divers: van fanfare marcheerwerken tot pop- en hedendaagse muziek. De slagwerksectie heeft daarnaast haar eigen muziekstukken. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Zie ook het introductiefilmpje Blerickse Herten*, waarin leden vertellen waarom ze lid zijn van de vereniging en wat de vereniging te bieden heeft.
* Hint: goed voorbeeld voor andere verenigingen om je vereniging bij potentiële leden 'op de kaart te zetten'!

- "De Hômmelschoorzuskes zinge leedjes in de stièl van de Andrews Sisters, revueleedjes en vastelaovesleedjes. Alles in ôs eige dialect."

- Sport: - Voetbalverenigingen SV Blerick en VCH Blerick.

- Hockeyclub.

- Tennisclub.

- Handbalvereniging.

- Gymnastiekvereniging Olympia.

- Blerickse Schaakvereniging.

- Judokan is een vereniging voor judo, jiu-jitsu, Braziliaans jiu-jitsu en kleuterjudo.

- Motorcrossvereniging MCVB.

- Zorg: - Zorglocatie Ruijsstraat van De Zorggroep omvat 4 woningen voor mensen met dementie en 4 woningen voor mensen met lichamelijke aandoeningen. De laatste 16 bewoners van Verpleeghuis Blerick - dat in 2018 is opgeheven omdat de woon- en werksituatie niet meer voldeed aan de huidige eisen - zijn in november 2018 naar hun nieuwe woonlocatie verhuisd. Per woning vormen 8 bewoners samen een zo gewoon mogelijk huishouden. Het uitgangspunt van wonen, welzijn en zorg in een groepswoning is dan ook zo veel als mogelijk een écht thuis bieden. Men kan hier allerlei dingen zelf blijven doen, al dan niet met hulp van familie, vrienden en kennissen. Daar waar nodig krijgt men natuurlijk hulp van de medewerkers en vrijwilligers.

- Thomashuis Blerick biedt mensen met een verstandelijke beperking een warm, veilig en prettig thuis. Ze stimuleren wat de bewoner wel kan i.p.v. te kijken wat de beperking is. Door zich te verdiepen in de individuele interesse en kwaliteiten van de bewoner en daar individueel en in groepsverband mee aan de slag te gaan. Met individuele zorg en aandacht voor iedere bewoner wordt er een persoonlijke band ontwikkeld, waardoor uiteindelijk de kwaliteit van leven voor de bewoners in grote mate verbetert.

- Kentalis onderzoekt en behandelt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een ernstige spraak- of taalbeperking en een sterk verminderd gehoor.

- Welzijn: - Huis van de Wijk Blerick is een inlooppunt voor iedereen in de wijk. Hier tref je buurtgenoten, vrijwilligers, verenigingen en beroepskrachten. Kortom, mensen met de meest uiteenlopende kennis en kunde, die zich inzetten voor de buurt en haar inwoners. Er is van alles te doen, waardoor je lang en op een prettige manier kunt blijven wonen in de wijk. Bijvoorbeeld omdat er in het Huis van de Wijk een dagvoorziening zit of een eetpunt. Maar ook omdat je er gezellig een praatje kunt maken onder het genot van een kopje koffie. De invulling van elk Huis van de Wijk is weer anders, afgestemd op de behoeften in de wijk. Het is ook de verzameling van activiteiten die in de wijken ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de Buurtbus , het Buurtbedrijf en de Burenhulpdienst. Waar we naar toe willen, is dat het weer normaal wordt iets voor elkaar te betekenen. Het concept Huis van de Wijk draagt daar aan bij. Gedragen door bewoners, daar waar nodig met ondersteuning van professionals.

- "De website Utdorp.nl is er voor inwoners van stadsdeel/wijk Blerick en de bijbehorende dorpen Hout-Blerick en Boekend, en wordt beheerd door 'buurtverbinders'. Buurtverbinders zijn vrijwilligers die er voor zorgen dat iedereen in de buurt of de wijk met dit platform uit de voeten kan. En, nog belangrijker: Buurtverbinders brengen mensen met elkaar in contact, zowel via utdorp.nl als daarbuiten. Dat kan gewoon op straat zijn, maar ook via social media. In onze rol als Buurtverbinders stimuleren we buurtbewoners, organisaties en bedrijven gebruik te maken van de vele mogelijkheden die utdorp.nl biedt om vooral zelf berichten te plaatsen. Daarnaast houden we ook een oogje in het zeil. Wij doen dit vrijwillig omdat we allemaal graag in deze wijk wonen en een bijdrage willen leveren aan het nog leuker en aangenamer maken van de wijk. We geloven er ook in dat er zo een 'sociale kaart' ontstaat waarmee mensen dingen makkelijk zelf, met en voor elkaar, kunnen regelen." - Nieuws van Utdorp.nl op Facebook.

- Vrouwen: - KVG Blerick is opgericht in 1953 en heeft ruim 100 leden. De vereniging is een ontmoetingsplaats van en voor alle vrouwen van deze tijd, een vereniging met inspirerende en uitdagende programma's op het gebied van educatie, ontspanning en creativiteit, en staat open voor de wereld om haar heen, waarbij de positie van de vrouw haar speciale aandacht heeft.

- Duurzaamheid: - NW van Blerick en Boekend, direct N langs de spoorlijn, is Windpark Greenport Venlo gepland, een park met 9 windturbines. "Waarom een windpark? Samen staan we voor de opgave om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren, om zo een bijdrage te leveren aan een schoner milieu en het terugdringen van het opwarmen van de aarde. Nederland moet in 2020 minimaal 14 procent van zijn energie duurzaam produceren. In Nederland is het Energieakkoord gesloten om er voor te zorgen dat er snel meer duurzame energie wordt opgewekt. Hierin zijn afspraken gemaakt tussen het kabinet en provincies en een groot aantal maatschappelijke organisaties. De Provincie Limburg heeft met het Rijk een taakstelling afgesproken voor het realiseren van 95,5 MW vermogen aan windenergie in 2020.

Waarom op deze locatie? Niet alle delen van Limburg zijn geschikt voor het plaatsen van windmolens. Een aantal gebieden is uitgesloten vanwege hun grote betekenis voor landschap en natuur. Het Provinciaal Omgevingsplan 2014 geeft aan waar de Provincie de voorkeur heeft voor de plaatsing van windmolens. Op een aantal locaties in Noord­- en Midden­-Limburg zijn inmiddels windparken aangelegd of gepland. Windpark Greenport Venlo draagt in belangrijke mate bij aan het behalen van de energie­-taakstelling voor Limburg. De geplande molens vormen bovendien een eigen lokale energievoorziening die past bij de regionale duurzaamheidsambities.

De omgeving profiteert mee van de windmolens. Er wordt een leefbaarheidsfonds opgericht dat is bestemd voor de verbetering van de leefbaarheid van de directe omgeving van het windpark. Daarnaast krijgen omwonenden de kans mee te investeren en zo rendement uit de molens te halen. Twee lokale energiecoöperaties, Samenstroom uit Venlo en Reindonk Energie uit Horst aan de Maas, zetten zich hiervoor in. De planning is dat het provinciaal inpassingsplan (PIP) in oktober 2018 wordt vastgesteld en dat het plan, na eventuele beroepen bij de Raad van State, medio december 2018 definitief wordt. (bron: Provincie Limburg)

Uiteraard is er bij een dergelijk groot infrastructureel project ook weerstand bij een deel van de omwonenden. Die hebben zich in dit geval verenigd in de Actiegroep Windturbines Blerick (AWB). Zij strijden tegen de komst van de windturbines wegens de volgens hen onacceptabele schade aan aspecten als natuur, landschap, cultuurhistorie en gezondheid. Zij gaan akkoord met de 4 turbines die het verst van het stadsdeel af liggen, maar met de 5 dichter bij gelegen turbines kunnen zij zich niet verenigen. Zij stellen voor die elders te realiseren.

Directeur Hans Breukelman van Etriplus BV, die verantwoordelijk is voor de realisatie van het plan, reageert op alle weerstand met een open brief aan Provinciale Staten d.d. 25 mei 2018, die wij hierna, gezien het belang van het project als zodanig en de impact daarvan in diverse opzichten op de regio, grotendeels - namelijk voor zover de inhoud niet reeds hierboven is verwoord - weergeven: "De opwarming van de aarde is een feit en we zien de eerste effecten om ons heen. De voorspellingen zijn somber en dwingen ons tot maatregelen. Het afbouwen van het aardgasverbruik in Nederland versterkt deze urgentie. Dit leidt tot een forse toename van de inzet van elektriciteit voor warmtepompen, warmtewisselaars, boilers, elektrische kookplaten etc. Voegen we daarbij het voornemen om de kolencentrales versneld te sluiten, dan is de conclusie dat we voluit moeten inzetten op het realiseren van alle opties die zich aandienen voor de benutting van zon, wind en geothermie.

De energietransitie zorgt ervoor dat ook komende generaties een toekomst hebben. Deze transitie gaat niet vanzelf; ze zal onze leefwijze en leefomgeving sterk beïnvloeden. Het landschap verandert door toevoeging van duurzame energiebronnen zoals wind- en zonneparken. Dat geldt wereldwijd, en dus ook in Nederland; zowel op zee als op land. Ook in Limburg moeten we onze bijdrage leveren. U, als Limburgse politici, hebt daarin een belangrijke verantwoordelijkheid.

Windpark Greenport Venlo NW van Blerick en Boekend is het vlaggenschip-project van de verduurzaming van de Limburgse energievoorziening. Het zal elektriciteit produceren vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van circa 28.000 huishoudens. Dat is 60% van de huishoudens van de gemeente Venlo. De locatie Greenport Venlo is bovendien niet zomaar gekozen. Een van de pijlers van de ontwikkeling van Greenport Venlo is namelijk de duurzaamheid van de inrichting en de energievoorziening. We benutten daarvoor alle opties van zon, wind en geothermie.

Er is uiteraard oppositie tegen het initiatief vanuit de directe omgeving, met name vanuit de zuidkant van het Windpark (Boekend en Blerick). Er wordt gesuggereerd dat er onvoldoende draagvlak is. Daarbij lijkt een beeld te ontstaan dat Etriplus als initiatiefnemer bewust en voor eigen gewin een project wil doordrijven zonder daarbij rekening te houden met de belangen van de omgeving en de gezondheid van de omwonenden. Dat beeld is pertinent onjuist en moet worden gecorrigeerd. Daarom breng ik graag het volgende onder uw aandacht:

1. Het project is gebaseerd op de bijdrage voor verduurzaming van de energievoorziening die Limburg heeft toegezegd aan het Rijk en aan de andere Provincies.
2. De realisatie is daarbij vanuit de lokale en provinciale overheid overgedragen aan Etriplus. Op dat moment in 2016 was de locatie en omvang van het windpark bekend en reeds vastgelegd in de intergemeentelijke structuurvisie.
3. Het project is intensief onderzocht en geoptimaliseerd om zodoende een park op te leveren met een maximale energieopbrengst en minimale hinder voor de omgeving.
4. De conclusie uit alle studies en uit het MER is dat het project voldoet aan alle randvoorwaarden vanuit milieu en ruimtelijke ordening die landelijk, provinciaal en gemeentelijk aan dit soort projecten worden gesteld. Bovendien heeft de onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage een positief advies afgegeven over het milieuonderzoek en het MER.
5. De oppositie speelt in op gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. De argumenten zijn echter niet te onderbouwen en de ervaring uit andere projecten in Nederland leert dat de Raad van State deze argumenten in procedures afwijst.
6. Er zou sprake zijn van het ontbreken van draagvlak. Dat is uit de lucht gegrepen. De oppositie van enkele honderden omwonenden is niet representatief voor het draagvlak onder de lokale en provinciale bevolking.
7. Etriplus heeft juist ten behoeve van het draagvlak veel aandacht besteed aan de participatie van bewoners en bedrijven in de omgeving. We doen dit middels de landelijk toegepaste methode van een profijtplan, waarmee we twee zaken regelen: (1) de sociale participatie, waarbij op initiatief van de omgeving geld wordt gestoken in verbetering van de leefomgeving en (2) de financiële participatie, waarbij omwonenden de gelegenheid krijgen om als mede-eigenaar te participeren in het windpark.
8. Ten behoeve van de uitvoering van dit profijtplan ondersteunden we de oprichting van twee coöperaties; een in Venlo en een in Horst aan de Maas. Beide coöperaties zijn nu reeds zeer actief in het betrekken van omwonenden bij het Windpark.
9. “Draagvlak” is overigens in het algemeen een vaag en lastig te hanteren begrip. Er zijn veel voorbeelden van projecten met een algemeen belang die lokaal op weerstand stuiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de noodzaak van wegen, hoogwatervoorzieningen, bedrijventerreinen etc. Niemand wil deze naast de deur. Maar juist voor die situaties hebben we in Nederland het afwegingskader van een goede ruimtelijke ordening. Die systematiek moet garanderen dat onze Provincie zich kan blijven ontwikkelen, ook al zijn er lokale bezwaren.
10. De door de oppositie voorgestelde aanpassing van de configuratie van het windpark (aantal, grootte en plaatsing van de molens) is niet te onderbouwen. Er is geen enkele rationele overweging om bijvoorbeeld molens aan de zuidkant te schrappen. Zou dat wel gebeuren, dan vervallen ook de argumenten om de molens in het midden (nabij buurtschap Heierhoeve) en aan de noordkant (richting de Sevenumseweg) te realiseren en valt het project als een set dominostenen om. Immers, de afstand tot bebouwingsconcentraties in het zuiden is ongeveer gelijk aan de afstand tot bebouwingsconcentraties in het noorden (circa 900 m), terwijl Heierhoeve zelfs op een nog kleinere afstand ligt.
11. De door de oppositie voorgestelde verplaatsing van delen van het Windpark naar andere plaatsen in de Provincie is onrealistisch. Overál wonen mensen op afstanden vergelijkbaar met die in Blerick en Boekend. Ook de vervanging van het windvermogen door zonvermogen is onrealistisch; we hebben alle opties nodig voor de transitie. De oppositie weet dit, maar gebruikt desondanks deze argumenten. Deze voorstellen kunnen, alle voorgaande argumenten in ogenschouw nemend, dan ook niet anders worden gekwalificeerd dan als NIMBY (Not In My Backyard).
12. Als de Provincie meegaat in de argumenten van onzekerheid van de oppositie, dan gaan dezelfde argumenten ook elders bij windparken, duurzame energie-initiatieven en andere projecten met een algemeen publiek belang een rol spelen. Dat brengt een risicovolle precedentwerking met zich mee die toekomstige projecten voor de energietransitie onmogelijk kan maken.
13. Aanpassing van de configuratie van het windpark zal leiden tot vertraging en tot afkalving van de financiële haalbaarheid van het project. Het kan ook om deze redenen leiden tot een definitief einde van het project.
14. Limburg haalt in dat geval haar taakstelling niet en dat is niet goed voor het imago en de positie van onze Provincie.

Alle bovenstaande overwegingen vinden hun oorsprong in het algemene belang. Het is dan ook in dat belang dat ik een dringend appèl doe op u als statenleden. Etriplus kan niet anders dan het plan in de huidige configuratie realiseren. Elke aanpassing daarvan brengt het project als geheel, en dus de taakstelling voor Limburg, in gevaar. Realisatie is alleen mogelijk indien u oog hebt voor het belang van het project en dit in de komende maanden met uw stem ondersteunt. Als we daadwerkelijk van het gas af willen en de opwarming van de aarde willen tegengaan, dan zijn ingrijpende maatregelen nodig. Maatregelen die ingrijpen in onze leefwijze en leefomgeving; daar is geen ontkomen aan. Het is aan u om te bepalen waar u staat in deze lastige, maar belangrijke en min of meer historische afweging." (bron: Greenport Venlo)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Blerick van Stockhemstraat.

Reacties

(4)

Bij muziekverenigingen graag toevoegen drumfanfare Blerickse Herten, opgericht in 1957.

Dank voor de tip! We hebben ons met onze site eerst gefocust op het uitwerken van de kleine kernen (zoals in uw omgeving een Boekend, Hout-Blerick, 't Ven e.d.), juist omdat daar elders lastiger iets van te vinden was. Komend half jaar maken wij de grotere dorpen, steden en stadsdelen af. Ook Blerick was nog maar een beginnetje. Ik heb de pagina nu verder uitgewerkt, en o.a. ook de Blerickse Herten vermeld. Onder het kopje Evenementen heb ik ook de Hertelikke Aovend vermeld, wat sinds de eerste uitvoering i.v.m. het jubileum in 2017 kennelijk zo'n succes was dat het - hopelijk - een jaarlijks evenement is geworden. De eerste twee edities waren althans allebei snel uitverkocht las ik, dus ik neem aan dat er ook in 2019 weer een editie komt. Zo heb ik het maar alvast vermeld.

Bij nieuws toevoegen: Wijkblad PUNT. Het wijkblad, door en voor bewoners van de wijk Smeliënkamp, bestaat al 50 jaar en wordt zes keer per jaar gratis huis aan huis verspreid.

Dank voor de tip! Ik heb het toegevoegd.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen