Blijdenstein

Plaats
Buurtschap
De Wolden
Drenthe

blijdenstein_straatnaambord.jpg

Gemeenten promoten het kleinschalig toerisme en leggen in dat kader vele wandel- en fietsroutes en natuurgebieden aan; plaatsnaambordjes voor buurtschappen worden daarbij vaak vergeten. Ook Blijdenstein moet het met een ieniemienie straatnaambordje doen.

Gemeenten promoten het kleinschalig toerisme en leggen in dat kader vele wandel- en fietsroutes en natuurgebieden aan; plaatsnaambordjes voor buurtschappen worden daarbij vaak vergeten. Ook Blijdenstein moet het met een ieniemienie straatnaambordje doen.

blijdenstein_plaatsnaamborden_ruinerwold.jpg

Buurtschap Blijdenstein heeft wel plaatsnaamborden, maar de verkeerde, want het dorp Ruinerwold begint pas honderden meters verderop. Hint: dit is simpel op te lossen door hier een wit bordje Blijdenstein onder te monteren. (© Google)

Buurtschap Blijdenstein heeft wel plaatsnaamborden, maar de verkeerde, want het dorp Ruinerwold begint pas honderden meters verderop. Hint: dit is simpel op te lossen door hier een wit bordje Blijdenstein onder te monteren. (© Google)

Blijdenstein

Terug naar boven

Status

- Blijdenstein is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Ruinerwold.

- De buurtschap Blijdenstein valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ruinerwold.

- Tussen de dorpskern van Ruinerwold en de buurtschap Blijdenstein Z daarvan, ligt toch wel een paar honderd meter aan onbebouwd buitengebied met weilanden. De buurtschap had dus - hoe klein ook - een eigen bebouwde kom, met dus ook eigen plaatsnaamborden, kúnnen zijn, opdat de voorbijganger expliciet ziet dat en wanneer hij deze middeleeuwse buurtschap met zijn idem kerk binnenkomt en weer verlaat. Gemeente De Wolden (en allicht daarvoor ook al de gemeente Ruinerwold) heeft er echter voor gekozen om van dorp en buurtschap samen gemakshalve één bebouwde kom te maken, waardoor je vanuit het Z komend, dus vanuit buurtschap Broekhuizen, ter hoogte van buurtschap Blijdenstein al met blauwe plaatsnaamborden (komborden) Ruinerwold wordt geconfronteerd.

Wij vinden het dus vreemd en een beetje jammer dat deze bijzondere buurtschap voor voorbijgangers, waaronder toeristen, ter plekke nergens aan te herkennen is, behalve de toevallig gelijknamige straatnaambordjes, die men, zeker indien gemotoriseerd, al snel over het hoofd ziet. Hint/tip voor de gemeente; monteer een wit plaatsnaambordje onder het kombord Ruinerwold ter plekke. Plus vanaf Ruinerwold komend 1 solitair wit bordje, omdat je dan immers formeel al/nog binnen de bebouwde kom zit. Zodat de voorbijganger dan expliciet ziet dat hij binnen de bebouwde kom van Ruinerwold de buurtschap Blijdenstein binnenkomt. Kleine moeite (en budget) om een buurtschap zo toeristisch op de kaart te zetten toch?

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1152 kopie begin 15e eeuw Blidenstat, 1331 Blidensteden, 1494 Blydensteen.

Naamsverklaring
Betekent letterlijk 'blijde plaats'. De huidige vorm op stein is te verklaren door uit te gaan van een ontwikkeling van stadt naar steden naar steen, dat werd gereïnterpreteerd als steen 'harde delfstof', dat vervolgens werd vervangen door het voornamer klinkende stein, waarvoor zie ook IJsselstein.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Blijdenstein ligt rond de gelijknamige weg, direct Z van Ruinerwold, en N van de sinds de herindeling van 1998 Meppelse buurtschap Broekhuizen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Blijdenstein niet vermeld. In 1860 heeft de buurtschap 24 inwoners en zal dus slechts een handvol panden hebben omvat. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts een letterlijke handvol woonhuizen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft 1 rijksmonument, zijnde de Hervormde kerk van de Hervormde Gemeente Ruinerwold. De parochiekerk van Blijdenstein, die onder de heerlijkheid Ruinen viel, wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van 1152 waarin de schenkingen van de Utrechtse bisschop Hartbert (1139-1150) aan deze kerk worden bevestigd. De oorspronkelijke kerk was verbonden met het toenmalige Benedictijnerklooster in Ruinen. Naast kloosterkerk was het ook de parochiekerk voor Ruinerwold (en aanvankelijk ook voor Koekange). Het dorp is sindsdien verplaatst naar het noorden zodat de kerk nu buiten het dorp staat. Na een brand is de kerk rond 1500 opnieuw opgebouwd in een gotische stijl. Bij de herbouw is gebruik gemaakt van muurresten van de afgebrande kerk. Het toen nog eenbeukige schip kreeg een afsluiting met een vijfzijdig koor. Later is de rechtgesloten noordelijke zijbeuk toegevoegd.

In de 17e en 18e eeuw raakt de kerk van Blijdenstein meer en meer in verval. Begin 20e eeuw zijn er plannen om de kerk te slopen. Er moet worden gekozen tussen nieuwbouw of een grondige restauratie. Met hulp van Monumentenzorg wordt de kerk uiteindelijk toch gerestaureerd. Dit komt in 1923 gereed. In 2015 is de kerk wederom gerenoveerd en 'toekomstbestendig gemaakt', aldus de site van de kerk. De verwarmingsinstallatie is nu energiezuiniger, er is een tochtsluis bij de zijingang gemaakt, er is nu een WC en keukenblok, en het zitcomfort van de banken is verbeterd.

De kerk heeft een orgel uit 1872, van de gerenommeerde orgelbouwer Petrus van Oeckelen. De kerktoren is gebouwd in het begin van de 15e eeuw. Samen met vergelijkbare torens in onder meer Beilen en Havelte wordt de toren aangeduid als 'Drentse toren'. De toren is opgebouwd uit vier geledingen bekroond met een piramidespits. De geledingen zijn versierd met een gesloten venster of galmgat. De kerk is na afspraak met de koster te bezichtigen; tel. 0522-481616.

In de kerk van Blijdenstein ligt een leycentrum of krachtplek. Het leycentrum ligt in het schip van de kerk en heeft twee parallelcentra; een vlak bij de toren en een nagenoeg tegen de oostmuur. Deze plek is ontdekt door de Drentse historicus Wigholt Vleer. Hij verrichtte jarenlang onderzoek naar leylijnen en leycentra in Nederland en Vlaanderen. Meer dan 200 centra zijn door hem met de wichelroede opgespoord en verkend. Het gaat hier om etherische energie die door de leylijnen over de aarde stroomt. Op knooppunten van deze lijnen ontstaat een 'krachtplaats'. Vrijwel alle belangrijke prehistorische bouwwerken en de oudste kerken van voor 1350 werden op deze centra gebouwd. Vele van deze objecten zijn vanwege hun genezende kracht bedevaartplaatsen geworden.

Leylijnen zijn een wetenschappelijk erkend verschijnsel. In 1982 promoveerde de radiësthesist dr. Jörg Purner aan de Universiteit van Innsbrück op zijn onderzoek naar de oudste kerken van Europa. Purner ontdekte dat de lengteas van de kerken parallel loopt met een leylijn en dat de kerk vaak op de kern van een knooppunt werd geplaatst. De energie van een leycentrum kan verschillende effecten hebben. Personen met kwalen als astma, bronchitis en reuma voelen verlichting van de kwaal. Ook komt het voor dat een mens op een leycentrum de dingen ineens anders ziet en voelt. (bron) Zie ook het artikel van dr. Purner 'Orte der Kraft. Über Forschungen zur Standortsituation heiliger Stätten'.

"Om de toekomst van de kerk en daarmee de idyllische locatie veilig te stellen, is in 2018 de Stichting Vrienden van Blijdenstein opgericht. Het initiatief hiervoor kwam vanuit de hervormde kerk, maar het is juist de bedoeling dat er ook anderszins gelovigen en niet-gelovigen in het bestuur komen. Het beoogt zo te worden dat de kerk zich met het geestelijke leven bemoeit, maar dat de Vriendenclub mensen telt die buiten de kerk staan. De Bartholomeuskerk is beeldbepalend voor de buurtschap. Een deel van de inkomsten wordt gestoken in het onderhoud, waar Monumentenzorg ook aan meebetaalt. We willen een groep creëren met mensen uit alle geledingen. Want er ligt hier een stuk historie die voor heel Ruinerwold van belang is. Het gaat ook om de beleving. Veel mensen zijn hier naar de zondagsschool of naar de kerk geweest. Die hebben toch iets met Blijdenstein."

- De naast de kerk gelegen kosterswoning dateert uit begin 20e eeuw. Vroeger is dit - ook - een café geweest. Het pand had een zogeheten B-vergunning, wat betekende dat hier alleen licht-alcoholische dranken mochten worden verkocht.

- Bijzonder is dat hier op korte afstand van elkaar twee 'buurtschappen met kerk' liggen; vlak naast Blijdenstein ligt namelijk de buurtschap Berghuizen, met een Gereformeerde (PKN) kerk die de dorpen Ruinerwold, Koekange en de Wijk bedient.

- Vanaf het Z Blijdenstein naderend, valt het oog gelijk op de imposante zogeheten Twaalf Apostelenboom, die één boom lijkt maar in werkelijkheid bestaat uit 12 beuken die in 1 plantgoot zijn geplant. "Huus van de Taol heeft op 18 mei 2017 een mooi bord geplaatst bij de grote beuk aan het paadje van de pastorie naar de kerk. Daarop staat het gedicht van Ria Westerhuis: 'Twaalf twiegen op heilige grond'. Deze unieke boom symboliseert de eenheid. De vogels schuilen onder het imposante dak van bladeren. Zo is het geloof bedoeld, de eeuwen door. Ooit 12 stammen van Israël en 12 apostelen, stevig geworteld in de aarde, maar met de armen uitgestrekt naar de hemel, naar de zon. Wandel er gerust eens langs, het hekje door, en voel de zware stam die rust en vertrouwen uitstraalt." Aldus ds. R. Kloosterziel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- ZW van de buurtschap, direct N van de N375 ligt een grote, zeer diepe plas, ontstaan door zandafgravingen. Deze plas werd vroeger het Gat van Blijdenstein genoemd. Tegenwoordig is de officiële naam Engelgaarde.

Terug naar boven

Beeld

- Als je op de Beeldbank van Stichting Historie Ruinerwold in de zoekfunctie Blijdenstein intikt, en vervolgens op 'zoeken' drukt natuurlijk, krijg je maar liefst ca. 600 foto's en dergelijke van deze buurtschap te zien, zowel oude als recente.

Reactie toevoegen