Boesingheliede

Plaats
Buurtschap
Haarlemmermeer
Noord-Holland

boesingheliede_plaatsnaambord_kopie.jpg

Boesingheliede is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer. De buurtschap is door de gemeente groot en/of dichtbebouwd genoeg bevonden voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Boesingheliede is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer. De buurtschap is door de gemeente groot en/of dichtbebouwd genoeg bevonden voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Boesingheliede

Terug naar boven

Status

- Boesingheliede is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

- De buurtschap heeft een eigen postcode (2143) en plaatsnaam in het postcodeboek en de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en is daarmee - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land - een formele woonplaats. Voor voorzieningen is de buurtschap aangewezen op buurdorp Lijnden.

- De buurtschap Boesingheliede is - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land - door de gemeente groot en/of dichtbebouwd genoeg bevonden voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden) in plaats van de voor een buurtschap gebruikelijker witte borden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Gebouw: 1899 Dijserink, 1959 Boesingheliede. In het begin heeft dit buurtje Nieuwerkerkerhoek geheten, later (begin 20e eeuw) Dyserinck en vervolgens, tot 1959, Kladdebuurt.

Naamsverklaring
Ontstaan in de drooggemalen Haarlemmermeer (1852), en genoemd naar een op het eind van de middeleeuwen verdronken dorp (1343 Boesinghele, 1345 Boesinghe liede, 1367 Wosingherliede), gelegen op de landstrook tussen het Spieringmeer en het Haarlemmermeer. De naam betekent lede 'gegraven of vergraven waterloop, speciaal voor veenontwatering' van de Boesingen, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Boso met als betekenis 'de lieden van Boso', vergelijk Boazum. Heette ook wel Kladdebuurt, met als eerste deel kladde 'kluit vuile modder, half weke massa van modder, mest', waarvoor zie ook Kladde.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Boesingheliede ligt NO van Hoofddorp en Vijfhuizen, direct W van Knooppunt Raasdorp (= de 'kruising' van de A9 met de A5), direct NO van de Polderbaan van Luchthaven Schiphol, rond de Schipholweg aldaar.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Boesingheliede omvat ca. 60 huizen met ca. 140 inwoners.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Boesingheliede.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Dorpskrant De Boeselijn (5x per jaar) voor de kernen Boesingheliede en Lijnden is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - De in 1961* opgerichte Dorpsraad Lijnden en Boesingheliede heeft tot doel het bevorderen van het welzijn van de inwoners van deze kernen, dat wil zeggen het voorzien in de in deze kernen levende wensen en behoeften op het terrein van cultuur, vrijetijdsbesteding, jeugdwerk en het exploiteren van een sociaal-culturele voorziening (de laatstgenoemde taak is in 2017 overgedragen aan Stichting Maatvast). Dat doen ze door o.a. het leggen en onderhouden van contacten met instanties, organisaties, instellingen en personen, adviseren en voorlichting geven. Met de gemeente Haarlemmermeer is intensief overleg op allerlei niveaus. De Dorpsraad heeft afgevaardigden in enkele overlegorganen. Daarnaast is er jaarlijks een schouw waar de Dorpsraad bij betrokken is om lokale pijnpunten onder de gemeentelijke aandacht te brengen. Ook is er ad hoc overleg met de Gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord.
* Zie hier het filmpje viering 50-jarig bestaan Dorpsraad 2011.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede & omstreken zet zich in voor de bedrijven en winkels die gevestigd zijn in het werkgebied. De vereniging heeft ruim 130 leden.

Reacties

(2)

Beste Frank het hoofdstuk Ligging ontbreekt.

Dank voor de tip Hans! Ik heb het toegevoegd.

Reactie toevoegen