Boijl

Plaats
Dorp
Weststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

Boijl wapen [640x480].JPG

Dat aan de gevel van dit pand een bord hangt met de Friese (en wellicht vroegere officiële) spelling van het Stellingwerfse Boijl is nog tot daar aan toe...

Dat aan de gevel van dit pand een bord hangt met de Friese (en wellicht vroegere officiële) spelling van het Stellingwerfse Boijl is nog tot daar aan toe...

boijl_richtingbord_boyl.jpg

Maar dat ook op diverse officiële ANWB-richtingborden in de omgeving nog de wellicht vroegere, dan wel Friese - in beide gevallen fout dus - spelling Boyl staat, vinden wij toch wel een tikje slordig...

Maar dat ook op diverse officiële ANWB-richtingborden in de omgeving nog de wellicht vroegere, dan wel Friese - in beide gevallen fout dus - spelling Boyl staat, vinden wij toch wel een tikje slordig...

boijl_kerk_met_klokkenstoel.jpg

Boijl, Hervormde kerk met klokkenstoel

Boijl, Hervormde kerk met klokkenstoel

Boijl kunstwerk [640x480].JPG

Boijl, kunstwerk op het pleintje voor de kerk

Boijl, kunstwerk op het pleintje voor de kerk

boijl_gasterij_het_builtje.jpg

Boijl, Gasterij Het Builtje

Boijl, Gasterij Het Builtje

oosterstreek_kruisboogschuttersvereniging_kopie.jpg

Een van de verenigingen in Boijl is Kruisboogschuttersvereniging B.S.O.

Een van de verenigingen in Boijl is Kruisboogschuttersvereniging B.S.O.

Boijl

Terug naar boven

Status

- Boijl is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.

- Onder het dorp Boijl vallen ook de buurtschappen Boekelte, Rijsberkampen en Zuid (deels).

Terug naar boven

Naam

Uit te spreken als
Buil.

In het Stellingwerfs
Buil.

In het Fries
Boyl. Soms wordt op plattegronden e.d. (bijv. ook op sommige richtingborden in de buurt) ten onrechte de naam Boyl gebruikt. De officiële naam (bijv. op de plaatsnaamborden en in het postcodeboek) is namelijk al vele jaren Boijl. Kennelijk is de spelling Boyl vroeger wel een formele spelling geweest, omdat er bijv. nog sprake is van een Hervormde Gemeente Boyl en een Gemengd Koor Boyl.

Oudere vermeldingen
1320 Boilo, 1408 Boile, 1542-1543 Beul, Buel, 1559 Boeijl(is).

Naamsverklaring
Misschien verwant met het Westfaalse Bühl en/of het Oudhoogduitse buhil 'heuvel'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Boijl ligt NO van Noordwolde, ZW van Elsloo en grenst in het O aan de provincie Drenthe (kernen Boschoord en Doldersum).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Boijl 41 huizen met 243 inwoners, met daarnaast de buurtschappen Boekelte met 5/37 (= huizen/inwoners) en een deel van de buurtschap Frederiksoord (waar destijds de grensbebouwing aan de Westvierdeparten en Oostvierdeparten toe werd gerekend) met 9/59. De buurtschap Rijsberkampen (met in 1840 10/51) wordt in dat jaar onder Noordwolde vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Boijl.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het café in Boijl heette oorspronkelijk Het Zwaantje, later Gasterij Het Builtje. Nadat die de deuren had gesloten, heeft de kerkenraad het pand in 2015 gekocht. Het stond toen al bijna 3 jaar leeg en dat was de kerkenraad een doorn in het oog. Nadien is het café gepacht door de familie Klatt. Zij zijn er per 1-4-2018 mee gestopt. Twee ondernemers hebben belangstelling getoond om het pand te exploiteren als dorpscafé en dagbesteding. De kerk meldt dat er een vorm van dagbesteding komt, dat het café af en toe nog open zal zijn en dat de biljartvereniging er haar plek kan houden.

- Dorpsvisie Boijl 2015-2020.

- Bestemmingsplan Boijl.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Boijl heeft 3 gemeentelijke monumenten, namelijk de pastorie uit 1938 op Boijlerweg 82, de schoolmeesterswoning uit 1917 op Boijlerweg 86 en de woonboerderij uit ca. 1930 op Verwersweg 11.

- De huidige Hervormde (PKN) kerk - zonder toren - dateert uit 1641, met fundamenten uit de 12e eeuw, en muurankers van 1617. Het interieur is in 1957 gerestaureerd. 1x in de 3 weken is er op de zondagochtend een kerkdienst in de Hervormde kerk van Boijl, om 10.00 uur. De daaropvolgende weken is er dienst in Makkinga en Elsloo. Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken.

- De klokkenstoel naast de kerk - beide een rijksmonument - dateert oorspronkelijk uit 1600 (de laatste restauratie was in 1984) en heeft een klok uit 1399, die de naam Martinus draagt. De klok is een van de oudste van ons land, en heeft als inscriptie: "Ende Lut bequame, Martines Klock is mijn name. In't jaer van ons Heeren 1399."

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Nuttert van der Heide Rit (in 2016 voor de 50e keer) (op een zondag in augustus) is een rit vanuit Boijl door de regio, voor oldtimer motoren (vóór 1941) en bromfietsen t/m de jaren tachtig. Er nemen ca. 100 motoren aan deel. Zowel de motoren als de bromfietsen zijn op het startterrein te bezichtigen. Én het is natuurlijk ook een mooi gezicht om ze rijdend voorbij te zien komen. Het 'rijdend museum' bestaat uit tweetakten, viertakten, kopkleppers en zijkleppers, met en zonder versnelling. Vaak ontbreekt bij deze oude motoren ook de vering. De oudste motorfiets is doorgaans meer dan honderd jaar oud. - Video Nuttert van der Heide Rit 2015.

- MenEvent Boijl (paardensport, weekend begin augustus).

- Tentfeest (weekend in september).

- Kinderwerk / Dorpsgemeenschap Boijl organiseert gedurende de lange winteravonden diverse activiteiten voor jong en ouder.

- Oudejaarsploeg O.J.P. 't Zwaantje organiseert al sinds 1955 allerlei activiteiten en festiviteiten rond oudjaar.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Friese Woudenpad deel Boijl - Wilhelminaoord (11 km).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Boijl.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Boijl.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Tille is “de huiskamer van Boijl”, eigendom van Dorpsbelang en vormt al jaren het gezellige trefpunt in het dorp. Veel verenigingen vinden in De Tille hun vaste onderkomen en organiseren in een van de multifunctionele ruimten hun activiteiten. Op bijna elk dagdeel in de week is er wel iets te doen. Er worden ook beurzen georganiseerd, lessen gegeven en personen of families huren het dorpshuis voor - veelal feestelijke - aangelegenheden. Wil je zelf een activiteit organiseren, neem dan contact op met een van de beheerders van het Dorpshuis: Albert Jager of Gerrit Dekker. Ter ondersteuning van je activiteit kunnen zij veel organiseren; van een simpele koffie “met wat er bij” tot een complete lunch, of drankjes met snacks.

- Onderwijs en kinderopvang: - Reeds in 1708 is in de archieven voor het eerst sprake van een onderwijzer in Boijl. De huidige Dalton basisschool De Oosterbrink heeft ca. 70 leerlingen. Het huidige schoolgebouw dateert uit 2011. - Op het terrein van de school is ook Kinderdagverblijf / Peuterspeelzaal / BSO De Kinderkei gevestigd.

- Muziek: - Gemengd Koor Boyl is opgericht in 1939 en zingt een gevarieerd 4-stemmig repertoire. Het koor bestaat uit ca. 27 enthousiaste zangers die wekelijks repeteren en enkele malen per jaar een concert geven.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Trinitas is opgericht in 2012. De vereniging is ontstaan uit een fusie tussen de voetbalverenigingen O.Z.C en Boijl (opgericht in 1936). Door teruglopende ledenaantallen waren beide voetbalverenigingen in de toekomst genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te nemen. Door te fuseren is een nieuwe levensvatbare vereniging ontstaan. Voetbalvereniging O.Z.C. is in 1993 ontstaan uit een fusie tussen ODIS (Elsloo) en s.v. Zorgvlied. Ook inwoners van buurdorp Langedijke voetbalden bij O.Z.C.

- Kruisboogschuttersvereniging BSO Oosterstreek / Boijl biedt gelegenheid tot het beoefenen van de kruisboogsport. Dat kan met een eigen boog of met een van de vereniging geleende boog. De afstand waarover geschoten wordt is 20 meter op een 'indoor' baan.

- Duurzaamheid: - Werkgroep Duurzaam Boijl zet zich in voor energiebesparing en duurzame vormen van energie in het dorp.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Boijl.

Reactie toevoegen