Bollingawier

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Bollingawier-001.jpg

Buurtschap Bollingawier

Buurtschap Bollingawier

Bollingawier..jpg

Ruim zicht op Bollingawier

Ruim zicht op Bollingawier

Bollingawier

Terug naar boven

Status

- Bollingawier is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De buurtschap Bollingawier valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oosternijkerk.

- De buurtschap Bollingawier ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden (met de Nederlandse spelling). Ter plekke staan tevens borden met een adviessnelheid van 30 km/uur.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Bollingwier.

Oudere vermeldingen
Waarschijnlijk ca. 825-842 kopie 1150-1158 in uilla Orlinguerba, 1718 Bollingwier, 1840 Bollingweer.

Naamsverklaring
De identificatie van de oudste vorm is onzeker. Ligging onbekend, in de buurt van Dokkum, samenstelling van het Oudfriese uerba 'werf, bewoonde hoogte' met '?' De jongere vormen betekenen wier 'kleinere, steilere terp, bewoonde hoogte' van het geslacht Bollinga 'de lieden van de persoon Bolle'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bollingawier ligt W van Oosternijkerk, rond de weg Bollingwier, en grenst in het N aan het riviertje de Paezens en de provincialeweg N358 (Dongerawei).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Bollingawier niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Reactie toevoegen