Bong (Baarlo)

Plaats
Buurtschap
Peel en Maas
Noord-Limburg
Limburg

Bong (Baarlo)

Terug naar boven

Status

- Bong is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Peel en Maas.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Baarlo.

- De buurtschap Bong ligt binnen de bebouwde kom van het dorp Baarlo. Vanuit het westen komend, staan er daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden) met die naam, zodra je de buurtschap binnenkomt.

- De buurtschap Bong heeft geen eigen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. Vanuit het westen komend, zouden er witte bordjes met de naam van de buurtschap onder de komborden Baarlo geplaatst kunnen worden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1506 Boyck, Boijnct, 1744 Bodingh, 1803-1820 in de Bong.

Naamsverklaring
Het gebruik van het lidwoord wijst op een soortnaam. Op basis van de oude vormen misschien een ing-afleiding van het Middelnederlandse boede 'huisje, houten gebouwtje, schuur'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bong ligt rond de gelijknamige weg, direct W van het dorp Baarlo, aan de W zijde van de N273.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Bong 28 huizen met 187 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De afgelopen jaren is Z van de buurtschap een nieuwbouwwijkje gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap Bong heeft 1 rijksmonument, zijnde een wegkruis uit ca. 1700 met houten corpus.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In de bossen bij de Bong in Baarlo heeft een medewerker van de gemeente Venlo in 2018 een grafheuvelgroep ontdekt met ca. 40 heuvels, daterend uit de midden-Bronstijd en de IJzertijd. Studenten uit Leiden hebben na de vondst onderzoek gedaan naar de heuvels. Het is de bedoeling om ze toegankelijk te maken voor publiek en de heuvels te laten herstellen en onderhouden, eventueel samen met omwonenden.

Reactie toevoegen