Bonjeterp

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

bonjeterp_buurtschapsgezicht.jpg

Buurtschap Bonjeterp, buurtschapsgezicht

Buurtschap Bonjeterp, buurtschapsgezicht

Bonjeterp

Terug naar boven

Status

- Bonjeterp is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap Bonjeterp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Allingawier. Tot 1946 viel de buurtschap onder het dorp Tjerkwerd.

- De buurtschap Bonjterp heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de straatnaambordjes genaamd Bonjeterperweg kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Bonjeterp.

Oudere vermerldingen
1543 Bonterp, 1854 Bonjeterp.

Naamsverklaring
Het eerste element van de plaatsnaam stamt van de familienaam Bonninga, afgeleid van de mannennaam Bonne.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bonjeterp ligt O van Allingawier, Z van Exmorra en W van Tjerkwerd, rond de Bonjeterperweg, en grenst in het N aan het Van Panhuyskanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Bonjeterp niet vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap een handvol huizen, met ca. 15 inwoners.

Reactie toevoegen