Bonnen

Plaats
Buurtschap
Aa en Hunze
Drenthe

bonnen_straatnaambord_kopie.jpg

Bonnen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Gieten. De buurtschap valt onder het dorp Gieten.

Bonnen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Gieten. De buurtschap valt onder het dorp Gieten.

Bonnen

Terug naar boven

Status

- Bonnen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Gieten.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Gieten.

- Buurtschap Bonnen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1302 domus theutonice de Bunne, 1601 die van Bonne, 1634 Bonne, 1781 Bonnen.

Naamsverklaring
Evenals bij Buinen en Bunne gaat men uit van het Germaanse bunjô-* 'verhoging, hoogte' of van buun, bune 'vlechtwerk, omheining'. De slot-n van Bonnen is naar het voorbeeld van de andere Drentse plaatsnamen op -en.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bonnen ligt rond de gelijknamige weg, direct O van de dorpskern van Gieten. Een klein deel van de buurtschap is opgegaan in de dorpskern van Gieten, maar het grootste deel ligt daar nog altijd buiten, daarom is dit nog altijd als een buurtschap te beschouwen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Bonnen 21 huizen met 306 inwoners. Dat was met gemiddeld 15 inwoners per huis ook voor die tijd beduidend meer dan gemiddeld (dat lag in die tijd op doorgaans 6 tot 10 inwoners per huis).

Terug naar boven

Geschiedenis

Bonnen was een van de negen marke- en veengenoten van het Convenant van 1817 met de stad Groningen over de afvoer van turf via het Stadskanaal.

- Geschiedenis van het eind 18e eeuw of begin 19e eeuw afgebroken Huis te Bonnen. - Nadere informatie over de Groninger burgemeester Johan Wifferinck - die het Huis vermoedelijk in 1605 heeft laten bouwen - en zijn gelijknamige kleinzoon.

- Van 1895 tot 1966 was er in de buurtschap een melkfabriek. Onder de link vind je een uitvoerige geschiedenis van de melkfabriek in tekst en beeld.

- Overige feiten uit de geschiedenis van Bonnen.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Bonnen heeft nog altijd een eigen basisschool, de Bonnerschool, die tegenwoordig net in de dorpskern van Gieten ligt. De school bestaat sinds 1923 en heeft ca. 120 leerlingen. "De Bonnerschool is een openbare school, waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Het is belangrijk dat kinderen ongeacht hun afkomst, sekse, geloof en handicap tot zelfstandige mensen kunnen opgroeien. Wij houden rekening met omstandigheden, mogelijkheden en levensbeschouwelijke en/of godsdienstige overtuiging van ieder gezinsmilieu. Verschillen worden op onze school geaccepteerd en gerespecteerd.

De Bonnerschool is een basisschool in een veilige, prettige leeromgeving, met duidelijke en directe instructie voor elk kind. We willen kwaliteit leveren op het gebied van onderwijs en buitenschoolse activiteiten. Samen zorgen we voor een goede interactie tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Door het geven van instructie volgens het Directe Instructie Model (DIM), door uniform klassenmanagement en door het maken van trendanalyses van de toetsgegevens willen we het beste uit de leerlingen halen, ze zelfstandig laten worden, kennis laten vergaren en goede sociale vaardigheden aanleren", aldus de site van de school.

Reactie toevoegen