Bonnerveen

Plaats
Buurtschap
Aa en Hunze
Drenthe

Bonnerveen

Terug naar boven

Status

- Bonnerveen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Gieten.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Gieterveen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1634 Bonner ueen, ca. 1660 Bonner veen, 1773 Bonnerveen.

Naamsverklaring
Betekent veen 'veengebied' behorend bij of ontgonnen vanuit Bonnen.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bonnerveen ligt rond de gelijknamige weg, Z van Gieterveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap 12 huizen met 308 inwoners. Dat is ook voor die tijd uitzonderlijk veel (gemiddeld was het in die tijd 6 tot 10 mensen in 1 huis). In deze periode kwamen Gieterveen en Bonnerveen door de verveningsactiviteiten tot snelle ontwikkeling (mede waardoor zij in die tijd kerkelijk van Gieten zijn afgescheiden en een eigen kerkelijke gemeente Gieterveen zijn gaan vormen). Vermoedelijk is in die tijd sprake geweest van groepshuisvesting voor de veenontginners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Molen
De Molen van Everts in Bonnerveen, genoemd naar de laatste eigenaar en molenaar, was een ronde stenen bovenkruier, gebouwd in 1841. In 1945 droeg Henderikus Everts de molen over aan zijn zoon Hendrik. Deze zag geen kans om de molen te handhaven. In 1946 is de molen gesloopt. Met de stenen van de molen bouwde Hendrik een pakhuis met daarin een elektrische maalderij, en heeft het bedrijf zo tot begin jaren zeventig voortgezet.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bonnerveen heeft 1 rijksmonument, zijnde de rond 1900 door de gebr. Bartelds gebouwde boerderij op nr. 52. Boerderij van het krimpentype met onderkelderd woonhuis, opgetrokken in baksteen onder een met riet en platte friese pannen gedekt afgewolfd zadeldak. De boerderij is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: als karakteristiek voor de oorspronkelijke agrarische structuur; vanwege de beeldbepalende ligging; vanwege de kwaliteit van het ontwerp.

Reactie toevoegen