Boompjesdijk

Plaats
Buurtschap
Steenbergen
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Dinteloord Boompjesdijk 25 jaar [640x480].jpg

Boompjesdijk, het bestuur van Buurtvereniging Boompjesdijk. Foto ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de buurtvereniging, in 2009.

Boompjesdijk, het bestuur van Buurtvereniging Boompjesdijk. Foto ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de buurtvereniging, in 2009.

boompjesdijk_richtingbord_kopie.jpg

Richtingbord naar de buurtschap Boompjesdijk

Richtingbord naar de buurtschap Boompjesdijk

boompjesdijk_n_dijk_van_n_dijk.jpg

De inwoners van de buurtschap Boompjesdijk wonen er zeer naar hun zin. Ze vinden het dan ook 'n dijk van 'n dijk!

De inwoners van de buurtschap Boompjesdijk wonen er zeer naar hun zin. Ze vinden het dan ook 'n dijk van 'n dijk!

boompjesdijk_asbak.jpg

Bij het 10-jarig bestaan van Buurtvereniging Boompjesdijk, in 1994, zijn fraaie Delftsblauwe asbakken gemaakt met de slogan van de buurtschap erop.

Bij het 10-jarig bestaan van Buurtvereniging Boompjesdijk, in 1994, zijn fraaie Delftsblauwe asbakken gemaakt met de slogan van de buurtschap erop.

Boompjesdijk

Terug naar boven

Status

- Boompjesdijk is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Steenbergen. T/m 1996 gemeente Dinteloord en Prinsenland.

- De buurtschap Boompjesdijk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Dinteloord.

- De buurtschap Boompjesdijk ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Samentrekking van Drogendijk en Boompjes, dat in de 19e eeuw de benaming was van een stuk groenland.(1)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Boompjesdijk ligt als lintbebouwing rond de gelijknamige dijk, ZW van Dinteloord, N van Steenbergen. De dijk loopt W om de Mariapolder, die genoemd is naar Maria Stuart, de vrouw van Koning Willem III. De Mariapolder is in de tweede helft van de 17e eeuw bedijkt.

- De buurtschap omvat de wegen Boompjesdijk, Mariadijk, Mariaweg, Kleinedijk, Stelleweg, Koningsoorddijk, Vlietdijk, Polderweg, Veerdijk, Annaweg en Smallendijk. Dat is althans het werkgebied van de Buurtvereniging.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 komt dit gebied in de Volkstelling voor onder de naam Mariapolder, met 16 huizen en 204 inwoners (dat is gemiddels bijna 13 mensen in 1 huis! Dat was ook voor die tijd extreem veel, normaal was in die tijd 6 tot 10 mensen in 1 huis). Tegenwoordig omvat de buurtschap Boompjesdijk ca. 70 huizen met ca. 175 inwoners, inclusief de wegen om deze dijk heen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroeger waren er in buurtschap Boompjesdijk een bakkerij, een smid, verschillende cafés en een schooltje. Die zijn inmiddels allemaal verdwenen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2011 hadden 13 grondeigenaren in de Annapolder en de Drievriendenpolder, beide gelegen direct N van de Boompjesdijk, plannen voor de realisatie van 18 windturbines, in samenwerking met Eneco. Uiteraard waren hier voor- en tegenstanders van. Omdat beide 'kampen' lid zijn van de buurtvereniging, heeft die daar toen bewust geen stelling in genomen. Een aantal inwoners heeft toen de actiegroep 'Handen af van de polder!" opgericht, die heeft gestreden tegen de komst van de 'Euromasten' (hoogste punt van de wieken: 150 meter), zoals zij ze noemden, die volgens hen het landschap en het nu nog weidse uitzicht danig zouden bederven. Onder de 2e link vind je de toespraak van André van Groenestijn van genoemde actiegroep, die hij heeft gehouden voor de leden van de Commissie Ruimte en Economie van de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen, d.d. 3-12-2012.

Een citaat hieruit: "Eneco geeft o.a. aan dat door de komst van het windpark een betere ontsluiting van de polder zal ontstaan. Het zou kunnen dat men hier doelt op bredere wegen, nodig voor het aanleggen van de 18 molens van 100m ashoogte. Dat hiermee het landschap zal worden aangetast is niet ondenkbeeldig. De stelling dat de molens nieuwe mogelijkheden voor het toerisme gaan bieden lijkt me ook niet geheel juist. Plaatsing van deze molens vlak naast natuurgebied de Dintelse Gorzen kan in onze ogen niet worden gezien als een bijdrage aan de ontwikkeling van het toerisme in de gemeente Steenbergen." Kennelijk zijn de plannen niet doorgegaan?, omdat wij er vooralsnog geen recentere berichten over hebben kunnen vinden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Dijkhuisjes aan de westzijde van de Boompjesdijk, omgeven door markante populieren.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Boompjesdijk is opgericht in 1984. Onder de link vind je hun Facebookpagina met nieuws van de vereniging en ander nieuws uit de buurtschap. Er zijn ca. 70 gezinnen lid van de buurtvereniging, dus dat is vrijwel iedereen in de buurtschap. De (inmiddels grotendeels import) inwoners wonen er met veel plezier en vinden hun buurt dan ook "'n dijk van 'n dijk". De buurtvereniging organiseert jaarlijks in juli een Boompjesdijkdag en door het jaar heen nog diverse andere festiviteiten.

- Zorg: - Zorghoeve Kakelbont (Boompjesdijk 11) biedt dagbesteding aan diverse doelgroepen en aan diverse leeftijdscategorieën. Hierbij maken ze gebruik van de kracht van de boerderij. Er wordt dagbesteding aangeboden met als doel om in een natuurlijke omgeving tot rust te komen, tot zichzelf te komen en te ervaren over welke capaciteiten je als deelnemer beschikt. Er worden aangepaste programma’s aangeboden voor kinderen, jongeren en volwassenen. Zorghoeve Kakelbont is verbonden aan boerderij Van de Riet. Het gaat hier om een bedrijfsmatige zorgboerderij. Dit is van waarde voor de deelnemers, omdat de boerderij, in vergelijking met een activiteitencentrum, een regulier bedrijf is.

De boerderij biedt betrokkenheid bij noodzakelijke werkzaamheden, een kwaliteitsproduct en het reilen en zeilen van een bedrijf. Bovendien schept het mogelijkheden voor sociale contacten, een sociale structuur en zelfwaardering, omdat men ergens 'werkt'. Zorghoeve Kakelbont biedt daarmee een omgeving die elementen aanreikt op terreinen die voor volwaardig burgerschap van belang zijn: werken, leren, zingeving en sociale relaties. Zorghoeve Kakelbont biedt ruimte, ritme, rust. Het is een plek met weinig prikkels, veel afwisseling in werkzaamheden en zo nodig ook eenvoudig terugkerend werk. Het is een plek in de maatschappij, met écht werk samen met de boer en boerin, waar de aandacht voor de deelnemer voorop staat.

Reactie toevoegen