Boornbergum

Plaats
Dorp
Smallingerland
Fryslân

boornbergum_kerk.jpg

Boornbergum, de Hervormde kerk uit 1871 is het enige rijksmonument van dit dorp

Boornbergum, de Hervormde kerk uit 1871 is het enige rijksmonument van dit dorp

Boornbergum

Terug naar boven

Status

- Boornbergum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- Boornbergum en het kleine buurdorp Kortehemmen werken op veel gebieden samen en delen veel voorzieningen. Je zou ze daarom als tweelingdorp kunnen beschouwen. Officieel, bijv.voor de postadressen en de plaatsnaamborden, zijn het nog wel aparte dorpen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Boarnburgum.

Oudere vermeldingen
1543 Berghum, Bergum, 1573 Bornberghen, 1580 Boornbergum, 1840 Boorbergum.

Naamsverklaring
Betekent wel Bergum (datief meervoud van berg 'terreinverheffing, heuvel') bij het water de Boarn, waarvoor vergelijk Aldeboarn en Easterboarn.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Boornbergum ligt ZO van de dorpen Smalle Ee en Oudega, Z van de dorpen De Wilgen en Opeinde, ZW van de kern Drachten, W van het dorp Kortehemmen en de A7, NW van de dorpen Beetsterzwaag en Olterterp, NO van de dorpen Nij Beets en Tijnje en OZO van het dorp De Veenhoop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Boornbergum 58 huizen met 328 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpenvisie Boornbergum en Kortehemmen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Boornbergum heeft 1 rijksmonument, zijnde de Hervormde (PKN) kerk.

- Boornbergum heeft 4 gemeentelijke monumenten, zijnde de Gereformeerde kerk (Easterbuorren 52) uit 1911, de naastgelegen pastorie op nr. 50 uit 1894, het woonhuis met depot CAF op nr. 96, en het landabeidershuisje/keuterij op Westerbuorren 35.

- De Hervormde (PKN) kerk van Boornbergum (Westerbuorren 11) is gebouwd in 1734. De kerk verrees op de fundamenten van een tufstenen voorganger, waarvan de klokkentoren met zadeldak op 5 december 1733 deels was ingestort. Het huidige kerkgebouw is van het type zaalkerk. Het heeft een interieur met onder meer enkele eeuwenoude grafzerken, een 17e-eeuwse preekstoel, een in 1614 vervaardigde koperen doopschaal en een in 1925 door de firma Bakker en Timmenga (Leeuwarden) gebouwd orgel. De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Boornbergum - Kortehemmen, die in beide dorpen een kerk heeft. De kerkdiensten wisselen wekelijks tussen beide kerken.

- In 1878 komt er op Easterbuorren 50 het Gereformeerd Evangelisatielokaal Bethel, tot de instituering, in 1893, van de lokale Gereformeerde Kerk. In 1911 is het pand gesloopt en opgevolgd door de Gereformeerde kerk op nr. 52. In de tuin van de huidige pastorie op nr. 50 is nog een restant van het gebouw Bethel aanwezig. Na de vorming van de Protestantse Kerk Nederland (PKN)-gemeenten zijn enkele Gereformeerde kerkgemeenten niet meegegaan naar de PKN. Zij vormden de Voortgezette Gereformeerde kerken in Nederland, waaronder die in Boornbergum. Wegens groei van deze gemeenschap is in 2008 een aantal nevenruimten bij de kerk gebouwd.

Terug naar boven

Evenementen

- De Activiteiten Commissie Boornbergum organiseert o.a. Sinterklaas, de Spelweek en andere activiteiten voor jongeren.

- 1x in de 3 jaar is er een Dorpsfeest in Boornbergum en Kortehemmen (gedurende 4 dagen half juni). De laatste keer was in 2018, dus de eerstvolgende keer is in 2021.

- Muziekkorps Looft den Heer organiseert jaarlijks op een zaterdag in de 1e helft van december de Kerstmarkt. De entree is gratis, de erwtensoep is warm, en de kerststukjes zijn met liefde door de leden gemaakt.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Boornbergum en Kortehemmen.

- Nieuws: - Dorpskrant de Boarnhimster Bining verschijnt 4x per jaar en wordt gratis huis-aan-huis bezorgd. De bedoeling is dat het actuele nummer via de link ook online te lezen is, maar zo te zien wordt daar nog aan gewerkt...

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen.

- Dorpshuis: - Doarpshûs 't Bynt is de ontmoetingsplek voor alle inwoners van Boornbergum en omstreken. Het doarpshûs neemt een bijzondere plaats in binnen de gemeenschap. Zo is het doarpshûs een ontmoetingscentrum voor een aantal verenigingen en clubs uit het dorp en de omliggende regio. Daarnaast is het een gelegenheid voor zeer afwisselende activiteiten zoals bruiloften, recepties, jubilea, vergaderingen, feestavonden en uitvaarten. Het dorpshuis is makkelijk bereikbaar, multifunctioneel en sfeervol. Bovendien vind je er voldoende gratis parkeergelegenheid direct voor de deur.

- Onderwijs en kinderopvang: - Daltonschool De Finneblom. - Basisschool By de Boarne. - Vandaag BSO.

- Jeugd: - Stichting Jeugdsoos Boornbergum heeft een eigen ruimte voor de jeugd, boven de dokterspraktijken aan de rechterkant van het Bynt. In de soos kun je lekker even met je vrienden zitten, tv kijken, met de spelcomputer spelen, muziek luisteren, en lekker praten over van alles. De soos is bijna iedere vrijdag open van 19.00-21.30 uur. En als het gezellig is langer.

- Muziek: - Fanfarekorps Looft den Heer is opgericht in 1911 en heeft ca. 40 leden. Naast de optredens organiseren ze door het jaar heen ook diverse evenementen en acties, zoals de Boekenmarkt, de Kerstmarkt en de Anjercollecte.

- Hou je van zingen en zit je in groep 3 t/m 8 van de basisschool of in de eerste klassen van het VO? Kom dan lekker meezingen bij Kinderkoor The Young Source! Je bent van harte welkom om eens te komen kijken of het ook iets voor jou is. Ze oefenen in de Hof bij de Gereformeerde Kerk op donderdagavond van 18.30-19.15 uur.

- Sport: - SC Boornbergum '80 heeft afdelingen voor voetbal, volleybal, tennis en gymnastiek.

- Zorg: - Zorgboerderij De Vonk biedt haar deelnemers dagbesteding en werk. Werk geeft ritme, biedt structuur en herstelt de eigenwaarde. Dagbesteding en werk is plezierig, omdat het afleidt van de dagelijkse beslommeringen. Daarnaast wordt men niet aangesproken op onmogelijkheden, maar op mogelijkheden. Verder biedt De Vonk culturele activiteiten en educatie aan. De Vonk hanteert het uitgangspunt van kleinschalige opvang en begeleiding, om op deze wijze kwaliteit te waarborgen. Met name cliënten waarbij activerende of ondersteunende begeleiding geïndiceerd is, vinden hun plek op De Vonk: cliënten met een licht verstandelijke beperking; jong dementerenden; licht dementerende ouderen; cliënten met psychiatrische problematiek; langdurig werklozen / arbeidsongeschikten; mensen die in aanmerking komen voor een reïntegratie traject.

Door middel van zinvolle dagbesteding wordt op systematische wijze toegewerkt naar: het (her)winnen van zelfvertrouwen; het hervinden van dagritme en structuur; het ontlasten van familieleden; het verhogen van welzijn; het in stand houden en ontwikkelen van netwerken; (leren) samenwerken; voorbereiding op een nieuwe baan; last but not least: weer plezier ervaren in het leven.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Boornbergum, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen