Borger

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

borger_plaatsnaambord.jpg

Borger heeft veel te bieden, o.a. als sportdorp, als 'hunebedhoofdstad', én met iedere dinsdag een wegenmarkt, o nee, weekmarkt (grapje van de fotograaf, tevens notabel lid van www.Wegenforum.nl, vandaar). (© H.W. Fluks)

Borger heeft veel te bieden, o.a. als sportdorp, als 'hunebedhoofdstad', én met iedere dinsdag een wegenmarkt, o nee, weekmarkt (grapje van de fotograaf, tevens notabel lid van www.Wegenforum.nl, vandaar). (© H.W. Fluks)

gemeente_borger_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Borger anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Borger anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Borger

Terug naar boven

Status

- Borger is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

- Wapen van de voormalige gemeente Borger.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Börger. Een inwoner van dit dorp is een Börgerder.

Oudere vermeldingen
1327 kopie 1471 Borghere, ca. 1335 kopie Borgere, 1381-1383 en 1395-1396 Borgheren, 1519 Borger.

Naamsverklaring
Een oudere opvatting gaat uit van burg(w)ari* 'burchtbewoners', maar van een burcht is niets bekend. Voor het tweede deel wordt ook gedacht aan heri 'plaats met een zandige rug', met bork, een boomnaam, waarvoor zie Borculo. De overgang van -k- naar -g- is dan vreemd. Tenslotte wijst men op overeenkomst met Borgharen, een samenstelling van burg 'versterkte plaats, burcht' en meervoud van haar 'zandige rug', waarvan heri een afleiding is.(1)

Terug naar boven

Ligging

Borger ligt ZO van Assen, ZW van Stadskanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Borger 442 huizen met 2.541 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 87/519 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Westdorp 11/95, Eldershaar 1/8, Ees 22/160, Buinen 40/260, Bronneger 12/90, Drouwen 53/362, Drouwenerveen 51/305, Buinerveen 42/205, Nieuw Buinen 86/367 en Drouwenermond 37/170. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.800 huizen met ca. 4.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de in 1986 opgerichte Stichting Harm Tiesing, Historisch Genootschap voor de regio Borger. De stichting draagt de naam van de in dit dorp geboren en getogen schrijver Harm Tiesing (1853-1936). Van zijn hand verschenen meer dan 1.000 publicaties, vooral over het volksleven en de landbouw in Oost-Drenthe. De stichting wil met deze naam de herinnering aan deze markante en voor de historie van Drenthe zo belangrijke figuur levend houden.

Het doel van de stichting is de kennis van de geschiedenis van de tot de voormalige gemeente behorende gebieden - na de gemeentelijke herindeling van 1998 kortheidshalve genoemd 'de regio Borger' - te bevorderen en uit te breiden. Dat doel beoogt zij te bereiken door o.a. het organiseren van studiedagen waarop door lezingen, dia- en filmvoorstellingen e.d. bepaalde aspecten uit de geschiedenis van het gebied worden belicht. Een van deze studiedagen is de jaarlijkse Harm Tiesingdag op de 1e zaterdag van november.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Borger heeft 7 rijksmonumenten.

- De huidige Willibrordkerk (Hoofdstraat 34) is gebouwd in 1826 als vervanger van de oude middeleeuwse kerk op die plaats. De oude kerk is dermate vervallen dat afbraak en nieuwbouw noodzakelijk is. Alleen de toren uit 1316 blijft gehandhaafd. De in neoclassicistische stijl gebouwde Waterstaatskerk is een eenvoudige, driezijdig gesloten zaalkerk. Het in 1979 gerestaureerde orgel is in 1855 vervaardigd door de Groninger orgelbouwer Herman Eberhard Freytag. Rond 1975 komt de kerk in handen van de gemeente, die de kerk gebruikt als raadszaal en verder is de kerk nog in gebruik voor trouwen, rouwen en tot 2007 soms voor een kerkdienst. Onder andere als gevolg van de gemeentelijke herindeling van 1998 komt er een eind aan het gebruik van de kerk, omdat het bestuurlijk centrum van de nieuwe gemeente Borger-Odoorn naar een andere kern wordt verplaatst. Hoe het de kerk nadien is vergaan, kun je lezen in het hoofdstuk Evenementen etc.

- Aan de weg naar Buinen (Buinerstraat, N374) liggen, nog net op grondgebied van Borger, twee hunebedden naast elkaar: hunebed D28 en hunebed D29. "D28 is interessant omdat hier ook koperen spiraalvormige kokertjes zijn gevonden. Het moeten importstukken zijn, want in Nederland vinden we geen koper. Het Drents Museum in Assen toonde de voorwerpjes tot voor kort met als toelichting dat dit de oudste metaalvondst in ons land was - en dat kan best waar zijn. Gegeven de ouderdom moeten ze wel zijn geïmporteerd vanuit het verre Roemenië, waar de metaalbewerking al was ontstaan. Wat een prestige zullen die metalen spiralen in D28 hebben vertegenwoordigd in een samenleving waar de mensen alleen nog voorwerpen maakten van steen, hout, bot en aardewerk." (bron en voor nadere informatie zie Jona Lendering, 'Het eerste metaal in Nederland?', op Historiek.net, december 2020)

- Het Hunebedcentrum zet je op het spoor naar de prehistorie. Naar de tijd dat de eerste boeren zich in Drenthe vestigden. Deze boeren bouwden de indrukwekkende stenen grafmonumenten waarvan de restanten nu nog altijd in het Drentse landschap zijn te bewonderen. Er staan er nog 54 en het grootste hunebed (nr. D27) staat pal naast het Hunebedcentrum. In het museum wordt het verhaal verteld over deze mysterieuze megalitische graven en de mensen die ze hebben gebouwd. Er wordt ingegaan op vragen als: wie heeft ze gebouwd en hoe maar vooral ook waarom zijn ze gebouwd.

Het Hunebedcentrum is in 2018 gerenoveerd en vernieuwd. In 2018 wordt ook een 'virtueel museum' gerealiseerd, als een soort elektronische archeologische encyclopedie. Via landkaarten kun je al inzoomend archeologische informatie vinden over bepaalde locaties.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Aan de rand van het dorp Borger ligt het door bomen en struiken omzoomde, sfeervolle openluchttheater De Speulkoel. Het is aangelegd in 1958 en eigendom van de gemeente. Het biedt plaats aan ruim 600 bezoekers. De tribune is gebouwd op een helling, zodat er vanaf iedere zitplaats goede zichtlijnen zijn. In het verleden werd er jaarlijks een Ouddrentse Boerenbruiloft door de spelersgroep van ‘t Börgerder Wasschup opgevoerd en waren er openluchtkerkdiensten. In 1999 is door een aantal enthousiaste theaterliefhebbers Theaterstichting De Groene Ruimte opgericht. De stichting heeft veel geïnvesteerd in de verbetering van het openluchttheater. Zo zijn er masten voor de theaterverlichting aangelegd en zijn de bankjes van leuningen voorzien.

Stichting De Groene Ruimte organiseert jaarlijks theatervoorstellingen in het openluchttheater van Borger. De afgelopen jaren werkte de stichting actief aan het professionaliseren van de voorstellingen. Hiertoe trok men professionals aan voor regie, grime, techniek en decorontwerp. De Groene Ruimte is een vrijwilligersorganisatie. Van bestuur tot horecamedewerkers, van acteurs tot decorbouwers, alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. Dit zorgt voor grote betrokkenheid bij iedereen die meewerkt aan de realisatie van de voorstellingen. Voor de financiële middelen is De Groene Ruimte volledig afhankelijk van de inkomsten uit sponsoring en de opbrengsten van de kaartverkoop. De stichting ontvangt geen subsidie van de overheid. Het theater heeft geen adres. Het is gelegen aan de rechterzijde van de Hunebedstraat in het bos tegenover de parkeerplaats van het Hunebed Informatiecentrum.

- Inwoner Henk Eggens ziet de leegstand van de rijksmonumentale Hervormde kerk van Borger* met lede ogen aan en wil weer reuring brengen in de kerk én in het dorp in bredere zin. En dat is buitengewoon goed gelukt! De afgelopen jaren heeft hij de kerk verbouwd en herbestemd tot cultuurpodium VANSLAG, waar vrijwel wekelijks bijzondere bands optreden. Over wat er zo bijzonder is aan dit initiatief, laten wij Henk graag zelf aan het woord: "In 2011 zijn we gestart met het initiatief tot het oprichten van een cultuurpodium in de voormalige dorpskerk. De kerk wordt dan al een aantal jaren niet meer gebruikt voor diensten, incidenteel als rouw- en trouwlocatie en een aantal koren vindt er onderdak, waaronder het Drents Vocaal Ensemble. In januari 2013 is het cultuurpodium van start gegaan.
* Voor een toelichting hierop zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

VANSLAG wil een platform zijn voor (aankomend) talent, dat gefaciliteerd wordt om zich te ontwikkelen en een podium krijgt, waar ze echt in de spotlights komen te staan. Jonge, beginnende artiesten verdienen volgens VANSLAG hetzelfde podium en dezelfde kansen als de ‘grote jongens’, de gevestigde orde, de bekende artiesten. En dat alles midden in de regio, want feitelijk is er niets in de regio dat zich hier op richt. VANSLAG biedt meer dan een podium. Het zoekt en verkent de grenzen van deze figuurlijke verhoging. Het is niet alleen een toneel waarop iemand staat om zijn verhaal te vertellen, maar een plek waar mensen samenkomen om collectief iets te beleven.

VANSLAG verwijst naar nieuwe inzichten, naar een nieuw ritme, anders dan anders, een andere orde, breed en buitengewoon. Het is een ervaring waar je onderdeel van wilt zijn en waar uitgangspunten deugen. Een podium voor een groot publiek. Ontstaan vanuit het samenwerkingsprincipe van co-creëren. Cultuurpodium VANSLAG in Borger is het hart voor nieuwe cultuur en altijd op zoek naar co-creaties met andere partijen."

Last but not least stelt Henk Eggens over zijn drijfveren: "Ik ben geen ondernemer, ik ben ondernemend. Ik wil iets creëren, dat gaat voor mij boven het zakelijke belang. Ik zit hier voor de reuring en ik wil iets toevoegen. Wat we hier straks nog gaan bouwen, doen we met hout uit de omgeving, met mensen uit de omgeving en met leerwerkplekken. Uiteindelijk komt hier iets heel bijzonders te staan. Nu komen mensen hier naartoe voor de muziek. Er komen hier zelfs mensen uit Hannover en Hamburg. Wij hebben hier artiesten die ook in Paradiso staan. Dan ligt Borger voor de Duitsers net iets dichter bij. Straks wil ik dat mensen ook komen voor het gebouw. Zoals mensen naar Bilbao gaan voor Guggenheim, zo wil ik hier straks ook bussen vol toeristen naar het dorp krijgen. Dat klinkt ambitieus, maar daar is niets mis mee."

Maar... de lasten voor energie, schoonmaak, onderhoud, beheer, belastingen en verzekeringen lopen jaarlijks hoog op en de inkomsten bleven daarbij achter. De gemeente heeft de kerk daarom in april 2020 - voor het symbolische bedrag van 1 euro - teruggekocht van Stichting Beheer en Behoud Willibrordkerk. Samen met het dorp en cultuurpodium VANSLAG wil de gemeente kijken welke mogelijkheden er nog meer zijn voor de kerk en de toekomst van het gebouw: "We willen kijken hoe we de kerk kunnen gaan exploiteren binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Dus op een culturele, maatschappelijke manier."

- Tijdens Wereld Dans- en Muziek Festival SIVO (weekend eind juli/begin augustus, in 2021 voor de 34e keer) kun je genieten van folkloristische zang en dans uit de hele wereld. Deelnemers: circa zeven buitenlandse dansgroepen (ong. 200 dansers en muzikanten) en Nederlandse volks- en moderne dansgroepen. SIVO is een schitterend zomerfestival met internationale zang, dans, kleurrijke klederdrachten en vele authentieke muziekinstrumenten. Deelnemende groepen behoren tot de absolute wereldtop. De dansgroepen tonen hun bijzondere kleurrijke kostuums en traditionele instrumenten. Voor de jongste bezoekers zijn er speciale activiteiten en ook de moderne dance wordt niet vergeten.

"De 34e editie van het Wereld Dans en Muziekfestival SIVO keert terug op vertrouwde bodem. Vanaf 2021* is het Esdal College in Borger de nieuwe locatie. Ondanks de succesvolle herstart van SIVO in 2019 in Orvelte is de organisatie tot de conclusie gekomen dat de faciliteiten op die locatie niet toereikend zijn. Het ontbrak er aan voldoende kleed- en kantoorruimte, en nadat duidelijk werd dat het dorp Orvelte niet meer voor het festival mocht worden afgesloten ontstond er ook een probleem met het festivalterrein zelf. Een alternatieve locatie in Orvelte bleek voor andere partijen niet acceptabel en het plaatsen van tijdelijke kleed- en kantooraccommodaties zou veel te kostbaar worden. Met pijn in het hart is daarom afscheid genomen van het ‘prachtige decor’ van Orvelte. Na een korte intensieve, maar zeer succesvolle periode van overleg met de gemeente Borger-Odoorn en de directie van het Esdal College is de huidige locatie gevonden.
* Door de coronacrisis moest editie 2020 helaas worden afgelast.

Het nieuwe festivalterrein ligt midden in een groene oase. Op hoofdstraat 56, in ‘Hunebedhoofdstad’ Borger, is alles aanwezig om het SIVO-festival optimaal te kunnen faciliteren. Het groene sportcomplex wordt het nieuwe festivalterrein. Prachtig gelegen in een parkachtige omgeving in het centrum van het dorp. In de gebouwen van de school kan SIVO beschikken over prachtige kleedruimtes, een grote gemeenschappelijke ruimte en meer dan voldoende kantoorruimte t.b.v. de organisatie en opslag van materialen. Na 32 jaar Odoorn en een jaartje Orvelte voelt het voor de organisatie bijna als thuiskomen. De terugkeer in de gemeente Borger-Odoorn biedt mogelijk ook nieuwe kansen als het gaat om het opnieuw betrekken van gastgezinnen van voorheen die vanwege de verplaatsing naar Orvelte waren afgehaakt. Het dorp is daarnaast voor bezoekers van het festival, dankzij vele mogelijkheden op toeristisch gebied, zoals de Hunebed Highway, het Geopark en de Hondsrug, een aantrekkelijke bestemming. SIVO hoopt met deze locatie voor de komende jaren weer een vaste plek te hebben gevonden."

- Jaarlijks is er op een zondag begin augustus op het buitenterrein van het Hunebedcentrum in Borger de Oertijdmarkt. De markt met meer dan 60 standhouders op het gebied van archeologie, mineralen en fossielen is van 11.00-17.00 uur te bezoeken.

- Jaarlijks in augustus is er de Spelweek Borger (in 2021 voor de 30e keer), voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De rondwandeling Borger - Buinen (12 km) voert je langs maar liefst 8 hunebedden en brengt u langs plekken met schitterende vergezichten vanaf de hoge velden en essen over het Hunzedal.

- De wandelroute Borger - Bronneger - Drouwen (10,3 km) is ook geschikt voor kinderwagens en rolstoelers, want ze gaat volledig over verharde wegen.

- Hunebedcity is een sociale onderneming die het in mei 2018 door hen aangekochte oude gemeentehuis in Borger (Hoofdstraat 32) - na een renovatie en verbouwing - in 2020 heeft herbestemd naar een ontmoetingsruimte met winkeltjes, een speelgrot en horeca voor inwoners en bezoekers van het dorp. Hierbij wordt gewerkt met bijzondere medewerkers, veelal jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is de uitgebreide opvolger van het in 2012 gestarte initiatief Lekker Hip (op Hoofdstraat 20), dat de initiatiefnemers als volgt omschrijven: "Wij zijn moeder en dochter en hebben een gezamenlijke droom. Moeder Wilma Hoedeman heeft jarenlang een winkel gehad en miste die eigenlijk best wel. Dochter Marissa heeft al enkele jaren een stichting die zich inzet voor jonge mensen met een licht verstandelijke beperking.

Samen gaan wij een nieuwe toekomst tegemoet. Namelijk een geweldige winkel runnen, waar jonge mensen met een beperking via de stichting werkervaring kunnen opdoen. In onze gezellige winkel gebeurt van alles. Er is een grote collectie losse thee, die gratis geproefd kan worden. We hebben een collectie houdbare delicatessen waaronder een grote keuze in wijnen zonder alcohol. Er zijn leuke hippe cadeautjes te koop, om weg te geven of gewoon om jezelf te verwennen. Ook worden er kinderfeestjes gegeven en andere workshops op afspraak. Voor creatievelingen zijn er ook diverse mogelijkheden, zoals Decopatch of Hoooked zpagetti. En dan is het ook nog mogelijk gezellig even bij ons te komen zitten voor een lekkere lunch, drentse koffie of drentse thee. Of geniet van onze speciale cocktails op basis van thee." 'Beetje jammer' is dat het beoogde openingsfeest van Hunebedcity d.d. 20 februari 2020 uitgesteld moest worden tot 'te zijner tijd', omdat twee horeca-exploitanten uit het dorp en nog twee anonieme lieden bezwaar hebben aangetekend tegen de vergunning. Ze eisen dat het horecadeel wordt geminimaliseerd. Terwijl ze toch juist blij zouden moeten zijn met zo'n prachtig initiatief dat voor nog meer 'reuring' zorgt in hun dorp. Daar hebben ze zelf uiteindelijk ook belang bij. Kennelijk zijn daarna alle papieren toch definitief rond gekomen, want op de Facebookpagina van Hunebedcity lezen wij dat ze op 1 juli 2020 beogen te openen.

- "Stichting Het Drentse Landschap heeft in 2019 een nieuwe natuurspeelplaats aangelegd. De natuurspeelplaats maakt deel uit van het project 'Herkenbaarheid beekdal Eeser Voorste Diep tussen Ees en Borger'. Er zijn in het terrein enkele laagtes uitgegraven (max. 30 cm diep) waardoor een plas-dras deel is ontstaan met enkele speeleilanden. Het aanwezige wilgenstruweel is gedund. Dit materiaal is vervolgens weer gebruikt voor speelattributen en hutten. Ook is er een waterpomp met stroomgoot geplaatst en is er een zitplek van veldkeien aangelegd. Tenslotte zijn er nog enkele houten speelobjecten gemaakt. In de afgelopen jaren heeft Het Drentse Landschap regelmatig het verzoek gekregen om in het Hunzedal een natuurspeelplek voor kinderen in te richten. Eindelijk heeft de stichting gehoor kunnen geven aan deze wens van inwoners in het gebied. Heilien Tonckens en Ruud van Donkelaar van Groenadvies hebben het ontwerp voor de natuurspeelplaats gemaakt. De financiering van dit project is mede tot stand gekomen door bijdragen van de Nationale Postcode loterij, Stichting Albino, gemeente Borger-Odoorn en giften van particulieren.

‘Natuurlijk spelen’ is waar het hier om draait. Het is een natuurterrein, waar kinderen geprikkeld worden om te gaan spelen; op avontuur te gaan, zich vies te maken, te ravotten, een hut te bouwen, krijgertje te spelen, water te pompen, hindernissen te nemen en zich te verstoppen. Een speelterrein waar kinderen worden uitgedaagd met hun eigen fantasie aan de slag te gaan. Een aantal speeltoestellen maken het natuurlijke speelterrein compleet. Om de jeugd van Borger en Ees kennis te laten maken met deze Natuurspeelplaats én ze laten ervaren wat je allemaal kunt doen op zo’n natuurlijke speelplaats, heeft Stichting Het Drentse Landschap de combicoaches Esther en Gerard-Jan van Actief Borger-Odoorn gevraagd tijdens Oktobermaand Kindermaand een openingsfestiviteit te organiseren. Dit evenement heeft op 22 oktober 2019 plaatsgevonden. Een grote groep kinderen kwam op de opening af. Onder leiding van de genoemde coaches is er naar schatten gezocht, zijn er hutten gebouwd, spelletjes gedaan en is er bovenal genoten. Onder de modder, maar enthousiast spraken een aantal kinderen af om ‘s middags weer terug te gaan en verder te bouwen. Dat is uiteraard wat we graag zien gebeuren!" (bron: Het Drentse Landschap)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Borger, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Dorpsfilm Borger 1953 (14 min.). Inwoners staan voor hun huis, zijn aan het werk of komen toevallig voorbij. Verder Hotel Bieze, de Prinses Margrietschool, de School met den Bijbel, een niet nader genoemde lagere school en een smederij.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Borger (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Stichting Dorpsbelangen Borger is opgericht in 2016. In 2015 zijn op initiatief van de Hunzecommissie een aantal gespreksavonden geweest waar gepeild is of er belangstelling is vanuit het dorp voor een Dorpsbelangen organisatie. Die belangstelling was er. Uit de groep belangstellenden zijn 8 personen opgestaan om de Dorpsbelangen organisatie verder vorm te geven. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting. Het doel van de stichting is het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van het dorp. We zijn gestart als stichting om het concept Dorpsbelangen verder uit te werken. De gedachte is wel om op den duur een vereniging te worden waar inwoners lid van kunnen worden.

Dorpsbelangen Borger is gesprekspartner van de gemeente. Hierbij kan het gaan over grote en kleine dingen die spelen in het dorp. Deze dingen verzint het bestuur niet zelf. Regelmatig wordt contact gezocht met de buurtverenigingen met de vraag wat binnen de buurt speelt. Alle inwoners van het dorp kunnen via het contactformulier op de website hun verhaal bij ons kwijt. Soms geven we aan dat hiervoor zelf contact met de gemeente gezocht kan worden, in andere gevallen neemt Dorpsbelangen het mee in gesprekken met de gemeente. In het geval van grotere vraagstukken zal Dorpsbelangen ook informatie ophalen uit het dorp. 2019 staat in het teken van samenwerking met ondernemers en de centrummanager om mee te denken over het centrum van Borger. Ook zijn we bezig om de laatste hand te leggen aan het Dorpsplan. Daarnaast hebben we nog een aantal lopende projecten zoals het Eeserdiepje, glasvezel en hebben we regelmatig contact met de gemeente over actuele zaken."

- MFA: - "Het Hunzehuys is een multifunctionele accommodatie (MFA). Multifunctioneel wil niet alleen zeggen dat er verschillende functies van verschillende organisaties zijn gehuisvest, maar ook dat de verschillende ruimten door meerdere groepen gebruikt kunnen worden. Daardoor is het een open gebouw waar mensen en groepen elkaar tegenkomen en ontmoeten. Het Hunzehuys is een prachtige nieuwe voorziening voor het dorp Borger en omgeving. Bij de start biedt het onderdak aan drie basisscholen, de bibliotheek, kinderopvang en buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal en het dorpshuis. En door dat dorpshuis kunnen vele groepen en verenigingen en organisaties van het gebouw gebruik maken."

- Onderwijs: - Het huidige pand van het Esdal College locatie Borger (aan de Hoofdstraat), een voormalige ulo uit 1929, voldoet niet meer aan de moderne maatstaven. In 2018 is onderzoek gedaan naar alternatieve locaties voor nieuwbouw. Een plek nabij de brandweerkazerne, ten zuiden van de N374, kreeg de voorkeur. De gemeente heeft deze grond al in eigendom. De nieuwbouwkosten liggen rond de vier miljoen euro. Bij dit nieuwe onderkomen wordt uitgegaan van 132 leerlingen. Anno 2020 zitten er 190 leerlingen op het Esdal College. Er wordt nog gezocht naar financiële dekking voor het plan. Eind 2020 hoopt de gemeente daar meer duidelijkheid over te hebben.

- Muziek: - "Popschool Borger is een muziekvereniging met meer dan 50 leden die allemaal muziek maken. Gitaar, drums, piano, keyboard, accordeon, zang. Plezier in het maken van muziek staat voorop maar daarnaast vinden we de kwaliteit van de muzieklessen erg belangrijk en werken daarom samen met docenten die conservatorium geschoold zijn. Onze docenten zijn Marco Warta, Wimjan Eikens en Niels Verhart. Wij verzorgen individueel lessen en daarnaast profileren wij ons in het samen lessen, groepslessen en bandjes. Optredens verzorgen en deelname aan evenementen zorgen voor een extra dimensie een extra stimulans om muziek te maken."

- "Huilen van Plezier met De Traan". Zo luidt het motto van het bijzondere koor De Traan uit Borger, dat met 30 zangers en een 10 man sterk orkest vol overgave de meest aanstekelijke levensliederen zingt. Hun unieke verschijning en presentatie waarborgt zowel een weemoedige sfeer als een groot feest. Het is maar wat het publiek wenst.

- Sport: - "Tennisvereniging TV Borger is opgericht in 1962. Achter voormalig Hotel Bieze heeft de gemeente een gravelbaan aangelegd. Het ledental schommelde de eerste jaren rond de tachtig. Begin jaren zeventig begon de vereniging explosief te groeien. Men sloot zich aan bij de KNLTB en er werd deelgenomen aan de bondscompetitie en diverse toernooien. Uitbreiding van het aantal banen was noodzakelijk. In 1975 zijn aan De Drift vier kunststofbanen, een oefenkooi en een clubgebouw gerealiseerd. Begin jaren tachtig groeide het aantal leden tot boven de vierhonderd. Het aantal banen werd uitgebreid met twee kunstgrasbanen. In de jaren daarna zijn ook de harde kunststofbanen voorzien van kunstgras. Ook het clubhuis werd uitgebreid. Na het vestigen van de tennisvereniging aan de Drift is er een baan beschikbaar gesteld aan recreatiepark Hunzedal. Vanuit een goede relatie met het park worden tot op heden nog steeds banen verhuurd aan gasten van Hunzedal. Momenteel telt de vereniging plusminus 200 leden."

- Zorg: - "De Gouden Zon in Borger staat voor kwaliteit, professionaliteit en persoonlijke aandacht. Ons gehele team is gediplomeerd en zeer ervaren in het werken met mensen met een verstandelijke beperking of een psychische stoornis. Jos en Anneke van Loon kunnen beide bouwen op meer dan 45 jaar ervaring. De Gouden Zon staat sinds 2013 geregistreerd als gecertificeerde zorgboerderij en draagt het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Federatie Landbouw & Zorg. Het team van De Gouden Zon staat dagelijks met vriendelijkheid, aandacht en enthousiasme klaar voor huisgenoten met én zonder beperking. Als assistenten, als vrienden willen wij de huisgenoten begeleiden op basis van gelijkheid. Voor ieder individu wordt een professioneel begeleidingsplan op maat gemaakt. De Gouden Zon is tevens ambassadeur van Cittaslow. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten tot 50.000 inwoners die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie, en behoud van identiteit tot de top behoren.

Daarnaast zijn we aangesloten bij BEZINN (Boer En Zorg Noord-Nederland), een organisatie die ervoor zorgt dat mensen met een zorgvraag op de beste plek terechtkomen en zo nodig met kennis op dit vakgebied ondersteuning geven. Bij De Gouden Zon hebben we een duidelijke visie. We zijn intensief bezig met permacultuur en kiezen voor biologisch en duurzaam leven. Verder bieden we als Whost (gastheer) ruimte voor WOOFFers. Het principe van WOOFF is dat vrijwilligers bij ons werken in ruil voor leermogelijkheden, kost en inwoning. De huisgenoten worden ondersteund door assistenten (begeleiders). Zij willen naast de huisgenoten staan om als vrienden samen te leven, te werken en van elkaar te leren. Onze zorgboerderij biedt 24 uur per dag, 7 dagen in de week professionele begeleiding. Elk dagdeel is er een assistent aanwezig en na 22:30 uur is de nachtdienst beschikbaar voor noodgevallen."

- Openbaar vervoer: - In juli 2018 is het vernieuwde openbaar vervoers-knooppunt, Hub Borger geheten, gerealiseerd. Als nieuwe faciliteiten heeft de Hub onder meer kluizen voor fietsen, kiss and ridestroken en gratis wifi bij de bushaltes. Projectleider van de Hub Frans Hamstra wil met het vernieuwde knooppunt inspelen op een betere reisbeleving: "De hub is een plek waar reizigers bij elkaar komen en op een prettige manier verder reizen. Met faciliteiten proberen we voor een prettigere en aangenamere reis te zorgen", vertelde Hamstra bij de feestelijke opening van de Hub. Inmiddels zijn er al meer dan 50 hubs in Drenthe en Groningen. Onder de link kun je zien welke het zijn en wat ze te bieden hebben.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Borger.

Reactie toevoegen