Borgsweer

Plaats
Dorp
Eemsdelta
Groningen

borgsweer_plaatsnaambord_kopie.jpg

Borgsweer is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Oldambt, gemeente Eemsdelta. T/m 1989 gemeente Termunten. In 1990 over naar gemeente Delfzijl, in 2021 over naar gemeente Eemsdelta.

Borgsweer is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Oldambt, gemeente Eemsdelta. T/m 1989 gemeente Termunten. In 1990 over naar gemeente Delfzijl, in 2021 over naar gemeente Eemsdelta.

Borgsweer

Terug naar boven

Status

- Borgsweer is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Oldambt, gemeente Eemsdelta. T/m 1989 gemeente Termunten. In 1990 over naar gemeente Delfzijl, in 2021 over naar gemeente Eemsdelta.

- Onder het dorp Borgsweer valt ook de buurtschap Lalleweer.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Börgsweer.

Oudere vermeldingen
1432 Borgisweer, to Borgiswere, 1487 Borchweer, 1520 to Borxweer, 1549, 1551 Borkwere, 1551 Borxweer, 1574 Borgsweer, 1575 Borchsweer.

Naamsverklaring
Op een lage wierde gelegen, weer 'werf, opgeworpen hoogte voor bewoning', niet van een persoon Borg, maar borgis- is genitief enkelvoud van het Oudfriese burch = burg 'versterkte plaats, burcht', in het Oudfries ook 'dijk'. Een oude naam voor deze plaats zou Borgesloe luiden, maar de identificatie is onzeker.(1)

Terug naar boven

Ligging

Borgsweer ligt rond de gelijknamige weg, en grenst in het W en NW aan Farmsum, in het NO aan Termunterzijl, in het ZO aan Woldendorp en in het ZW aan Wagenborgen, en ligt OZO van Delfzijl en Appingedam, in de Z nabijheid van de rivier de Eems en Duitsland, ZW van de Duitse stad Emden, W van Termunten en het water de Dollard, NNW van Winschoten en NNO van Nieuwolda en Scheemda.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Borgsweer 20 huizen met 100 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp (incl. de buurtschap Lalleweer) ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Borgsweer ligt op en aan een rechthoekige wierde. Het dorp had - zo blijkt uit een verklaring uit 1487 - tot begin 15e eeuw een borg en vormde tot ver in de 16e eeuw een zelfstandige rechtstoel.

Van 1886-1954 was er sprake van een Waterschap Borgsweer. Het lag ca. 2 km Z van het gelijknamige dorp, W van Woldendorp, tegen het Termunterzijldiep aan. De noordpunt lag bij de brug in de N992, de oostgrens liep over de vervallen Munsterlaan en de zuidgrens lag even ten noorden van de Heemweg. De molen van het waterschap stond aan het Zijldiep, iets ten zuiden van Kobeetjedraai. Onder de link vind je een kaart uit 1898 waarop het waterschap wordt vermeld.

De oprukkende industrie vanuit Delfzijl dreigde het dorpje in de jaren zeventig van de kaart te vegen, maar terwijl de buurdorpjes Oterdum, Heveskes en Weiwerd hiervoor zijn afgebroken, is Borgsweer dit lot gelukkig bespaard gebleven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Bij de 8e luchtmeting van het tijdelijk meetnet rondom industrieterrein Oosterhorn in Farmsum (+ aanvullende notitie) zijn (vermoedelijk) kankerverwekkende siliciumcarbide (SiC) vezels aangetroffen. De meetwaarden van juni 2019 liggen in hetzelfde bereik als bij de voorgaande metingen en rond het gemiddelde van alle meetperioden. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). De 8e meetperiode liep van 6 juni tot 3 juli 2019. In een van de woonkernen, te weten Borgsweer, zijn siliciumcarbide (SiC) vezels aangetroffen. In Farmsum en Wagenborgen zijn geen siliciumcarbide vezels aangetroffen. De gemeten concentraties zijn lager dan op de hoofdmeetstations Heemskesbrug en RWZI Delfzijl. Ook al gaat het om zeer lage concentraties, niemand wil blootgesteld worden aan (vermoedelijk) kankerverwekkende stoffen. Daarom willen we dat de firma ESD-SIC op zeer korte termijn maatregelen neemt om de uitstoot van deze schadelijke vezel terug te dringen naar nul. Als je vragen hebt over het onderzoek, kun je contact opnemen met de provincie Groningen op tel. 050-3164911. Heb je vragen over SiC-vezels en je gezondheid, neem dan contact op met de gemeente Delfzijl, tel. 140596." (bron: Provincie Groningen, 17-7-2019)

- "Vanaf 1972 injecteert NAM op de locatie Borgsweer gelegen aan de Warvenweg nabij het dorp productiewater in de diepe ondergrond. Het productiewater komt vrij bij de winning en behandeling van aardgas op locaties van NAM. In de vergunning is een voorschrift opgenomen dat NAM een jaarlijkse rapportage dient op te stellen met daarin onder andere de hoeveelheden geïnjecteerd productiewater. Met dit rapport wordt voor het jaar 2015 invulling gegeven aan deze verplichting." - In 2013 heeft NAM een van de twee waterinjectieputten op deze locatie vervangen, omdat deze begon te slijten en daardoor aan vervanging toe was.

- Bestemmingsplan Termunten, Termunterzijl en Borgsweer.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Borgsweer heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de voormalige Hervormde kerk, de dorpswierde en de boerderij van het Oldambster type uit 1842 op huisnr. 12.

- De 'huidige voormalige Hervormde kerk' van Borgsweer (huisnr. 36) dateert uit 1881 - als opvolger van een vorige kerk uit 1635, die aan Nicolaas van Myra was gewijd - en is prachtig gelegen aan de rand van het wierdedorpje. In de toren, die uit 1859 stamt en dus ouder is dan het kerkgebouw, hangt een luidklok uit 1627. De vorige, vrijstaande kerktoren is in de 18e eeuw gesloopt. Bijzondere elementen in het kerkje zijn de 17e-eeuwse preekstoel en het fraaie, in 1900 door de gebroeders Van Oekelen gebouwde kerkorgel.

De kerk - als zodanig sinds 1972 niet meer in gebruik - is in 1981 volledig gerestaureerd en aangekocht door Stichting Nicolaas Gillot, genoemd naar de laatste praktizerende dominee. De stichting verhuurt en exploiteert de kerk en heeft zich ingezet om het kerkje te revitaliseren. Dat is gelukt en nu is het een prachtige plek geworden voor kleine concerten en andere activiteiten. Op de kerk staat een nieuwe windvaan die gemaakt is door Kornelis Hartman.

Het is mogelijk in het kerkje van Borgsweer je huwelijk te laten inzegenen. Daarvoor kun je terecht bij de gemeente. Voor bezichtiging van het kerkje en het bevestigen van de trouwdatum dien je contact op te nemen met genoemde stichting. Contactpersoon is mevr. Meijerhof, tel. 0596-601464. De stichting brengt geen extra kosten in rekening voor een huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie, maar in de kerk kun je een vrijwillige bijdrage geven, wat zeer op prijs wordt gesteld en ten goede komt aan het onderhoud van de kerk. De kerk is tevens in gebruik als dorpshuis, waarvoor zie het hoofdstuk Verenigingen etc.

- In Borgsweer is nog een bunker uit de Tweede Wereldoorlog van het type 'mitrailleursnest' bewaard gebleven. Er staat een informatiepaneel bij, waarop in tekst en beeld wordt toegelicht wat er zo bijzonder aan is.

- Het in 2009 onthulde oorlogsmonument bij de kerk in Borgsweer herdenkt de 4 inwoners die door oorlogsgeweld zijn omgekomen. Zij hadden een schuilplaats gevonden in een bunker buiten het dorp voor de beschietingen in de omgeving. De geallieerden dachten dat het om Duitse soldaten ging en schoten de bunker helemaal plat waardoor Elizabeth Melinga-van der Werf, Rikste Groenhagen-Melinga, Hijbo Groenhagen en Aries Landman om het leven kwamen. Het monument herdenkt ook 7 bemanningsleden van een neergestorte geallieerde B-17F bommenwerper van het 303 BG (Bomb Group), die op 25 juni 1943 onderweg was voor een bombardement op Bremen en Hamburg. De missie werd gehinderd door het slechte weer en verloor in totaal 18 toestellen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Dorpsvereniging Borgsweer organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, zoals Nieuwjaarsbijeenkomst, kaartavonden, spelletjesavond, activiteiten rond Pasen en Halloween, Sinterklaas, Kerstavond.

- "Op een zaterdag in juni 2019 was er de 1e editie van het festival BorgSfeer. Dit eendaagse festival vond plaats in en rond het kerkje van Borgsweer en op een aangrenzend boerenerf. De prachtige sfeervolle locatie was aangekleed met foodtrucks en gezellige zitjes. Je kon tussen 14.00 en 00.00 uur genieten van een gevarieerd aanbod sing- en songwriters, groningstalige muziek, pop- en rockbandjes en theateroptredens. Er waren jonge muzikale talenten en bekendere artiesten uit de regio. Voor de kinderen waren er tot 18.00 uur veel uitdagende activiteiten, zoals muziek maken met De Rijdende Popschool, met 25 Graden Noord boogschieten, zelf vuur maken en survivallen, bellen blazen met Clowntje Knipoog en nog veel meer. Om de sfeer te verhogen was er een taartenbakwedstrijd voor iedereen die van bakken houdt. Een deskundige jury heeft de taarten beoordeeld en er waren leuke prijzen te winnen voor twee leeftijdscategorieën. Op de site is het volledige programma te vinden. Initiatiefnemers Petra Bos en Jetty Noordam-ten Have en de ca. 60 enthousiaste vrijwilligers hebben zich er voor ingezet om er een sfeervolle dag van te maken."

Aldus het verslag van de 1e editie van festival BorgSfeer d.d. 1 juni 2019, dat een groot succes was, wat je bijvoorbeeld aan deze foto's kunt zien. In 2021 is de 2e editie van dit grote zomerfestival. Om in de stemming te blijven, komen er in de tussentijd BorgSfeertjes; zo’n 3 keer per jaar kleine intieme optredens in het kerkje van Borgsweer. "De opzet van de Wintereditie is veel kleiner dan het festival in de zomer. We hebben nu alleen de kerk tot onze beschikking en daar kunnen maar 60 mensen in. De optredens zijn daardoor wel persoonlijker en er is meer interactie met het publiek. Wanneer je er bij wilt zijn moet je op tijd een kaart bestellen. Ben je te laat? Niet getreurd, er komen nog meer BorgSfeertjes. Houd de site, Facebook (waarvoor zie de link in de 1e alinea) en Instagram in de gaten voor informatie over volgende edities."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Termunten-Borgsweer Pelgrimage (ca. 10 km).

- De 1600 m2 grote tuin van Annie en Dick Krijgsman (Borgsweer 29) ligt rond een Oldambster boerderij op een wierde, waarbij het hoogteverschil is opgevangen door muurtjes. Verder een boerderijtuin, moestuin, vaste plantenborders, troggen, vormsnoei, waterbrubbel en een hostacollectie van 70 soorten. Ook verkoop van planten. Open van mei t/m augustus op afspraak. Tel. 0596-601308.

- Hobbykwekerij Het Zaai(t)goed van Henske Teunissen (Borgsweer 53) is een open cottagetuin met verkoop van vaste tuinplanten en struiken voor 'bodemprijzen'. Tevens diverse zitjes om even van de tuin te genieten en iets te drinken. Open: in mei, juni en juli op afspraak. Verder heeft ze, zoals meer mensen in het dorp, een kraampje aan de straat waar ze producten verkoopt die ze zelf maakt (zoals appelmoes).

- In 2013 is op het plein aan het Liesbethpad een Koningslinde geplant. De gemeente Delfzijl verleende medewerking door het gat te graven en stootranden er omheen te plaatsen. De boom heeft de naam 'Dieke's Boom' gekregen, vernoemd naar Dieke Brongers-Teunissen, die deze plek bedacht en wist dat ze een ernstige ziekte niet zou overleven... Als de boom groter is gegroeid willen de dorpsbewoners er graag een boombank omheen plaatsen, waar gedenkplaatjes op bevestigd kunnen worden ter herinnering aan overleden dorpsbewoners. Daar zal t.z.t. ook het naamplaatje 'Dieke's Boom' op bevestigd worden.

- De Groencommissie voert sinds 2009 met enige regelmaat overleg met Groningen Seaports. Er is gesproken over de aanleg van een omzoming rondom industriepark Oosterhorn als duidelijke begrenzing naar het aangrenzende Borgsweer. Ook komt er misschien een nieuw afwateringskanaal, vanaf het Oosterhornkanaal naar de Eems, tussen het industriepark en de begrenzing van het dorp. En is er ingegaan op het gebruik / (her)inrichting van “de zandvlakte” (ook wel “Oude Polder” genaamd). Hoe willen de inwoners de zandvlakte gaan gebruiken? Als recreatiegebeid of als natuurgebied dat je kunt laten verwilderen?

- Overzicht van waargenomen diersoorten in Borgsweer en Lalleweer (als het menu 'Waarnemingen' geen resultaten geeft, pas de datum 'van' dan aan naar het verleden, bijv. een jaar terug).

- "In 2021 heeft Waterschap Hunze en Aa's bij Borgsweer een perceel landbouwgrond opgehoogd met slib uit de Eems-Dollard. Het is een proef, waarbij we werken aan een betere bodem, vruchtbaardere landbouwgrond én minder slib in de Eems-Dollard. In dit onderzoek kijken we of het op grote schaal kan worden toegepast. Beperken bodemdaling. Het perceel is nu laag gelegen. Onder een dunne laag zware klei ligt een veenlaag die langzaam oxideert. Hierdoor daalt de bodem nog verder en wordt het perceel steeds natter. Door deze grond op te hogen met ongeveer 70 cm slib, zal het veen minder snel oxideren. Bovendien is de verwachting dat dit perceel in de toekomst betere resultaten oplevert voor de landbouw, omdat het slib een lichtere, vruchtbare grond wordt. Zoute slib ontzilten. Het slib is onderzocht en mag verwerkt worden op landbouwgrond. De grond is na ophoging niet direct bruikbaar als landbouwgrond. Het zoute slib wordt voor het op het land wordt gebracht, ontzilt door het te mengen met zoet water. Het moet een aantal jaren liggen en ontwateren, voor het geschikt is voor landbouw.

Minder troebele Eems-Dollard. Een ander doel van het proefproject is het verminderen van de grote hoeveelheid slibdeeltjes in de Eems-Dollard. Deze slibdeeltjes zorgen ervoor dat het water troebel is, de ecologie steeds verder verslechtert en het moeilijker wordt voor allerlei dieren om hier te leven. Het ophogen van landbouwgrond is één van de mogelijkheden om het overmatige slib nuttig toe te passen. Samenwerken voor meer kennis. Dit proefproject is een samenwerking van maatschap Noordam-Ten Have uit Borgsweer, Rijkswaterstaat, Provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en Groningen Seaports. We gebruiken de opgedane kennis en ervaringen van ophogingsprojecten in Duitsland en kennis die is opgedaan in de Kleirijperij aan de Valgenweg. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Eems Dollard 2050. Het Waddenfonds financiert een groot deel." (bron: Waterschap Hunze en Aa's, maart 2021)

Terug naar boven

Agrarisch

- "Het Groningse Borgsweer is bij uitstek een gebied voor pootaardappelen; de zeeklei heeft de juiste karakteristieken voor het telen van dit gewas. Echter, door de aanwezigheid van Bruinrot in het oppervlaktewater geldt een beregeningsverbod. De verwachting is dat Bruinrot afsterft na verblijf in de ondergrond. Het opgeslagen regenwater kan dan worden gerbuikt voor bereging. Om dit te onderzoeken en in de praktijk te testen, is in 2015 en 2016 een pilot uitgevoerd op het perceel van pootaardappelteler Pieter Noordam. Het betreft een perceel van 1,5 ha met wisselteelt waaronder pootaardappelen op zware zavel.

Er zijn tijden dat het regent in Nederland, veel regent. Dit water wordt met drains opgevangen die uitmonden in een verzameldrain. Water van voldoende kwaliteit gaat naar de filter. Het schone water wordt ondergronds geïnfiltreerd, en duwt zo het zoute grondwater weg. Als er nog gewasbeschermingsmiddelen en bacteriën zoals Bruinrot in het water zitten wordt dit door de bodem schoongefilterd. In een droge periode, wanneer er niet voldoende zoetwater is kan de agrariër putten uit de ondergrondse zoetwatervoorraad onder zijn perceel. Via druppelirrigatie komt het water samen met toegevoegde nutriënten dan bij de planten. Zie ook deze video, waarin het pilotproject in Borgsweer in tekst en beeld wordt uitgelegd.

Opvangen, opslaan en gebruiken
Het systeem, een combinatie van innovatieve technieken, biedt handelingsperspectief door zelfvoorzienende zoetwaterberging en waterzuivering in de bodem. Opvangen van drainwater beperkt de afvoer van nutriënten en bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater. Ondergrondse opslag dient voor het opslaan van zoet water, maar juist ook voor afbraak van nutriënten (en vastleggen ervan) en bestrijdingsmiddelen. En, naar verwachting voor het afsterven van ziektekiemen zoals Bruinrot. Het toepassen van druppelbevloeiing resulteert in zuiniger gebruik van zoetwater en opbrengstverhoging.De zware zavelbodem zorgt voor een goede capillaire werking, wat het perceel geschikt maakt voor gebruik van ondergrondse druppelbevloeiing. In eerste instantie wordt het systeem geïnstalleerd op druppelbevloeiing van alleen water, fertigatie wordt hier (nog) niet in meegenomen.

Bruinrot
Bruinrot is een aardappelziekte die via beregening uit oppervlaktewater wordt verspreidt. Besmetting van de pootaardappels wordt tegengegaan door middel van een beregeningsverbod voor aardappelen. In droge perioden leidt dit echter tot verdroging en bladverbranding van de aardappelplant, wat uiteindelijk oogstverlies betekent. Met behulp van ondergrondse opslag biedt mogelijk perspectief om in de toekomst te kunnen beregenen – namelijk met het opgeslagen water. Door de verblijftijd in de ondergrond sterft, zo is de verwachting, de Bruinrotbacterie af en is het water geschikt om in droge tijden te worden gebruikt. Dit aspect wordt samen met de NVWA nader uitgewerkt in een andere proef." (bron: Spaarwater) Voor nadere informatie zie ook de artikelen die in 2015 en 2016 over deze pilot in Borgsweer zijn verschenen.

Terug naar boven

Beeld

- In december 2013 gaat Wiebe Klijnstra van het RTV-Noord-programma Dam Op op bezoek in Borgsweer, waar hij diverse inwoners interviewt.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Borgsweer (online te bestellen).

Terug naar boven

Verenigingen / werkgroepen / comités / Links

- Algemeen: - Site van en over Borgsweer.

- Belangenorganisaties: - Comité Dorpsbelangen Borgsweer behartigt de belangen van het dorp en beoordeelt aanvragen van inwoners voor besteding van het dorpsbudget.

- De Klankbordgroep Milieu Borgsweer is in het leven geroepen als aanspreekpunt voor de Provincie Groningen m.b.t. het uitvoeren van luchtkwaliteitsonderzoeken naar aanleiding van de klachten van en bezorgdheid bij de bewoners van het dorp en omgeving over de uitstoot van het industrie-/chemiepark Oosterhorn. Vergunningen zijn er om nageleefd te worden zodat omwonenden geen overlast ondervinden. In de afgelopen jaren is het regelmatig voorgekomen dat de inwoners stankoverlast en overlast van andere emissies van de industrie ondervonden. Dankzij extra investeringen in de procesvoering, beschermende maatregelen door bedrijven, en na intensief overleg met de klankbordgroep en het sluiten van Memoranda van Verstandhouding met diverse bedrijven op het industriepark, is de overlast behoorlijk verminderd. Getuige het onder Recente ontwikkelingen beschrevene en deze brief van de Klankbordgroep aan de Provincie d.d. 19-2-2016 is met name de firma ESD-SIC kennelijk nogal hardleers wat betreft het zich inspannen om middels maatregelen volgens 'Best Available Technologies' de uitstoot en overlast voor de omgeving terug te dringen.

- Dorpshuis: - De voormalige Hervormde kerk is herbestemd tot Dorpshuis en is ondergebracht in Stichting Nicolaus Gillot, genoemd naar de laatste praktizerende dominee van Borgsweer. Het onderhoud van de kerk annex dorpshuis wordt voornamelijk door het bestuur zelf verricht. Bij grote klussen worden vrijwilligers gevraagd op basis van kundigheid. Een paar keer per jaar geven vrijwiligers de kerk een grote schoonmaakbeurt. Het pand is ook te huur voor bijeenkomsten. Het tarief wordt zo laag mogelijk gehouden om het voor iedereen toegankelijk te maken. Het kerkje is ook te huur voor kleine concerten, huwelijken/partnerschapsregistraties en dergelijke. Zie daarvoor het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Stichting Nicolaas Gillot heeft in 2017 van de gemeente Delfzijl een subsidie van € 30.000,- gekregen voor de renovatie van het Dorpshuis. Het is daarmee het zesde dorp in de gemeente dat een bijdrage ontvangt voor het realiseren of renoveren van hun dorpshuis. De gemeente ondersteunde de aanvraag, omdat deze paste in het gemeentelijke programma 'Alle Dorpen een Dak', onderdeel van het Actieplan Dorpen en Wijken. Per dorp in de gemeente is er budget voor één 'dak voor het dorp' (waarmee men een dorpshuis of soortgelijke maatschappelijke functie bedoelt). De stichting investeert met de subsidie in een structurele ontmoetingsplaats met een duurzame exploitatie voor het dorp. Wethouder Jan Menninga: "De verwachting is dat de maatschappelijke functie van dorpshuizen de komende jaren groeit. Het dorpshuis in Borgsweer past in dit beeld. Op deze centrale plek kunnen inwoners elkaar ontmoeten. Ook als het bijvoorbeeld gaat om mantelzorgers en inwoners met zorgvragen."

"Voor de leefbaarheid en vitaliteit van een dorp is een ontmoetingsplek voor inwoners van essentieel belang. Met het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ hebben we van 2016 tot en met 2018 dorpen in het Groningse gaswinningsgebied ondersteund om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken. Dorpshuis Borgsweer bijvoorbeeld, is gehuisvest in een prachtig oud kerkje en wordt beheerd door Stichting Nicolaus Gillot. Bij ‘Elk dorp een duurzaam dak’ (EDEDD) hebben zij begin 2017 een aanvraag ingediend voor onderhoud (o.a. dak, schilderwerk, lambrisering) en verduurzaming (o.a. isolatie en voorzetramen) en nieuw meubilair en stoffering. Bestuursleden Henny Wams, Riekus Köller, Anita Zeijlemaker en Harma Meijerhof vertellen over de verbouwing die zij in de loop van 2017 razendsnel hebben uitgevoerd.

Het Dorpshuis is de enige ontmoetingsplek in Borgsweer. Bestuurslid Henny Wams: “We hebben hier geen supermarkt, geen school, geen winkels. Op termijn willen we hier nog meer zinvolle activiteiten en bijeenkomsten organiseren voor het dorp en de naaste omgeving. Dat naast de activiteiten die we hier nu al organiseren (rondom feestdagen, kaarten, trouw en rouw). In ons dorp woont een leuke mix aan mensen; niet iedereen komt van oorsprong uit Groningen en ze zijn van alle leeftijden. Van jong tot oud. We hopen vooral dat de jeugd blijft, ondanks dat er bijna geen voorzieningen meer zijn voor kinderen.”

“In het begin dachten we een strak, overzichtelijk plan te hebben; namelijk een nieuw dak. Dat was echt toe aan vervanging en isolering. Pieter Knol van EDEDD adviseerde ons echter om het plan breder te trekken en dat hebben we gedaan. Al het schilder- en stucwerk van de binnenkant van kerk is in het plan opgenomen, inclusief stoffering en het meubilair. Er werd geadviseerd ook de vervanging van de keuken en de duurzaamheidsmaatregelen op te nemen. Maar aangezien we al tot aan onze nek in het werk zaten, en wij de snelle voortgang niet wilden vertragen, hebben we besloten om van de renovatie van de keuken en van de duurzaamheidsmaatregelen een 2e project te maken. Er zijn gelukkig nog fondsen die we nog niet hebben aangeschreven.”

Van de bijdrage van EDEDD en onder meer de gemeente Delfzijl is het dak aangepakt en de windvaan. De oude glas-in-loodramen zijn gestraald en gespoten en voorzien van voorzetramen. “Door veel zelfwerkzaamheid hebben we geld kunnen uitsparen en daarmee vloerverwarming kunnen aanleggen. We hebben nog geen gebruik gemaakt van de adviessubsidie van EDEDD, maar we hebben begrepen dat dat alsnog kan en dat gaan we doen! We gaan voor energieneutraal!”

De verbouwing is vlot uitgevoerd. Henny: “Het proces is goed verlopen. We hebben met de vloer en het dak wel een hick-upje gehad, maar we zijn steeds enthousiast gebleven. We hebben goed samengewerkt met elkaar, ondanks dat het wel vaak op dezelfde mensen aankwam. Maar iedereen stond voor elkaar klaar, iedereen kent elkaar ook goed, dat helpt. Wat heel goed ging, was de wekelijkse bouwvergadering. We hadden één contactpersoon, dat was hoofdaannemer Alfred de Weerdt (die overigens heel precies gewerkt heeft), maar elke week gezamenlijk afstemmen heeft het proces echt geholpen.”

“Wij vonden het eerst nogal onoverzichtelijk hoeveel subsidie je kon krijgen bij de verschillende fondsen en subsidieverstrekkers. Over dit soort zaken hebben we met Pieter overlegd. De angst was ook: we hebben nu de financiering rond, maar hoe moet dat met de eindafrekening? Er stonden overal nog flinke bedragen uit en we hadden nog niet al het geld binnen. We hebben meteen in het begin een speciale bankrekening geopend voor dit project, waar alleen alle kosten en baten voor de bouw op zijn gekomen en dat was wel heel inzichtelijk. Achteraf gezien hadden we misschien meer tijd moeten nemen om het plan zorgvuldiger op te stellen. Want al plannen makend, kwamen we op steeds meer zaken die we erbij wilden betrekken. Op een gegeven moment hebben we besloten: hier houden we het bij voor nu. Daardoor moet nu nog de keuken worden aangepakt en energiemaatregelen worden genomen. Wij hopen op meer bezoeken van het bedrijfsleven. Maar we geloven in mond-tot-mondreclame, dus dat moet nog een beetje op gang komen. Om dat goed te kunnen faciliteren, hebben we wel meer parkeerplekken nodig. Dus daar wordt aan gewerkt!”

Tips van Borgsweer voor andere dorpsaccommodaties die ook aan de slag gaan met een verbouwing: een wekelijkse bouwvergadering om regelmatig af te stemmen. Mét zelfgemaakte appeltaart en/of slagroomtaart!; kijk wat voor mensen in het dorp wonen die handig zijn bij je project. In ons geval bevriende boeren, een recyclebedrijf en een smid." (bron: 'Elk dorp een duurzaam dak')

Voor alle hierboven vermelde instanties geldt dat je de contactgegevens kunt vinden op de onder 'Algemeen' gelinkte dorpssite.

- Welzijn: - Stichting Klankbordgroep Termunten heeft in december 2018 € 20.000 subsidie van de Provincie gekregen voor het project ‘Naargs Beter as Thoes’. Met dit project wil de stichting de onderlinge sociale contacten in het dorp en de buurdorpen Termunterzijl, Borgsweer en Woldendorp versterken. Er wordt een zogeheten ‘digitale sociale stamtafel’ opgezet, waarmee oudere bewoners in de dorpen elkaar hulp kunnen vragen én hulp kunnen bieden. Het is een 'gesloten groep', zodat de privacy van de deelnemers gewaarborgd is. Het digitale platform helpt bewoners om langer thuis te blijven wonen en is een aanvulling op het bestaande netwerk van familie, vrienden en buren.

De digitale stamtafel wordt ondersteund door de lokale dorpshuizen Keuvelstee, Steunstee en Borgsweer in samenwerking met professionele zorginstellingen. In het project wordt samengewerkt met Noorderpoort en de Hanzehogeschool. Studenten ICT en Verpleegkunde van Noorderpoort helpen ouderen in de dorpen bij het gebruik van digitale middelen, zoals smartphone en tablet. Ook laten ze zien hoe ouderen het beste een bericht op het platform kunnen plaatsen of iemand aan hun netwerk kunnen toevoegen. Studenten van de opleiding Healthy Ageing Professional van de Hanzehogeschool ondersteunen de initiatiefnemers bij het bedenken van moderne oplossingen voor de zorg. Zij kunnen bijvoorbeeld stage lopen bij het project. (bron: Provincie Groningen, december 2018)

- Duurzaamheid: - Borgsweer grenst in het W aan het onder het dorpsgebied van Farmsum vallende industrieterrein Oosterhorn. Groningen Seaports gaat daar medio 2020 aan de Valgenweg en Warvenweg, direct grenzend aan het dorp, de Zonneparken Oosterhorn realiseren, met een gezamenlijke oppervlakte van 30 hectare. Inwoners van de gemeente Eemsdelta i.o. en in het bijzonder de Borgsweerders, omdat zij er zo dichtbij wonen, krijgen de mogelijkheid om in het project te participeren. Via de coöperatie(s) in oprichting kunnen zij meedenken over de plannen (zoals de ruimtelijke inpassing) en meedelen in de opbrengsten. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Duurzaamheid op de pagina van Farmsum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Borgsweer, met foto's van de grafzerken. - Doop-, trouw- en begraaf- (DTB)-registers van het dorp 1865-1811.

Reactie toevoegen