Boschkapelle

Voormalige gemeente
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

vogelwaarde_boschkapelle_en_rapenburg_kaart_1949_1024x768.jpg

Tot 1970 waren Boschkapelle en Rapenburg nog aparte dorpen (hier op een kaart uit 1949) in de gem. Vogelwaarde. Bij de opheffing van die gemeente, in 1970, zijn die - inmiddels aan elkaar gegroeide - dorpen samengevoegd tot het 'nieuwe' dorp Vogelwaarde.

Tot 1970 waren Boschkapelle en Rapenburg nog aparte dorpen (hier op een kaart uit 1949) in de gem. Vogelwaarde. Bij de opheffing van die gemeente, in 1970, zijn die - inmiddels aan elkaar gegroeide - dorpen samengevoegd tot het 'nieuwe' dorp Vogelwaarde.

ZL gemeente Boschkapelle in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Boschkapelle in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Boschkapelle in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Boschkapelle

Terug naar boven

Status

- Boschkapelle was een dorp en gemeente in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1936. Per 1-7-1936 over naar gemeente Vogelwaarde, die per 1-4-1970 is opgegaan in de gemeente Hontenisse, die op haar beurt in 2003 is opgegaan in de gemeente Hulst.

- Boschkapelle is tegenwoordig onderdeel van het dorp Vogelwaarde. Zie verder bij Naamgeving.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Boschkapelle werd tot eind 19e eeuw ook Kappellewijk genoemd.

Naamgeving
Boschkapelle als dorp was de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. Direct O daarvan lag Rapenburg, de hoofdplaats van de gemeente Stoppeldijk (die alleen een gemeentenaam was en geen plaatsnaam). Beide gemeenten zijn per 1-7-1936 opgegaan in de nieuwe gemeente Vogelwaarde. Toen die gemeente per 1-4-1970 opging in de gemeente Hontenisse, waren de dorpen Boschkapelle en Rapenburg, dat inmiddels Stoppeldijk heette, zodanig aan elkaar vastgegroeid dat van één fysieke kern kon worden gesproken. Kennelijk heeft men de herindeling van 1-4-1970 aangegrepen om de namen van de beide dorpen op te heffen en het geheel in het vervolg als één kern te beschouwen met de nieuwe naam Vogelwaarde, de naam van de per die datum opgeheven gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Boschkapelle 177 huizen met 948 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 67/375 (= huizen/inwoners), de buurtschappen Ruischendegat 23/127 en Schapershoek 19/104 en 'verspreide woningen' 68/342. De gemeente omvatte verder nog de buurtschappen Saswijk, Veerwijk, Koekebakkershoek, Stoppeldijksveer, Keizerrijk en Hoekwijk. Per 1-7-1936 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente Vogelwaarde, met op dat moment 1.197 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp Boschkapelle is waarschijnlijk pas in de 18e eeuw ontstaan. In de 19e eeuw was er een veer op Zaamslag.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Boschkapelle op Facebook.

Reactie toevoegen