Bosheurne

Plaats
Buurtschap
Lochem
Achterhoek
Gelderland

Bosheurne

Terug naar boven

Status

- Bosheurne is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Lochem. T/m 31-7-1971 gemeente Laren.

- Curieus is dat deze plaatsnaam sinds de laatste decennia niet meer in de atlassen voorkomt (een lot dat het deelt met buur-buurtschap Langen). Ook anderszins (bijvoorbeeld elders op het internet) blijkt nergens dat deze naam als buurtschapsnaam nog in gebruik is, nog ´leeft´. Maar de bebouwing is er nog gewoon dus wat ons betreft is de buurtschap er dan ook nog 'gewoon', ondanks dat hij ooit een keer, al dan niet bewust, in de atlassen is 'uitgegumd'. Op Google Maps wordt Bosheurne nog wél als plaatsnaam vermeld. De naam komt ook nog voor in de statistische buurt ´Verspreide huizen Boschheurne en Zwiepsebroek´, zoals gemeente en CBS die hanteren.

- De buurtschap Bosheurne valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Barchem.

- De buurtschap Bosheurne heeft - zoals helaas de meeste buurtschappen in de gemeente Lochem - geen plaatsnaamborden. Eén van de wegen in het gebied is de Bosheurneweg, zodat je daaraan tenminste nog kunt zien dat je je in deze buurtschap bevindt.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Áls deze naam nog ergens wordt vermeld, is het nog in de oude spelling, met sch. Maar omdat de buurtschap geen plaatsnaamborden heeft, en daarmee geen in die zin vastgestelde spelling, en aan de Bosheurneweg ligt, lijkt het ons vandaag de dag wenselijk om volgens de thans gangbare spelling de naam als Bosheurne te spellen.

Oudere vermeldingen
Boschhuurne, Boscheurne, Bosch-Heurne, 1840 Boshuurne, Boschhuurne, 1867 Bosheurne, Boschheurne.

Naamsverklaring
Samenstelling van bos en heurne, wat een variant is van hoorne ´bij de hoek´.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bosheurne ligt ZO van Barchem, in een wijde kring rond de Bosheurneweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Bosheurne 26 huizen met 173 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Bosheurne vertoonde vanouds (en nog altijd) een zeer verspreid nederzettingsbeeld. De erven lagen zover uiteen, dat men nauwelijks van een hoevenzwerm kon spreken. Tussen 1500 en 1830 is hierin nauwelijks verandering gekomen. De ruimte tussen de oude erven zoals Hagenbeck, het Entel en Steelkamp, werd haast niet opgevuld. 'Nieuw' is hier alleen het erf De Dam, noordwaarts van het Minkveld.

Alleen westelijk van het erf Kornegoor bestonden kennelijk nog mogelijkheden voor verdere expansie. In dit gebied waar afwisselend beekeerdgronden en veldpodzolgronden voorkomen, zijn na 1500 vijf nieuwe bedrijven opgezet. Reeds in 1494 wordt het erf Haigenbeick (spelling volgens het kadastrale minuutplan) in een register vermeld in een register. Tegenwoordig is er nog altijd een boerderij Groot-Hagenbeek. (© Hagenbeek genealogie)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Landgoed met kasteel Beekvliet heette vanouds De Entel. - Informatie over landgoed Beekvliet II. - Informatie over Beekvliet op de site van beheerder Natuurmonumenten.

Reactie toevoegen