Boskamp

Plaats
Dorp
Olst-Wijhe
Salland
Overijssel

Boskamp

Terug naar boven

Status

- Boskamp is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Olst-Wijhe. T/m 2000 gemeente Olst.

- Het dorp Boskamp heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Olst.

- Onder het dorp Boskamp vallen ook de buurtschappen Eikelhof en Hengforden (grotendeels).

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Boskamp ligt O van het dorp Olst en de rivier de IJssel, OZO van de dorpen Oene en Epe, ZO van de dorpen Den Nul, Veessen en Heerde, Z van het dorp Wijhe, ZZW van het dorp Boerhaar, ZW van de dorpen Broekland en Raalte, W van de dorpen Wesepe en Heeten, NNW van het dorp Diepenveen, N van de stad Deventer, NNO van het dorp Terwolde, NO van het dorp Vaassen en ONO van het dorp Emst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Boskamp heeft ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2019 is een plan in ontwikkeling voor de bouw van 11 nieuwe woningen op het terrein naast de voormalige Molen van Mentink. Het betreft zowel vrijstaande, twee-onder-een-kap als rijtjeshuizen. Belangengroep Beter Boskamp (BBB) is er blij mee: "Voor een gezonde demografische ontwikkeling heeft het dorp nieuwe inwoners nodig, maar er is weinig doorstroming. Mensen blijven tegenwoordig het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde huis wonen." Volgens BBB hebben vooral jongeren in het dorp behoefte aan een woning. Zowel jongeren die nog in het ouderlijk huis wonen, als naar elders uitgeweken jongeren die graag in hun geboortedorp zouden wilen wonen. Volgens de planning beoogt het project in het najaar van 2020 gereed te komen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de RK Sint Wilibrordkerk uit 1860 op Boskamp 25 met de naastgelegen pastorie op nr. 23 (plus 7 rijksmonumenten betrekking hebbend op Groot en Kein Hoenlo, die je vind in de rijksmonumentenlijst van Olst). Het is een driebeukige kruiskerk gebouwd in een neogotische stijl. Oorspronkelijk stond op de plaats van de kerk de havezate Boskamp. Voor 1800 deed deze havezate - evenals het nabijgelegen Spijkerbosch - dienst als schuilkerk voor de katholieke bewoners van de streek. Toen er na 1795 meer ruimte kwam voor rooms-katholieken om uiting te geven aan hun geloofsbeleving in de publieke ruimte kochten zij de havezate. Een deel van het gebouw werd benut als pastorie en het andere deel als kerk. In 1860 kwam de door de Zutphense architect Hendricus Johannes Wennekers ontworpen eenbeukige kerk gereed, die op de plaats van de oude havezate werd gebouwd. Ook is in dezelfde tijd een nieuwe pastorie, in neorenaissancestijl, gebouwd naar een ontwerp van C.J. Hardeman. Het door Johann Heinrich Holtgräve omstreeks 1833/1834 gebouwde orgel, al aanwezig in de schuilkerk, is overgebracht naar de nieuwe kerk. Holtgräve was toen al overleden. De overplaatsing en uitbouw van het orgel is verzorgd door zijn zoon Hermannus Gerhardus. In 1923 is de kerk met twee zijbeuken uitgebreid. Kerk en pastorie zijn in 1955 vernieuwd. In 2010/2011 is de kerk, inclusief het orgel, gerestaureerd.

- Boskamp heeft 1 gemeentelijk monument.

- Klooster St. Willibrordus (Boskamp 21) is een pand met mansardeschilddak en een slanke dakruiter, omstreeks 1929 gebouwd naar plannen van architect C.A. Hardeman, in expressionistische vormen. Tegenwoordig is het in gebruik als bejaardentehuis.

- De voormalig St. Aloysiusschool (Boskamp 17-19) was een tweeklassige school met aangebouwde onderwijzerswoning uit 1917, in strak expressionistische vormen. De school is in 1936 en 1966 verbouwd.

- Groot Hoenlo, gelegen direct Z van de dorpskern van Boskamp (Diepenveenseweg 1), is een havezate met landgoed, dat voor het eerst in 1233 wordt vermeld. Terzijde van Groot Hoenlo staat Klein Hoenlo, een huis dat ook wel bekend staat als het "weduwehuis". Het imposante hoofdgebouw, huis Groot Hoenlo, is door de eeuwen heen meerdere malen herbouwd. De huidige gevel stamt uit 1897, de toren uit 1904. Enkele families waarvan het bekend is dat zij op Groot Hoenlo hebben gewoond, zijn Van Haersolte, Des Tombe en Van Laer. Ook auteur Harry Mulisch verbleef er enige tijd. In zijn boek "De ontdekking van de hemel" beschrijft hij Groot Hoenlo, maar noemt het Groot Rechteren. Om Groot Hoenlo ligt een gracht, recht in de as van de lange oprijlaan. Het park rond Groot Hoenlo is niet openbaar toegankelijk. Op het landgoed zijn wel wandelpaden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Weteringzotten is opgericht in 1969 en is uitgegroeid tot een vereniging met ca. 500 leden. Zij hebben doorgaans de eer van de 1e Sallandse Carnavalsoptocht (carnavalszaterdag). Vooraf opgeven is alleen noodzakelijk voor grote wagens. Nog een bijzonderheid is dat ze hier voorafgaand aan de carnavalsoptocht vanaf 7 uur 's ochtends een barbecue houden. Iedereen kan zo voorafgaand aan de carnavalsoptocht genieten van een speklapje, worstje en biertje. Deze traditir is rond 1986 ontstaan na een avondje stappen. Ze vonden het verstandig om voorafgaand aan de optocht een 'bodem te leggen'. Gerald Oosterlaar van De Weteringzotten vertelde bij editie 2019 dat hij het een geweldige traditie vindt: "Dat komt door de saamhorigheid. Iedereen leeft hierdoor naar de carnaval toe en maakt zich op voor de optocht. Zelfs de kinderen zijn erbij. Als wij over tien jaar met een rollator lopen, zullen zij het overnemen." Initiatiefnemer Albert Renders woont inmiddels in de buurt van Eindhoven, maar reist nog altijd jaarlijks graag af naar Boskamp voor een speklapje: "Het zuiden kan nog wat leren van hier als het om saamhorigheid gaat." - Carnavals- en Vriendengroep De Klaplopers.

- Tijdens Koningsdag is er in het dorp van alles te doen. Om een indruk te krijgen, vermelden wij hier het programma voor Koningsdag 2019: "Om 10 uur zal de vlag weer worden gehesen, waarna het allereerst de beurt is aan de koninklijke muziekvereniging Apollo uit Olst om het spits af te bijten. Om kwart over tien start de Koningstocht, een nieuw onderdeel van de activiteiten op Koningsdag. De deelnemende wielrenners gaan een tocht maken richting Holten, waarna ze weer terugkeren naar het dorp. Dit onderdeel is georganiseerd door de OWsome bikers. Verder kent Koningsdag de bekende onderdelen als de markt, kleedjesmarkt, verzamelingen, speelweide voor de kinderen en het treintje en niet te vergeten de nieuwe 10 meter lange sjoelbak om te spelen voor eeuwige Boskampse eer. De gehele dag door wordt op vaste tijden het spel Rad van Fortuin gespeeld. Gezelligheid alom met ‘s morgens eerst lekker koffie drinken met appelgebak en later de niet te versmaden pannenkoeken. Ander belangrijk onderdeel is ook dit jaar weer, na het succes van verleden jaar, de wedstrijd 'Heel Boskamp bakt'. Muzikaal wordt de dag naast Apollo verder gevuld met optredens van de Roalter Jongs, DJ Gerwin en vanaf 14.30 uur de boerenrockformatie Nie Wies. Kortom we zijn klaar om je te ontvangen om er samen weer een heerlijk feest van te maken."

- Tijdens een weekend eind juni is er het Zomerfesival Boskamp.

Terug naar boven

Links

- Nieuws:- Dorpskrant Boskamp wordt maandelijks bij de inwoners huis-aan-huis bezorgd.

- Belangenvereniging: - Het uitgangspunt van Belangengroep Beter Boskamp (BBB) is: Hoe houden we het dorp met elkaar leefbaar? En daarvoor heeft de BBB jou als Boskampenaar nodig! Jouw mening telt. Heb je een idee, is er iets ten aanzien van het dorp wat je bezighoudt? Laat het hen weten! In de loop der jaren hebben zij inzicht gekregen in verschillende zaken. Ze hebben goede contacten met de gemeente, Salland Wonen, de andere 11 Plaatselijke Belangen in de gemeente en verschillende maatschappelijke organisaties. Wil je ook dat jouw dorp leefbaar blijft? Zet je dan in voor je dorp en help de BBB met jouw informatie.

- Onderwijs: - Basisschool De Klimboom is een kleine, openbare Jenaplanbasisschool in Boskamp, net buiten Olst. De school ligt aan de rand van het dorp in een groene omgeving. Om de school is veel speel- en leefruimte. "We werken volgens het Jenaplan-principe. Dit is een eigentijdse onderwijsvorm. Het uitgangspunt is dat ieder kind uniek is en zich op zijn eigen manier ontwikkelt. Ons onderwijs omvat veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. Om weerbaar te worden in de huidige samenleving, is kennisoverdracht alleen niet meer voldoende, maar is het ontwikkelen en bevorderen van de sociale vaardigheden van een kind veel belangrijker.

'Op De Klimboom wordt mijn kind écht gezien én gehoord: ze mag zijn wie ze is en er wordt echt aangesloten bij haar onderwijsbehoeften, ook als daarvoor groepsdoorbrekend moet worden gewerkt. De stamgroepleider communiceert open én staat open voor ideeën en feedback van kinderen en ouders, indien nodig wordt er out-of-the-box gedacht en gehandeld. Het onderzoekend leren en de leervragen bij wereldoriëntatie zorgen voor optimale betrokkenheid van alle leerlingen bij de lessen wereldoriëntatie', aldus een ouder. Op school zitten bijna 80 kinderen uit Boskamp en veel omliggende dorpen, zoals Olst, Wijhe, Den Nul, Raalte en Deventer."

- Zorg: - Als ‘dorpje’ tussen Olst en Boskamp is woon-werkgemeenschap Overkempe (Koekoeksweg 100) in 1991 ontstaan. De oorsprong ligt echter veel verder terug in de tijd. Bij de Michaëlshoeve, een woon-schoolgemeenschap voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis in Brummen, ontstond de behoefte om in de buurt ook een instituut met een antroposofische grondslag voor volwassenen op te richten. Mevrouw Doeksen, dochter van Des Tombe, oorspronkelijke eigenares van het land waarop Overkempe staat, zocht in 1975 voor de toekomst een plaatsje in een instituut voor haar zus Jeanette. Gesprekken met de Michaëlshoeve en woonvoorziening Salvia volgden en de mogelijkheid om land te kopen werd besproken. In 1978 werd vanuit de Michaëlshoeve een werkgroep samengesteld, die in de jaren erna ideeën en voorstellen omvormde tot reële plannen. Zaken als toestemming van de gemeente, aankoop van grond en goedkeuring vanuit het ministerie kostten ook de nodige tijd. Uiteindelijk konden in 1991 de eerste jongvolwassenen vanuit villa ’t Polletje in Olst op het terrein van Overkempe komen wonen.

Overkempe is een woon-werkgemeenschap waar mensen met een verstandelijke handicap én talenten het dagelijks leven delen. Bewoners en medewerkers ontwikkelen zich door elkaar te ontmoeten in samen wonen, samen werken en ontspannen in de vrije tijd. Ze werken geïnspireerd vanuit de antroposofie. Dit betekent dat ze iedereen zien als uniek, als een individu met een stoffelijk lichaam, een ziel en een gezonde geestelijke wezenskern. Met alles wat zij doen, willen ze het gezonde aanspreken en reële ontwikkeling mogelijk maken, zonder uit het oog te verliezen dat deze mogelijkheden ook heel beperkt kunnen zijn. De kwaliteit van het bestaan neemt toe als iemand binnen de eigen mogelijkheden keuzes kan maken die zoveel mogelijk aansluiten bij wat hij of zij zelf wil. Werk is een wezenlijk onderdeel in hun zorgaanbod. Op alle werkplaatsen en werkgebieden (zie de menu's in de linkerkolom onder de link) wordt er gezocht naar individueel passend werk, zodat iedereen die op Overkempe woont in de gelegenheid wordt gesteld aan het werk te gaan.

Een voorbeeld is de biologisch-dynamische boerderij Ida Gerhardthoeve, waar diverse groenten worden verbouwd. De cliënten zijn vanaf het inzaaien van de groenten tot en met het verwerken hiervan bij dit arbeids- en groeiproces betrokken. Elke cliënt kan hier op zijn of haar eigen niveau werken. Dit kan variëren van het stuksgewijs voorzaaien van zaadjes tot het besturen van de trekker. Er worden ook koeien, schapen en paarden gehouden, die eveneens door de zorgvragers worden verzorgd.

- Veiligheid: - In 1949 is vanuit de diverse Bisdommen in Nederland de Katholieke Nationale Bond voor EHBO opricht. In december 1950 is op de Boskamp door mevr. Jacobs, dr. Stuyvenberg en dr. Couvee EHBO Vereniging St. Willibrord opgericht. Deze maatschappelijk zeer bewogen mevr. Jacobs was de echtgenote van het toenmalige hoofd der school. Al in 1951 worden de eerste examens EHBO in het dorp afgenomen. De EHBO opleiding van toen lijkt in de verste verte niet op de huidige EHBO opleiding. In die tijd lag de nadruk meer op ernstige verwondingen door toedoen van derden. De donkere periode 1940-1945 en de dreiging vanuit de Sovjetunie lagen daaraan ten grondslag. In de loop van de jaren werd de behandeling van zware letsels met de daarbij behorende nogal pittige behandelwijze geleidelijk overgeheveld naar de BB (Bescherming Burgerbevolking). Op enig moment was er nog “slechts” sprake van huis-, tuin- en keukenletsels, aangevuld met letsels vanuit het al maar drukker worden verkeer waarmee de EHBO’er te maken kreeg. Ook is er in de loop der jaren met betrekking tot de wijze van behandeling het nodige gewijzigd. Met name BHV’ers die EHBO-taken moesten invullen bleken vaak te beschikken over een beperkte EHBO-kennis om de complexe taken in te vullen.

- Weer: - Boskamp heeft een eigen weerstation.

Reactie toevoegen