Boswijk

Plaats
Buurtschap
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

boswijk_collage.jpg

Boswijk, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Boswijk, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

boswijk plaatsnaambord.jpg

Boswijk, buurtschap van Doorn, sinds 2006 gemeente Utrechtse Heuvelrug

Boswijk, buurtschap van Doorn, sinds 2006 gemeente Utrechtse Heuvelrug

Boswijk

Terug naar boven

Status

- Boswijk is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek en gemeente Utrechtse Heuvelrug. T/m 2005 gemeente Doorn.

- De buurtschap Boswijk heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) met die naam en heeft dus een eigen 'bebouwde kom'. Voor de postadressen valt de buurtschap onder het dorp Doorn.

- De plaatsnaam Boswijk komt - ten onrechte - niet voor in de Topografische atlas Utrecht.(1)

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Het woonbuurtje Boswijk stond vroeger, vóór de tijd van de serviceflats, bekend als het Rode Dorp.

Naamgeving
Deze buiten de kern van Doorn gelegen woonbuurt had tot ca. 1991 plaatsnaamborden met de naam Doorn. Rond dat jaar zijn er borden geplaatst met de plaatsnaam Boswijk. Wij menen ons te herinneren dat deze borden aanvankelijk de naam Park Boswijk vermeldden. De plaatsnaam is afkomstig van een buitenplaats, die was gelegen op de plaats van het huidige complex serviceflats. De voorganger daarvan, 'Mijn Genoegen', is in 1820 gesticht.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt W van Doorn, direct ZO van de kern en voormalige gemeente Driebergen, en is de meest westelijke van de - vanuit Doorn gezien - Doornse buurtschappen-op-een-rijtje Palmstad, Nieuw-Sterkenburg en Boswijk. De buurtschap ligt rond de Boswijklaan en de Oude Molenweg. Het serviceflatcomplex Park Boswijk ligt aan een eigen gelijknamige straatnaam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Boswijk omvat ca. 30 huizen aan de Boswijklaan en ca. 10 huizen aan de Oude Molenweg, totaal ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners. Verder is er nog het serviceflatcomplex Serviceresidentie Park Boswijk met 500 wooneenheden, waarvan 200 huurappartementen in bezit van woningcorporatie Seyster Veste. De overige zijn koopappartementen. Het complex is anno 2015 aan renovatie toe. Aan het eind van de - doodlopende - Boswijklaan ligt nog een klein bedrijventerrein met ca. 10 panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Boswijk heeft een postagentschap (gehad) sinds 1974. (weet iemand waar het gevestigd was en wanneer het is opgeheven?, red.)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Vereniging Leefbaarheid Doorn heeft in 2016 bij de gemeente gepleit voor een nieuwe ontsluitingsroute voor het bedrijventerrein in buurtschap Boswijk, dat aan het eind van de doodlopende Boswijklaan is gevestigd, omdat de omwonenden er al jarenlang overlast van ondervinden. Op onregelmatige tijden - zowel overdag als in de nacht - worden gevaarlijke stoffen door de woonwijk vervoerd. "Het meest extreme voorbeeld van dit zware verkeer vormt een tankauto, die zich zes dagen per week en tweemaal per dag met 3000 liter diesel dwars door de bebouwing beweegt", zo stelt de vereniging, die het bedrijventerrein "een evidente planologische fouit uit het verleden" noemt, die zonder hoge kosten niet is te herstellen. Leefbaarheid Doorn noemt het dan ook "een dure plicht van de gemeente om de ontsluiting van het bedrijventerrein voor de circa 600 bewoners van de Boswijklaan veilig en leefbaar te maken." De meest logische optie lijkt hen een ontsluitingsroute die ten noordwesten van het bedrijventerrein begint en uitkomt op de provinciale weg N225, ter hoogte van de Hydeparklaan.

De gemeente blijkt echter niet te vinden voor deze prijzige oplossing. Ook een veiliger inrichting van de weg zien ze niet zitten: "Als je die weg opnieuw wilt inrichten, dan zou ik zeggen: rijd er een keer doorheen. Dan zie je vanzelf dat er weinig te herinrichten valt. Aan de ene kant ligt het talud van Boswijk en aan de andere kant de voortuinen van de bewoners", zo stelde wethouder Gerrit Boonzaaijer. Een verkeerstelling heeft uitgewezen dat er dagelijks zo'n 250 verkeersbewegingen op de Boswijklaan plaatsvinden. Ook om die reden ziet het college geen reden in te grijpen. "Er zijn in Utrechtse Heuvelrug nauwelijks wegen te vinden waar minder auto's over rijden", aldus wethouder Henk Veldhuizen. Ook voor geluidswerende maatregelen, waar enkele partijen in maart 2017 op aandrongen, voelt de gemeente niet, omdat ze voor precedentwerking vrezen: "Dan kunnen we straks al ons geld steken in geluidswerende maatregelen voor allerlei andere wegen", aldus wethouder Veldhuizen. Overigens sluit wethouder Boonzaaijer niet uit dat er op termijn woningen gebouwd kunnen worden op het bedrijventerrein van Boswijk. De bedrijven die er gevestigd zijn, zouden wellicht naar elders willen verkassen. Maar volgens Boonzaaijer staan de gesprekken die de gemeente hierover voert "even op een lager pitje".(bron en voor nadere informatie zie: Nieuwsblad De Kaap, - d.d. 8-11-2016, - d.d. 22-12-2016, - d.d. 14-3-2017)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De molenromp aan de Oude Molenweg in buurtschap Boswijk is als molen gebouwd rond 1890, is later kennelijk onttakeld, en is tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

Reactie toevoegen