Boukoul

Plaats
Dorp
Roermond
Midden-Limburg Maas- en Swalmdal
Limburg

boukoul_buurtvereniging_st._theresia_boekoel_70_jaar_2018_kopie.jpg

Buurtvereniging St. Theresia Boekoel in het dorp Boukoul is opgericht in 1948 en heeft dus in 2018 het 70-jarig bestaan gevierd. Zij hanteren voor de plaatsnaam de spelling zoals je hem uitspreekt. Wel zo handig.

Buurtvereniging St. Theresia Boekoel in het dorp Boukoul is opgericht in 1948 en heeft dus in 2018 het 70-jarig bestaan gevierd. Zij hanteren voor de plaatsnaam de spelling zoals je hem uitspreekt. Wel zo handig.

Boukoul

Terug naar boven

Status

- Boukoul is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, en daarbinnen in de streek Maas- en Swalmdal, gemeente Roermond. T/m 2006 gemeente Swalmen.

- Het dorp Boukoul heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Swalmen.

- Onder het dorp Boukoul valt ook een deel van de buurtschap Maalbroek.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Boekoel. Met name in 1884 en 1936 - maar wellicht zijn er nog meer publicaties in dit kader geweest - is er een 'Lijst van aardrijkskundige namen in Nederland'(1) verschenen, uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), waarbij zij, waar relevant, de spelling van de plaatsnamen hebben vereenvoudigd, wat er op hoofdlijnen op neerkomt dat zij een spelling propageerden meer conform de uitspraak. Vreemd genoeg staat deze plaats in die lijsten met de spelling Boukoel, terwijl je het eerste deel toch ook als Boe- uitspreekt.

Vanwege de uitspraak-misverstanden die zich bij deze plaats nog altijd zullen voordoen, is het begrijpelijk dat de buurtvereniging in haar naam de spelling conform de uitspraak hanteert (zie het kopje Links en de afbeelding). Het is jammer dat de spellingsvereenvoudigingen van 1884 en 1936 nooit zijn doorgevoerd (dan wel in een aantal gevallen gedurende een aantal jaren zijn doorgevoerd en later weer teruggedraaid). Waarbij het wat ons betreft voor de hand had gelegen om deze plaats als Boekoel te spellen.

In het Limburgs
De Boekoêl.

Oudere vermeldingen
1463 opter Buyeckulen, 16e eeuw Bouwekuill, 1620 Boukoul, 1669 Boeckul, 1701 Boucoul, Boekkoul, 1704 Boeckkuyl, 1719 Boucholt, 1748 Beaucoul, 1776 Boeckhold, Boekoel, 1835 Boukoel.

Naamsverklaring
Wordt verbonden met het toponiem beukel 'ronde, geringe bodemverheffing', onder verwijzing naar Beukel of Bueckel bij Neer en Horn en Bokel, Boekel in de streek van Thorn. De oude vormen wijzen echter op een samenstelling met kule, koul 'kuil' en een moeilijk te duiden eerste deel buyec, later gereïnterpreteerd als de boomnaam beuk.(2)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Boukoul ligt NO van de stad Roermond, en grenst in het N aan het dorp Swalmen, in het O aan Duitsland, in het Z aan de N280 (en Z daarvan het dorp Asenray) en in het W aan de A73.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Boukoul 58 huizen met 322 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Van 1972-1981 was er sprake van een postagentschap in Beneden Boukoul, en van 1981-1989 in Boven-Boukoul.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1980 opgerichte Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Voor- en nadien verdwenen namelijk historische gebouwen en landschapselementen, waarmee ook het dorpseigene verloren dreigde te gaan. De vereniging zet zich dan ook in voor behoud, herstel en bescherming van het cultureel erfgoed en het bestuderen en vastleggen van de eigen leefomgeving. Het werkgebied omvat de kernen Belfeld, Reuver, Offenbeek, Beesel, Swalmen, Asselt en Boukoul en omgeving.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bij Beneden Boukoul 46 bevindt zich sinds 2015 een zogeheten Minibieb. Dat is een onbemand boekenkastje waar je boeken, tijdschriften etc. uit kunt halen om te lezen, en boeken e.d. die je zelf over hebt, in kunt zetten opdat je daar een ander weer een plezier mee kunt doen. Doordat de bibliotheek in Swalmen is opgeheven, hopen de initiatiefnemers zo dit gemis enigszins op te vangen.

- Bestemmingplan buitengebied voormalige gemeente Swalmen, waaronder het buitengebied van Boukoul.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Boukoul heeft 27 rijksmonumenten.

- Boukoul heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- De buurtschap Boukoul wordt in 1935 een dorp door de bouw van de RK kerk H. Theresia van het kind Jezus, genoemd naar de H. Theresia van Lisieux. In 1945, een paar dagen voor de bevrijding, wordt de toren opgeblazen. In 1947 wordt de kerk in de oude staat hersteld. - De kerk heeft gebrandschilderde ramen van voor WO II door Joep Nicolas, en uit 1956 door Max Weiss.

- Kasteel Hillenraad wordt al genoemd in 1392. Het huidige kasteel dateert voornamelijk uit de 17e/18e eeuw. Het is een van de mooiste waterkastelen in Nederland, met 4 hoektorens en omringd door grachten. Het kasteel wordt nog bewoond en is niet te bezichtigen (anders dan van buitenaf).

- Kasteelboerderij / edelmanshuis Zuidewijck Spick (= 'spijker' = opslagplaats voor graan) wordt al genoemd in 1463. Het huidige pand dateert uit de 17e/18e eeuw.

- De Graeterhof, oorspronkelijk een hoeve, is sinds de 2e helft van de 19e eeuw een landhuis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval, met optocht op carnavalszondag. - Carnavalsvereniging De Kwekkerte.

- Kermis (juli).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Boukoul (8 km) door het dorp en de bossen in de omgeving.

- De Schwalmbruchtocht (19 km) is een rondwandeling vanuit het dorp door het Swalmdal, het Duitse Diergardt'scher Wald, natuurgebied Elmpter Schwalmbruch en de Galgenberg.

- De rustige en landelijke Ruiterroute Boukoul en Swalmen-Oost (14,4 km) voert je over veel onverharde paden en landwegen door de bossen en landerijen rondom deze dorpen. Onderweg passeer je o.a. kasteel Zuidewijk, je rijdt door de natuurgebieden Blankwater en Groenewoud en komt onderweg de riviertjes de Swalm en de Lank tegen.

Terug naar boven

Beeld en audio

- Oude foto's, ansichtkaarten, films, krantenartikelen e.d. van Boukoul op Facebook.

- Dorpsfilm Boukoul 1964 deel 1 (43 min.), met gesproken toelichting. - Dorpsfilm 1964 deel 2 (9 min.).

- De film De Verjaring (over de Tweede Wereldoorlog) is deels in Boukoul opgenomen, waarbij enkele dorpelingen een figurantenrol hebben vervuld. Ook de vrijwillige brandweer van Swalmen heeft een rol, zij het niet expliciet als zodanig zichtbaar, want zij hebben op kunstmatige wijze voor 'regen' gezorgd.

- In 2000 was het dorp Boukoul een week lang 'Dorp van de week' in het radio-ochtendprogramma van omroep L1. Verslaggever Patrick van 't Hooft interviewde enkele dorpsgenoten en vervolgens is elke werkdag een fragment van enkele minuten uitgezonden: 1) Op maandag is de dorpspraat in Café Soranus het onderwerp; 2) op dinsdag komt Joost de Bie, die dan al 42 jaar de tuinman van Kasteel Hillenraedt is, aan het woord; 3) op woensdag omschrijft Sef van Buggenum een speciaal stukje bos, de doolhof; 4) op donderdag vertelt Sjeng Thomassen over de plek waar 9 onderduikers zich aan het eind van de oorlog verscholen; 5) op vrijdag komt het Ajax van de handboogsport, Soranus Boukoul, aan bod.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Boukoul van de Wijkraad op Facebook.

- Belangenvereniging: - Wijkraad Boukoul* is opgericht in 2001. De eerste jaren heeft zij met het Dorpsontwikkelingsprogramma (DOP) van de toenmalige gemeente Swalmen gewerkt aan een leefbaar dorp. in de beginjaren ging het voornamelijk over concrete zaken. Goede verlichting op ontsluitingswegen, verkeersveiligheid en deugdelijke speelvoorzieningen zijn slechts enkele voorbeelden daarvan. De laatste tijd richt de wijkraad zich vooral op 'leefbaarheid' in het algemeen. Zeker met het oog op de nieuwe eisen die de samenleving aan burgers stelt, als gevolg van recente politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee doelen ze met name op de kanteling als gevolg van de WMO, de decentralisatie van de zorg; kortom de overheid die zich iets meer terugtrekt of op zijn minst een nieuwe rol aanneemt en een beroep doet op burgerparticipatie. De wijkraad kan en wil daarbij de intermediair bij uitstek zijn die als wettelijk orgaan bruggen kan slaan tussen de gemeente en haar inwoners.
* Die wat ons betreft beter Dorpsraad zou kunnen heten, want deze kern is immers een dorp en geen wijk...

- Buurtvereniging: - "Buurtvereniging St. Theresia is opgericht in 1948. Alle mensen die in Boukoul wonen, kunnen lid worden van Buurtvereniging St. Theresia. De contributie bedraagt € 7,50 per jaar voor het hele gezin. De buurtvereniging organiseert door het jaar heen verschillende activiteiten. De meeste zijn exclusief voor de leden. Sommige, soms wat traditionelere activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, zoals het St. Maarten feest en Sinterklaas. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn: Voor de kleintjes: Paaseieren zoeken op paaszaterdag; intocht Sint Nicolaas en zijn Pieten, in samenwerking met Sint Nicolaascomité Swalmen. Voor de volwassenen; wandeltochten; fietstochten; kienen. Een activiteit voor de hele Boukoulse gemeenschap is sinds enkele jaren de Sint Maartensoptocht, kompleet met brandstapel en voordracht van het Sint Maartensverhaal."

- Onderwijs: - Basisschool St. Theresia.

- Muziek: - Harmonie Amicitia. - "In 2011 krege veur het idee om zellef oppe plenk te gaon sjtaon. Natuurlik waas dit ein idee det ontsjtong nao get glaeskes 'advekaod'. Eine naam haaje veur al sjnel 'MAM' (Marja, Angela en Marie-Louise). Kort, bondig en good te onthaaje. Waat begos es gekke jen, kreeg ein paar maondj later toch ein vervolg toen veur ein idee veur het optraeje haaje. Natuurlik wòlle veur alles oet de kas haole, mer det waas auch bluf. En zo numde veur os eerste optraeje: 'Bluv'. Ein combinatie van 'opera' en 'Luv'. Veur höbbe dao zoväöl plezeer aan gehad det veur besjlaote om 't jaor derop weer get nuujts te bedinke. En zo is het gekome!" Aldus de dames van MAM uit Boukoul op hun site.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Boekoel is opgericht in 1930.

- Handboogvereniging Soranus.

- Openbaar vervoer: - Sinds augustus 2018 is lijn 794 op werkdagen een buurtbuslijn. Hierdoor ontstaat een vaste verbinding op het traject Boukoul - Asenray - Roermond Station - Leeuwen v.v. De buurtbuslijn is een bestaande lijn, die ieder uur rijdt, en komt op werkdagen in plaats van de OV-lijntaxi. In de avonduren en de weekenden blijft lijn 794 een OV-lijntaxi, waarvoor reizigers moeten reserveren. De buurtbus rijdt volgens de bestaande route en haltes. Reizigers reizen in de buurtbus met de OV-chipkaart en alle reguliere rit- en dagkaarten. De dienstregeling van buurtbuslijn 794 is te vinden op Arriva.nl.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Boukoul.

Reactie toevoegen