Bouwekleaster

Plaats
Buurtschap
Achtkarspelen
Fryslân

Buweklooster..jpg

Buurtschap Bouwekleaster, niet ver van Drogeham, heet formeel zo sinds 2016. Voorheen was de Nederlandse variant van de naam de formele: Buweklooster.

Buurtschap Bouwekleaster, niet ver van Drogeham, heet formeel zo sinds 2016. Voorheen was de Nederlandse variant van de naam de formele: Buweklooster.

Bouwekleaster

Terug naar boven

Status

- Bouwekleaster is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.

- De buurtschap Bouwekleaster valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Drogeham.

- De buurtschap Bouwekleaster heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Buweklooster. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft d.d. 15-9-2016 besloten dat de plaatsnamen van de buurtschappen in het vervolg alleen nog Friestalig zijn. Op de plaatsnaamborden, die op een later moment worden vervangen, staat nog de Nederlandstalige variant bovenaan en de Friese er onder. De Topografische atlas Friesland (1) hinkt op twee gedachten en heeft de half Friese, half Nederlandse spelling Buwekleaster... Google Maps had dit ook maar heeft dit inmiddels aangepast.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bouwekleaster ligt direct O van Drogeham, rond de weg it Kleasterbreed.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Bouwekleaster omvat ca. 10 huizen en zal derhalve ca. 25 inwoners hebben.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Bouwekleaster heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Begraafplaats met klokkenstoel (It Kleasterbreed 3a) en de naastgelegen boerderij op It Kleasterbreed 3. Naast de oprit naar het kerkhof gelegen fraaie kop-hals-rompboerderij in nokanker gedateerd 1807. Omgaande bakgoot, tweelichtskozijnen door roeden met vijftien ruiten bezet. Topschoorstenen met borden. In de voorkamer betimmering uit de bouwtijd en schouw met schilderstukje. De wanden van dit vertrek en het erachter gelegene met blauwe tegels bezet. Vrijstaand bakhuis. Op het erf een zandstenen doodkist als bloembak in gebruik.

Reactie toevoegen