Boven-Leeuwen

Plaats
Dorp
West Maas en Waal
Land van Maas en Waal
Gelderland

boven-leeuwen_collage.jpg

Boven-Leeuwen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Land van Maas en Waal, gemeente West Maas en Waal. T/m 1817 gemeeente Leeuwen. In 1818 over naar gemeente Wamel, in 1984 over naar gemeente West Maas en Waal. (© Jan Dijkstra, Houten)

Boven-Leeuwen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Land van Maas en Waal, gemeente West Maas en Waal. T/m 1817 gemeeente Leeuwen. In 1818 over naar gemeente Wamel, in 1984 over naar gemeente West Maas en Waal. (© Jan Dijkstra, Houten)

boven-leeuwen_dulpermarkt_kopie.jpg

De Dulpermarkt in Boven-Leeuwen is een groot succes. Dat is natuurlijk te danken aan de kwaliteit van de waren van de viskraam, de slager, de broodkraam, de kaasboer en de groenteman, én aan de bezoekers die die kwaliteit waarderen. (© www.dulper.nl)

De Dulpermarkt in Boven-Leeuwen is een groot succes. Dat is natuurlijk te danken aan de kwaliteit van de waren van de viskraam, de slager, de broodkraam, de kaasboer en de groenteman, én aan de bezoekers die die kwaliteit waarderen. (© www.dulper.nl)

boven-leeuwen_2.jpg

Daar zien we Boven-Leeuwen al in de verte

Daar zien we Boven-Leeuwen al in de verte

boven-leeuwen_3.jpg

De neogotische Sint-Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen

De neogotische Sint-Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen

boven-leeuwen_grutto.jpg

De grutto gaat hopelijk goed gedijen in het nieuwe weidevogelgebied bij Boven-Leeuwen. Voor nadere toelichting zie het kopje Natuur en recreatie.

De grutto gaat hopelijk goed gedijen in het nieuwe weidevogelgebied bij Boven-Leeuwen. Voor nadere toelichting zie het kopje Natuur en recreatie.

boven-leeuwen_tureluur.jpg

Ook de tureluur gaat vast wel zijn draai vinden in het nieuwe weidevogelgebied bij Boven-Leeuwen.

Ook de tureluur gaat vast wel zijn draai vinden in het nieuwe weidevogelgebied bij Boven-Leeuwen.

boven-leeuwen_gele_kwikstaart.jpg

Nog een voorbeeld van een vogel die je hopelijk kunt spotten in het nieuwe weidevogelgebied bij Boven-Leeuwen: de gele kwikstaart.

Nog een voorbeeld van een vogel die je hopelijk kunt spotten in het nieuwe weidevogelgebied bij Boven-Leeuwen: de gele kwikstaart.

Boven-Leeuwen

Terug naar boven

Status

Boven-Leeuwen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Land van Maas en Waal, gemeente West Maas en Waal. T/m 1817 gemeeente Leeuwen. In 1818 over naar gemeente Wamel, in 1984 over naar gemeente West Maas en Waal.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
In de volksmond wordt Boven-Leeuwen ook wel als Boveneind of Boven-eind betiteld.

Oudere vermeldingen
- 12e eeuw Lewen, 1225 Leiwen, 1502 Lewen, ca. 1600 Leeuwen.

- Tot begin 20e eeuw was er slechts sprake van 1 plaatsnaam 'Leeuwen'. In 1909 wordt voor het postkantoor alhier het poststempel met de naam Beneden-Leeuwen in gebruik genomen, en zullen dus de voorvoegsels Beneden- en Boven- formeel van kracht zijn geworden. De aanduiding 'Beneden' onderscheidt dat dorp van het O (stroomopwaarts aan de Waal dus 'boven') gelegen buurdorp Boven-Leeuwen. Soms duurt het 'even' voor naamswijzigingen algemeen in gebruik raken. Zo wordt in een krantenartikel in Trouw van 1945 (zie de 3e link onder Geschiedenis) nog steeds gesproken van "de dorpen Leeuwen, Wamel en Dreumel"...

Naamsverklaring
De betekenis van Leeuwen (datief meervoud) is 'nederzetting bij de (graf)heuvel' (gotisch hlaiw, Oudsaksisch en Oudhoogduits hlêo betekent '[graf]heuvel'; lee is verwant met het Oudsaksische hlêo '(graf)heuvel' en verhoudt zich tot leeuw als snee tot sneeuw. Zie ook Heiligerlee).

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp het Roefelrijk.

Terug naar boven

Ligging

Boven-Leeuwen ligt W van Druten, O van Wamel en Beneden-Leeuwen. In het N grenst het aan de Waal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft "Leeuwen" (dus het huidige Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen gezamenlijk) 313 huizen met 2.128 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en literatuur:

- De in 2009 opgerichte Heemkundevereniging Leeuwen heet zo omdat oorspronkelijk, tot ca. 1900, alleen sprake was van een dorp Leeuwen, waar pas nadien de dorpen Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen uit zijn voortgekomen (d.w.z. laatstgenoemde is het oudste dorp, en eerstgenoemde is daar rond 1900 van afgesplitst tot een zeffstandige parochie en zelfstandig dorp).

- In 2013 is het boek 'Boven-Leeuwen. De geschiedenis van Hlaiwah tot Boveneind' verschenen. Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met Heemkundevereniging Leeuwen en beschrijft de bijzondere geschiedenis van het dorp,
voorzien van vele foto's en illustraties. Het behandelt de ontstaansgeschiedenis van Boveneind van de oudheid tot de 21e eeuw. Auteur Cor van den Heuvel verhaalt meeslepend van Kelten, Bataven, Romeinen en Franken, van woeste tijden, van heren en horigen, van rijk en arm, van protestants en rooms, van oorlog en vrede, van toen en nu. Het boek is inmiddels uitverkocht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Boven-Leeuwen heeft 7 rijksmonumenten.

- Boven-Leeuwen heeft 6 gemeentelijke monumenten.

- De RK H. Willibrorduskerk (Pastoor Schoenmakerstraat 2) is een in 1916-1917 naar een ontwerp van architect Wolter te Riele gebouwde laat-neogotische kerk met pseudotransept, met aangebouwde sacristie. Het werk is uitgevoerd door de lokale aannemer Marinus van Heck. De kerk bestaat uit een driebeukig schip met de lengte-as in noord-zuid richting, zodanig dat het priesterkoor naar het noorden is gewend en de toren met het toegangsportaal naar het zuiden is gericht. Het kerkgebouw met aangebouwde sacristie is gelegen op een door een haag omgeven terrein met solitairbomen; aan de westzijde begrensd door het kerkhof, aan de noordzijde door de pastorie. Ter linkerzijde van de kerk staat een zandstenen H. Hartbeeld op een bakstenen sokkel. Vermeldenswaardige interieurelementen zijn enige oude mobilia afkomstig uit de voormalige waterstaatskerk, een grote reeks beelden (o.a. een 15e-eeuwse eikenhouten beeld van Maria met Kind), het hoogaltaar naar ontwerp van Wolter te Riele, de preekstoel, en de gebrandschilderde beglazing, vervaardigd door W. Derix.

- Op een prachtige plek aan de Waalbandijk in Boven-Leeuwen staat op nr. 21 de Protestantse (voorheen Hervormde) kerk. Het is een kleine achthoekige zogeheten ‘centraalbouw’ in classicistische stijl, die in 1757 gereed is gekomen. Later is een consistoriekamer / kindernevendienstruimte aangebouwd. Ingangspartij met bakstenen pilasters en hoofdgestel; rondboogvensters. In de kerk een stichtingssteen uit 1753 met gebeeldhouwd wapen. Eerder stond hier een middeleeuwse kerk (de St. Aldegundiskerk), die in 1706 bij een dijkdoorbraak verloren is gegaan. Als de Fransen in 1794 in ons land aan de macht komen, ontstaat er weer godsdienstvrijheid (die er voorheen voor de katholieken sinds de Reformatie niet meer was). De katholieken in Boven-Leeuwen dienen een verzoek in om de Hervormde kerk aan hen toe te kennen. Elders krijgen katholieken vaak de eerder door de protestanten geconfisqueerde kerken weer terug. Maar deze kerk is door de Hervormden zelf gebouwd en betaald. Het verzoek wordt dan ook niet gehonoreerd.

Van september 1944 tot begin 1945 heeft de huidige kerk door gevechtshandelingen ernstige schade opgelopen. Van 1964-1966 is de kerk volledig gerestaureerd. Bij deze restauratie is de kap vernieuwd en is het spitsje vervangen door het houten koepeltorentje. In de kerk vallen de preekstoel met koperen lezenaar en een eveneens koperen zandloperhouder op (alle uit 1756). Deze laatste werd vroeger gebruikt om ervoor te zorgen dat predikanten niet te lang zouden preken. In de toren hangt een moderne klok. De originele klok uit 1756 van gieter Alexius Petit is in 1942 op last van de Rüstungsinspektion uit de toren gehaald. Deze klok woog 410 kilo en droeg het opschrift: ‘Alexius Petit me fudit’ (Alexius Petit heeft mij gegoten). De Utrechtse firma J. de Koff & Zn. heeft omstreeks 1935 een eenklaviers orgel voor de Protestantse kerk van Boven-Leeuwen gebouwd. De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente West Maas en Waal.

- Op het omgrachte terrein van het gesloopte Kasteel Leeuwen in Boven-Leeuwen staat nog een rechthoekig, gepleisterd poortgebouw, genaamd Huis te Leeuwen (Waalbandijk 7), gedateerd 1654, in de eerste helft van de 19e eeuw verbouwd tot boerderij. Het poortgebouw draagt een met pannen gedekt schilddak, waarop een waarschijnlijk 18e-eeuws klokkoepeltje. Aan weerszijden van het dak hoge schoorstenen met windkappen. Middenrisaliet met, als omlijsting van de poortboog, ionische pilasters, die een hoofdgestel dragen, waarop een fronton met wapenschild temidden van twee gebeeldhouwde hoornen des overvloeds. In plaats van de dichtgezette poort, waarvan de imposten en de boog met blokken en sluitsteen nog zichtbaar zijn, is een Empire deurpartij met bovenlicht, consoles en hoofdgestel aangebracht. Vensters met zesruitsschuiframen. Voor het poortgebouw een stenen boogbrug met kleine gebeeldhouwde wapenleeuwen. Nabij het poortgebouw staat een bouwhuis met rieten schilddak en windwijzer.

- Tijdens de Tweede Wereldoorlog zin in deze omgeving veel slachtoffers gevallen. In 1950 is aan de Molenstraat in Boven-Leeuwen bij de RK kerk een oorlogsmonument van beeldhouwer John Grosman onthuld. Het is een natuurstenen sculptuur van een liggende engel. Op het monument staan de namen van de gevallenen.

- Gevelstenen in Boven-Leeuwen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenermenten

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Roefelbus is opgericht in 1956. Jo Gordebeke is een van de groten geweest die het carnaval in Boven-Leeuwen van de grond heeft laten komen. Eerst werd de naam 'Peuke' gebruikt als verenigingsnaam, maar dat vond men bij nader inzien toch geen goed idee. Peuke de Sneijer maakte muziek op een zeepblik (roefelend) en vandaar dat de naam De Roefelbus werd gekozen. De eerste steken waren van papier gemaakt en een scepter van hout met daarop een narrenkopje van klei dat beschilderd was. Zwarte kleding was ruim voorhanden. Dus men kon in het patronaat de eerste carnavalsavond gaan organiseren. De carnavalsvierders moesten wel zelf voor sterke drank zorgen, want toen mocht er nog niet worden getapt in het patronaat. De feestvierders gingen zelfs tijdens de feestelijke avonden drank halen bij Café d'n Engel in de Molenstraat en zo hadden de andere middenstanders ook nog een voordeeltje. De pastoor hield wel een oogje in het zeil want het mocht niet te gek worden. De muziek was in handen van enkele leden van de toen nog harmonie. Later groeide dit uit tot de Reifholzkapelle en daaruit is later weer De Lège Bloas voortgekomen.

De carnavalsoptocht van Boven-Leeuwen heet de Klocht. Sinds het 33-jarig bestaan in 1989 is dat een verlichte optocht in de avonduren. Bijkomend voordeel was dat men dan Beneden-Leeuwen niet in de wielen reed, omdat daar de optocht om 14.30 uur werd gehouden. Het werd een groot succes. De Klocht is uitgegroeid tot een van de grootste optochten van Gelderland, zelfs zo groot dat TV Gelderland met uitzenden ervan is gestopt, "omdat alle deelnemers niet meer in een uitzending van een uur gepropt konden worden", aldus de site van de vereniging. In 2008 is besloten om de vereniging op te splitsen in diverse commissies waaronder de Raad van Elf, de Braderie, de Survivalrun en de Leeuwenmars. Alle commissies samen vormen CV De Roefelbus.

- Muziekvereniging St. Willibrord uit Boven-Leeuwen organiseert jaarlijks op een zondag in ca. april en ca. augustus een Rommelmarkt in d'n Dulper. De grote zaal is dan gevuld met diverse snuisterijen, servies- en glaswerk, speelgoed, kleine meubeltjes en een boekenhoek. De markt gaat om 10.00 uur van start en duurt tot 13.00 uur. Vaak staan de eerste klanten al rond 9.00 uur voor de deur te wachten om als eerste de mooie koopjes te bemachtigen. De entree bedraagt €2,-. Inwoners die spullen over hebben die voor een ander nog goed bruikbaar zijn, kunnen die de dag tevoren inleveren bij d'n Dulper. Mocht dat niet lukken, kun je contact opnemen met Sjoerd Vissers (tel. 06-21227411) of Coby van Zagten (tel. 06-41671373). Voor de exacte eerstvolgende datum zie de Agenda van de vereniging.

- Wandelsportvereniging De Vrolijke Tippelaars liep in de jaren zestig als vereniging de Vierdaagse (40 en 55 kilometer). Tegenwoordig organiseren ze jaarlijks de Leeuwenmars (weekend eind april, in 2020 voor de 59e keer). Je kunt kiezen uit de afstanden 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40 km. Je start vanuit Boven-Leeuwen en wandelt door het prachtige Land van Maas en Waal, waar je kunt genieten van natuur en landschap. De routes zijn ook geschikt voor Nordic Walking en voor rolstoelers. Ook honden zijn toegstaan.

- Koningsdag.

- "De 8 van Boveneind (op een zaterdag in mei) is het hardloopevenement in Maas en Waal, met een 8-vormig parcours door boomgaarden, over dijken en door de dorpskern van Boven-Leeuwen."

- Survivalrun Boven-Leeuwen (op een zondag in juni, in 2020 voor de 25e keer). De Survivalrun is een recreatieve run voor iedereen vanaf 10 jaar. Jong en ouder kan meedoen aan dit sportieve evenement. Het parcours is ongeveer 8 kilometer lang met meer dan 50 hindernissen, water, modder, kortom alles om jezelf eens lekker uit te dagen! De opzet van onze run is laagdrempelig zodat iedereen mee kan doen. Voor de fanatiekelingen hebben we de mogelijkheid om in het eerste blok vanaf 11 uur individueel te starten, waarbij goed wordt gelet op het op de juiste manier nemen van de hindernissen. De recreatieve lopers kunnen individueel of in groepen starten. Elkaar helpen en als je niet kunt of durft een hindernis overslaan is hier geen enkel probleem! We zien veel vriendengroepen, sportteams en bedrijven die de Survivalrun aangrijpen om samen een sportieve en leuke uitdaging aan te gaan. Aansluitend op de Survivalrun is er een spectaculaire Kidsrun rond de start-/finishlocatie voor jeugd van 6 t/m 9 jaar. Voor een indruk van dit evenement kun je hier foto's en video's van vorige edities bekijken.

- Kermis (eind augustus / begin september).

- Halloween @ The Park (eind oktober, in 2020 voor de 4e keer).

- Sinterklaas.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De markt op het Dulperplein leeft! Wat een aantal jaren geleden begon als een pilot, is inmiddels een groot succes. Dat succes is te danken aan de inwoners van Boven-Leeuwen en aan de marktkramen die wekelijks hun beste producten aan de klanten aanbieden. Iedere woensdagochtend van 08.00-13.00 uur staan een viskraam, een slager, een broodkraam, een kaasboer en een groenteman op de Dulpermarkt. Iedere twee weken brengen zij een gezamenlijke folder uit waarin mooie dagverse producten voor een actieprijs worden aangeboden.

- De in 2011 gereed gekomen nieuwe rondweg N322, die de verkeersdrukte op de Van Heemstraweg bij Beneden-Leeuwen beoogt op te lossen, is ontworpen met veel oog voor natuur en landschap. Zo is de weg voorzien van speciale ‘groene’ verlichting om de weidevogels te beschermen. Ook zijn de lichtmasten lager dan gewoonlijk om het landschapsbeeld niet te verstoren. Toch gaat de aanleg van de vernieuwde N322 ten koste van broedgebieden van onder meer de grutto, de tureluur en de patrijs. De provincie Gelderland heeft daarom bij Boven-Leeuwen een weidevogelgebied van 32 hectare aangelegd als compensatie voor de aanleg van de nieuwe N322. Het weidevogelgebied ligt tussen de Rijksche Wetering en de Zegeweg.

De provincie heeft onder meer een extra waterpoel aangelegd en natuurvriendelijke – want geleidelijk aflopende – oevers. Dankzij het geleidelijke verloop kunnen dieren en amfibieën de oever beter beklimmen en krijgt de natuurlijke vegetatie alle ruimte. Daarnaast heeft de provincie sloten in het gebied verbreed. Het streven is een gebied te scheppen met een gevarieerde weidevogelstand en een zo hoog mogelijke dichtheid aan broedparen. Aan beheer van het gebied heeft de provincie daarom een aantal eisen verbonden: het waterpeil moet hoog worden gehouden en de rust gewaarborgd blijven. Ook vergt het maaien van het gebied een zorgvuldige aanpak. (bron: Provincie Gelderland, 3-9-2010)

- Evenals vele andere dorpen in Rivierenland heeft ook in Boven-Leeuwen een dijkdoorbraak plaatsgevonden, nabij de Hervormde kerk. Het overgebleven binnenwatertje wordt De Wiel genoemd, de algemene naam voor doorbraakkolken in het rivierengebied.

- Overzicht van waargenomen diersoorten bij Huis te Leeuwen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Boven-Leeuwen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Site over Boven-Leeuwen in vroeger tijden, met honderden oude foto's, ansichtkaarten, krantenartikelen en dergelijke, met toelichtingen, overzichtelijk ingedeeld op thema (Personen / Geloof / Scholen en hun klassen / Huizen / Documenten/krantenknipsels etc. / Verenigingen / Watersnood), bijgehouden door inwoner Ton van Kruijsbergen (tot 2016 deed Tonny Peters dit. Hier vind je haar tot dan toe bijgehouden Facebookpagina met eveneens vele oude foto's van het dorp met toelichtingen erbij).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Boven-Leeuwen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Boven-Leeuwen van Bep (voor wat dat betekent zie de volgende alinea) op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Bep staat voor BovenEinds Platform, dat gerund wordt door een club vrijwilligers. Via het platform worden verbindingen in het dorp gemaakt en ervoor gezorgd dat er meer leuke dingen gebeuren. Om dat te realiseren wil Bep iedereen met een droom of idee voor Boven-Leeuwen helpen. Ze luistert naar wat er leeft in het dorp en gaat daarover in gesprek, met het dorp en de gemeente. Het platform weet op diverse plekken hulp te verkrijgen voor wensen en ideeën, zoals tenten voor een evenement, extra handjes, financiële middelen en meer. Bep heeft in 2019 ook een eigen 'huiskamer' gekregen. Iedere donderdag is Bep daar van 10.00-12.00 uur bereikbaar. Op andere dagen en avonden zijn er verschillende andere activiteiten en vergaderingen. Heb je de huiskamer ook een keer nodig voor een ontmoeting met andere dorpsgenoten? Laat het ons weten via info@onsbep.nl."

- Kulturhus: - Na jaren van lobbyen en voorbereidend werk door de inwoners, is in 2008 het fraaie Kulturhus D'n Dulper gereed gekomen. Een rijksmonumentaal pand gecombineerd met een staaltje degelijkheid en kwaliteit. Dit alles zorgt voor sfeer, gezelligheid en een prettige ambiance. D'n Dulper is het bruisende dorpshart van Boven-Leeuwen. Vele verenigingen uit het dorp en uit de omgeving maken gebruik van de faciliteiten van het multifunctionele gebouw. Er zijn ruim 50 vaste gebruikers en daarnaast zijn er gebruikers die verschillende doelgroepen bereiken en/of activiteiten organiseren.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Mariaschool in Boven-Leeuwen wil een school zijn waar kinderen zich thuis voelen en zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Hun visie is gebaseerd op het Resilience-gedachtengoed. Verder werken ze op deze school volgens de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat uit van de pedagogische visie van Vygotsky. Ook samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-vaardigheden en kritisch denken zijn vaardigheden die in de huidige complexe samenleving; in de 21e eeuw, een steeds belangrijkere rol spelen. De school besteedt ook daar structureel aandacht aan. En daarom zijn ze ook deelnemer in het project SingaporeNext, wat als doel heeft de 21st Century Skills in Nederland in het onderwijs te integreren. Samen met 2 andere scholen en partners waaronder Microsoft, Acer, Cito, APS en MicroWebEdu, willen ze innoverend onderwijs in een ict-rijke omgeving vormgeven. Voor nadere informatie over al deze visies zie de pagina 'Visie' op de site van De Mariaschool.

- "VVE-Peutergroep ‘t Leeuwenestje is gehuisvest in Kulturhus D’n Dulper in Boven-Leeuwen. De peutergroep biedt vier ochtenden in de week opvang aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar. De huisvesting in dezelfde vleugel als de Mariaschool bevordert de samenwerking in het kader van de doorgaande leerlijn. Ook mogen de peuters ieder dagdeel gebruik maken van het beweeglokaal, zodat er volop mogelijkheid is voor de peuters om zich lekker uit te leven. De peuters krijgen bij ons de kans om een zo goed mogelijke start te maken op de basisschool en we bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Het VVE-programma Uk&Puk is daar leidend in."

- Muziek: - "Sinds 2005 werken twee muziekverenigingen uit het Land van Maas en Waal samen onder de naam Arezzo. De oorspronkelijke muziekverenigingen, St. Willibrord uit Boven-Leeuwen en Kunst Na Arbeid uit Puiflijk, kenden elkaar al vele jaren voorafgaand aan het samengaan. Muzikanten werden al regelmatig uitgewisseld als dat bij een de fanfares nodig was. Toen de noodzaak om tot een groter orkest te komen voor beide verenigingen steeds dringender werd, was het dan ook vanzelfsprekend dat beide verenigingen daarover samen van gedachten wisselden. In 2004 kwam het tot serieuze gesprekken met als resultaat dat de blazers elkaar vonden in één fanfareorkest. Ook was het van belang dat de muzikale inbreng van St. Willibrord en KNA op een goede manier bij en in elkaar zouden passen. Een goed bezet orkest van 40 muzikanten was het resultaat.

Direct na het samengaan werd er gewerkt aan het optimaliseren van de verschillende secties, zo heeft ook de hoornsectie weer haar centrale plaats in het orkest gekregen. Voor de herkomst van de naam van de vereniging moeten we naar Italië, ver de geschiedenis in. Rond het jaar 1000 leefde in Arezzo, een plaats in Toscane ten oosten van Florence, een monnik. Zijn naam was, verbonden aan de plaats, Guido d'Arezzo (991-1050). Hij is de grondlegger van de muzieknotatie zoals die tot op de dag van vandaag nog altijd wordt gebruikt." De slagwerkers uit Boven-Leeuwen sloten zich aan bij het samenwerkingsverband van de muziekverenigingen Kunst Na Arbeid en Eendracht, de Drumcombinatie Afferden-Puiflijk (DCAP).

- "Die Reifholzkapelle uit Boven-Leeuwen is in 1972 opgericht door een 9-tal enthousiaste muzikanten. Egerländermuziek was het genre waarvoor werd gekozen. Het wereldberoemde orkest van Ernst Mosch met zijn Original Egerländermusikanten was voor de muzikanten het grote voorbeeld en een bron van inspiratie. Met geleende instrumenten van de plaatselijke fanfare werden na een aantal repetities als snel de eerste succesvolle concerten in de regio verzorgd. Na de aanschaf van kostuums en instrumentarium was het deelnemen aan concoursen de volgende stap in het nog jonge bestaan van deze vereniging. Hierbij werden zeer goede resultaten behaald (1e prijzen tijdens concoursen in o.a. Almelo, Huissen, Berg en Dal en eenmaal Nederlands Kampioen in de Bergklasse). Ook is in 1999 met succes deelgenomen aan een concours in Muntendam. Hier werd een eerste prijs met lof van de jury behaald. Als eerste orkest in Nederland promoveerde de kapel naar de supertopklasse! De reputatie snelde voort en er kwamen dan ook steeds meer invitaties vanuit het gehele land. Het Egerländer-repertoire werd uitgebreid met Beierse muziek en sinds enkele jaren ook met Tsjechische muziek. Die Reifholzkapelle verzorgt ook regelmatig optredens in het buitenland. Zeer bekend in de regio en ver daarbuiten zijn de "kerstconcerten" die de kapel jaarlijks in december verzorgt. Het aantal muzikanten is inmiddels uitgegroeid tot 22 personen, inclusief een zangeres en een zanger. Dit vocale duo is toegevoegd om het kwaliteitsniveau nog verder te verhogen."

- Sport: - Voetbalvereniging SV DSZ.

- De 3 tennisbanen van Tennisvereniging Bolete in Boven-Leeuwen zijn in 1995 omgebouwd van gravel naar kunstgras. Anno 2013 waren ze dus 18 jaar oud en hard aan vervanging toe. Dat is in dat jaar dan ook gebeurd. Het complex van Bolete is in 1998 geprivatiseerd. "Tennis is de tweede sport van ons land. Ruim 700.000 Nederlanders staan regelmatig op de tennisbaan. En dat is niet zo gek want iedereen kan leren tennissen, de sport is flexibel in te passen in je leven, goed voor je gezondheid en geschikt voor alle leeftijden. Iedereen kan het leren. Ook als je geen toptalent bent, kun je veel plezier beleven op de tennisbaan. Er zijn competities en toernooien voor alle niveaus en je bent nooit te oud om te starten. Zeven dagen per week op de baan of één keer? Overdag of ’s avonds? Competitie spelen of recreatief tennissen? Het kan allemaal!

Onderzoek van de International Tennis Federation (ITF) in samenwerking met de KNLTB wijst uit dat in vergelijking met normaal actieve mensen, tennissers: slanker zijn; meer uithoudingsvermogen hebben (en daardoor minder risico lopen op hart- en vaatziekten); meer ‘goede’ cholestorol (HDL) hebben; sterkere botten en spieren hebben; een betere conditie hebben. Tennis is een sport voor jong en oud(er). Sporten is vooral gezond als je het je hele leven blijft doen. Van nu leren tennissen heb je dus de rest van je leven plezier! Naast gezondheid is natuurlijk ook gezelligheid belangrijk. TV Bolete organiseert regelmatig diverse activiteiten en... voor nog meer gezelligheid kun je natuurlijk zelf actief worden. Enthousiast geworden? Vul dan hier het inschrijfformulier in of kom een keer kijken op ons tenniscomplex."

- "Movere is een bruisende sportvereniging in Boven-Leeuwen. Binnen de vereniging zijn er verschillende disciplines. Van peutergym tot turnen en niet te vergeten de 18+ damesgroep. Alle groepen zijn wekelijks te vinden in de sportzalen van d’n Dulper. Een ieder is altijd welkom om zonder aanmelding 2 proeflessen te komen volgen. Durf jij de uitdaging aan? Vanaf 2 1/2 jaar zijn jongens en meisjes welkom in een speciale peuter- en kleutergroep waarin word geoefend met allerlei basisvormen van het gymmen. Plezier in bewegen staat voorop. 3x per jaar is er een kijk-/diplomales. Bij de groep 'Gym vanaf 8 jaar' staat ook het bewegen en plezier voorop. De oefeningen met materiaal en toestellen groeien mee met de leeftijd. 3x per jaar is er een periode een kijk-/diplomales. In de 18+ Damesgroep wordt wekelijks gesport met een sportleraar. “Plezier in sport” is hierin ook heel belangrijk. Een ieder kan op eigen niveau deelnemen aan deze lessen en elke les worden er andere materialen gebruikt."

- "Volleybalvereniging SIOK in Boven-Leeuwen is een vereniging waar senioren en jeugd sportief en gezellig bezig zijn. Je hebt alleen zaalsportkleding en gymschoenen nodig (zonder zwarte zool), de rest verzorgt SIOK. Er zijn competitie- en recreantenteams voor dames, heren, jeugd en meisjes. Naast de reguliere trainingen en wedstrijden organiseert de vereniging door het jaar heen enkele onderlinge/familie-/vriendentoernooitjes en -uitjes."

- "Jeu de Boules Vereniging Le Moulin in Boven-Leeuwen is opgericht in 2008. In 2009 zijn de - toen nog - twee banen geopend bij d'n Dulper. Deze twee banen zijn in een later stadium omgebouwd; het is nu een grote "bak"waar drie banen in zijn uitgezet. De opzet van deze vereniging is in eerste instantie om gezellig en gemoedelijk samen een leuk en meestal spannend jeu de boules spel te spelen, waarbij je ook nog eens in beweging bent en gezonde buitenlucht kunt opdoen. We hebben inmiddels 30 leden en zijn nog steeds groeiende. Iedere woensdagochtend hebben we onze vaste trainingsochtend van 10:00-12:00 uur, en zeker op een mooie zomerdag trekt dit meestal veel belangstellenden die meeprofiteren van de gezellige sfeer rondom de banen. Ook op de maandag en vrijdag wordt er gebould maar dan 's avonds van 19:00-22:00 uur. Het bestuur van Le Moulin zet zich er voor in om deze sport ook in de rest van het Land van Maas en Waal van de grond te krijgen, zodat we ook een Maas en Waalse competitie kunnen realiseren." De vereniging organiseert sinds 2012 jaarlijks het toernooi “Het Boveneinds Boeltje”, waarbij iedereen die over boules beschikt zich kan aanmelden."

- Zorg: - Op de woonboerderij van 's Heeren Loo op Populierenstraat 8 in Boven-Leeuwen zijn kinderen en jongeren met uiteenlopende verstandelijke beperkingen welkom. Sommige cliënten hebben hechtingsproblematiek, anderen autisme of het syndroom van Down. Ook visuele beperkingen komen voor. De begeleiding helpt hen zo veel mogelijk bij de opvoeding. Dit gebeurt in een prettige, huiselijke sfeer. Zo leren de kinderen stapje voor stapje zelfredzamer te worden.

- Welzijn: - De voormalige supermarkt aan de Korenbloemstraat in Boven-Leeuwen is anno 2018 vrijwel ingevuld: vijf onderneemsters vormen nu welzijnscentrum De Korenbloem. Initiatiefnemer Ellen Vos heeft er sinds 2017 al een praktijk voor leerondersteuning, samen met fysiotherapeute Judith Verspuij en schoonheidsspecialiste en masseuse Romy Merkus. In 2018 zijn daar vreugdecoach Josje Gorgels en mindfulnesstrainer Esther Go bij gekomen. Volgens Vos werkt de mix van disciplines goed. "De kinderen waar ik leerondersteuning aan geef, kunnen ook veel hebben aan een fysiotherapeut. En de ouders, omdat ze vaak wat meer op hun bordje hebben, aan een massage. De nieuwe collega's passen er goed bij."

- Veiligheid: - WhatsApp Buurtpreventie voor het dorp. - EHBO afdeling Boven-Leeuwen.

- Weer: - Weerstation Boven-Leeuwen.

Reactie toevoegen