Braamberg (Mussel)

Plaats
Buurtschap
Stadskanaal
Westerwolde
Groningen

braamberg_plaatsnaambord.jpg

De buurtschap Bramberg ligt ZO van Mussel, aan het Mussel-A-Kanaal

De buurtschap Bramberg ligt ZO van Mussel, aan het Mussel-A-Kanaal

Braamberg (Mussel)

Terug naar boven

Status

- Braamberg is een buurtschap met gelijknamige heuvel en sluis in de provincie Groningen, in de streek Westerwolde, gemeente Stadskanaal. T/m 1968 gemeente Onstwedde. Zou vroeger (ook) onder de gem. Vlagtwedde hebben gevallen?

- De buurtschap Braamberg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Mussel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1867 Braamberg.

Naamsverklaring
Betekent 'heuvel met braamstruiken'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Braamberg ligt rond de gelijknamige doodlopende weg en het N daarvan gelegen deel van de weg Mussel-A-Kanaal Oostzijde, NO van Musselkanaal, ZO van Mussel. De gelijknamige weg is onverhard.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap is ontstaan op een zandrug in het veengebied.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Omdat vrachtwagens de weg Mussel-A-Kanaal Oostzijde als sluiproute gebruikten, en hierdoor verkeersonveilige situaties ontstonden, is in 2013 een verbod voor doorgaand vrachtverkeer door deze weg in buurtschap Braamberg ingesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In het N van de buurtschap ligt de Braambergsluis in het Mussel-A-Kanaal.

- Aan de zuidzijde van Braamberg, bij de Grensweg, ligt de stuw Jipsingboermusselsluis, nabij de plek waar het Mussel-A-Kanaal begint bij Musselkanaal.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Braamberg ligt op de grens van de Kanaalstreek en Westerwolde. Achter de buurtschap liggen het Zevenmeersveen (vroeger heette dat het Sellingerveen) en de Beetse.

- De buurtschap wordt aan de oostzijde begrensd door een kaarsrechte bosstrook die in de jaren zeventig van de 20e eeuw is aangeplant. Die strook vormt tevens de grens tussen de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde.

- De buurtschap Braamberg ligt aan het Mussel-A-Kanaal. Bij deze buurtschap komt het warme gezuiverde Avebe-water in het Mussel-A-Kanaal. Daardoor is het kanaal daar ook in strenge winterperiodes ijsvrij, zelfs tot na de Kopstukkersluis, drie sluizen verder.

- O van de buurtschap loopt het riviertje de Mussel-Aa, tegenwoordig althans op deze plek niet veel meer dan een sloot. Heel anders dan vroeger, toen ze door het landschap slingerde en een veel belangrijkere afwateringsfunctie had voor het gebied ten oosten van de Hondsrug. De Mussel-Aa was aanvankelijk een veenbeek. Ze ontsprong in het Bourtangermoeras bij Valthe onder de Hondsrug. Nu loopt de Mussel-Aa van Zandberg (ten zuiden van Musselkanaal) naar het noorden via Mussel en Onstwedde, waar het Pagediep er in stroomt, naar Wessinghuizen waar de Mussel-Aa samenvloeit met de Ruiten-Aa. De gezamenlijke stroom heet dan de Westerwoldse Aa, die op zijn beurt weer het Veendiep opneemt en langs de Burcht in Wedde stroomt, om uiteindelijk bij Nieuwe Statenzijl als een brede rivier in de Dollard uit te monden. (bron: Henk Drenth)

- Aan de onverharde weg Braamberg ligt een Robiniabos, als aan langgerekte horizontale strook. In dit bos schuilen veel reeën. Door de hoogteverschillen in de omgeving is er een grote variatie aan planten. Dit wordt nog versterkt door de twee plassen die destijds zijn gegraven Z van het bos. In deze omgeving kun je o.a. aantreffen: veel struik- en dopheide, gagel, kleine en grote wolfsklauw, zonnedauw, vetblad, gevlekte orchidee, jeneverbes en vele prachtige soorten mos.

Terug naar boven

Beeld

- Recente foto's van buurtschap Braamberg.

Reactie toevoegen